f
 


Thú Cưỡi Của Tiêu Dao Phái

Tiêu Dao - Thất Thái Lộc

 

Thú Cưỡi Cấp Độ Yêu Cầu Miêu Tả
Lộc 40 Tốc độ di chuyển tăng thêm : +40%
Giới thiệu Thú Cưỡi Của Tiêu Dao Phái Trong Game TLBB
Bạch Lộc 60 Tốc độ di chuyển tăng thêm : +70%
Giới thiệu Thú Cưỡi Của Tiêu Dao Phái Trong Game TLBB

 Xem tiếp: Giới thiệu sơ lược về môn phái Mộ Dung trong game TLBB