f
 


Kỹ Năng Trồng Trọt

Trồng trọt

Giới Thiệu Kỹ Năng Trồng Trọt Trong Game TLBB

Cấp độ học tập: 20

Học trồng trọt: 

Hãy đối thoại với Lưu Diệc Nông ở Lạc Dương (219,262), lựa chọn “Học kỹ năng trồng trọt”, và nộp một số tiền nhất định.

Sản phẩm trồng trọt: 

Sản phẩm chủ yếu là các loại lương thực và các loại cây dệt như bông, gai v..v...

Sử dụng kỹ năng trồng trọt: 

Vào trong ruộng, các hạ đối thoại với bù nhìn rơm và lựa chọn loại cây cần trồng.

Thu hoạch mùa màng: 

Khi hoa màu chín, sẽ có thư nhắc gửi đến các hạ. Trong vòng 15 phút, hãy nhanh chân đến ruộng hoa màu và thu hoạch hoa màu đã chín.

Nâng cấp kỹ năng trồng trọt: 

Địa điểm học tập

  • Công Tôn Đại Thúc ở Đại Lý(277,167)
  • Lâm Hoà Tĩnh ở Tô Châu(64,200)
  • Lưu Diệc Nông ở Lạc Dương(219,262),

đối thoại và lựa chọn “Nâng cấp kỹ năng trồng trọt”, click “Học” trong bảng. 

Để nâng cấp kỹ năng này, độ thuần thục phải đạt đến mức cao nhất của cấp độ hiện tại, đồng thời cấp độ chung của người chơi cũng phải đạt đến mức nhất định. Nâng cấp kỹ năng trồng trọt sẽ tiêu hao một số tiền và kinh nghiệm nhất định.

Độ thuần thục: 

Mỗi một kỹ năng sinh hoạt đều có độ thuần thục tương ứng, mới học xong, độ thuần thục bằng 0, số lần thao tác càng nhiều, độ thuần thục càng tăng. Đạt đến độ thuần thục cao nhất của cấp độ thì tiếp tục thao tác cũng không tăng thêm được nữa. Cần phải nâng cấp kỹ năng sinh hoạt sau đó mới có thể tiếp tục nâng độ thuần thục lên được.Xem tiếp: Giới Thiệu Kỹ Năng Dưỡng Sinh Thuật Trong Game TLBB