f
 


Kỹ Năng May Mặc

Hướng Dẫn Kỹ Năng May Mặc Trong Game TLBB

Cấp độ học tập: 50

Học cắt may

Địa điểm học tập

  • Hoàng Linh Ba ở Đại Lý(240,171)
  • Dư Hoá Long ở Tô Châu(211,80)
  • Phù Mẫn Chi ở Lạc Dương(193,172)

Lựa chọn ”Học kỹ năng cắt may”, và nộp một số tiền nhất định.

Nguyên liệu và sản phẩm cắt may

Hướng Dẫn Kỹ Năng May Mặc Trong Game TLBB Hướng Dẫn Kỹ Năng May Mặc Trong Game TLBB

Nguyên liệu chủ yếu là vải (thông qua nghề "Trồng trọt" mà có), da lông (thông qua giết quái vật được thưởng), đả tạo đồ (thông qua giết quái vật được thưởng). 

Sản phẩm chủ yếu là các đồ phòng vệ.

Học phương pháp cắt may

Hướng Dẫn Kỹ Năng May Mặc Trong Game TLBB

Cũng giống như nấu ăn, phải học phương pháp cắt may mới có thể tạo ra các loại đồ phòng vệ. Phương pháp là một đạo cụ, nói cụ thể là một quyển sách có ghi lại các phương pháp chế tạo đồ phòng vệ. Có thể mua từ những thương gia đạo cụ, hoặc có thể lấy được khi giết chết quái vật. Mở tay nải, click chuột phải vào phương pháp, sau đó có thể may loại đồ phòng vệ mới. Đào Đắc Bảo ở Lạc Dương (180,184) có bán những phương pháp cắt may cơ bản.

Sử dụng kỹ năng cắt may

Click vào nút kỹ năng ở phía dưới bên trái màn hình (Alt+S), mở bảng kỹ năng, lựa chọn kỹ năng sinh hoạt, chọn “Cắt may”, ấn chế tác. (thao tác này chỉ thực hiện được khi đứng gần xưởng dệt, VD 180,180 - Lạc Dương). 

Hướng Dẫn Kỹ Năng May Mặc Trong Game TLBB
Hướng Dẫn Kỹ Năng May Mặc Trong Game TLBB

Sau khi chọn một phương pháp cắt may, click vào chế tác.

Nâng cấp kỹ năng cắt may

- Tìm gặp đại sư kỹ năng cắt may (Phù Mẫn Chi ở Lạc Dương (193,172) ), đối thoại lựa chọn “Nâng cấp kỹ năng cắt may”, click chữ “Học” trong bảng.
- Muốn nâng cấp kỹ năng cắt may, độ thuần thục phải đạt đến mức cao nhất của cấp độ hiện tại. Đồng thời cấp độ chung của các hạ cũng phải đạt đến cấp bậc tương ứng. Nâng cấp kỹ năng sẽ tiêu hao một số tiền và kinh nghiệm nhất định.

Độ thuần thục 

Mỗi một kỹ năng sinh hoạt đều có độ thuần thục tương ứng, mới học xong, độ thuần thục bằng 0, số lần thao tác càng nhiều, độ thuần thục càng tăng. Đạt đến độ thuần thục cao nhất của cấp độ thì tiếp tục thao tác cũng không tăng thêm được nữa. Cần phải nâng cấp kỹ năng sinh hoạt sau đó mới có thể tiếp tục nâng độ thuần thục lên được.Xem tiếp: Giới Thiệu Kỹ Năng Đúc Trong Game TLBB