f
 


Giới thiệu chiêu thức Minh Giáo

Võ Công Chiêu thức

Thất

Thương

Quyền

Minh

Giáo

Kíp

Đệ

Nhất

Quyển

Giới thiệu Chiêu Thức Võ Công Minh Giáo trong game TLBB Thôi tâm chưởng : Công phu nhập môn của đệ tử Minh Giáo. Sử dụng tuyệt chiêu này có thể liên tục tạo thành tổn thương đối với mục tiêu.
Giới thiệu Chiêu Thức Võ Công Minh Giáo trong game TLBB Huyết trận bát phương : Liều chết huyết chiến, một chiêu thất thương của công phu bá đạo. Tuyệt chiêu này có thể gây sát thương đối với tất cả các mục tiêu chung quanh bản thân.
Giới thiệu Chiêu Thức Võ Công Minh Giáo trong game TLBB Quỳ Hoa Thần Lực : Tuyệt chiêu hỗ trợ của đệ tử phái Minh Giáo tới bằng hữu. Sử dụng tuyệt chiêu này có thể nâng cao sức lực của mục tiêu được.

Quỳ

Hoa

Bảo

Điển

Minh

Giáo

Kíp

Đệ

Nhị

Quyển

Giới thiệu Chiêu Thức Võ Công Minh Giáo trong game TLBB Viêm Long Vô Song: Tuyệt kỹ hàng đầu của Minh Giáo, là công phu đắc ý của thánh sứ Lữ Sư Tương. Sau khi sử dụng có thể tạo thành tổn thương thuộc tính Hỏa lớn đối với mục tiêu.
Giới thiệu Chiêu Thức Võ Công Minh Giáo trong game TLBB Qùy Hoa Trục Nhật: Khinh công trong Quỳ Hoa Bảo Điểm. Sau khi dùng có thể khiến dáng bạn như nữ ma, tốc độ di chuyển nâng cao.
Giới thiệu Chiêu Thức Võ Công Minh Giáo trong game TLBB Qùy Hoa Điểm Huyệt Thủ: Võ công bí tải trong Quỳ Hoa Bảo Điểm. Sau khi dùng có thể khiến mục tiêu rơi vào trạng thái phong huyệt đạo.
Giới thiệu Chiêu Thức Võ Công Minh Giáo trong game TLBB Qùy Hoa Hướng Dương: Võ công bí tải trong Quỳ Hoa Bảo Điểm. Sau khi dùng có thể nâng cao lực tấn công ngoại công của chiến hữu bên cạnh.

Càn

Khôn

Đại

Na

Di

Minh

Giáo

Kíp

Đệ

Tam

Quyển

Giới thiệu Chiêu Thức Võ Công Minh Giáo trong game TLBB Nộ Phát Xung Quan: Tầng thứ nhất tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, đi vào cảnh giới công thủ. Sau khi dùng khiến lực tấn công ngoại công của bạn nâng cao, lực phòng ngự ngoại công hạ thấp.
Giới thiệu Chiêu Thức Võ Công Minh Giáo trong game TLBB Lý Đại Đào Cương: Tầng thứ ba tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, đi vào cảnh giới sinh tử. Sau khi dùng khiến bạn có thể tự hồi sinh sau khi chết.
Giới thiệu Chiêu Thức Võ Công Minh Giáo trong game TLBB Đẩu Chuyển Tinh Di: Tầng thứ sáu tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di. Sau khi sử dụng có thể tạo thành tổn thương đối với mục tiêu, và khiến nộ khí hạ thấp.

Kích

Lưu

Đại

Pháp

Minh

Giáo

Kíp

Đệ

Tứ

Quyển

Giới thiệu Chiêu Thức Võ Công Minh Giáo trong game TLBB Kích Lưu Giáp: Khiến lực phòng ngự ngoại công trong dụng cụ phòng ngự của bạn nâng cao.
Giới thiệu Chiêu Thức Võ Công Minh Giáo trong game TLBB Thủy Yêm Thất Quân: Tuyệt kỹ hàng đầu của Minh Giáo, là công phu đắc ý của Lâm Thế Trường giáo chủ. Sau khi sử dụng có thể tạo thành tổn thương lớn đối với mục tiêu, và khiến nó rơi vào trạng thái xuy nhược.
Giới thiệu Chiêu Thức Võ Công Minh Giáo trong game TLBB Thủy Thần Hạ Phàm: Thủy Thần Công Công từ trời hạ giáng, đem theo hơi khí của Hồng Thủy nhập lên người bạn. Sau khi sử dụng khiến bạn đưa ra tư thế kiểu phòng ngự.
Giới thiệu Chiêu Thức Võ Công Minh Giáo trong game TLBB Trường Sinh Thủy: Dựa vào nước Trường sinh rửa sạch thể xác và tinh thần của bạn. Sau khi sử dụng có thể xóa bỏ hiệu quả liên tục rơi máu của bạn. Chỉ có dưới tư thế Thủy Thần Hạ Phàm mới có thể sử dụng.

Liệt

Diệm

Đại

Pháp

Minh

Giáo

Kíp

Đệ

Ngũ

Quyển

Giới thiệu Chiêu Thức Võ Công Minh Giáo trong game TLBB Liệt Diệm Đao: Khiến lực tấn công ngoại công từ trong các loại vũ khí Đao Phổ, Thương Bổng của bạn được nâng cao.
Giới thiệu Chiêu Thức Võ Công Minh Giáo trong game TLBB Hỏa Thiêu Xích Bích: Tuyệt kỹ hàng đầu của Minh Giáo, là công phu đắc ý của thánh sứ Lữ Sư Tương. Sau khi sử dụng có thể tạo thành tổn thương lớn đối với mục tiêu, và khiến nó rơi vào trạng thái thiêu cháy.
Giới thiệu Chiêu Thức Võ Công Minh Giáo trong game TLBB Thần Hoả Hạ Phàm: Hỏa thần Chúc Dung từ trời hạ giáng, đem theo hơi khí của Liệt Hỏa nhập lên người bạn. Sau khi sử dụng khiến bạn đưa ra tư thế kiểu tấn công.
Giới thiệu Chiêu Thức Võ Công Minh Giáo trong game TLBB Địa Ngục Hỏa: Dựa vào lửa địa ngục thiêu đốt kẻ địch của bạn. Sau khi sử dụng có thể khiến nhiều kẻ địch quanh mình rơi vào trạng thái hôn mê. Chỉ có dưới tư thế Hỏa Thần Hạ Phàm mới có thể sử dụng.

Thánh

Hỏa

Lệnh

Bài

Minh

Giáo

Kíp

Đệ

Lục

Quyển

Giới thiệu Chiêu Thức Võ Công Minh Giáo trong game TLBB Hỏa Diệm Liên Hoàn Trảm: Tuyệt kỹ hàng đầu của Minh Giáo, là công phu đắc ý của thánh sứ Bàng Vạn Xuân. Sau khi sử dụng có thể tấn công một đòn hủy trời diệt đất.
Giới thiệu Chiêu Thức Võ Công Minh Giáo trong game TLBB Tọa Địa Cầu Toàn: Võ công cổ Ba Tư bí tải trong Thánh Hỏa Lệnh. Sau khi dùng có thể khiến bạn không bị ảnh hưởng của hiệu quả tấn công.
Giới thiệu Chiêu Thức Võ Công Minh Giáo trong game TLBB Vô Trung Sinh Hữu: Thần công lưu truyền lại của lão nhân Hoắc Sơn trong núi. Sau khi sử dụng có thể khiến tấn công của bạn coi nhẹ lực phòng ngự mục tiêu.


Xem tiếp: Giới thiệu Thú Cưỡi Của Minh Giáo Phái Trong Game TLBB