f
 


Hệ Thống Kinh Tế Bang Hội

Kinh tế Bang hội
 

Bang hội thiết lập quan hệ thương mại

 • Thiết lập quan hệ thương mại là điều kiện cơ bản để triển khai kinh doanh. Chỉ khi hai bang hội người chơi cùng thiết lập quan hệ thương mại, hoạt động thương mại (tức nhiệm vụ thương mại) mới có thể tiến hành. Trước mắt mỗi bang hội có tối đa 4 mối quan hệ thương mại.
 • Mở bảng quan hệ thương mại, có thể thấy các bang hội khác.
 • Các hạ hãy chọn một bang hội, di chuột lên tên bang hội đó, sẽ thấy ngay bang hội mình đã thiết lập quan hệ thương mại với bang hội đó hay chưa.
 • Nếu hai bên chưa thiết lập quan hệ thương mại, và số mối quan hệ thương mại của bang hội các hạ vẫn nhỏ hơn 4, hai bên có thể thiết lập quan hệ thương mại.

Bang hội hủy quan hệ thương mại

 • Nếu hai bên đã thiết lập quan hệ thương mại hai chiều, bấm “Hủy” sẽ đơn phương chấm dứt quan hệ thương mại hai chiều.
 • Nếu hai bên mới chỉ thiết lập quan hệ thương mại một chiều, bấm “Hủy” sẽ chấm dứt quan hệ thương mại một chiều.
 • Sau khi hủy quan hệ thương mại, Bang hội của các hạ sẽ tăng một không gian thiết lập quan hệ thương mại, và tăng thêm một không gian được thiết lập quan hệ thương mại.

Nghiên cứu thành thị

Phân loại nghiên cứu kỹ thuật kiến trúc
Lò rèn(Công),Võ phường(Binh),Trường đấu(Trường) Ngay từ đầu, bang hội có thể nghiên cứu bản vẽ và đồ hình. Nếu ba loại kiến trúc này càng được nâng cấp cao, việc nghiên cứu cấp độ phối hợp càng cao. Thế nên nếu bang hội nào muốn có được bản vẽ và đồ hình cao cấp, nhất định phải nâng cấp ba đối tượng này. 

 • Lò rèn(Công):đồ hình công nghệ cấp 60 và từ cấp 60 trở lên.
 • Võ đường(Binh):bản vẽ đúc chế, bản vẽ cắt may cấp 60 và từ cấp 60 trở lên. Sau khi xây Tửu quán(Tửu)và Bệnh xá (Y), các bang hội có thể nghiên cứu thêm về Thực đơn và Phương thuốc.
 • Tửu quán(Tửu):Thực đơn chế biến cấp 6 và từ cấp 6 trở lên.
 • Bệnh xá(Y):Phương thuốc điều chế cấp 6 và từ cấp 6 trở lên.

Việc nghiên cứu này chắc chắn sẽ ngốn một lượng ngân lượng khá lớn của bang hội và 6 chỉ số tương quan. Sau khi thoả mãn đủ điều kiện vẫn chưa thể có kết quả ngay. Ở đây sẽ công bố nhiệm vụ nghiên cứu. Sau khi bang chúng trong thành thị đồng tâm hiệp lực nghiên cứu mới tạo ra thành quả cụ thể. Nếu không có nghiên cứu, ở đây sẽ không công bố nhiệm vụ nghiên cứu.Xem tiếp: Giới Thiệu Kỹ Năng Công Nghệ Trong Game TLBB