f
 


Giới thiệu chiêu thức Võ Đang

Võ Công Chiêu thức

Âm

Dương

Quyết

Đang

Kíp

Đệ

Nhất

Quyển

Giới thiệu chiêu thức võ công Võ Đang trong game TLBB Bát Quái Chưởng: Công phu nhập môn của đệ tử Võ Đang. Sau khi dùng có thể khiến mục tiêu liên tục bị tổn thương.
Giới thiệu chiêu thức võ công Võ Đang trong game TLBB Chân Thức Thất Tiệt Trận: Tuyệt kỹ thứ hàng đầu Võ Đang, là công phu đắc ý của Trương Huyền Tố chân nhân. Sau khi dùng có thể phát kiếm trận, khiến nhiều kẻ địch xung quanh bị tổn thương lớn.
Giới thiệu chiêu thức võ công Võ Đang trong game TLBB Tê Giác Vọng Nguyệt: Đệ tử Võ Đang đem sự quan tâm tới chiến hữu, Sau khi sử dụng có thể nâng cao linh khí của mục tiêu.

Loạn

Hoàn

Quyết

Đang

Kíp

Đệ

Nhị

Quyển

Giới thiệu chiêu thức võ công Võ Đang trong game TLBB Lưỡng Nghi Kiếm: Một chiêu không kẽ hở, âm dương tương sinh tương tế, uy lực cất giữ không lộ. Sau khi dùng có thể khiến mục tiêu liên tục bị tổn thương.
Giới thiệu chiêu thức võ công Võ Đang trong game TLBB Tam Hoàn Sáo Nguyệt: Liên hoàn tam kiếm, như lụa mềm quấn thân, liên tục không ngừng. Sau khi sử dụng có thể khiến nhiều kẻ địch xung quanh rơi vào trạng thái cứng đờ.
Giới thiệu chiêu thức võ công Võ Đang trong game TLBB Lãm Tước Vĩ: Tuyệt kỹ hàng đầu Võ Đang, là công phu đắc ý của Trương Huyền Tố chân nhân. Sau khi sử dụng có thể khiến mục tiêu rơi vào trạng thái hôn mê.
Giới thiệu chiêu thức võ công Võ Đang trong game TLBB Thiên Canh Bắc Đẩu Trận: Bài bố trận pháp khi đệ tử Võ Đang kề vai đánh trận. Sau khi sử dụng có thể nâng cao cực hạn khí của các hạ.

Thực

Quyết

Đang

Kíp

Đệ

Tam

Quyển

Giới thiệu chiêu thức võ công Võ Đang trong game TLBB Thiên Mã Phi Bão: Nhất kiếm phá không, như thác trời ngựa bay, nhẹ như gió tiên mà không thể chống đỡ nổi. Sau khi dùng có thể khiến mục tiêu bị tổn thương lớn.
Giới thiệu chiêu thức võ công Võ Đang trong game TLBB Như Phong Tự Bế: Thái cực viên chuyển, diện diện nhược tồn, như phong bách mạch, tự bế thiên môn. Sau khi sử dụng có thể khiến mục tiêu rơi vào trạng thái định thân.
Giới thiệu chiêu thức võ công Võ Đang trong game TLBB Thê Vân Tung: Tuyệt diệu khinh công độc bước thiên hạ của đệ tử Võ Đang. Sau khi dùng có thể di chuyên vị trí đã chọn trong chớp mắt.

 

Thái

Cực

Kiếm

Pháp

Đang

Kíp

Đệ

Tứ

Quyển

Giới thiệu chiêu thức võ công Võ Đang trong game TLBB Hổ Bao Đầu: Khiến lực phòng ngự nội công trong dụng cụ phòng ngự của các hạ nâng cao.
Giới thiệu chiêu thức võ công Võ Đang trong game TLBB Tiên Nhân Chỉ Lộ: Một chiêu tránh thật thành hư, đánh thẳng vào chỗ yếu kẻ địch. Sau khi dùng có thể khiến mục tiêu bị tổn thương lớn và rơi vào trạng thái sơ hở.
Giới thiệu chiêu thức võ công Võ Đang trong game TLBB Khiêu Liêm Thức: Tiên nhân khiêu liêm, sức thế đãi phát. Sau khi dùng khiến các hạ đưa ra tư thế kiểu phòng ngự.
Giới thiệu chiêu thức võ công Võ Đang trong game TLBB Lưu Tinh Cản Nguyệt: Tuyệt kỹ thứ hàng đầu Võ Đang, có thể lấy nội công chia xẻ cho tổn thương nhận được. Sau khi dùng có thể giảm thấp tổn thương của các hạ, nhưng vì thế sẽ tổn thất một phần khí nhất định. Chỉ có dưới dáng Khiêu Liêm Thức mới có thể sử dụng.

Thái

Cực

Quyền

Pháp

Đang

Kíp

Đệ

Ngũ

Quyển

Giới thiệu chiêu thức võ công Võ Đang trong game TLBB Lãn Trát Y: Khiến lực nội công tấn công của các hạ nâng cao rất nhiều khi dùng vũ khí loại đơn ngắn, hoặc song ngắn.
Giới thiệu chiêu thức võ công Võ Đang trong game TLBB Ngọc Nữ Xuyên Xoa: Một chiêu lặng lẽ không tiếng, làm rối loạn tâm thần kẻ địch. Sau khi dùng có thể khiến mục tiêu bị tổn thương lớn, và khiến rơi vào trạng thái định thân.
Giới thiệu chiêu thức võ công Võ Đang trong game TLBB Tà Phi Thức: Ngọc nữ tà phi, phong mang tất lộ. Sau khi sử dụng khiến bạn đưa ra tư thế kiểu tấn công.
Giới thiệu chiêu thức võ công Võ Đang trong game TLBB Bạch Hạc Lượng Sí: Tuyệt kỹ thứ hàng đầu Võ Đang, là công phu đắc ý của Trương Huyền Tố chân nhân. Sau khi dùng có thể khiến tổn thương do các hạ tạo thành nâng cao lên, nhưng khí tiêu hao cũng nâng cao lên tương ứng. Chỉ có dưới tư thế Tà Phi Thức mới có thể sử dụng

Nam

Hoa

Kinh

Đang

Kíp

Đệ

Lục

Quyển

Giới thiệu chiêu thức võ công Võ Đang trong game TLBB Thần Môn Thập Tam Kiếm: Nộ khí hóa kiếm, trực chích thần môn, thập tam kiếm nhanh như một kiếm. Sau khi sử dụng có thể phát ra một chiêu vô cùng nhậy bén đối với mục tiêu.
Giới thiệu chiêu thức võ công Võ Đang trong game TLBB Vô Giải Khả Kích: Chân khí đạo gia buông thả lưu truyền, bảo vệ chặt huyệt đạo quanh mình, Sau khi sử dụng có thể khiến các hạ không bị ảnh hưởng của hiệu quả phong huyệt đạo.
Giới thiệu chiêu thức võ công Võ Đang trong game TLBB Du Nhẫn Hữu Dư: Cảnh giới cao nhất của võ học, kỹ tiến hồ nghệ, nghệ tiến hồ đạo. Sau khi sử dụng có thể khiến thời gian để nguội tất cả võ công của các hạ kết thúc.


Xem tiếp: Giới thiệu Thú Cưỡi Của Võ Đang Phái Trong Game TLBB