f
 


Giới Thiệu Hệ Thống Trang Bị Trùng Lâu

Tương truyền, thần khí xuất phát từ Ma Giới luôn tiềm ẩn một sức mạnh vô song, bị lời nguyền phong ấn từ ma tôn Trùng Lâu. Bất kỳ kẻ nào sở hữu được trang bị này đểu được bảo hộ từ Ma Giới và lĩnh ngộ được sức mạnh vô biên đó.

Có ai biết đó là thần khí gì không? Đó chính là Trang Bị Trùng Lâu. Một trang bị mà anh hùng hào kiệt ai ai cũng muốn có. Tác dụng của Trùng Lâu là khống chế đối phương làm đối phương không thể thao tác được gì hết. Khi bằng hữu trang bị lên người sẽ có hiệu ứng vòng sáng quay quanh người và khi đánh sẽ có xác suất khiến đối phương bị dính hiệu ứng không chế.

Giới Thiệu Hệ Thống Trang Bị Trùng Lâu Trong Game TLBB

Làm sao để có được Trang Bị Trùng Lâu ?

- Để có được Trùng Lâu các bằng hữu tham gia các sự kiện: 

  • Đua Top server mới.
  • Tam Long Tranh Bá.
  • Long Tranh Hổ Đấu.

Dưới đây là hình ảnh một số Trang Bị Trùng Lâu:

  • Trùng Lâu Giới - xác suất phong ấn đối phương 15 giây.

Giới Thiệu Hệ Thống Trang Bị Trùng Lâu Trong Game TLBB

  • Trùng Lâu Ngọc - xác suất khiến đồi phương bị ma tý 15 giây.

Giới Thiệu Hệ Thống Trang Bị Trùng Lâu Trong Game TLBB

  • Trùng Lâu Quy - xác suất khiến đối phương bị tê liệt 7 giây

Giới Thiệu Hệ Thống Trang Bị Trùng Lâu Trong Game TLBB

  • Trùng Lâu Phản - xác suất khiến đối phương bị mù 7 giây.

Giới Thiệu Hệ Thống Trang Bị Trùng Lâu Trong Game TLBB

  • Trùng Lâu Triệu - xác suất khiến đối phương bị phong huyệt 7 giây.

Giới Thiệu Hệ Thống Trang Bị Trùng Lâu Trong Game TLBB

  • Trùng Lâu Liên - xác suất khiến đối phương bị mù 20 giây.

Giới Thiệu Hệ Thống Trang Bị Trùng Lâu Trong Game TLBB
Đây là hàng hiếm, chỉ có vật phẩm khóa cố định, ghi nhận xuất hiện trong sự kiện Thiên Giáng Minh Châu.

  • Chân Trùng Lâu Ngọc - xác suất khiến đối phương bị ma tý 20 giây.

Giới Thiệu Hệ Thống Trang Bị Trùng Lâu Trong Game TLBB


 Xem tiếp: Giới Thiệu Hệ Thống Ám Khí Trong Game TLBB