f
 


Thú Cưỡi Của Thiếu Lâm Phái

Thiếu Lâm - Như Ý Hổ

 

Thú Cưỡi Cấp Độ Yêu Cầu Miêu Tả
Hổ 40 Tốc độ di chuyển tăng thêm : +40%
Giới thiệu Thú Cưỡi Của Thiếu Lâm Phái Trong Game TLBB
Bạch Hổ 60 Tốc độ di chuyển tăng thêm : +70%
Giới thiệu Thú Cưỡi Của Thiếu Lâm Phái Trong Game TLBB

 Xem tiếp: Giới thiệu sơ lược về môn phái Minh Giáo trong game TLBB