f
 


Kỹ Năng Chế Dược

Kỹ năng chế dược giúp bằng hữu tự chế tạo đơn dược để an lòng hơn khi bôn tẩu, đề phòng bệnh tật và đảm bảo sinh mệnh được trường thọ.

Sản phẩm chủ yếu là các dược phẩm có tác dụng hồi phục máu, khí tức thời và nâng cao các loại năng lực trong khoảng thời gian nhất định.

1. NPC liên quan:

  • Bàng An Thời (202 ­ 208) ở Tô Châu
  • Trương Minh Cảnh (233 ­ 302) ở Lạc Dương
  • Phó Đương Quy (100 ­ 129) ở Đại Lý

Hướng Dẫn Kỹ Năng Chế Dược Trong Game TLBB

2. Nguyên liệu:

Nguyên liệu chế dược mua từ thương gia đạo cụ, hoặc nhặt được khi săn bắt quái. Bạch Manh Sinh ở Lạc Dương (230,302), Lô Tâm Thất ở Đại Lý (103,132) là những thương gia có bán những đơn chế dược cơ bản.

Hướng Dẫn Kỹ Năng Chế Dược Trong Game TLBB

3. Các loại dược có thể chế: có 3 loại

Hướng Dẫn Kỹ Năng Chế Dược Trong Game TLBB

Bảng phân bố thảo dược

Hướng Dẫn Kỹ Năng Chế Dược Trong Game TLBB
Hướng Dẫn Kỹ Năng Chế Dược Trong Game TLBB

4. Thao tác:

- Nhấn Alt+S > Mở bảng kỹ năng > Kỹ năng Sinh hoạt > Chế dược > Chế tạo.

Hướng Dẫn Kỹ Năng Chế Dược Trong Game TLBB

- Chọn → Chế tạo, hiển thị bảng bên dưới: 

Hướng Dẫn Kỹ Năng Chế Dược Trong Game TLBB

- Nội dung chế dược hiển thị trang trống do bằng hữu chưa học phương chế dược. Các dược phương có thể mua ở NPC Bạch Manh Sinh ở Lạc Dương (230,302), Lô Tâm Thất ở Đại Lý (103,132). Sau khi học xong sẽ xuất hiện bảng như sau.

Hướng Dẫn Kỹ Năng Chế Dược Trong Game TLBB

- Bằng hữu đi tìm các thảo dược đã liệt kê trong đơn thuốc là hoàn thành việc chế dược. 

Các đại sư chế dược cũng có thể giúp bằng hữu nâng cấp kỹ năng chế dược. Tất nhiên, để học, bằng hữu sẽ tốn một ít học phí và số kinh nghiệm nhất định, đồng thời độ thuần thục phải đạt đến mức cao nhất của cấp độ đang có.

 Xem tiếp: Hướng Dẫn Kỹ Năng Câu Cá Trong Game TLBB