f
 


Hướng dẫn Trang Bị Trọng Kiếm

 Hệ thống trang bị Trọng Kiếm- Châu Âu - TSwordEU trong SRO

 

TÊN MÓN ĐỒ

CẤP ĐỘ YÊU CẦU

CHỦNG LOẠI

GIÁ TRỊ

CHỦNG TỘC

CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ

GIÁ

Trường kiếm Thiên Long

101

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

11

10158000

Trường kiếm Thiên Thố

98

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

10

9187000

Trường kiếm Kình Ngư

94

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

10

8174000

Trường kiếm Kim Ngưu

90

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

10

7214000

Trường kiếm Linh Miêu

85

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

9

6238000

Trường kiếm Trường Xà

80

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

9

5328000

Trường kiếm Thiên Yết

76

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

9

4491000

Trường kiếm Phong Mục Phu

72

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

8

3623000

Trường kiếm Phong Ngự Phu

68

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

8

2896000

Trường kiếm Phong Xử Nữ

64

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

8

1915000

Trường kiếm Kim Hồ Ly

60

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

7

1216000

Trường kiếm Kim CựTước

56

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

7

981000

Trường kiếm Kim Thiên Bình

52

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

7

766000

Trường kiếm Đại Hùng

48

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

6

591000

Trường kiếm Thiên Hữu

45

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

6

486000

Trường kiếm Cự Giải

42

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

6

389000

Trường kiếm Song Kỳ Lân

38

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

5

284000

Trường kiếm Song Tam Thân

35

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

5

222500

Trường kiếm Song Bảo Bình

32

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

5

167000

Trường kiếm Ô Nha

29

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

4

121500

Trường kiếm Dạ Khuyển

26

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

4

88500

Trường kiếm Bạch Dương

24

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

4

69000

Trường kiếm Thiên Ưng

21

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

3

43000

Trường kiếm Tiên Tử

18

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

3

25500

Trường kiếm Song Tử

16

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

3

17000

Trường kiếm Ma Kết

13

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

2

8750

Trường kiếm Thiên Nga

10

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

2

4250

Trường kiếm Song Ngư

8

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

2

3750

Trường kiếm Thiên Tiễn

5

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

1

2750

Trường kiếm Xá Khuyển

3

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

1

1750

Trường kiếm Nhân Mã

1

Trường kiếm

Đồ thường

Châu Âu

1

990Xem tiếp: Hướng dẫn Trang Bị Nhất Bổng trong SRO