f
 


Kỹ Năng Dược Lý

    
Dược lý - Hỗ trợ cho nghề chế thuốc 

Giới Thiệu Kỹ Năng Dược Lý Thuật Trong Game TLBB

Cấp độ học tập: 30

Học dược lý: 

Đối thoại với Bạch Dĩnh Minh ở Lạc Dương (136,169), lựa chọn “Học kỹ năng dược lý”, và nộp một số tiền nhất định.

Nâng cấp kỹ năng dược lý: 

Đối thoại với Bạch Dĩnh Minh ở Lạc Dương (136,169), lựa chọn “Nâng cấp kỹ năng dược lý”. 

Dược lý không có độ thuần thục,chỉ cần người chơi đạt đến cấp độ yêu cầu, và nộp một số tiền nhất định là có thể nâng cấp dược lý.Xem tiếp: Giới thiệu Các Loại Vũ Khí Trong Game TLBB