f
 


Giới Thiệu Hệ Thống Trang Bị Trân Thú

Trong thế giới của Thiên Long Bát Bộ Tình Kiếm, Trân Thú không chỉ là thú cưng của người chơi,nó còn là người bạn luôn song hành mỗi giờ mỗi khắc bên cạnh chủ nhân của mình. Người chơi sở hữu được Trân Thú với trang bị càng cao, sức mạnh của Trân Thú càng lớn, đồng thời hỗ trợ được càng nhiều trong quá trình đối chiến cùng kẻ địch.

Trân Thú như được thổi thêm luồng sinh khí mạnh mẽ khi bằng hữu hoàn toàn có thể trang bị cho chúng những bộ full cực kỳ ngộ nghĩnh và tràn đầy sức mạnh. 

Giới Thiệu Hệ Thống Trang Bị Trân Thú trong game TLBB

- Trang bị Trân Thú bao gồm 3 cấp độ: 75 - 85 - 95.

- Mỗi bộ trang bị sẽ có 5 món: 

+Trân Thú Thể Giáp.

+ Trân Thú Diện giáp.

+ Trân Thú Vũ Khí.

+ Trân Thú Hạng Khuyên.

+ Trân Thú Hộ Phù.

Khi trang bị đủ tất cả, Trân Thú sẽ được nâng cao năng lực chiến đấu và xuất hiện những hiệu ứng kỹ năng đặc biệt.

Tham gia thu phục Thập Nhị Sát Tinh tại Đại Lý, bằng hữu sẽ có cơ hội nhận được trang bị Trân Thú bất kỳ cấp độ 75. Và để có được trang bị Trân Thú cấp 85 - 95, bằng hữu cần phải có Thánh Thú Lân.

 

1. Nguyên Liệu

Tên Vật Phẩm Chức Năng Nguồn Gốc
Giới Thiệu Hệ Thống Trang Bị Trân Thú trong game TLBB Đổi trang bị Trân Thú Phân giải trang bị Trân Thú cấp 75 trở lên

2. NPC Tô Châu - Vân San San (354,271)

Giới Thiệu Hệ Thống Trang Bị Trân Thú trong game TLBB

3. Thao tác: có 2 thao tác chính

3.1 Phân giải Trang Bị Trân Thú

Cần trang bị Trân Thú cấp 75 trở lên.

Giới Thiệu Hệ Thống Trang Bị Trân Thú trong game TLBB

Đặt trang bị vào ô như hình bên dưới

Giới Thiệu Hệ Thống Trang Bị Trân Thú trong game TLBB

Sau khi đặt trang bị vào ô → bấm Phân Giải bộ trang bị bằng hữu sẽ nhận được Thánh Thú Lân.

Có Thánh Thú Lân, Vân San San sẽ đổi cho các vị trang bị Trân Thú cao cấp như mong muốn. 

 

3.2 Đổi Trang Bị Trân Thú

Cần nguyên liệu Thánh Thú Lân.

Chọn dòng Đổi Bộ Trang Bộ Trân Thú.

Giới Thiệu Hệ Thống Trang Bị Trân Thú trong game TLBB

Chọn bộ Trang bị Trân Thú cấp mong muốn.

Giới Thiệu Hệ Thống Trang Bị Trân Thú trong game TLBB

Cấp Trang Bị Số lượng Thánh Thú Lân
85 30
95 100

Bằng hữu nên lưu ý tính cách và loại hình công kích của Trân Thú vì nếu được trang bị một cách phù hợp, Trân Thú của bằng hữu sẽ cực kỳ mạnh mẽ.

Lưu ý: Trang bị có dòng Có thể phân giải và Có thể thăng cấp sao mới thực hiện được.

Giới Thiệu Hệ Thống Trang Bị Trân Thú trong game TLBB

 

 


 Xem tiếp: Hướng dẫn Tính Cách Trân Thú Và Kỹ Năng Tương Ứng Với Từng Loại Trong Game TLBB