f
 


Giới thiệu chiêu thức Tinh Túc

Võ Công Chiêu thức

Hủ

Thi

Công

Tinh

Túc

Kíp

Đệ

Nhất

Quyển

Giới thiệu chiêu thức võ công Tinh Túc trong game TLBB Lam Sa Thủ: Công phu nhập môn của đệ tử Tinh Túc. Sau khi dùng có thể liên tục khiến mục tiêu bị thương.
Giới thiệu chiêu thức võ công Tinh Túc trong game TLBB Liên Châu Hủ Thi Độc :Một trong những độc tuyệt kỹ của Tinh Túc, là công phu đắc ý của Đinh Xuân Thu lão tiên. Sau khi sử dụng, có thể khiến nhiều kẻ định xung quanh bị thương hàng loạt.
Giới thiệu chiêu thức võ công Tinh Túc trong game TLBB Bách Độc Bất Xâm: Đệ tự Tinh Túc đem sự quan tâm tới bạn hữu, Sau khi sử dụng có thể nâng cao năng lực kháng độc của mục tiêu bạn hữu.

Ngũ

Độc

Công

Tinh

Túc

Kíp

Đệ

Nhị

Quyển

Giới thiệu chiêu thức võ công Tinh Túc trong game TLBB Huyền Minh Thần Chưởng: Bao gồm lực Minh Độc và lực Huyền Băng. Sau khi sử dụng, có thể khiến mục tiêu bị tổn thương mạnh bởi tính độc nhiều.
Giới thiệu chiêu thức võ công Tinh Túc trong game TLBB Hạt Vĩ Châm: Chớp như một mũi chích của đuôi bò cạp. Sau khi sử dụng có thể khiến mục tiêu rơi vào trạng thái cứng đờ.
Giới thiệu chiêu thức võ công Tinh Túc trong game TLBB Cáp Mô Công: Tuyệt kỹ thứ hàng đầu Tinh Túc, là công phu đắc ý của Đinh Xuân Thu lão tiên. Sau khi sử dụng có thể mục tiêu rơi vào trạng thái mù.
Giới thiệu chiêu thức võ công Tinh Túc trong game TLBB Ngô Công trận: Bài bố trận pháp khi đệ tử Tinh Túc kề vai đánh trận. Sau khi sử dụng có thể nâng cao lực phòng ngự nội công của chiến hữu kề bên.

Tam

Tiếu

Tiêu

Dao

Tán

Tinh

Túc

Kíp

Đệ

Tam

Quyển

Giới thiệu chiêu thức võ công Tinh Túc trong game TLBB Tiếu Lí Tàng Đao: Coi là độc dược bá đạo nhất. Sau khi sử dụng có thể hút máu của mục tiêu, chuyển hóa thành máu của mình.
Giới thiệu chiêu thức võ công Tinh Túc trong game TLBB Đàm Tiếu Tự Nhược: Coi là độc dược huyền diệu nhất. Sau khi sử dụng có thể khiến hiệu quả Tiếu Lí Tàng Đao không bị ngắt quảng.
Giới thiệu chiêu thức võ công Tinh Túc trong game TLBB Hàm Tiếu Cửu Tuyền: Coi là độc dược đáng sợ nhất. Sau khi sử dụng có thể khiến các hạ tự mình hồi sinh sau khi chết.

Thần

Mộc

Công

Tinh

Túc

Kíp

Đệ

Tứ

Quyển

Giới thiệu chiêu thức võ công Tinh Túc trong game TLBB Mộc Giáp Thuật: Nâng cao lực phòng ngự nội công trong dụng cụ phòng ngự của các hạ.
Giới thiệu chiêu thức võ công Tinh Túc trong game TLBB Thanh Xà Độc Chưởng: Hút tính độc của xà tinh ngàn năm ở Nam Chiếu mới có thể luyện thành thần công. Sau khi dùng có thể khiến mục tiêu bị tổn thương lớn, và rơi vào trạng thái cứng đờ.
Giới thiệu chiêu thức võ công Tinh Túc trong game TLBB Mộc Độn: Lợi dụng sức mạnh thần mộc để thay đổi thân hình. Sau khi dung, các hạ có thể bày ra tư thế kiểu phòng ngự.
Giới thiệu chiêu thức võ công Tinh Túc trong game TLBB Chỉ Lộc Vi Mã: Độc tuyệt kỹ hàng đầu Tinh Túc, là công phu đắc ý của Đinh Xuân Thu lão tiên. Sau khi dùng có thể khiến nộ khí mục tiêu giảm thấp, và đưa cao nộ khí của các hạ. Chỉ có ở trạng thái Mộc Độn mới có thể sử dụng.

Thánh

Thủy

Kinh

Tinh

Túc

Kíp

Đệ

Ngũ

Quyển

Giới thiệu chiêu thức võ công Tinh Túc trong game TLBB Tối Độc Thuật: Khiến lực tấn công nội công của các hạ nâng cao rất nhiều khi dùng vũ khí loại đơn ngắn, hoặc song ngắn.
Giới thiệu chiêu thức võ công Tinh Túc trong game TLBB Băng Tằm độc chưởng: Hút tính độc của băng tằm ngàn năm ở Tuyết Sơn mới có thể luyện thành thần công. Sau khi dùng có thể khiến mục tiêu bị tổn thương lớn, và rơi vào trạng thái nứt ra.
Giới thiệu chiêu thức võ công Tinh Túc trong game TLBB Thủy Độn: Lợi dụng sức mạnh thánh thủy để biến hình. Sau khi dung, các hạ có thể bày ra tư thế kiểu tấn công.
Giới thiệu chiêu thức võ công Tinh Túc trong game TLBB Kinh Mạch Nghịch Hành: Dùng máu tươi của mình để đẩy mạnh nội lực. Sau khi dùng, máu của các hạ bị giảm bớt, nhưng khí được tăng thêm. Chỉ có dưới tư thế Thủy Độn mới có thể dùng.

Bính

Mệnh

Tam

Thức

Tinh

Túc

Kíp

Đệ

Lục

Quyển

Giới thiệu chiêu thức võ công Tinh Túc trong game TLBB Ngọc Toái Côn Cương: Liều mạng Thức thứ nhất. Sau khi dùng có thể khiến nhiều kẻ địch xung quanh bị tổn thương cực lớn.
Giới thiệu chiêu thức võ công Tinh Túc trong game TLBB Nhân Quỷ Đồng Đồ: Liều mạng Thức thứ hai. Sau khi dung, có thể khiến các hạ không bị ảnh hưởng của hôn mê, trạng thái vây khốn.
Giới thiệu chiêu thức võ công Tinh Túc trong game TLBB Thiên Địa Đồng Thọ: Liều mạng Thức thứ 3. Sau khi dùng có thể tấn công dữ dội tính hủy diệt vào mục tiêu, khiến mục tiêu rơi vào tai họa ngập đầu.


Xem tiếp: Giới thiệu Thú Cưỡi Của Tinh Túc Phái Trong Game TLBB