f
 


Hướng dẫn Trang bị Khuyên Tai Châu Âu

Hệ thống trang bị - Châu Âu - EarringEU trong SRO

 

TÊN MÓN ĐỒ

CẤP ĐỘ YÊU CẦU

CHỦNG LOẠI

GIÁ TRỊ

CHỦNG TỘC

CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ

GIÁ

Khuyên Tai Thiên Đường Thiên Long

101

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

11

4101000

Khuyên Tai Mãnh Hổ Thiên Thố

99

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

10

3710000

Khuyên Tai Mãnh Hổ Kình Ngư

95

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

10

3302000

Khuyên Tai Mãnh Hổ Kim Ngưu

91

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

10

2915000

Khuyên Tai Thanh Ngọc Linh Miêu

87

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

9

2549000

Khuyên Tai Thanh Ngọc Trường Xà

82

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

9

2180000

Khuyên Tai Thanh Ngọc Thiêt Yết

78

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

9

1980000

KhuyênTai Hồng Ngọc Phong Mục Phu

74

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

8

1619000

KhuyênTai Hồng Ngọc Phong Ngự Phu

70

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

8

1285000

KhuyênTai Hồng Ngọc Phong xử Nữ

66

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

8

1036000

Khuyên Tai NgọcTrai Kim Hồ Ly

62

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

7

560000

Khuyên Tai NgọcTrai Kim CựTước

58

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

7

438500

Khuyên Tai NgọcTrai Kim ThiênBình

54

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

7

348500

Khuyên Tai Ngọc Bích Đại Hùng

50

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

6

266500

Khuyên Tai Ngọc Bích Thiên Hữu

47

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

6

222000

Khuyên Tai Ngọc Bích Cự Giải

44

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

6

181000

Khuyên Tai Thạch Anh Song Kỳ Lân

40

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

5

131500

Khuyên TaiThạch Anh Song Tam Thân

37

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

5

105000

Khuyên Tai Thạch Anh Song Bảo Bình

34

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

5

81000

Khuyên Tai CươngNgọc Ô Nha

31

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

4

60000

Khuyên Tai Cương Ngọc Dạ Khuyển

28

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

4

44000

Khuyên Tai Cương Ngọc Bạch Dương

26

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

4

35500

Khuyên Tai VàngThiên Ưng

23

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

3

24000

Khuyên Tai VàngTiênTử

20

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

3

14000

Khuyên Tai Vàng Song Tử

18

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

3

10250

Khuyên Tai Bạc Ma Kết

15

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

2

5250

Khuyên Tai BạcThiênNga

12

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

2

2750

Khuyên Tai Bạc Song Ngư

10

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

2

1750

Khuyên Tai ĐồngThiên Tiễn

7

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

1

1250

Khuyên Tai Đồng Xá Khuyển

5

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

1

1000

Khuyên Tai Đồng Nhân Mã

1

Khuyên tai

Đồ thường

Châu Âu

1

395Xem tiếp: Hướng dẫn Trang bị Dây Chuyền Châu Âu trong SRO