f
 


Kỹ Năng Nấu Nướng

Hướng Dẫn Kỹ Năng Nấu Nướng Trong Game TLBB

Cấp độ học tập: 1
Học nấu ăn: Mỗi nhân vật đều được mặc định sẵn kỹ năng nấu ăn cấp độ 1.

Nguyên liệu và sản phẩm nấu ăn

Hướng Dẫn Kỹ Năng Nấu Nướng Trong Game TLBB Hướng Dẫn Kỹ Năng Nấu Nướng Trong Game TLBB Hướng Dẫn Kỹ Năng Nấu Nướng Trong Game TLBB

Nguyên liệu chủ yếu gồm cá (thông qua nghề “Câu cá” mà có), thịt (thông qua việc giết quái vật mà có), ngũ cốc (thông qua nghề “Trồng trọt” mà có).

Sản phẩm chủ yếu gồm các loại thức ăn hồi phục máu, hồi phục khí và nâng cao các loại năng lực trong một khoảng thời gian nhất định.

Học phương pháp nấu ăn

Hướng Dẫn Kỹ Năng Nấu Nướng Trong Game TLBB

Ban đầu nhân vật chỉ có khả năng xử lý các loại nguyên liệu nấu và làm bánh bao. Muốn làm các loại thức ăn khác thì cần phải có phương pháp nấu của thức ăn đó. Phương pháp nấu là một đạo cụ, cụ thể là một quyển sách ghi lại các cách nấu ăn, có thể mua từ những thương gia đạo cụ, hoặc có thể lấy được khi giết chết quái vật. Mở tay nải ấn chuột phải vào phương pháp, sau đó bắt đầu có thể nấu loại thức ăn mới.

Sử dụng kỹ năng nấu ăn

Ấn vào nút kỹ năng ở bên dưới phía trái màn hình (Alt+S), mở bảng kỹ năng, chọn kỹ năng "Sinh hoạt", chọn nấu ăn, click vào chế tác, mở bảng kỹ năng nấu ăn, sau khi chọn một phương pháp nấu ăn, nhấn vào chế tác , bạn sẽ có món ăn rất hấp dẫn. 

Hướng Dẫn Kỹ Năng Nấu Nướng Trong Game TLBB
Hướng Dẫn Kỹ Năng Nấu Nướng Trong Game TLBB

Một số món ăn tiêu sẽ tiêu hao sức sống, một số khác sẽ tiêu hao tinh lực, hoặc các loại nguyên liệu.

Nâng cấp kỹ năng nấu ăn:=

Địa điểm học tập

  • Đỗ Tử Phi ở Đại Lý (117,157)
  • Lý Đại Chủy ở Lạc Dương (134,152)
  • Trí Hoa ở Tô Châu (189,173)

Dối thoại lựa chọn “Nâng cấp kỹ năng nấu ăn”, sau đó click vào chữ “Học” trong bảng. 

Hướng Dẫn Kỹ Năng Nấu Nướng Trong Game TLBB

Để nâng cấp kỹ năng này, độ thuần thục phải đạt đến mức cao nhất của cấp đang có. Đồng thời, cấp độ chung của các hạ cũng phải đạt đến cấp độ tương ứng. Nâng cấp độ kỹ năng sẽ làm tiêu hao một số ngân lượng và kinh nghiệm nhất định.

Độ thuần thục

Mỗi một kỹ năng sinh hoạt đều có độ thuần thục tương ứng. Khi mới học xong kỹ năng, độ thuần thục bằng 0. Số lần thao tác càng nhiều thì độ thuần thục càng tăng. Khi độ thuần thục đạt đến mức cao nhất của cấp độ hiện tại, tiếp tục thao tác cũng không tăng được nữa. Cần phải nâng cấp độ kỹ năng sinh hoạt, sau đó mới tiếp tục nâng độ thuần thục lên được.Xem tiếp: Hướng Dẫn Kỹ Năng May Mặc Trong Game TLBB