f
 


Giới Thiệu Hệ Thống Ám Khí

Thuở trước, các sát thủ một tay phóng ám khí, một tay che lấp cả bầu trời...

 

Thiên Long Bát Bộ có 3 loại Ám Khí ẩn chứa sức mạnh vô song theo từng cấp độ tương ứng: Phi Hoàng Thạch (cấp 30), Mai Hoa Tiêu (cấp 50), Băng Phách Thần Châm (cấp 70). Với sức mạnh xuất quỷ nhập thần, sự xuất hiện của Ám Khí không chỉ tạo nên diện mạo, phong thái hoàn toàn khác lạ cho hào kiệt hùng anh mà bên cạnh đó, loại vũ khí bí ẩn này còn mang đến sự thay đổi khá lớn trong Thiên Long Bát Bộ qua hình ảnh những tia ám khí tung tóe khắp nơi với tốc độ nhanh như cắt.

Giới Thiệu Hệ Thống Ám Khí Trong Game TLBBGiới Thiệu Hệ Thống Ám Khí Trong Game TLBBGiới Thiệu Hệ Thống Ám Khí Trong Game TLBB

Ngoài những ám khí kể trên, còn những ám khí là vật phẩm đặc thù được sử dụng như một loại skill, những ám khí này đều bán trong thương thành (shop). 


Giới Thiệu Hệ Thống Ám Khí Trong Game TLBB
 

Đổi ám khí Mai Hoa Tiêu các bạn qua Lạc Dương gặp NPC Lập Phồn (213,323) để nữ hiệp này giúp các bạn nhé.

Giới Thiệu Hệ Thống Ám Khí Trong Game TLBB

Giới Thiệu Hệ Thống Ám Khí Trong Game TLBB
Nguyên bản có thể nhặt ở phụ bản Q Lâu Lan

Đổi ám khí Băng Phách Thần Châm các bạn qua Lâu Lan gặp NPC Tiền Hoành Trụ (133,118) để tướng quân đó giúp bạn nhé.

Giới Thiệu Hệ Thống Ám Khí Trong Game TLBB
Nguyên liệu dùng để luyện thành Hàn Băng Tĩnh Thạch, có thể nhặt được ở Q Lâu Lan

Giới Thiệu Hệ Thống Ám Khí Trong Game TLBB
Nguyên liệu dùng để luyện thành Băng Phách Thần Châm

Giới Thiệu Hệ Thống Ám Khí Trong Game TLBB
Để đổi Hàn Băng Tĩnh Thạch

Sau khi có đủ nguyên liệu: Mai Hoa TiêuHàn Băng Tinh Thạch các bạn có thể đúc ám khí Băng Phách Thần Châm.

Giới Thiệu Hệ Thống Ám Khí Trong Game TLBB

Đột phá giới hạn tu luyện 

Giới Thiệu Hệ Thống Ám Khí Trong Game TLBB

Học thủ pháp Ám Khí 

Thoạt nhìn sơ qua, Ám Khí đều có hình dạng tương tự như nhau thế nhưng điểm thần kỳ chính là sức mạnh, tuyệt chiêu, các kỹ năng lợi hại từ ám khí sẽ phát huy một cách hoàn toàn khác biệt tùy theo tài năng của người đang sở hữu chúng. Sức mạnh đáng gườm tạo nên sức hút mãnh liệt từ ám khí chính là 3 tuyệt chiêu kỹ năng cực kỳ huyền diệu mang tên: Ném Ám Khí, Ám Khí Đả Huyệt, Ám Khí Hộ Thể. Để có thể lĩnh hội các kỹ năng này cho ám khí, chư vị bằng hữu cần phải tìm đến Đại Sư Yến Thanh [109; 200] tại Lạc Dương học Thủ Pháp Ám Khí.

Giới Thiệu Hệ Thống Ám Khí Trong Game TLBB

  • Ném Ám Khí: Khi Ám Khí của bằng hữu đạt cấp 40 mới có thể lĩnh hội tuyệt chiêu này. Ném Ám Khí giúp bằng hữu sử dụng ám khí để tấn công đối thủ từ xa, xuất kỳ bất ý, công kỳ bất bị cực kỳ lợi hại.
  • Ám Khí Đả Huyệt: Ám Khí đạt cấp 70 mới có thể lĩnh hội tuyệt chiêu này. Ám Khí Đả Huyệt giúp bằng hữu sử dụng ám khí từ xa để tấn công đối thủ, gây ức chế cho đối thủ. Đấu trí bất đấu lực... tứ lưỡng bát thiên cân.
  • Ám Khí Hộ Thể: Ám Khí đạt cấp 90 mới có thể lĩnh hội tuyệt chiêu này. Ám Khí Hộ Thể giúp bằng hữu thân thể tráng kiện, bách chiến bách thắng.

Giới Thiệu Hệ Thống Ám Khí Trong Game TLBB
Ám Khí Hộ Thể giúp bằng hữu thân thể tráng kiện, bách chiến bách thắng

Làm mới thuộc tính Ám Khí 

  • Làm mới thuộc tính ám khí

- Là các bạn dùng điểm thuộc tính đó để đổi thành điểm thuộc tính còn lại (lưu ý là điểm bạn đổi để được cộng ngẫu nhiên vào các thuộc tính còn lại ).
- Để làm mới thuộc tính ám khí các bạn phải dùng vật phẩm Thần Diệc Thạch, có thể mua trong Shop.

Giới Thiệu Hệ Thống Ám Khí Trong Game TLBB 

  • Làm mới kỹ năng ám khí 

- Là mình tẩy lại kỹ năng mà mình đã học thành kỹ năng mình mong muốn. Ví dụ: Kỹ năng ném ám khí của bạn là Ngoại công, bạn không ưng ý bạn muốn tẩy lại thành Nội công thì bạn dùng chức năng này

 Lưu ý: Khi tẩy kỹ năng thì 3 kỹ năng sẽ cùng bị thay đổi và ra ngẫu nhiên nhé. 

- Để làm mới kỹ năng ám khí bạn cần phải có Vong Vô Thạch, có thể mua trong Shop.

Giới Thiệu Hệ Thống Ám Khí Trong Game TLBB
 

  • Tẩy lại phẩm giá Ám Khí 

 - Phẩm giá ám khí càng cao thì điểm thuộc tính ám khí càng cao 
- Để tẩy lại phẩm giá ám khí các bạn có thể dùng Bách Thối Thần Ngọc hoặc Thiên Thối Thần Ngọc, có thể mua trong Shop.

Giới Thiệu Hệ Thống Ám Khí Trong Game TLBBGiới Thiệu Hệ Thống Ám Khí Trong Game TLBB
 

  • Thiết lập lại đẳng cấp tu luyện Ám Khí

 - Khi bản tu luyện ám khí đến một đẳng cấp nào đó mà không vừa ý, bạn có thể thiết lập lại và luyện lại từ đầu thì hãy dùng chức năng này nhé.
- Để thiết lại đẳng cấp tu luyện bạn dùng vật phẩm Dục Hỏa Thạch, có thể mua trong shop.

Giới Thiệu Hệ Thống Ám Khí Trong Game TLBB


 Xem tiếp: Giới Thiệu Hệ Thống Tính Năng Võ Hồn Trong Game TLBB