f
 


Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Thành Alexandria

Nhiệm vụ thành Alexandria trong SRO

Quest Map Alexandria theo hệ thống NPC
 
I. Bác sỹ Renenutet

1.        Công cụ chữa trị vết thương:

 •  Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 chiếc răng nanh Blood Hyena
 •  Phần thưởng:              EXP 10510528/ SP 1500/ 4856 vàng
 •  Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 •  NPC liên quan:            Renenutet
 • Quái vật liên quan:      Blood Hyena2.      Đơn thuốc 1:
 • Nhiệm vụ:                   chuyển đơn thuốc cho Thầy thuốc của LM bảo tiêu
 • Phần thưởng:              EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 •  NPC liên quan:            Renenutet và Titi
 • Quái vật liên quan:      không có

3.      Công cụ nghi lễ:

 •  Nhiệm vụ:                   thu thập 50 vật trang trí kỳ lạ từ quái vật
 • Phần thưởng:              EXP 18676935/ SP 2100/ 4681 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 •  NPC liên quan:            Renenutet
 • Quái vật liên quan:      Sand Raider

4.      Vị linh mục bị mất tích 2:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với nhân viên tài chính Maneto
 • Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Renenutet và Maneto
 • Quái vật liên quan:      không có

5.      Tin tức đau lòng 2:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với nhân viên tài chính Maneto
 • Phần thưởng:             EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Renenutet và Maneto
 • Quái vật liên quan:      không có

6.      Sự thật về những tin đồn lạ 1:

 • Nhiệm vụ:       thu thập 50 mẫu từ Dark Khepri và 50 mẫu từ Desert Bug
 • Phần thưởng:              EXP 19814361/ SP 2300/ 4768 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Renenutet
 • Quái vật liên quan:      Dark Khepri / Desert Bug

7.      Sự thật về những tin đồn lạ 2:

 • Nhiệm vụ:       thu thập 50 mẫu từ Dark Sandman, 50 mẫu từ Blood Sandman và 50 mẫu từ Blood Hyena
 • Phần thưởng:              EXP 63063169/ SP 3500/ 7284 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Renenutet
 • Quái vật liên quan:      Dark Sandman / Blood Sandman / Blood Hyena

8.      Sự thật về những tin đồn lạ 3:

 • Nhiệm vụ:thu thập 50 mẫu từ Ure’uth, 50 mẫu từ Mehen và 50 mẫu từ Aker
 • Phần thưởng:              EXP 64955062/ SP 3600/ 7350 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Renenutet
 • Quái vật liên quan:      Ure’uth / Mehen / Aker

9.      Deranged Mentuhotep:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Thống đốc Ai Cập
 • Phần thưởng:              EXP 10204396/ SP 1400/ 2406 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Renenutet và Senmute
 • Quái vật liên quan:      không có

II. Thầy thuốc Titi:

1.      Đơn thuốc 2:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 chiếc vẩy Ure’uth
 • Phần thưởng:              EXP 10510528/ SP 1500/ 4856 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Titi
 • Quái vật liên quan:      Ure’uth

2.      Bông hoa chờ đợi:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 hoa loa kèn nước
 • Phần thưởng:              EXP 9338467/ SP 1100/ 4681 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Titi
 • Quái vật liên quan:      Sand Raider

3.      Thảo dược bí mật:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 nọc độc màu đỏ của Sand Sting
 • Phần thưởng:              EXP 11829691/ SP 1900/ 5031 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Titi
 • Quái vật liên quan:      Sand Sting

4.      Đơn thuốc 3:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển đơn thuốc cho Bác sỹ
 • Phần thưởng:              EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Titi và Renenutet
 • Quái vật liên quan:      không có

5.      Ký ức về tình yêu với người chồng 2:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 mảnh giấy bẩn
 • Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 4725 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Titi
 • Quái vật liên quan:      Cruel Raider

6.      Phiếu thanh toán thuế của Thương nhân buôn dược liệu:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển bao vàng của Titi tới Maneto
 • Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Titi và Maneto
 • Quái vật liên quan:      không có

7.      Thuốc cho đàn ngựa 2:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 70 chất lỏng cơ thể của Hyena
 • Phần thưởng:              EXP 10510528/ SP 1500/ 48556 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Titi
 • Quái vật liên quan:      Blood Hyena

8.      Phiếu thanh toán thuế của Thương nhân buôn dược liệu:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển bao vàng của Titi tới Maneto
 • Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Titi và Maneto
 • Quái vật liên quan:      không có

9.      Vận chuyển dược liệu cho thương nhân buôn vũ khí:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển bao dược liệu tới Hemake
 • Phần thưởng:              EXP 5412921/ SP 1100/ 2450 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Titi và Hemaka
 • Quái vật liên quan:      không có

10.  Vận chuyển dược liệu cho chủ hàng tạp hóa:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển bao dược liệu tới Melit
 • Phần thưởng:              EXP 5412921/ SP 1100/ 2450 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Titi và Melit
 • Quái vật liên quan:      không có

11. Ký ức về tình yêu với người chồng 3:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 bột của Weneg
 • Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 4725 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Titi
 • Quái vật liên quan:      Weneg

12. Phản hồi của Titi 2:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 cát mịn
 • Phần thưởng:              EXP 11485137/ SP 1800/ 4987 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Titi
 • Quái vật liên quan:      Sylakenth

13. Thuốc cho đàn ngựa 3:

 • Nhiệm vụ:                    chuyển phương pháp khắc phục bệnh truyền nhiễm cho Nefret
 • Phần thưởng:              EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Titi và Nefret
 • Quái vật liên quan:      không có

14. Phản hồi của Titi 3:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển phản hồi của Titi tới người quản kho
 • Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Titi và Khamererne
 • Quái vật liên quan:      không có

III. Turian - lính Ai Cập:

1.      Trở thành một vị thần 1:

 • Nhiệm vụ:                   săn 300 Unegs
 • Phần thưởng:              EXP 2801540/ SP 250/ 14043 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Turian
 • Quái vật liên quan:      Uneg

2.      Trở thành một vị thần 2:

 • Nhiệm vụ:                   săn 300 Sand Raider
 • Phần thưởng:              EXP 2801540/ SP 250/ 14043 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Turian
 • Quái vật liên quan:      Sand Raider

3.      Tập luyện khởi động cùng Tathen:

 • Nhiệm vụ:                   săn 300 Tathens
 • Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 400/ 23625 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Turian
 • Quái vật liên quan:      Tathen

4.      Tập luyện khởi động cùng Weneg:

 • Nhiệm vụ:                   săn 500 Wenegs
 • Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 400/ 23625 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Turian
 • Quái vật liên quan:      Weneg

5.      Tập luyện khởi động cùng Cruel Raider:

 • Nhiệm vụ:                   săn 500 Cruel Raiders
 • Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 400/ 23625 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Turian
 • Quái vật liên quan:      Cruel Raider

6.      Tập luyện khởi động cùng Tenen:

 • Nhiệm vụ:                   săn 500 Tenens
 • Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 500/ 23843 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Turian
 • Quái vật liên quan:      Tenen

7.      Tập luyện khởi động cùng Wind Spider:

 • Nhiệm vụ:                   săn 500 Wind Spiders
 • Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 500/ 23843 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Turian
 • Quái vật liên quan:      Wind Spiders

8.      Tập luyện khởi động cùng Dark Scout:

 • Nhiệm vụ:                   săn 500 Dark Scouts
 • Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 500/ 23843 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Turian
 • Quái vật liên quan:      Dark Scouts

IV. Nefret - Người bán ngựa:

1.      Vật phẩm trang trí quan tài:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 30
 • Phần thưởng:              EXP 12184582/ SP 2000/ 5075 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Nefret
 • Quái vật liên quan:      Akeru

2.      Thức ăn cho đàn ngựa:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100
 • Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 4725 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Nefret
 • Quái vật liên quan:      Dark Khepri

3.      Thuốc cho đàn ngựa 1:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Thầy thuốc của LM Hunter
 • Phần thưởng:              EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Nefret và Titi
 • Quái vật liên quan:      không có

4.      Thuốc nhuộm Bạch Mã 2:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 chất lỏng cơ thể của quái vật
 • Phần thưởng:              EXP 11150619/ SP 1700/ 4943 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Nefret
 • Quái vật liên quan:      Sand Bug

5.      Thuốc nhuộm Bạch Mã 3:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển thuốc nhuộm bạch mã cho chủ LM bảo tiêu
 • Phần thưởng:              EXP 5575309/ SP 1200/ 2471 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Nefret và Narmer
 • Quái vật liên quan:      không có

V. Khamererne - Quản kho:

1.      Vận chuyển hàng lưu trữ và hóa đơn:

 • Nhiệm vụ: vận chuyển hàng lưu trữ và hóa đơn cho người quản lý thư viện
 • Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Khamererne và Ahha
 • Quái vật liên quan:      không có

2.      Vật phẩm lưu trữ:

 • Nhiệm vụ:       vận chuyển hàng lưu trữ và bổ sung hóa đơn tới Thương gia
 • Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Khamererne và Wasdi
 • Quái vật liên quan:      không có

3.      Phản hồi của Titi:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Titi
 • Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Khamererne và Titi
 • Quái vật liên quan:      không có

4.      Phản hồi của Wasdi:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Wasdi
 • Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Khamererne và Wasdi
 • Quái vật liên quan:      không có

5.      Phản hồi của Melit:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Melit
 • Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Khamererne và Melit
 • Quái vật liên quan:      không có

VI. Elia - Quản lý các hội:

1.       Thời gian của sự suy thoái kinh tế:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 thanh gươm của quái vật sa mạc
 • Phần thưởng:              EXP 12184582/ SP 2000/ 5075 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Elia
 • Quái vật liên quan:      Akeru

2.      Cuốn sách không trở lại 2:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 mảnh rách của cuốn sách
 • Phần thưởng:              EXP 11150619/ SP 1700/ 4943 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Elia
 • Quái vật liên quan:      Sand Bug

3.      Cuốn sách không trở lại 3:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển cuốn sách nát cho Người quản lý thư viện
 • Phần thưởng:              EXP 5575309/ SP 1200/ 2471 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Elia và Ahha
 • Quái vật liên quan:      không có

VII. Tausert - Chủ liên minh Đạo Tặc: Những chỉ thị công đoàn bị mất

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 1 đề nghị bí mật
 • Phần thưởng:              EXP 12184582/ SP 2000/ 5075 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Tausert
 • Quái vật liên quan:      Akeru
   

VIII.  Asagon - Quản kho: Vật phẩm của giấy chứng nhận

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 ngực của Sandman
 • Phần thưởng:              EXP 10204396/ SP 1300/ 4812 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Asagon
 • Quái vật liên quan:      Dark Sandman

IX. Kamori - Lính Ai Cập:

1.      Tập luyện cùng Dark Khepri:

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Dark Khepris
 • Phần thưởng:              EXP 7694897/ SP 450/ 37800 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Dark Khepri

2.      Tập luyện cùng Desert Bug:

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs
 • Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Desert Bug

3.      Tập luyện cùng Camel Spider:

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Camel Spiders
 • Phần thưởng:              EXP 8163517/ SP 650/ 38500 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Camel Spider

4.      Tập luyện cùng Dark Sandman:

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Dark Sandmen
 • Phần thưởng:              EXP 8163517/ SP 650/ 38500 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Dark Sandman

5.      Tập luyện cùng Blood Sandman:

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Blood Sandmen
 • Phần thưởng:              EXP 8408422/ SP 750/ 38850 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Blood Sandman

6.      Tập luyện cùng Dark Sandman:

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Blood Hyenas
 • Phần thưởng:              EXP 8408422/ SP 750/ 38850 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Blood Hyenas

7.      Tập luyện cùng Ure’uth:

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Ure’uth
 • Phần thưởng:              EXP 8408422/ SP 750/ 38850 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Ure’uth

8.      Tập luyện cùng Mehens:

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Mehens
 • Phần thưởng:              EXP 8660675/ SP 850/ 39200 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Mehen

9.      Tập luyện cùng Aker:

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Akers
 • Phần thưởng:              EXP 8660675/ SP 850/ 39200 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Aker

X.   Kapra - Chủ hàng tạp hóa:

1.  Vật liệu cho cái hộp:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 da lạc đà
 • Phần thưởng:              EXP 10204396/ SP 1400/ 4812 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Kapra
 • Quái vật liên quan:      Camel Spider

2.  Bộ quần áo tốt nhất 2:

 • Nhiệm vụ: tìm kiếm 30 vảy màu xanh trong suốt và 50 da cứng màu đen của quái vật
 • Phần thưởng:              EXP 10510528/ SP 1500/ 4856 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Kapra
 • Quái vật liên quan:      Ure’uth / Blood Hyena

3.  Bộ quần áo tốt nhất 3:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển bộ đồ quý tộc tới cho chủ LM bảo tiêu
 • Phần thưởng:              EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Kapra và Narmer
 • Quái vật liên quan:      không có

XI. Thiara - Thương nhân buôn dược liệu:
1.      Sự lừa đảo không thể tha thứ 1:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Thương nhân buôn vũ khí
 • Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Thiara và Chunmoo
 • Quái vật liên quan:      không có

2.      Lọ thuốc nước mùa xuân:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 nước mùa xuân ma thuật
 • Phần thưởng:              EXP 10204396/ SP 1400/ 4812 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Thiara
 • Quái vật liên quan:      Dark Sandman

3.      Sự lừa đảo không thể tha thứ 3:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 30 nọc độc của sâu quỷ
 • Phần thưởng:              EXP 12550119/ SP 2100/ 5118 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Thiara
 • Quái vật liên quan:      Devil Worm

4.      Sự lừa đảo không thể tha thứ 4:

 • Nhiệm vụ:       chuyển chiếc vòng đeo tay độc cho thương nhân buôn vũ khí
 • Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Thiara và Chunmoo
 • Quái vật liên quan:      không có

5.      Sự lừa đảo không thể tha thứ 6:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 bột của sâu quỷ
 • Phần thưởng:              EXP 12550119/ SP 2100/ 5118 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Thiara
 • Quái vật liên quan:      Devil Worm

6.      Sự lừa đảo không thể tha thứ 7:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển lọ thuốc giải độc đắng
 • Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Thiara và Chunmoo
 • Quái vật liên quan:      không có

7.      Phản hồi của Thiara 2:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm ? độc từ quái vật Aknish
 • Phần thưởng:              EXP 11485137/ SP 1800/ 4987 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Thiara
 • Quái vật liên quan:      Aknish

8.      Lọ thuốc tình yêu 2:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 nhựa của quái vật
 • Phần thưởng:              EXP 9907180/ SP 1300/ 4768 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Thiara
 • Quái vật liên quan:      Desert Bug

9.      Phản hồi của Thiara 3:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển phản hồi của Thiara tới Hemaka
 • Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Thiara và Hemaka
 • Quái vật liên quan:      không có

10. Lọ thuốc tình yêu 3:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển lọ thuốc cho chủ LM bảo tiêu
 • Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Thiara và Narmer
 • Quái vật liên quan:      không có

XII. Chunmoo - Thương nhân buôn vũ khí:
1.      Sự lừa đảo không thể tha thứ 2:

 • Nhiệm vụ:       chuyển trang sức đắt tiền cho Thương nhân buôn dược liệu
 • Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Chunmoo và Thiara
 • Quái vật liên quan:      không có

2.      Hoàn thiện vật liệu cao bóng:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 5 vật liệu hoàn thiện ma thuật
 • Phần thưởng:              EXP 10204396/ SP 1400/ 4812 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Chunmoo
 • Quái vật liên quan:      Dark Sandman / Blood Sandman

3.      Sự lừa đảo không thể tha thứ 5:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển lời xin lỗi về sự giao hàng lỗi tới Thương nhân buôn dược liệu
 • Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Chunmoo và Thiara
 • Quái vật liên quan:      không có

4.      Phản hồi của Chunmoo 2:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 70 đùi của quái vật Aknish
 • Phần thưởng:              EXP 11485137/ SP 1800/ 4987 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Chunmoo
 • Quái vật liên quan:      Aknish

5.      Phản hồi của Chunmoo 3:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển phản hồi của Chunmoo tới Hemaka
 • Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Chunmoo và Hemake
 • Quái vật liên quan:      không có

XIII. Ahha - Người quản lý thư viện:
1.      Yêu cầu của Librarian:

 • Nhiệm vụ:                   săn 80 Dark Scouts
 • Phần thưởng:              EXP 9907180/ SP 1300/ 3815 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Librarian
 • Quái vật liên quan:      Dark Scouts

2.      Cuốn sách không trở lại:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Người quản lý các Hội
 • Phần thưởng:              EXP 5575309/ SP 1200/ 2471 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Ahha và Elia
 • Quái vật liên quan:      không có

3.      Tiểu thuyết của người anh hùng:

 • Nhiệm vụ:                   săn 100 sâu quỷ
 • Phần thưởng:              EXP 12550119/ SP 2100/ 5118 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Ahha
 • Quái vật liên quan:      Devil Worm

4.      Lệ phí dịch vụ bổ sung hóa đơn:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển bao vàng của Ahha tới Khamererne
 • Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Ahha và Khamererne
 • Quái vật liên quan:      không có

5.      Lời thú tội của tình yêu 2:

 • Nhiệm vụ:                   tiêu diệt 100 quái vật Sylakens
 • Phần thưởng:              EXP 11829691/ SP 1900/ 5031 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Ahha
 • Quái vật liên quan:      Sylaken

6.      Lời thú tội của tình yêu 3:

 • Nhiệm vụ:       chuyển lời của người quản lý thư viện tới chủ LM bảo tiêu
 • Phần thưởng:              EXP 5914845/ SP 1400/ 2515 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Ahha và Narmer
 • Quái vật liên quan:      không có

XIV. Maneto - Nhân viên tài chính:
1.      Ký ức về tình yêu với người chồng 1:

 • Nhiệm vụ:                   săn 80 Dark Scouts
 • Phần thưởng:              EXP 9907180/ SP 1300/ 3815 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Librarian
 • Quái vật liên quan:      Dark Scouts

2.      Thông báo thuế của thương nhân buôn vũ khí:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển thông báo thuế quá hạn tới Hemaka
 • Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Maneto và Hemaka
 • Quái vật liên quan:      không có

3.      Thông báo thuế của thương nhân buôn tạp hóa:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển thông báo thuế tới Melit
 • Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Maneto và Melit
 • Quái vật liên quan:      không có

4.      Thông báo thuế của thương nhân buôn dược liệu:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển thông báo thuế quá hạn tới Titi
 • Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Maneto và Hemaka
 • Quái vật liên quan:      không có

5.      Thông báo thuế của thương gia:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển thông báo thuế quá hạn tới Wasdi
 • Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Maneto và Wasdi
 • Quái vật liên quan:      không có

6.      Phản đối con trai ngài Thống đốc:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển lời nhắn của Maneto tới Thống đốc Ai Cập
 • Phần thưởng:              EXP 9338467/ SP 1100/ 2340 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Maneto và Senmute
 • Quái vật liên quan:      không có

7.      Dừng nghi lễ:

 • Nhiệm vụ:                   tiêu diệt 50 quái vật Uneg và 50 Sand Raiders
 • Phần thưởng:              EXP 18676935/ SP 2100/ 4681 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Maneto
 • Quái vật liên quan:      Uneg / Sand Raider

8.      Dấu vết của Berenice:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 1 y phục rách của Berenice
 • Phần thưởng:              EXP 19237244/ SP 2200/ 4725 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Maneto
 • Quái vật liên quan:      Tathen

9.      Tin tức đau lòng 1:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Bác sỹ Renenutet
 • Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Maneto và Renenutet
 • Quái vật liên quan:      không có

10. Cảm giác bất ổn:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Thống đốc Ai Cập
 • Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Maneto và Senmute
 • Quái vật liên quan:      không có

 
XV. Melit - Chủ hàng tạp hóa:
1.      Phiếu thanh toán thuế của chủ hàng tạp hóa 1:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 vật phẩm vàng đã bị đánh cắp
 • Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 4725 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Melit
 • Quái vật liên quan:      Cruel Raider

2.      Hàng hóa bị đánh cắp:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 60 hàng hóa của Melit
 • Phần thưởng:              EXP 10825843/ SP 1600/ 4900 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Melit
 • Quái vật liên quan:      Mehen

3.      Phiếu thanh toán thuế của chủ hàng tạp hóa 2:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển ? trang trí lộng lẫy cho Nhân viên tài chính
 • Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Melit và Maneto
 • Quái vật liên quan:      không có

4.      Phản ứng của Melit 2:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển phản hồi của Melit cho quản kho
 • Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Melit và Khamererne
 • Quái vật liên quan:      không có

5.      Cuốn sách bị thất lạc 2:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 chiếc hộp của Melit
 • Phần thưởng:              EXP 9907180/ SP 1300/ 4768 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Melit
 • Quái vật liên quan:      Tenen / Wind Spider / Dark Scout

6.      Cuốn sách bị thất lạc 3:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển cuốn sách tới Snefru
 • Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Melit và Snefru
 • Quái vật liên quan:      không có

XVI. Senmute - Thống đốc Ai Cập:
1.      Sự hy sinh đáng ngờ:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 thịt mục nát
 • Phần thưởng:              EXP 18676935/ SP 2100/ 4681 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Senmute
 • Quái vật liên quan:      Uneg

2.      Tin đồn về các vị thần:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với lính Ai Cập Turian
 • Phần thưởng:              EXP 466923/ SP 150/ 2340 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Senmute và Turian
 • Quái vật liên quan:      không có

3.      Gặp gỡ thống đốc 2:

 • Nhiệm vụ:                   tiêu diệt 50 quái vật Unegs
 • Phần thưởng:              EXP 9338467/ SP 1100/ 2340 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Senmute
 • Quái vật liên quan:      Uneg

4.      Món quà từ thiên đường 2:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 viên đá quý từ sâu quỷ
 • Phần thưởng:              EXP 12550119/ SP 2100/ 5118 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Senmute
 • Quái vật liên quan:      Devil Worm

5.      Món quà từ thiên đường 3:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển món quà từ Thống đốc tới chủ LM bảo tiêu
 • Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Senmute và Narmer
 • Quái vật liên quan:      không có

6.      Vị linh mục bị mất tích 1:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Bác sỹ Renenutet
 • Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Senmute và Renenutet
 • Quái vật liên quan:      không có

7.      Điều tra về những tin đồn lạ:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Bác sỹ Renenutet
 • Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Senmute và Renenutet
 • Quái vật liên quan:      không có

8.      Chứng minh năng lực của tôi:

 • Nhiệm vụ:                   săn boss Apis (cổng vào lăng mộ Pharaoh)
 • Phần thưởng:              EXP 64955062/ SP 3600/ 14700 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Senmute
 • Quái vật liên quan:      Apis

 
XVII. Khả năng của các vị thần:
1.      Khả năng thần thánh (Sand Bug):

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Dark Khepris
 • Phần thưởng:              EXP 7694897/ SP 450/ 37800 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Dark Khepri

2.      Khả năng thần thánh (Sylakenth):

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs
 • Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Desert Bug

3.      Khả năng thần thánh (Evil Bug):

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs
 • Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Desert Bug

4.      Khả năng thần thánh (Aknish):

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs
 • Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Desert Bug

5.      Khả năng thần thánh (Sand Sting):

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs
 • Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Desert Bug

6.      Khả năng thần thánh (Sylaken):

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs
 • Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Desert Bug

7.      Khả năng thần thánh (Sandworm):

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs
 • Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Desert Bug

8.      Khả năng thần thánh (Aknish Lama):

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs
 • Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Desert Bug

9.      Khả năng thần thánh (Mhont Killer):

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs
 • Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Desert Bug

10. Khả năng thần thánh (Akeru):

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs
 • Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Desert Bug

11. Khả năng thần thánh (Devil Worm

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs
 • Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Desert Bug

12. Khả năng thần thánh (Hykem):

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs
 • Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Desert Bug

XVIII. Hemaka - Thương nhân buôn vũ khí:

1.      Tin đồn về người quản kho:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với người quản kho
 • Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Hemake và Khamererne
 • Quái vật liên quan:      không có

2.      Phiếu thanh toán thuế của thương nhân buôn vũ khí:

 • Nhiệm vụ:       tìm kiếm 30 vỏ cứng và da mềm màu xanh của quái vật
 • Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 4725 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Hemaka
 • Quái vật liên quan:      Tathen / Weneg

3.      Sáng chế một vũ khí mới:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 30 khối thịt của Ure’uth
 • Phần thưởng:              EXP 10825843/ SP 1600/ 4900 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Hemaka
 • Quái vật liên quan:      Ure’uth

4.      Vận chuyển vũ khí tới Người quản lý thư viện:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển chiếc dao găm tự vệ tới Ahha
 • Phần thưởng:              EXP 5575309/ SP 1200/ 2471 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Hemaka và Ahha
 • Quái vật liên quan:      không có

5.      Vận chuyển vũ khí tới Thương gia Wasdi:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển chiếc dao găm tự vệ tới Wasdi
 • Phần thưởng:              EXP 5575309/ SP 1200/ 2471 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Hemaka và Wasdi
 • Quái vật liên quan:      không có

6.      Phản hồi của Chunmoo 1:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Chunmoo
 • Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Hemaka và Chunmoo
 • Quái vật liên quan:      không có

7.      Phản hồi của Thiara 1:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Thiara
 • Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Hemaka và Thiara
 • Quái vật liên quan:      không có

8.      Phiếu thanh toán thuế của thương nhân buôn vũ khí 2:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển hộp đựng vũ khí
 • Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Hemaka và Maneto
 • Quái vật liên quan:      không có

XIX. Narmer - Chủ liên minh bảo tiêu:

1.      Lọ thuốc tình yêu:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với thương nhân buôn dược liệu
 • Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Narmer và Thiara
 • Quái vật liên quan:      không có

2.      Bình pha lê ma thuật:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 30 bột nóng và 30 bột lạnh của quái vật
 • Phần thưởng:              EXP 11829691/ SP 1900/ 5031 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Narmer
 • Quái vật liên quan:      Sylaken / Sand Worm

3.      Bộ quần áo tốt nhất 1:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với chủ hàng tạp hóa
 • Phần thưởng:              EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Narmer và Kapra
 • Quái vật liên quan:      không có

4.      Thuốc nhuộm Bạch Mã 1:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với người bán ngựa Nefret
 • Phần thưởng:              EXP 5575309/ SP 1200/ 2471 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Narmer và Nefret
 • Quái vật liên quan:      không có

5.      Lời thú tội của tình yêu 1:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với người quản lý thư viện Ahha
 • Phần thưởng:              EXP 5914845/ SP 1400/ 2515 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Narmer và Ahha
 • Quái vật liên quan:      không có

6.      Món quà từ thiên đường 1:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Thống đốc Ai Cập
 • Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Narmer và Senmute
 • Quái vật liên quan:      không có

XX. Sennefer - Quản lý các hội:

1.      Sự thất lạc quỹ quản lý:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 1 hộp quỹ hội
 • Phần thưởng:              EXP 12550119/ SP 2100/ 5118 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Sennefer
 • Quái vật liên quan:      Devil Worm

XXI. Wasdi - Thương gia:

1.      Phản hồi của Wasdi 2:

 • Nhiệm vụ:       tìm kiếm 50 pha lê của Sylaketh và 50 pha lê của Aknish
 • Phần thưởng:              EXP 11485137/ SP 1800/ 4987 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Wasdi
 • Quái vật liên quan:      Sylaketh / Aknish

2.      Phiếu thanh toán thuế của thương gia:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Nhân viên tài chính Maneto
 • Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Wasdi và Maneto
 • Quái vật liên quan:      không có

3.      Kế hoạch của Wasdi:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 xúc tu lấp lánh và 30 vỏ cứng từ quái vật          
 • Phần thưởng:              EXP 9907180/ SP 1300/ 4768 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Wasdi
 • Quái vật liên quan:      Wind Spider / Desert Bug

4.      Tìm kiếm những vật phẩm quý giá 1:

 • Nhiệm vụ:                   tiêu diệt 50 Sand Worm và 50 Sand Sting
 • Phần thưởng:              EXP 11829691/ SP 1700/ 4943 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Wasdi
 • Quái vật liên quan:      Sand Bug

5.      Phản hồi của Wasdi 3:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển phản hồi của Wasdi tới người quản kho
 • Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Wasdi và Khamererne
 • Quái vật liên quan:      không có

6.      Phí dịch vụ bổ sung:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển gói vàng của Wasdi tới Khamererne
 • Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Wasdi và Khamererne
 • Quái vật liên quan:      không có

7.      Tìm kiếm những vật phẩm quý giá 2:

 • Nhiệm vụ:                   tiêu diệt 50 Sand Worm và 50 Sand Sting
 • Phần thưởng:              EXP 11829691/ SP 1900/ 5031 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Naunakt
 • Quái vật liên quan:      Sand Worm / Sand Sting

XXII. Naunakt - Chủ liên minh thương nhân

1.      Sự độc quyền:

 • Nhiệm vụ:                   tiêu diệt 50 Sand Worm và 50 Sand Sting
 • Phần thưởng:              EXP 11829691/ SP 1900/ 5031 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Naunakt
 • Quái vật liên quan:      Sand Worm / Sand Sting

2.      Sự phân xử của Naunakt:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 phần của chiếc vòng cổ
 • Phần thưởng:              EXP 11485137/ SP 1800/ 4987 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Naunakt
 • Quái vật liên quan:      Evil Bug

3.      Chuyển vòng cổ cho Hemaka:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển chiếc vòng cổ cho Hemaka
 • Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Naunakt và Hemaka
 • Quái vật liên quan:      không có

4.      Chuyển vòng cổ cho Khamererne:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển chiếc vòng cổ cho người quản kho
 • Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Naunakt và Khamererne
 • Quái vật liên quan:      không có

XXIII.Marwa - Người quản lý cảng:

1.      Quản lý các bến cảng:

 • Nhiệm vụ:                   tiêu diệt 100 Unegs và 100 Wenegs
 • Phần thưởng:              EXP 28015403/ SP 1600/ 9362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Marwa
 • Quái vật liên quan:      Uneg / Weneg

XXIV.Snefru - Người gác hải đăng:

1.      Vật kỷ niệm của người gác hải đăng:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 5 chiếc gân khổng lồ quái dị
 • Phần thưởng:              EXP 12184582/ SP 2000/ 5075 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Snefru
 • Quái vật liên quan:      Akeru

2.      Gặp gỡ thống đốc 1:

 • Nhiệm vụ:                   trò chuyện với thống đốc Senmute
 • Phần thưởng:              EXP 4669234/ SP 600/ 2340 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Snefru và Senmute
 • Quái vật liên quan:      không có

3.      Cuốn sách bị thất lạc 1:

 • Nhiệm vụ:                   trò chuyệnvới chủ hàng tạp hóa Melit
 • Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Snefru và Melit
 • Quái vật liên quan:      không có
   


Xem tiếp: Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng trong SRO