f
 


Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ

Các loại Đao Phủ trong Thiên Long Bát Bộ

 

Hình ảnh Tên vũ khí Chú giải
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Thanh đồng đao Vũ khí tân thủ, không có giá trị gì (Nhấn phím phải để trang bị)
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Bạt phong đao Chế tạo bằng thanh đồng, dáng đao cong, nặng nề, những người có sức khỏe như trâu mới có thể sử dụng.
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Chiết thiết đao Sống đao rộng, lưỡi đao dày hơi cùn, có thể chặt sắt, vì vậy mới có tên gọi Chiết thiết đao
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Cổ nguyệt đao Thanh đao có màu bạc, đao cong giống như mũi voi, lưỡi đao bóng lưỡng sắc bén, sống đao có thể móc lấy kẻ địch, uy lực trung bình.
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Khai sơn việt Sống đao cong giống như trăng khuyết, cong hơn nữa không thẳng, có thể bổ thẳng và cũng có thể chém ngang.
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Kim bối đao Thân đao chỗ gần chuôi nhỏ, lưỡi đao đến tận mũi đao, sau đó tiếp tục cong đến sống đao, dày và có lực, thân đao có trang trí hoa văn màu vàng.
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Nguyệt nha sản Đoạn trước sản cong giống hình bán nguyệt, bên trong lõm, nguyệt nha hướng ra bên ngoài, phía cuối có chuôi nắm giống hình chiếc rìu, đoạn cuối có lưỡi, khi tấn công địch có thể sử dụng mũi đao và chuôi đao, khiến cho kẻ địch khó có thể phòng ngự.
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Liệt diệm đao Toàn thân vàng hồng, giống như ngọn lửa mạnh, khi thế vô cùng, tấn công thành rất thích hợp.
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Ô long sản Tương truyền danh tướng thời cổ thường dùng, được làm ô kim, trên đó có khắc du long phi thiên, sát khí vây quanh.
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Tử kim đao Là loại binh khí được rèn từ Tử kim thạch đã qua tôi luyện, tinh xảo vô cùng.
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Chấn thiên phủ Khi tấn công, rung chuyển đất trời.
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Khổ lực khảm sài đao Khi cầm thanh đao này lên có thể sẽ khiến các hạ trở thành siêu cấp khổ lực, còn nghĩ ngợi gì nữa, hãy chém đi!
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Ngân bối khảm sơn đao Loại đao to thông thường, thân đao dài, thích hợp sử dụng ở chốn giang hồ.
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Phi liêm đại khảm đao Luỡi đao uốn cong, có hình sóng lưỡi liềm, trên thân đao có khắc đồ hình phi nguyệt, có thể chặt, sử dụng thuận tiện.
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Song sí khai sơn việt Cán việt dài nhưng mảnh, lưỡi sắc, giống như chim bay vỗ cánh, loại binh khí nổi tiếng thời cổ.
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Bát quái tuyên hoa phủ Búa dài 9 tấc 5 thốn, nặng 82 cân, thân đao có đồ hình bát quái, vì vậy nó rất nổi tiếng, truyền rằng do danh tướng thời Tam Quốc sử dụng, ví người sử dụng cần đao như cần ngựa.
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Cửu long phương tiện sản Được đúc từ kim loại nghìn năm trên núi Cửu Long, sử dụng đơn giản nhưng rất thuận tiện, có thể xúc có thể đập, nhưng uy lực rất lớn.
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Kim đỉnh lang nha sóc Do chân nhân phái Hoa Sơn đúc nên, huyền thiết nghìn hàn băng vạn năm, tập hợp linh khí của mặt trăng, gặp ánh trăng thì uy lực tăng mạnh.
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Thần long khai thiên việt Do đệ nhất danh gia chế tạo binh khí chế tạo nên, dung nạp được càn khôn trời đất trong vũ khí dài 2 trượng rưỡi này, mũi việt mỏng như cánh ve, có thể chém đứt chiếc lông đang bay.
  Hưng vong Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách.
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Trần duyên Trần duyên hựu khởi, thuỳ nhân đảm đương?
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Bách luyện Tinh hoa nhật nguyệt thiên niên sự, Can tương Mạc tà Bách luyện binh
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Tam đình khảm sơn đao Thân đao rộng, to và nặng, lưỡi đao mỏng, đao chia làm 3 đoạn, thích hợp cho người mới bước chân vào giang hồ sử dụng.
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Liễu diệp bát phong đao Cán đao làm bằng đồng, lưỡi đao mỏng, dạng gợn sóng, là vũ khí lợi hại gây sát thương cao cho kẻ địch.
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Nguyệt nha khai sơn phủ Lưỡi búa như hai mảnh trăng lưỡi liềm, sắc bén không gì sánh nổi, ánh sáng lấp lánh.
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Bảo quang xa luân phủ Búa dài 9 tấc 5 thốn, nặng 82 cân, thân búa có dát ngọc thạch, giá trị liên thành, tương truyền do danh tướng thời Tam Quốc dùng.
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Ngũ hành nhật nguyệt sản Thân của sản ẩn chứa đồ hình ngũ hành, duới ánh sáng mặt trời và ánh trăng đều có thể thấy được, uy lực khôn lường.
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Kim đỉnh tảo dương sóc Do chân nhân phái Hoa Sơn đúc nên, huyền thiết nghìn hàn băng vạn năm, tập hợp linh khí của mặt trăng, gặp ánh trăng thì uy lực tăng mạnh.
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Chu tước phách thiên phủ Thượng cổ thần khí, truyền là thần bảo vệ của bộ tộc Chu Tước, lưu lạc nhân gian, uy lực vô song
  Thử ly Thần ma tịch dịch, chỉ hữu Thử ly.
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Hoạ phúc Hoạ phúc vô trắc, biến ảo vô thường
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Bách chiến Truyền vân xuất tự công thâu thủ, bách chiến thần binh vạn tải truyền.
  Viên môn vệ sĩ đại đao Đại đao phổ thông được Viên môn vệ sĩ sử dụng, chế tạo thô sơ.
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Kim bối khảm sơn đao Khảm sơn đao, sống đao có trang trí hoa văn màu vàng, vì thế mới lấy tên như vậy.
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Tung dương nhạn linh đao Nhạn linh đao được sản xuất ở Tung Dương, lưỡi đao sắc bén, sát khí ẩn hiện bên trong thanh đao.
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Khoái tử thủ Đại đao chuyên dụng của Khoái Tử Thủ, lưỡi đao sắc bén, sát khí đầy trời.
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Lang nhân đoạt lương đao Là binh khí của Lang Nhân chuyên dùng để đoạt lương thực, chuôi dài đao lớn, có thể hoành tảo thiên quân.
Giới Thiệu Các Loại Đao Phủ Trong Game TLBB Viên nguyệt loan đao Loan đao được thợ rèn ở Viên Nguyệt thôn rèn ra, giết người vô hình.

 Xem tiếp: Giới Thiệu Các Loại Thương Bổng Trong Game TLBB