f
 


Kỹ Năng Đúc

Đúc

Giới Thiệu Kỹ Năng Đúc Trong Game TLBB

Cấp độ học tập: 40

Học đúc  

Địa điểm học tập

  • Quá Tam Chuỳ ở Đại lý(216,109)
  • Vương Đức Phú ở Lạc Dương(213,160)
  • Tiết Chúc ở Tô Châu(251,151)

Đối thoại và lựa chọn “Học kỹ năng đúc”, và nộp một số tiền nhất định

Nguyên liệu và sản phẩm đúc

Giới Thiệu Kỹ Năng Đúc Trong Game TLBB Giới Thiệu Kỹ Năng Đúc Trong Game TLBB

Nguyên liệu chính là khoáng thạch (thông qua nghề “Khai thác mỏ” có được). 

Sản phẩm chính là các loại vũ khí.

Học phương pháp đúc

Giới Thiệu Kỹ Năng Đúc Trong Game TLBB Giới Thiệu Kỹ Năng Đúc Trong Game TLBB

Cũng giống như nấu ăn, cần phải học các phương pháp đúc thì mới có thể tạo ra các loại vũ khí. Phương pháp là một đạo cụ, cụ thể là một quyển sách ghi lại những phương pháp đúc tạo ra vũ khí, có thể mua từ thương gia đạo cụ, hoặc có thể lấy được khi giết chết quái vật. Mở tay nải, click chuột phải vào phương pháp, sau đó có thể tạo ra loại vũ khí mới. Lâm Ngọc Long ở Lạc Dương (211,156) cũng có bán một số phương pháp đúc cơ bản.

Sử dụng kỹ năng đúc 

Click vào nút kỹ năng ở phía dưới bên trái màn hình (Alt+S), mở bảng kỹ năng, lựa chọn kỹ năng “Sinh hoạt”, chọn đúc, ấn chế tác (thao tác này chỉ thực hiện được khi đứng gần lò rèn, VD 213,159 Lạc Dương). 

Chọn một phương pháp xong, click vào "Chế tác".

Nâng cấp kỹ năng đúc

Tìm đến đại sư kỹ năng đúc ( Vương Đức Phú ở Lạc Dương (213,160) ), đối thoại lựa chọn “Nâng cấp kỹ năng đúc”, click chữ “Học” trong bảng.

Giới Thiệu Kỹ Năng Đúc Trong Game TLBB

Để nâng cấp kỹ năng này, yêu cầu độ thuần thục phải đạt đến mức cao nhất của cấp hiện tại. cấp độ chung của các hạ cũng phải đạt đến cấp độ tương ứng. Nâng cấp kỹ năng sẽ tiêu hao một số tiền và kinh nghiệm nhất định.

Độ thuần thục

Mỗi một kỹ năng sinh hoạt đều có độ thuần thục tương ứng, mới học xong, độ thuần thục bằng 0, số lần thao tác càng nhiều, độ thuần thục càng tăng. Đạt đến độ thuần thục cao nhất của cấp độ thì tiếp tục thao tác cũng không tăng thêm đuợc nữa. Cần phải nâng cấp kỹ năng sinh hoạt sau đó mới có thể tiếp tục nâng độ thuần thục lên được.Xem tiếp: Giới Thiệu Kỹ Năng Khai Khoáng Trong Game TLBB