f
 


Hướng dẫn Trang Bị Khiên

Hệ thống trang bị - Trung Hoa - Khiên trong SRO

 

TÊN MÓN ĐỒ

CẤP ĐỘ YÊU CẦU

CHỦNG LOẠI

GIÁ TRỊ

CHỦNG TỘC

CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ

GIÁ

Khiên Xích Tiết Song Giác

101

Khiên

Đồ thường

Châu Á

11

5079000

Khiên Hổ Cốt

98

Khiên

Đồ thường

Châu Á

10

4593000

Khiên Hổ Cốt

94

Khiên

Đồ thường

Châu Á

10

4087000

Khiên Hổ Cốt

90

Khiên

Đồ thường

Châu Á

10

3607000

Khiên Bản Giáp

85

Khiên

Đồ thường

Châu Á

9

3119000

Khiên Bản Giáp

80

Khiên

Đồ thường

Châu Á

9

2664000

Khiên Bản Giáp

76

Khiên

Đồ thường

Châu Á

9

2245000

Khiên Thái Cực

72

Khiên

Đồ thường

Châu Á

8

1811000

Khiên Thái Cực

68

Khiên

Đồ thường

Châu Á

8

1448000

Khiên Thái Cực

64

Khiên

Đồ thường

Châu Á

8

957000

Khiên Thái Dương

60

Khiên

Đồ thường

Châu Á

7

608000

Khiên Thái Dương

56

Khiên

Đồ thường

Châu Á

7

490500

Khiên Thái Dương

52

Khiên

Đồ thường

Châu Á

7

383000

Khiên Xích Thiết

48

Khiên

Đồ thường

Châu Á

6

295500

Khiên Xích Thiết

45

Khiên

Đồ thường

Châu Á

6

243000

Khiên Xích Thiết

42

Khiên

Đồ thường

Châu Á

6

194500

Khiên Huyền Thiết

38

Khiên

Đồ thường

Châu Á

5

142000

Khiên Huyền Thiết

35

Khiên

Đồ thường

Châu Á

5

111000

Khiên Huyền Thiết

32

Khiên

Đồ thường

Châu Á

5

83500

Khiên Thiết Phong

29

Khiên

Đồ thường

Châu Á

4

60500

Khiên Thiết Phong

26

Khiên

Đồ thường

Châu Á

4

44250

Khiên Thiết Phong

24

Khiên

Đồ thường

Châu Á

4

34500

Khiên Thiết Đúc

21

Khiên

Đồ thường

Châu Á

3

21500

Khiên Thiết Đúc

18

Khiên

Đồ thường

Châu Á

3

12750

Khiên Thiết Đúc

16

Khiên

Đồ thường

Châu Á

3

8500

Khiên Thanh Đồng

13

Khiên

Đồ thường

Châu Á

2

4250

Khiên Thanh Đồng

10

Khiên

Đồ thường

Châu Á

2

2000

Khiên Thanh Đồng

8

Khiên

Đồ thường

Châu Á

2

1750

Khiên Đồng

5

Khiên

Đồ thường

Châu Á

1

1250

Khiên Đồng

3

Khiên

Đồ thường

Châu Á

1

920

Khiên Đồng

1

Khiên

Đồ thường

Châu Á

1

495Xem tiếp: Hướng dẫn Trang Bị Thương trong SRO