f
 


Hướng dẫn Trang bị Dây Chuyền Châu Âu

Hệ thống trang bị - Châu Âu - NecEU trong SRO

 

TÊN MÓN ĐỒ

CẤP ĐỘ YÊU CẦU

CHỦNG LOẠI

GIÁ TRỊ

CHỦNG TỘC

CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ

GIÁ

Dây Chuyền Thiên Đường Ma Yết

101

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

11

4800000

Dây ChuyềnMãnh Hổ ThiênThố

100

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

10

4344000

Dây ChuyềnMãnh Hổ Kình Ngư

96

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

10

3868000

Dây ChuyềnMãnh Hổ Kim Ngưu

92

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

10

3416000

Dây Chuyền Thanh Ngọc Linh Miêu

89

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

9

3020000

Dây Chuyền Thanh Ngọc TrườngXà

84

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

9

2586000

Dây Chuyền Thanh Ngọc ThiênYết

80

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

9

2384000

Dây Chuyền Hồng Ngọc Phong Mục Phu

76

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

8

2083000

Dây Chuyền Hồng Ngọc Phong Ngự Phu

72

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

8

1681000

Dây Chuyền Hồng Ngọc Phong Xử Nữ

68

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

8

1343000

Dây Chuyền Ngọc Trai Kim Hồ Ly

64

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

7

888000

Dây Chuyền Ngọc Trai Kim CựTước

60

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

7

564000

Dây Chuyền Ngọc Trai Kim ThiênBình

56

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

7

455000

Dây Chuyền Ngọc Bích Đại Hùng

52

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

6

355500

Dây Chuyền Ngọc Bích Thiên Hữu

49

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

6

291500

Dây Chuyền Ngọc Bích Cự Giải

46

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

6

241500

Dây Chuyền Thạch Anh Kỳ Lân

42

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

5

180500

Dây Chuyền Thạch Anh Tam Thân

39

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

5

142000

Dây Chuyền Thạch Anh BảoBình

36

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

5

112500

Dây Chuyền Cương Ngọc Ô Nha

33

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

4

85500

Dây Chuyền Cương NgọcDạ Khuyển

30

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

4

61500

Dây Chuyền Cương Ngọc Bạch Dương

28

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

4

51000

Dây Chuyền Vàng Thiên Ưng

25

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

3

36500

Dây Chuyền Vàng Tiên Tử

22

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

3

23750

Dây Chuyền Vàng Song Tử

20

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

3

16250

Dây Chuyền Bạc Ma Kết

17

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

2

9750

Dây Chuyền BạcThiên Nga

14

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

2

5000

Dây Chuyền Bạc Song Ngư

12

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

2

3250

Dây Chuyền Đồng Thiên Tiễn

9

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

1

1750

Dây Chuyền Đồng Xá Khuyển

7

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

1

1500

Dây Chuyền Đồng Nhân Mã

1

Vòng cổ

Đồ thường

Châu Âu

1

460Xem tiếp: Hướng dẫn Trang Bị Đao trong SRO