f
 


Giới Thiệu Kỹ Năng Môn Phái

Tìm Hiểu Kỹ Năng Môn Phái Phái Nội và Môn Phái Ngoại 

Mỗi môn phái trong Thiên Long Bát Bộ đều có thế mạnh riêng, bổ sung điểm yếu của những môn phái còn lại trong quá trình phát triển và gắn liền với người chơi ngay từ những ngày đầu gia nhập.

Qua việc chọn lựa môn phái, người chơi còn thể hiện phần nào cá tính, sở thích, sở trường và phong cách của riêng mình trong thế giới Thiên Long rộng lớn vì mỗi môn phái đều có những kỹ năng chuyên biệt.

Môn phái   Tên kỹ năng Chú thích
Phái Ngoại Thiếu Lâm Tự Giới Thiệu Kỹ Năng Môn Phái Trong Game TLBB Khai quang Có thể tạo ra các vật phẩm có hiệu quả trong một khoảng thời gian nhất định tăng thêm sức mạnh, phòng ngừa, tính kháng độc
Địa điểm học tập: Thiếu Lâm Tự Huyền Độ (128,86)
Phật pháp Kỹ năng hổ trợ kỹ năng Khai quang, nâng cao hiệu suất thành công của Khai quang, là kỹ năng độc hữu của thiếu lâm. Cần bỏ ra kinh nghiệm và tiền bạc để học và thăng cấp.
Địa điểm học tập: Thiếu Lâm Tự Huyền Minh (135,90)
Minh Giáo Giới Thiệu Kỹ Năng Môn Phái Trong Game TLBB Thánh hoả thuật Có thể làm ra các vật phẩm có hiệu quả trong khoảng thời gian nhất định làm tăng sức mạnh, thân pháp, tính kháng hoả, tính kháng thuỷ
Địa điểm học tập: Quang Minh Đỉnh Thù Đạo Nhân (87,61)
Thái hoả thuật Kỹ năng hổ trợ kỹ năng Thánh hoả thuật, nâng cao hiệu suất thành công của Thánh hoả thuật, kỹ năng độc hữu của minh giáo. Cần bỏ ra nhiều kinh nghiệm và tiền bạc để học tập và thăng cấp.
Địa điểm học tập : Quang Minh Đỉnh Phương Thiên Định (87,61)
Cái Bang Giới Thiệu Kỹ Năng Môn Phái Trong Game TLBB Nấu rượu Có thể tạo ra các vật phẩm giúp trong khoảng thời gian nhất định có thể tăng sức mạnh, thân pháp, khả năng né tránh và tính kháng huyền.
Địa điểm học tập: Cái Bang Tổng Đà Ngô Trường Phong (114,91)
Liên Hoa Lạc Kỹ năng hổ trợ kỹ năng nấu rượu, có thể nâng cao hiệu suất thành công của nấu rượu, là kỹ năng độc hữu của cái bang. Cần bỏ ra kinh nghiệm và tiền bạc để học tập và thăng cấp
Địa điểm học tập: Cái Bang tổng đà Thượng Quan Trường Vũ (13,83)
Thiên Sơn Giới Thiệu Kỹ Năng Môn Phái Trong Game TLBB Huyền băng thuật Có thể tạo ra các vật phẩm có tác dụng trong khoảng thời gian nhất định làm tăng lượng máu, thân pháp.
Địa điểm học tập: Thiên Sơn Dư Bà (119,67)
Thái băng thuật Kỹ năng hỗ trợ băng huyền thuật, có thể nâng cao hiệu suất thành công của Huyền băng thuật, là kỹ năng độc hữu của Thiên Sơn. Cần bỏ ra kinh nghiệm và tiền bạc để học tập và thăng cấp.
Địa điểm học tập: Thiên Sơn Thạch Tẩu (123,67)
Phái Nội Nga My Giới Thiệu Kỹ Năng Môn Phái Trong Game TLBB Chế Phù Có thể tạo ra các vật phẩm có hiệu quả trong khoảng thời gian nhất định tăng các loại kháng tính.
Địa điểm học tập: Nga My sơn Hàn ánh Tuyết (43,108)
Linh Tâm Thuật Kỹ năng hổ trợ kỹ năng chế phù, có thể nâng cao công suất thành công của chế phù, là kỹ năng độc hữu của phái Nga My. Cần bỏ ra kinh nghiệm và tiền bạc để học tập và thăng cấp.
Địa điểm học tập: Nga My sơn Hộ Tam Nương (39,109)
Tinh Túc Giới Thiệu Kỹ Năng Môn Phái Trong Game TLBB Chế Độc Có thể làm ra các vật phẩm có hiệu quả trong khoảng thời gian nhất định làm tăng lượng máu, độc công kích.
Địa điểm học tập: TInh Túc Trích TInh Tử (101,87)
Dẫn Trùng Độc Kỹ năng hổ trợ kỹ năng chế độc, nâng cao xác suất thành công của việc chế độc, là kỹ năng độc hữu của phái Tinh Túc.
Địa điểm học tập: Tinh túc Sư Khổng Tử (101,87)
Võ Đang Giới Thiệu Kỹ Năng Môn Phái Trong Game TLBB Luyện Đơn Có thể làm ra các vật phẩm có hiệu quả trong khoảng thời gian nhất định làm tăng độ linh hoạt, thể lực.
Địa điểm học tập: Võ Đang sơn Hạc Vân đạo nhân (44,56)
Đạo Pháp Kỹ năng hổ trợ kỹ năng luyện đơn, có thể nâng cao hiệu suất thành công của luyện đơn, là kỹ năng độc hữu cuả võ đang. Cần bỏ ra kinh nghiệm và tiền bạc để học và thăng cấp.
Địa điểm học tập: Võ Đang sơn NInh Hư tản nhân (44,56)
Thiên Long Giới Thiệu Kỹ Năng Môn Phái Trong Game TLBB Chế Cổ Có thể tạo ra các vật phẩm có tác dụng trong khoảng thời gian nhất định tăng độ linh hoạt, máu, thân pháp.
Địa điểm học tập: Thiên Long tự Bản Tướng (35,86)
Kinh Mạch Bách Huyết Kỹ năng hỗ trợ kỹ năng chế cổ, có thể nâng cao hiệu suất thành công của việc chế cổ, là kỹ năng độc hữu của Thiên Long. Cần bỏ ra kinh nghiệm và tiền bạc để học tập và thăng cấp.
Địa điểm học tập: Thiên Long tự Bản Sâm (64,151)
Tiêu Dao Giới Thiệu Kỹ Năng Môn Phái Trong Game TLBB Kỳ môn độn giáp Có thể làm ra các vật phẩm có tác dụng trong khoảng thời gian nhất định gia tăng các loại kháng tính.
Địa điểm học tập: Tiêu Dao Phùng A Tam (62,68)
Lục nghệ phong cốt Kỹ năng hỗ trợ cho Kỳ môn độn giáp, có thể nâng cao hiệu suất thành công của Kỳ môn độn giáp, là kỹ năng độc hữu của phái Tiêu Dao. Cần bỏ ra kinh nghiệm và tiền bạc để học tập và thăng cấp.
Địa điểm học tập: Tiêu Dao Thạch Thanh Lộ (53,150)


Xem tiếp: Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Cầm Sư Trong Yulgang HKGH