f
 


Giới Thiệu Hệ thống Bang Hội

Giới thiệu và hướng dẫn hệ thống Bang Hội

 

Thiên Long bát Bộ có một hệ thống bang hội vô cùng lớn mạnh, ở đây bằng hữu có thể trực tiếp lĩnh hội sự phong phú đa dạng của cuộc sống bang hội.

Nhiệm Vụ Bang Hội:

Công Trình

Phát Triển

Khoa Học Thị Trường

Quốc Phòng

Mở Mang Kiến Thiết Nghiên Cứu

Sáng lập bang hội:

Điều kiện sáng lập: đẳng cấp ≥ cấp 40

Chi phí hao tổn: 50 lượng vàng

Khi các hạ đã đạt đến đẳng cấp yêu cầu và có đủ số ngân lượng cần thiết, thì hãy tìm đến Phạm Thuần Nhân [140,95] ở Lạc Dương. Trong quá trình tiến hành sáng lập bang hội cần nhập tên (danh xưng) của bang hội và tôn chỉ bang hội. Tên bang hội không thể trùng tên môn phái đã có trong hệ thống trò chơi.

Giới thiệu hệ thống Bang Hội Trong Game TLBB

  • Sáng lập thành công sẽ có bang hội cấp 0.

  • Được nhận danh xưng bang chủ tương ứng với bang hội.

  • Sở hữu kênh chat riêng của bang hội của mình.

  • Có thể sử dụng các chức năng cơ bản của bang hội như tiếp nhận bang chúng, khai trừ bang chúng, giao nhậm chức vị …

  • Bang hội cấp 0 có thể giao nhậm chức: Phó bang chủ.

 

Đặt tên lãnh địa:

  • Tên lãnh địa được nhập trong khung nhập, nhiều nhất là 4 từ

  • Lưu ý: không được sử dụng các địa danh đã dùng cho cảnh hoặc đô thị làm tên cho đô thị mới.

  • Đăng kí lãnh địa cần tiêu tốn 1000 lượng vàng.

  • Sau khi đăng ký lãnh địa thành công, bang hội đang từ cấp 0 tự động nâng cấp lên cấp 1.

 

Thông tin chi tiết về bang hội: 

  • Bấm chuột trái chọn thành viên bang hội. Bấm chuột phải mở thông tin chi tiết của thành viên đó, tuy nhiên vô hiệu đối với những thành viên đã offline.

 

Danh sách bang hội:

  • Trong danh sách bang hội có hiển thị rõ danh xưng của bang hội. Sau khi chọn danh xưng bang hội, ở bên phải có thể kiểm tra đẳng cấp bang hội, danh xưng của bang chủ, số lượng thành viên của bang, tên đô thị, vị trí sở tại của đô thị.

  • Chọn một bang hội, bấm “Đăng ký gia nhập”. Người chơi thỏa mãn điều kiện gia nhập bang có thể đăng ký xin gia nhập. Việc thẩm tra cần mất một số thời gian, xin các hạ cứ yên tâm chờ đợi. 

 

Nội chính bang hội:

  • Bên trái hiển thị thuộc tính bang hội, bên phải là bản đồ kiến trúc của bang hội. Bấm vào biểu tượng “Con mắt”, sẽ đổi từ bản đồ kiến trúc thành danh sách kiến trúc.

  • Ở chế độ bản đồ kiến trúc: giúp thành viên bang hội quan sát trực quan và thấy rõ vị trí kiến trúc trong bang hội.

  • Ở chế độ danh sách kiến trúc: giúp thành viên bang hội nắm rõ tình hình đẳng cấp của kiến trúc trong bang hội.

  • Bên phải hiển thị bản đồ kiến trúc dạng mặt bằng mái (của các công trình trong bang hội). Mỗi kiến trúc khác nhau sẽ có bộ mái khác nhau. Đối ứng với mỗi UI cần tăng thêm tài nguyên mỹ thuật cho bộ mái. Sau khi thăng cấp, có thể thấy được những biến đổi của bộ mái. Sau khi xây dựng công trình kiến trúc mới, một bộ mái mới sẽ xuất hiện ở vị trí đối ứng, các hạ không thể tự điều chỉnh vị trí của công trình kiến trúc.

  • Trong bản đồ kiến trúc, khi để chuột dừng lại trên vị trí công trình, sẽ hiển thị tên gọi và đẳng cấp của kiến trúc bằng văn tự.

 

Phương hướng phát triển đô thị:

  • Trong bản đồ phương hướng phát triển hiển thị số liệu 6 mục: công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, khoa học, quốc phòng, mở mang.

  • Phía dưới có thể nhấn vào nút thêm hoặc bớt con số để tăng hoặc giảm bớt nguồn đầu tư của đô thị vào 6 mục này. Đầu tư vào các mục nhiều hay ít quyết định phương hướng phát triển của đô thị. Mỗi mục đầu tư cao nhất là 100 điểm.Xem tiếp: Giới thiệu Tổng Quan Về Thành Bang và Nhiệm Vụ Bang Trong Game TLBB