f
 


Tổng Quan Về Thành Bang và Nhiệm Vụ Bang

Trong Thiên Long Bát Bộ ngoài hệ thống nghề nghiệp tinh xảo còn có hệ thống nhiệm vụ bang được thiết kế rất chặt chẽ tạo nên mối liên kết giữa bang chúng và bang chủ cũng như toàn bang hội thông qua những tính năng: điểm cống hiến, thương nhân , cấp độ xây dựng thành bang và nghề nghiệp gắn với các chức năng của bang.

Thiên Long Hội xin giới thiệu đến các bạn loạt bài về nhiệm vụ bang và các chức năng của thành bang. Hy vọng sẽ mang đến cho người chơi những kiến thức cơ bản để xây dựng bang hội vững mạnh.

Sơ lược về thành Bang

Để xây dựng bang hùng mạnh thì ngoài những nhân vật mạnh, PK khỏe để bảo vệ bang chúng và tạo tiếng tăm cho bang còn cần đến những người chăm chỉ, chịu “cày” nhiệm vụ bang.

Một thông báo quan trọng của hệ thống mà người chơi hay bỏ qua đó là “Thành này hiện có sự bảo vệ cao, phí bảo vệ lần này là xx vàng xx bạc” lượng xx càng lớn chứng tỏ thành có nhiều chức năng, càng nhiều công trình tạo dựng đẳng cấp của thành. Để thực hiện việc xây dựng thành bang thì các bang chúng phải hoàn thành những nhiệm vụ do các NPC trong thành giao .

Sự cần thiết của nhiệm vụ bang:

Bang chúng được điểm cống hiến để học nghề còn thành bang thì được điểm cộng. Có 6 loại điểm cộng vào 6 loại mức độ như hình dưới, có được đủ số điểm nhất định mới được xây thêm công trình, nghiên cứu thêm đồ tường hay thực phổ nấu ăn .

 • Nhiệm vụ chữ LẬT để tăng mức độ Nông nghiệp
  Bộ Lật ảnh hưởng đến nghề Trồng trọt và Hái dược.
  Bộ Lật cấp 1 thì các nghề trên có thể học đến cấp 6, cấp 2 thì học được đến 7 v.v.v
 • Nhiệm vụ chữ CÔNG để tăng mức độ Công nghiệp
  Sở Công ảnh hưởng đến nghề May mặc, Khai khoáng, Công nghệ
  Sở Công cấp 1 thì các nghề trên có thể học đến cấp 6, cấp 2 thì học được đến 7 v.v.v
 • Nhiệm vụ chữ BINH để tăng mức độ Quốc phòng
  Bộ Binh ảnh hưởng đến nghề Đúc khuôn
  Bộ Binh cấp 1 thì nghề trên có thể học đến cấp 6, cấp 2 thì học được đến 7 v.v.v
 • Nhiệm vụ chữ THƯƠNG để tăng mức độ Thương nghiệp
  Bộ Thương ảnh hưởng đến nghề Câu cá
  Bộ Thương cấp 1 thì các nghề trên có thể học đến cấp 6, cấp 2 thì học được đến 7 v.v
  Tế Thế Đường ảnh hưởng đến nghề Chế dược và Dược lý
  Thái Bạch Tửu Lầu ảnh hưởng đến nghề Nấu ăn và Dưỡng sinh
 • Nhiệm vụ chữ THƯ để tăng mức độ Khoa học kỹ thuật
 • Nhiệm vụ chữ TRƯỜNG để tăng mức độ Mở rộng

Đó là về thành bang. Vậy thì làm nhiệm vụ bang như thế nào?

Nhiệm vụ bang

Muốn làm nhiệm vụ loại nào thì đến chữ đó trên bản đồ để gặp NPC nhận nhiệm vụ. Có 8 NPC nhận nhiệm vụ bang gồm: Lật, Trường, Kim, Binh, Nha, Công, Thương, Thư. Mỗi NPC giao nhiệm vụ bang có số lần hoàn tất nhiệm vụ hiện tại.

Điểm cống hiến của nhân vật

 • Nếu số lần hoàn tất nhiệm vụ là 1, 2, 3 thì mỗi lần hoàn thành người làm nhiệm vụ được 1 điểm cống hiến.
 • Nếu số lần hoàn tất nhiệm vụ là 4, 5, 6 thì mỗi lần hoàn thành người làm nhiệm vụ được 2 điểm cống hiến.
 • Nếu số lần hoàn tất nhiệm vụ là 7, 8 thì mỗi lần hoàn thành người làm nhiệm vụ được 3 điểm cống hiến.

Số lần hoàn tất là 9 thì được 4 điểm và 10 là được 5 điểm cống hiến. Điểm mà thành bang nhận được:

4 nhiệm vụ đầu tiên điểm của bang vẫn giữ nguyên.

 • Nhiệm vụ thứ 5, 6, 7 mỗi lần hoàn tất điểm của bang phái tăng lên 1.
 • Nhiệm vụ thứ 8, 9 mỗi lần hoàn tất điểm của bang phái tăng lên 2.
 • Nhiệm vụ thứ 10 nếu hoàn tất điểm bang phái tăng lên 3.

Lưu ý: Trong trường hợp khó khăn lắm không thể làm được thì mới hủy nhiệm vụ. Vì khi làm lại từ đầu thì chỉ được 1 điểm cống hiến thôi và bang không được điểm.

Yêu cầu đẳng cấp: 20

Nhiệm vụ Mục tiêu  
Nhiệm vụ công trình đường phố

Nhiệm vụ công trình là nhiệm vụ nâng cao giá trị công nghiệp của thành phố bang hội:

 • Đi tìm khoáng thạch – đưa một số khoáng thạch cho Mã Ưng Hùng.
 • Làm sạch mỏ khoáng – huỷ diệt kẻ trộm gây rối ở mỏ khoáng.
 • Tặng vũ khí – đem vũ khí Mã Ưng Hùng mới đúc được tặng cho người khác.
 • Thu thập linh kiện – giết quái vật hoang dã, giành lấy các loại linh kiện, đưa cho Mã Ưng Hùng.
 • Mỗi 10 lần nhiệm vụ là 1 vòng, 5 lần nhiệm vụ sau của mỗi vòng có thể thăng cấp giá trị công nghiệp.
Phần thưởng dành cho các hạ
 • Kinh nghiệm:hoàn thành nhiệm vụ công trình có thể giành được điểm kinh nghiệm.
 • Độ cống hiến bang hội: hoàn thành nhiệm vụ công trình có thể giành được độ cống hiến bang hội.
 • Vật phẩm: nếu may mắn có thể có được vật phẩm khích lệ đặc biệt của Mã Ưng Hùng.
NPC
NPC khởi đầu và kết thúc : Mã Ưng Hùng
Nhiệm vụ phát triển đường phố Nhiệm vụ phát triển là nhiệm vụ nâng cao giá trị nông nghiệp cho thành phố bang hội:
 • Đi tìm cây trồng – đưa một số cây trồng cho Chu Thế Hữu.
 • Bảo vệ trân thú – đem trả trân thú bị mất chủ chủ nhân.
 • Tặng lương thực – đem lương thực Chu Thế Hữu mới làm ra tặng cho người khác.
 • Thu thập hạt giống – giết quái vật hoang dã, giành lấy các loại hạt giống, đưa cho Chu Thế Hữu.
Mỗi 10 lần nhiệm vụ là 1 vòng, 5 lần nhiệm vụ sau của mỗi vòng có thể thăng cấp giá trị nông nghiệp.
Phần thưởng dành cho các hạ
 • Kinh nghiệm:hoàn thành nhiệm vụ phát triển có thể giành được điểm kinh nghiệm.
 • Độ cống hiến bang hội: hoàn thành nhiệm vụ phát triển có thể giành được độ cống hiến bang hội.
 • Vật phẩm: nếu may mắn có thể có được vật phẩm khích lệ đặc biệt của Chu Thế Hữu.
NPC
NPC khởi đầu và kết thúc :Chu Thế Hữu
Nhiệm vụ khoa học kỹ thuật thành phố Là nhiệm vụ nâng cao giá trị khoa học kỹ thuật của thành phố bang hội:
 • Cổ thi đối cú – trả lời câu hỏi về cổ thư của Cẩu Tả
 • Thanh lý mọt sách – tiêu diệt mọt sách trong thư phòng
 • Tặng thư tịch – tặng thư tịch trân tàng của Cẩu Tả cho người khác
 • Thu thập hoạt tự - giết quái vật hoang dã, giành được các loại hoạt tự
Mỗi 10 lần nhiệm vụ là 1 vòng, 5 lần nhiệm vụ sau của mỗi vòng có thể thăng cấp giá trị khoa học kỹ thuật.
Phần thưởng dành cho các hạ
 • Kinh nghiệm:hoàn thành nhiệm vụ khoa học kỹ thuật có thể giành được điểm kinh nghiệm.
 • Độ cống hiến bang hội: hoàn thành nhiệm vụ khoa học kỹ thuật có thể giành được độ cống hiến bang hội.
 • Vật phẩm: nếu may mắn có thể có được vật phẩm khích lệ đặc biệt của Cẩu Tả.
NPC
NPC khởi đầu và kết thúc :Cẩu Tả
Nhiệm vụ thị tập thành phố Nhiệm vụ thị tập là nhiệm vụ nâng cao giá trị thương nghiệp cho thành phố bang hội.
 • Đi tìm thảo dược – đưa một số thảo dược cho Mục Dịch.
 • Đuổi ác bá – đánh đuổi ác bá làm loạn trên thị trường.
 • Đòi nợ – đòi người nợ tiền bản bang trả nợ.
 • Truy tìm sổ nợ – giết quái vật hoang dã, giành lấy sổ nợ bị mất, đưa cho Mục Dịch.
Mỗi 10 lần nhiệm vụ là 1 vòng, 5 lần nhiệm vụ sau của mỗi vòng có thể thăng cấp giá trị thương nghiệp.
Phần thưởng dành cho các hạ
 • Kinh nghiệm:hoàn thành nhiệm vụ thị tập có thể giành được điểm kinh nghiệm.
   
 • Độ cống hiến bang hội: hoàn thành nhiệm vụ thị tập có thể giành được độ cống hiến bang hội.
   
 • Vật phẩm: nếu may mắn có thể có được vật phẩm khích lệ đặc biệt của Mục Dịch.
NPC
NPC khởi đầu và kết thúc :Mục Dịch
Nhiệm vụ quốc phòng thành phố Nhiệm vụ quốc phòng là nhiệm vụ nâng cao giá trị quốc phòng cho thành phố bang hội.
 • Bắt gian tế – bắt giữ gian tế đi lại trong thành phố.
 • Truy sát phản đồ – tiến vào 9 đại môn phái, truy sát phản đồ bản bang trốn trong 9 đại môn phái
 • Truyền tin tình báo – đem tin tình báo quân sự khẩn cấp cho người khác.
 • Hành thích tham quan – dưới sự giúp đỡ của những người trên mạng, hành thích tham quan mà dân oán ghét
Mỗi 10 lần nhiệm vụ là 1 vòng, 5 lần nhiệm vụ sau của mỗi vòng có thể thăng cấp giá trị quốc phòng.
Phần thưởng dành cho các hạ
 • Kinh nghiệm:hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng có thể giành được điểm kinh nghiệm.
 • Độ cống hiến bang hội: hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng có thể giành được độ cống hiến bang hội.
 • Vật phẩm: nếu may mắn có thể có được vật phẩm khích lệ đặc biệt của Vũ Đại Uy.
NPC
NPC khởi đầu và kết thúc :Vũ Đại Uy
Nhiệm vụ khuếch trương thành phố Nhiệm vụ khuếch trương là nhiệm vụ nâng cao giá trị khuếch trương cho thành phố bang hội.
 • Làm quen hào kiệt – liên lạc với một số hào kiệt nổi tiếng trên giang hồ cho bang của mình.
 • Chỉ điểm người mới – chỉ điểm võ công của người mới bang mình trên hiệu trường.
 • Cứu vãn môn phái – đến 9 đại môn phái khác, đánh bại kẻ thù môn phái gặp phải.
 • Chế tạo trang sức – thu thập các vật liệu cần thiết chế tạo trang sức, đưa chúng cho Đông Phù Dung.
Mỗi 10 lần nhiệm vụ là 1 vòng, 5 lần nhiệm vụ sau của mỗi vòng có thể thăng cấp giá trị khuếch trương.
Phần thưởng dành cho các hạ
 • Kinh nghiệm:hoàn thành nhiệm vụ khuếch trương có thể giành được điểm kinh nghiệm.
 • Độ cống hiến bang hội: hoàn thành nhiệm vụ khuếch trương có thể giành được độ cống hiến bang hội.
 • Vật phẩm: nếu may mắn có thể có được vật phẩm khích lệ đặc biệt của Đông Phù Dung
NPC
NPC khởi đầu và kết thúc : Đông Phù Dung
Nhiệm vụ xây dựng thành phố Nhiệm vụ nghiên cứu là nhiệm cần thiết xây dựng kiến trúc thành phố bang hội, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ này mới có thể kiến tạo hoặc thăng cấp kiến trúc thành phố nhiều hơn cho bang hội.
 • Đi tìm công cụ – giết quái vật hoang dã, giành được các công cụ như gỗ, ngói, tranh, giao cho đại chủ quản bang hội.
 • Đi tìm vật liệu xây dựng – giết quái vật hoang dã, giành được các vật liệu xây dựng như gỗ, ngói, tranh, giao cho đại chủ quản bang hội.
 • Bảo vệ công trường – giết những kẻ địch gây rối ở công trường.
Mỗi 10 lần nhiệm vụ là 1 vòng, 5 lần nhiệm vụ sau của mỗi vòng có thể đẩy nhanh tiến độ xây dựng.
Phần thưởng dành cho các hạ
 • Kinh nghiệm:hoàn thành nhiệm vụ xây dựng có thể giành được điểm kinh nghiệm.
 • Độ cống hiến bang hội: hoàn thành nhiệm vụ xây dựng có thể giành được độ cống hiến bang hội.
 • Vật phẩm: nếu may mắn có thể có được vật phẩm khích lệ đặc biệt của đại chủ quản bang hội.
NPC
NPC khởi đầu và kết thúc :Đại chủ quản bang hội
Nhiệm vụ nghiên cứu thành phố Nhiệm vụ nghiên cứu là nhiệm cần thiết nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thành phố bang hội, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ này mới có thể phát hiện ra hoặc thăng cấp khoa học kỹ thuật nhiều hơn cho bang hội.
 • Đi tìm yếu thuật – giết quái vật hoang dã, hoặc tìm ra người mà đại chủ quản bang hội chỉ định, đem về nghiên cứu yếu thuật.
 • Đi tìm phối phương – giết quái vật hoang dã, hoặc tìm ra người mà Đại chủ quản bang hội chỉ định, đem về bổ sung yếu thuật.
 • Tìm nguyên liệu – thu thập các loại vật liệu. đem chúng giao cho Đại chủ quản bang hội.
 • Thu thập hạt giống – giết quái vật hoang dã, giành lấy các loại hạt giống, đưa cho Chu Thế Hữu.
Mỗi 10 lần nhiệm vụ là 1 vòng, 5 lần nhiệm vụ sau của mỗi vòng có thể đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu.
Phần thưởng dành cho các hạ
 • Kinh nghiệm:hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu có thể giành được điểm kinh nghiệm.
 • Độ cống hiến bang hội: hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu có thể giành được độ cống hiến bang hội.
 • Vật phẩm: nếu may mắn có thể có được vật phẩm khích lệ đặc biệt của Đại chủ quản bang hội.
NPC
NPC khởi đầu và kết thúc :Đại chủ quản bang hội

Các hình thức làm nhiệm vụ bang

Tất cả các loại nhiệm vụ thì có thể chia làm 4 hình thức thực hiện. Xếp theo thứ tự từ dễ đến khó.

1. Loại tìm gặp NPC:

Bạn chỉ việc chạy đến NPC đó nói chuyện là xong có thể về trả nhiệm vụ được rồi. Quá dễ phải không!!!

2. Loại tìm nguyên liệu:

Đối với một số người có hệ thống nghề nghiệp và điểm tặng đầy đủ thì đây nhiệm vụ quá dễ, nhưng một số khác (như chữ Lật) là ác mộng. Bạn phải kiếm nguyên liệu từ việc đánh quái hay tạo ra do nghề nghiệp mà chữ đó ảnh hưởng rồi mang nguyên liệu đến giao cho NPC.

Riêng chữ THƯ thì thay vì tìm nguyên liệu bạn phải trả lời câu hỏi lịch sử - điều này tùy thuộc vào vốn hiểu biết của bạn thôi.

3. Loại thực hiện trong thành:

NPC sẽ chuyển bạn vào võ trường hay công trình và đánh khoảng 10 - 20 con quái là xong.

4. Loại thực hiện ngoài thành:

Bạn phải chạy ra ngoài thành đánh một loại quái nào đó để lấy số đạo cụ nhiệm vụ. Phức tạp hơn là sau khi nhận được đạo cụ còn phải giao lại cho một NPC ở map nào đó. Hay chỉ đơn giản là giết một số lượng quái nhất định là xong.

Những Lưu ý:

 • Để tăng tốc làm nhiệm vụ bạn phải đặt nhiều phù định vị ở những vị trí thích hợp. Những vị trí khuyến cáo là Chữ Bang thành Lạc Dương, của Nhạn Nam Lạc Dương, cửa Tây Hồ Tô Châu, cửa Nhĩ Hải Đại Lý, NPC Uông hạn (chữ Dịch) Lạc Dương, Chữ Nguyên Bảo thành Lac Dương.
 • Nên nhận nhiều nhiệm vụ cùng lúc vì có một số nhiệm vụ trùng map. Nhưng chỉ chú tâm làm một loại nhiệm vụ mà thôi.
 • Nhiệm vụ loại 2 thì ảnh hưởng bởi cấp độ của công trình trong thành cho nên bạn phải để dành sẵn nguyên liệu. Tốt nhất là để trong thương hội.
  Ví dụ Bộ LẬT cấp 5 thì sẽ đòi sản phẩm của nghề trồng 7 - 9. Bạn tìm kiếm sẵn sản phẩm nghề trồng từ 7 - 9 cho vào Thương Hội gặp cái nào thì lấy cái đó ra - sẽ nhanh hơn.
 • Nhiệm vụ loại 4 bạn phải đi xa hay gần tùy theo cấp độ của bạn. Nếu có một acc cấp độ thấp làm nhiệm vụ sẽ có lợi thế hơn.
  Ví dụ như cấp 7x thì sẽ đi một trong 3 nơi Thảo Nguyên, Ngọc Khê, Mai Lĩnh. Cấp 9x thì đi Trường Bạch Sơn, Quỳnh Châu, Miêu Cương…
 • Bạn nên có thể tài phú để dễ dàng mua những nguyên liệu do đánh quái có được tại Nguyên Bảo thương điếm.


Xem tiếp: Giới thiệu hệ thống Sư Đồ trong game TLBB