f
 


Hướng dẫn Trang Bị Pháp Bổng

Hệ thống trang bị Pháp Bổng - Châu Âu - DStaffEU trong SRO 

 

TÊN MÓN ĐỒ

CẤP ĐỘ YÊU CẦU

CHỦNG LOẠI

GIÁ TRỊ

CHỦNG TỘC

CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ

GIÁ

Pháp bổng Thiên Long

101

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

11

9142000

Pháp bổng Thiên Thố

98

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

10

8268000

Pháp bổng Kình Ngư

94

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

10

7357000

Pháp bổng Kim Ngưu

90

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

10

6492000

Pháp bổng Linh Miêu

85

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

9

5614000

Pháp bổng Trường Xà

80

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

9

4795000

Pháp bổng Thiên Yết

76

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

9

4042000

Pháp bổng Phong Mục Phu

72

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

8

3260000

Pháp bổng Phong Ngự Phu

68

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

8

2606000

Pháp bổng Phong Xử Nữ

64

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

8

1724000

Pháp bổng Kim Hồ Ly

60

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

7

1094000

Pháp bổng Kim CựTước

56

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

7

883000

Pháp bổng Kim Thiên Bình

52

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

7

689000

Pháp bổng Đại Hùng

48

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

6

532000

Pháp bổng Thiên Hữu

45

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

6

437500

Pháp bổng Cự Giải

42

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

6

350000

Pháp bổng Song Kỳ Lân

38

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

5

256000

Pháp bổng Song Tam Thân

35

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

5

200500

Pháp bổng Song Bảo Bình

32

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

5

150000

Pháp bổng Ô Nha

29

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

4

109500

Pháp bổng Dạ Khuyển

26

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

4

79500

Pháp bổng Bạch Dương

24

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

4

62000

Pháp bổng Thiên Ưng

21

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

3

38750

Pháp bổng Tiên Tử

18

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

3

23000

Pháp bổng Song Tử

16

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

3

15250

Pháp bổng Ma Kết

13

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

2

8000

Pháp bổng Thiên Nga

10

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

2

4000

Pháp bổng Song Ngư

8

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

2

3500

Pháp bổng Thiên Tiễn

5

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

1

2250

Pháp bổng Xà Khuyển

3

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

1

1500

Pháp bổng Nhân Mã

1

Pháp bổng

Đồ thường

Châu Âu

1

890Xem tiếp: Hướng dẫn Trang Bị Phong Cầm trong SRO