f
 


Hướng dẫn Trang bị Nhẫn Châu Âu

Hệ thống trang bị - Châu Âu - RingEU trong SRO

 

TÊN MÓN ĐỒ

CẤP ĐỘ YÊU CẦU

CHỦNG LOẠI

GIÁ TRỊ

CHỦNG TỘC

CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ

GIÁ

Nhẫn Thiên Đường Thiên Long

101

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

11

3738000

Nhẫn Mãnh Hổ Thiên Thố

98

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

10

3381000

Nhẫn Mãnh Hổ Kình Ngư

94

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

10

3008000

Nhẫn Mãnh Hổ Kim Ngưu

90

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

10

2654000

Nhẫn Thanh Ngọc Linh Miêu

85

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

9

2295000

Nhẫn Thanh Ngọc Trường Xà

80

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

9

1960000

Nhẫn Thanh Ngọc Thiên Yết

76

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

9

1652000

Nhẫn Hồng Ngọc Phong Mục Phu

72

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

8

1333000

Nhẫn Hồng Ngọc Phong Ngự Phu

68

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

8

1065000

Nhẫn Hồng Ngọc Phong Xử Nữ

64

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

8

705000

Nhẫn Ngọc Trai Kim Hồ Ly

60

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

7

447500

Nhẫn Ngọc Trai Kim CựTước

56

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

7

361000

Nhẫn Ngọc Trai Kim Thiên Bình

52

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

7

282000

Nhẫn Ngọc Bích Đại Hùng

48

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

6

217500

Nhẫn Ngọc Bích Thiên Hữu

45

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

6

178500

Nhẫn Ngọc Bích Cự Giải

42

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

6

143000

Nhẫn Thạch Anh Song Kỳ Lân

38

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

5

104500

Nhẫn Thạch Anh Song Tam Thân

35

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

5

81500

Nhẫn Thạch Anh Song Bảo Bình

32

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

5

61500

Nhẫn Cương Ngọc Ô Nha

29

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

4

44750

Nhẫn Cương Ngọc Dạ Khuyển

26

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

4

32500

Nhẫn Cương Ngọc Bạch Dương

24

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

4

25250

Nhẫn Vàng Thiên Ưng

21

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

3

15750

Nhẫn Vàng Tiên Tử

18

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

3

9250

Nhẫn Vàng Song Tử

16

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

3

6250

Nhẫn Bạc Ma Kết

13

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

2

3250

Nhẫn BạcThiên Nga

10

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

2

1500

Nhẫn Bạc Song Ngư

8

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

2

1250

Nhẫn Đồng Thiên Tiễn

5

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

1

1000

Nhẫn Đồng Xá Khuyển

3

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

1

680

Nhẫn Đồng Nhân Mã

1

Nhẫn

Đồ thường

Châu Âu

1

365Xem tiếp: Hướng dẫn Trang bị Khuyên Tai Châu Âu trong SRO