f
 


Hướng dẫn Trang Bị Pháp Trượng

Hệ thống trang bị Pháp Trượng - Châu Âu - TStaffEU trong SRO

 

TÊN MÓN ĐỒ

CẤP ĐỘ YÊU CẦU

CHỦNG LOẠI

GIÁ TRỊ

CHỦNG TỘC

CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ

GIÁ

Pháp trượng Thiên Long

101

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

11

10158000

Pháp trượng Thiên Thố

98

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

10

9187000

Pháp trượng Kình Ngư

94

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

10

8174000

Pháp trượng Kim Ngưu

90

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

10

7214000

Pháp trượng Linh Miêu

85

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

9

6238000

Pháp trượng Trường Xà

80

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

9

5328000

Pháp trượng Thiên Yết

76

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

9

4491000

Pháp trượng Phong Mục Phu

72

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

8

3623000

Pháp trượng Phong Ngự Phu

68

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

8

2896000

Pháp trượng Phong Xử Nữ

64

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

8

1915000

Pháp trượng Kim Hồ Ly

60

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

7

1216000

Pháp trượng Kim CựTước

56

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

7

981000

Pháp trượng Kim Thiên Bình

52

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

7

766000

Pháp trượng Đại Hùng

48

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

6

591000

Pháp trượng Thiên Hữu

45

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

6

486000

Pháp trượng Cự Giải

42

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

6

389000

Pháp trượng Song Kỳ Lân

38

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

5

284000

Pháp trượng Song Tam Thân

35

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

5

222500

Pháp trượng Song Bảo Bình

32

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

5

167000

Pháp trượng Ô Nha

29

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

4

121500

Pháp trượng Dạ Khuyển

26

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

4

88500

Pháp trượng Bạch Dương

24

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

4

69000

Pháp trượng Thiên Ưng

21

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

3

43000

Pháp trượng Tiên Tử

18

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

3

25500

Pháp trượng Song Tử

16

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

3

17000

Pháp trượng Ma Kết

13

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

2

8750

Pháp trượng Thiên Nga

10

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

2

4250

Pháp trượng Song Ngư

8

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

2

3750

Pháp trượng Thiên Tiễn

5

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

1

2750

Pháp trượng Xá Khuyển

3

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

1

1750

Pháp trượng Nhân Mã

1

Pháp trượng

Đồ thường

Châu Âu

1

990Xem tiếp: Hướng dẫn Kỹ Năng Lôi Hệ trong SRO