f
 


Thú Cưỡi Của Tinh Túc Phái

Tinh Túc - Thanh Mao Ngưu

 

Thú Cưỡi Cấp Độ Yêu Cầu Miêu Tả
Mao Ngưu 40 Tốc độ di chuyển tăng thêm : +40%
Giới thiệu Thú Cưỡi Của Tinh Túc Phái Trong Game TLBB
Bạch Mao Ngưu 60 Tốc độ di chuyển tăng thêm : +70%
Giới thiệu Thú Cưỡi Của Tinh Túc Phái Trong Game TLBB

 Xem tiếp: Giới thiệu sơ lược về môn phái Thiên Sơn trong game TLBB