f
 


Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Tân Thủ Châu Âu

Nhiệm vụ tân thủ - Châu Âu trong SRO

 

Cấp độ 1


Giới thiệu Châu Âu
NPC: Hướng dẫn viên Raffy / Hướng dẫn viên Lipria
Bước 1: Nói chuyện với chủ cửa hàng giáp - Jatomo - lấy được áo giáp LV1
Bước 2: Nói chuyện với chủ cửa hàng tạp hóa - Bajel - lấy được nhẫn đồng Nhân mã
Bước 3: Nói chuyện với Tu nữ Retaldi - mua 1 thuốc phục hồi HP.
Bước 4: Đưa Hồi huyết thảo cho chủ cửa hàng vũ khí - Balbardo - lấy được vũ khí LV1
Bước 5: Quay về gặp Raffy, nhận Quest đi giết 20 Quỷ ếch biến dị
Bước 6: Giết 20 Quỷ ếch biến dị, quay lại gặp Raffy nhận thưởng.
Phần thưởng: 530 điểm kinh nghiệm, 500 vàng, 30 thuốc phục hồi HP, 20 thuốc phục hồi MP.

 

Cấp độ 3

Mối lo của tu nữ Retaldi
NPC: Tu nữ Retaldi
Cách làm: giết 20 Buma tiểu ca, sau đó quay về nhận thưởng.
Phần thưởng: 700 điểm kinh nghiệm, 100 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1 cuộn bùa phép (+100 HP trong 1 giờ)

 

Cấp độ 4

Khăn tay của Tana (cần làm: "Mối lo của Tu nữ Retaldi")
NPC: Tu nữ Retaldi
Cách làm: nói chuyện với trưởng hội thương nhân Tana
Phần thưởng: 300 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Tình chị em 1 (cần làm: "Khăn tay của Tana")
NPC: Trưởng hội thương nhân Tana
Cách làm: giết Buma ca và lấy lại 2 dây buộc tóc, quay về gặp Tana nhận thưởng
Phần thưởng: 950 điểm kinh nghiệm, 1000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 600 vàng

Tình chị em 2 (cần làm: "Tình chị em 1")
NPC: Trưởng hội thương nhân Tana
Cách làm: Nói chuyện với Tana, chuyển dây buộc tóc cho thương gia Tina
Phần thưởng: 750 điểm kinh nghiệm, 1000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 500 vàng

 

Cấp độ 5

Nhiệm vụ mở rộng hòm đồ 1 (Châu Âu)
NPC: chủ tiệm tạp hóa - Bajel
Cách làm: giết Quỷ ếch biến thoái, thu 10 ngọn cỏ, quay lại đưa cho Bajel
Phần thưởng: tăng thêm 10 ô chứa đồ

Mở tiệc (cần làm: "Tình chị em 2")
NPC: thương gia Tina
Cách làm: lập 1 nhóm và các nhóm: chia điểm kinh nghiệm và chia đồ, sau đó nói chuyện với Tina
Phần thưởng: 350 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Cuộc đi săn muộn màng (cần làm: "Mở tiệc")
NPC: thương gia Tina
Cách làm: giết 30 con sói Baroi và quay về gặp Tina
Phần thưởng: 1800 điểm kinh nghiệm, 1500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 950 vàng

 

Cấp độ 7

Hợp sức cùng Trưởng hiệp hội Kapros (cần làm: "Cuộc đi săn muộn màng")
NPC: thương gia Tina
Cách làm: nói chuyện với Hội trưởng Kapros
Phần thưởng: 350 điểm kinh nghiệm

Kẻ tấn công (cần làm: "Hợp sức cùng Trưởng hiệp hội Kapros")
NPC: Hội trưởng Kapros
Cách làm: tìm kiếm phù thủy Sunset (tọa độ: X=10378 , Y=3229)
Phần thưởng: 1050 điểm kinh nghiệm, 750 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1 cuộn bùa phép (tăng 20% tốc độ di chuyển trong 1 giờ)

Sự trả thù cao độ (cần làm: "Kẻ tấn công")
NPC: Hội trưởng Kapros
Cách làm: giết 40 Xạ thủ man di và quay về nói chuyện với Kapros
Phần thưởng: 3300 điểm kinh nghiệm, 2000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1500 vàng

 

Cấp độ 8

Mang vải lanh (cần làm: "Sự trả thù cao độ")
NPC: Hội trưởng Kapros
Cách làm: giết Chiến binh man di, thu thập 10 hộp vải lanh và quay về đưa cho Kapros
Phần thưởng: 4700 điểm kinh nghiệm, 2500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 2000 vàng

 

Cấp độ 9

Đi tìm nước hoa (cần làm: "Mang vải lanh")
NPC: Hội trưởng Kapros
Cách làm: giết Thần xạ man di, thu thập 20 chai nước hoa của Kapros và quay về đưa cho anh ta
Phần thưởng: 8500 điểm kinh nghiệm, 4000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 3400 vàng

 

Cấp độ 10

Vận chuyển nước hoa (cần làm: "Đi tìm nước hoa")
NPC: Hội trưởng Kapros
Cách làm: đưa nước hoa của Kapros cho thương gia Tina
Phần thưởng: 1 món vũ khí LV10

Dây thừng của Baraphule (cần làm: "Vận chuyển nước hoa")
NPC: thương gia Tina
Cách làm: giết Vệ sĩ man di, kiếm 20 sợi dây thừng xù xì, quay về đưa cho Tina
Phần thưởng: 9400 điểm kinh nghiệm, 4000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1 cuộn bùa phép (tăng tốc độ phục hồi HP trong 1 giờ)

 

Cấp độ 11

Làm sạch chuồng ngựa
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: giết 10 Sáo binh mã thất, tẩy sạch năng lượng gây hại bằng nước thánh và quay về nói chuyện với phù thủy Sunset
Phần thưởng: 1300 điểm kinh nghiệm, 500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1 cuộn bùa phép (tăng tốc độ di chuyển trong 1 giờ).
Lưu ý: Tọa độ chuồng ngựa: X = -11481 , Y = 2755

Truy tìm nước thánh 1
NPC: Giáo sĩ Gabriel
Cách làm: chuyển cái nón cho Hội trưởng Ubetino
Phần thưởng: 250 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Truy tìm nước thánh 2 (cần làm: "Truy tìm nước thánh 1")
NPC: Hội trưởng Ubetino
Cách làm: giết Quỷ gấu Genenos, thu thập 30 cặp sừng và quay về nói chuyện với Ubetino
Phần thưởng: 19500 điểm kinh nghiệm, 7500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, Nước thánh của Thượng đế (10 cái)

 

Cấp độ 12

Bí mật của chuồng ngựa 1 (cần làm: "Làm sạch chuồng ngựa")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: giết Khổng lồ 1 mắt, thu thập 40 tinh nhãn và quay về nói chuyện với Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 28000 điểm kinh nghiệm, 10000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 10000 vàng

Bí mật chuồng ngựa 2 (cần làm: "Bí mật chuồng ngựa 1")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: bắt cóc Quỷ gấu Gennema và quay về nói chuyện với Phù thủy Sunset.
Hướng dẫn: click chuột vào Quỷ gấu Gennema và đưa cho nó bình Potion mà phù thủy Sunset đã đưa cho bạn.
Phần thưởng: 5100 điểm kinh nghiệm, 1800 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1 cuộn bùa phép (+5 str / +5 int trong vòng 1 giờ)

 

Cấp độ 13

Cây thương của Ares (cần làm: "Bí mật chuồng ngựa 2")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: giết khổng lồ một mắt cuồng nộ, lấy cây thương của Ares và quay về nói chuyện với Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 15300 điểm kinh nghiệm, 5000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1 cuộn bùa phép (hấp thụ 20% sát thương trong 1 giờ)

 

Cấp độ 14

Chạy trốn khỏi kẻ đi săn 1 (cần làm: "Cây thương của Ares")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: giết Rồng ác, thu thập 50 lớp vẩy và quay về nói chuyện với Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 4100 điểm kinh nghiệm, 12500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 14000 vàng

Chạy trốn khỏi kẻ đi săn 2 (cần làm: "Chạy trốn khỏi kẻ đi săn 1")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: gửi cái hộp làm từ vảy Rồng ác cho chủ tiệm vũ khí Balbardo
Phần thưởng: 1 cuộn bùa phép (tăng 20% tỉ lệ ra đòn trong 1 giờ)

 

Cấp độ 15

Truy tìm thủ lĩnh Rồng ác 1 (cần làm: "Chạy trốn khỏi kẻ đi săn 2")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: nói chuyện với trưởng hội bảo tiêu Adria
Phần thưởng: 750 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Truy tìm thủ lĩnh Rồng ác 2 (cần làm: "Truy tìm thủ lĩnh Rồng ác 1")
NPC: Trưởng tiêu cục Adria
Cách làm: giết Thủ lĩnh khổng lồ một mắt, kiếm 40 túi bụi gió
Phần thưởng: 35000 điểm kinh nghiệm, 10000 điểm kinh nghiệm kỹ năng

 

Cấp độ 16

Truy tìm thủ lĩnh Rồng ác 3 (cần làm: "Truy tìm thủ lĩnh Rồng ác 2")
NPC: Trưởng tiêu cục Adria
Cách làm: chuyển cái túi hương chứa bụi gió đến chỗ Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 750 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Truy tìm thủ lĩnh Rồng ác 4 (cần làm: "Truy tìm thủ lĩnh Rồng ác 3")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: dùng cái túi hương chứa bụi gió để bắt cóc Thủ lĩnh Rồng ác và quay về nói chuyện với Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 8500 điểm kinh nghiệm, 2100 điểm kinh nghiệm kỹ năng
Lưu ý: không được phép sử dụng Bùa dịch chuyển hay Cổng dịch chuyển khi đang thực hiện nhiệm vụ này.

Thu phục sư tử Nema 1 (cần làm: "Truy tìm thủ lĩnh Rồng ác 4")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: nói chuyện với nhà thám hiểm Demetri
Phần thưởng: 750 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Thu phục sư tử Nema 2 (cần làm: "Thu phục sư tử Nema 1")
NPC: Nhà thám hiểm Demetri
Cách làm: giết Thủ lĩnh Rồng ác và kiếm 20 tấm vẩy lành lặn.
Phần thưởng: 47000 điểm kinh nghiệm, 12500 điểm kinh nghiệm kỹ năng

 

Cấp độ 17

Thu phục sư tử Nema 3 (cần làm: "Thu phục sư tử Nema 2")
NPC: Nhà thám hiểm Demetri
Cách làm: gửi nguyên liệu chế tạo bẫy cho Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 750 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Thu phục sư tử Nema 4 (cần làm: "Thu phục sư tử Nema 3")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: dùng bẫy để bắt giữ Nemera và quay lại nói chuyện với Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 1 bộ giáp, 1 cuộn bùa phép.
Lưu ý: Không thể sử dụng Bùa dịch chuyển hay Cổng dịch chuyển khi thực hiện nhiệm vụ này.

Giao chiến với Mỹ nhân ngư 1 (cần làm: "Thu phục sư tử Nema 4")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: nói chuyện với Tướng quân Rachel
Phần thưởng: 750 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Giao chiến với Mỹ nhân ngư 2 (cần làm: "Giao chiến với Mỹ nhân ngư 1")
NPC: Tướng quân Rachel
Cách làm: giết Sư tử Nema, lấy 1 cây đàn Harp
Phần thưởng: 40000 điểm kinh nghiệm, 10000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 12600 vàng

 

Cấp độ 18

Giao chiến với Mỹ nhân ngư 3 (cần làm: "Giao chiến với Mỹ nhân ngư 2")
NPC: Tướng quân Rachel
Cách làm: gửi cây đàn Harp cho Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 750 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Giao chiến với Mỹ nhân ngư 4 (cần làm: "Giao chiến với Mỹ nhân ngư 3")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: dùng đàn Harp để bắt giữ Mỹ nhân ngư và quay lại nói chuyện với Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 9500 điểm kinh nghiệm, 2300 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1 cuộn bùa phép (tăng tốc độ phục hồi MP trong 1 giờ)
Lưu ý: Không thể sử dụng Bùa dịch chuyển hay Cổng dịch chuyển khi thực hiện nhiệm vụ này.

Truy đuổi Mỹ nhân ngư(cần làm: "Giao chiến với Mỹ nhân ngư 4")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: giết 100 Mỹ nhân ngư và quay lại nói chuyện với Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 21000 điểm kinh nghiệm, 5000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 6500 vàng

 

Cấp độ 19

Diệt trừ chó ba đầu 1 (cần làm: "Truy đuổi Mỹ nhân ngư")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: giết Tiểu Rồng ác, lấy 20 bình thủy tinh huyết sắc và quay lại nói chuyện với Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 11400 điểm kinh nghiệm, 2500 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Diệt trừ chó ba đầu 2 (cần làm: "Diệt trừ chó ba đầu 1")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: giết Sư tử Selene, lấy 40 chiếc bờm hắc ám và quay lại nói chuyện với Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 60000 điểm kinh nghiệm, 13400 điểm kinh nghiệm kỹ năng

 

Cấp độ 20

Diệt trừ chó ba đầu 3 (BOSS WAR) (cần làm: "Diệt trừ chó ba đầu 2")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: gọi Cerberus từ địa ngục và đánh bại nó
Phần thưởng: 28300 điểm kinh nghiệm, 1 cuộn bùa phép (sát thương tăng 20% và hấp thụ sát thương tăng 20% trong 1 giờ)
Lưu ý: * Sau khi từ bỏ nhiệm vụ, bạn không thể nhận lại nhiệm vụ này.
* Nhiệm vụ có thời gian.
* Bạn có thể thực hiện 1 nhiệm vụ để nhận các item mỗi ngày.
* Không thể sử dụng bùa dịch chuyển ngược hoặc triệu hồi các thành viên trong Hội.
* Chỉ được thực hiện nhiệm vụ theo nhóm, điểm kinh nghiệm và các items nhận được sẽ
tự động phân phối cho các thành viên.
* Nhân vật đã thực hiện NV này có thể dịch chuyển đến địa điểm khác hoặc nhân vật khác khi người đó đã hoàn tất nhiệm vụ này.
* Chỉ có trưởng nhóm mới có thể chế tạo được Tà khí địa ngục.
* Ngay cả khi bạn đã hy sinh, nếu Chó ba đầu bị đánh bại thì NV sẽ được hoàn thành.

Thu hồi
NPC: Các NPC tiệm thuốc
Cách làm: giết quái vật (thấp hơn mình tối đa 6 LV), thu thập trái tim bị yểm bùa.
Phần thưởng: phục hồi kỹ năng.

 

Cấp độ 21

Mai của sâu cua
NPC: Chủ nhà trọ - Cyclo
Cách làm: giết sâu cua và thu thập 20 cái mai
Phần thưởng: 33000 điểm kinh nghiệm, 6700 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 11000 vàng

Tìm lại thụ cầm phong
NPC: Người quản lý bến cảng Gaelle
Cách làm: giết Khuyết thực hành nhân và thu thập đàn Harp
Phần thưởng: 1 cuộn bùa phép (+300 HP trong 2 giờ hay +300 MP trong 2 giờ)
Lưu ý: Vị trí của Khuyết thực hành nhân:

 

Cấp độ 22

Sự bạo tàn của tên cướp biển (cần làm: "Tìm lại thụ cầm phong")
NPC: Gaelle - người quản lý bến cảng
Cách làm: giết Hải tặc và lấy lại 30 chiếc rương bị mất.
Phần thưởng: 53000 điểm kinh nghiệm, 10000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 16300 vàng

 

Cấp độ 23

Săn Tiện Nham (làm 3 lần)
NPC: Hải tặc Morgan
Cách làm: giết 50 Tiện Nham và 10 Tiện Nham Chúa
Phần thưởng: 25200 điểm kinh nghiệm, 7000 vàng

Vận chuyển yêu sách của tên cướp biển (cần làm: "Săn Tiện Nham")
NPC: Hải tặc Morgan
Cách làm: chuyển thư cho Tướng quân Rachel
Phần thưởng: 5900 điểm kinh nghiệm, 1050 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 2700 vàng

Quét sạch cướp biển 1 (cần làm: "Vận chuyển yêu sách của tên cướp biển")
NPC: Tướng quân Rachel
Cách làm: bắt giữ hải tặc Brigand
Phần thưởng: 1 cuộn bùa phép (tăng tốc độ hồi phục HP trong 2 giờ)
Lưu ý: * Bạn có thể thực hiện 5 lần NV này cho đến khi bắt sống được 1 tên hải tặc.
* Nhiệm vụ có thời gian.

Quét sạch cướp biển 2 (cần làm: "Quét sạch cướp biển 1")
NPC: Tướng quân Rachel
Cách làm: giết Thủ lĩnh hải tặc, Thủ lĩnh hải tặc hầu nhân, Thủ lĩnh hải tặc Brigand, và thu thập chiến lợi phẩm
Phần thưởng: 1 cuộn bùa phép (tăng tốc độ di chuyển trong 1 giờ)
Lưu ý: Phải chiến đấu theo nhóm mới tiêu diệt được quái vật.

Huyết phong thập tự giá (cần làm: "Bắt sống hải tặc Brigand 2") (nhiệm vụ nhóm)
NPC: Tướng quân Rachel
Bước 1: tới ngôi đền đổ nát phía đông nam của bến tàu Sigia, giết Thủ lĩnh hải tặc và thu thập cờ
Bước 2: Sử dụng cờ để triệu tập Hải tặc chỉ huy (phải sử dụng cờ trong ngôi đền đổ nát). Các Hải tặc chỉ huy sẽ xuất hiện với 4-5 Hải tặc hộ vệ, tất cả đều có chữ "Q" trên đầu.
Bước 3: Khi Hải tặc chỉ huy bị đánh bại, quest items sẽ rơi vào mỗi thành viên trong nhóm.
Bước 4: Quay về gặp Rachel nhận thưởng
Phần thưởng: 3000 điểm kinh nghiệm, 500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 800 vàng.

Bí mật về thiên thần Seniel (cần làm: "Huyết phong thập tự giá")
NPC: Giáo sĩ Gabriel
Bước 1: nói chuyện với Rachel
Bước 2: nói chuyện với Gabriel
Bước 3: Nói chuyện với Rachel và nhận thưởng
Phần thưởng: 3000 điểm kinh nghiệm, 500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 800 vàng.

Quà tặng Hoàng đế La Mã phương đông
NPC: Tướng quân Rachel
Cách làm: giết Sói Hắc Ám và thu thập 10 rương ngọc trai đen, 20 rương san hô đỏ, 30 rương san hô xanh.
Phần thưởng: 89000 điểm kinh nghiệm, 15000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 26000 vàng

 

Cấp độ 25

Chiếc hộp bí ẩn (cần làm: "Quà tặng Hoàng đế La Mã phương đông")
NPC: Tướng quân Rachel
Cách làm: đem những cái hộp này đưa cho Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 4700 điểm kinh nghiệm, 800 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1300 vàng

Máu của sói tà ác (cần làm: "Chiếc hộp bí ẩn")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: giết sói tà ác, thu thập máu của nó. Nhấn chuột phải vào máu của sói tà ác sẽ thu thập ngẫu nhiên được chiếc hộp hỏng bị nguyền rủa. Kiếm 60 cái hộp và quay về nói với Phù thủy Sunset.
Phần thưởng: 126000 điểm kinh nghiệm, 2000 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Vận chuyển chiếc rương bị niệm chú (cần làm: "Máu của sói tà ác")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: chuyển cái hộp cho Tướng quân Rachel
Phần thưởng: phần thưởng của Hoàng đế (tăng tỉ lệ đỡ 20%, hiệu lực 2 giờ)

 

Cấp độ 26

Ghẹ vân hoa nhỏ (làm 3 lần)
NPC: Nhà thám hiểm Demetri
Cách làm: giết Cung thủ tà ác, thu thập Linh tảo. Sử dụng Linh tảo tại Mộc mã thành Troy (Tọa độ: X=-8555, Y=2312) để triệu tập Ghẹ vân hoa. Đánh bại Ghẹ vân hoa để thu thập 5 quả trứng vàng.
Phần thưởng: 4700 điểm kinh nghiệm, 1300 vàng

 

Cấp độ 27

Nỗi buồn của người lính
NPC: Lính canh Tây Môn Thành - Alex
Cách làm: giết Võ sĩ tà ác để thu thập 1 chiếc búa đá, 1 lân tinh thần khiên, 2 thủ hộ bảo giáp và 2 túc hộ bảo giáp của Võ sĩ tà ác.
Phần thưởng: 42400 điểm kinh nghiệm, 6000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 12000 vàng

Đánh lạc hướng (cần làm: "Bí mật về thiên thần Seniel") (làm 2 lần)
NPC: Tướng quân Rachel
Cách làm: lôi kéo sự chú ý của Hải tặc để triển khai gián điệp vào sào huyệt của chúng. Tiêu diệt 40 Sát thủ tà ác, 10 Thủ lĩnh sát thủ tà ác, và 1 sát thủ tà ác khổng lồ.
Phần thưởng: 74000 điểm kinh nghiệm, 20000 vàng.

 

Cấp độ 28

Chuyển thư của Treno
NPC: người trông coi chuồng ngựa Treno
Cách làm: chuyển thư của Treno tới lái buôn ngựa Hoyun ở Samarkand
Phần thưởng: 20000 điểm kinh nghiệm, 2700 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 6000 vàng
Lưu ý: không được sử dụng Bùa dịch chuyển hoặc Cổng dịch chuyển khi thực hiện nhiệm vụ này.

Thu thập yên ngựa (cần làm: "Chuyển thư của Treno") (làm 3 lần)
NPC: Lái buôn ngựa Hoyun
Cách làm: giết Binh sĩ tà ác và thu thập 30 yên ngựa
Phần thưởng: 45000 điểm kinh nghiệm, 12000 vàng

 

Cấp độ 29

Sai lầm của Hổ Nham 1 (cần làm: "Thu thập yên ngựa")
NPC: Lái buôn ngựa Hoyun
Cách làm: giết Đại lão và thu thập 30 lông vũ mềm
Phần thưởng: 60000 điểm kinh nghiệm, 7500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 15000 vàng

Sai lầm của Hổ Nham 2 (cần làm: "Sai lầm của Hổ Nham 1")
NPC: người chăn ngựa Hoyeon
Cách làm: gửi Lông vũ mềm cho quản kho Saesa
Phần thưởng: không có

Sai lầm của Hổ Nham 3 (cần làm: "Sai lầm của Hổ Nham 2")
NPC: quản kho Saesa
Bước 1: giết Ác lệnh phù thủy, thu thập sâu tai. Sử dụng sâu tai trong Nhà hát viên hình để thu thập 10 cây cỏ gai xanh.
Bước 2: Sử dụng sâu tai trong Nhà hát viên hình để thu thập 10 cây cỏ gai xanh (random).
Phần thưởng: không có
Lưu ý: Vị trí của Ác lệnh phù thủy:

Sai lầm của Hổ Nham 4 (cần làm: "Sai lầm của Hổ Nham 3")
NPC: quản kho Saesa
Cách làm: chuyển gói quà cho Martel và nói chuyện với lái buôn ngựa Hoyun
Phần thưởng: 34000 điểm kinh nghiệm, 4300 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 9000 vàng

 

Cấp độ 30

Mở rộng hòm đồ (lần 2)
NPC: Saha
Cách làm: thu thập 20 bộ lông thú từ Centaurs (LV30)
Phần thưởng: tăng thêm 2 ô chứa đồ

Thư của Shahad (cần làm: "Đánh lạc hướng")
NPC: Trưởng tiêu cục Shahad
Cách làm: chuyển thư cho Tướng quân Rachel
Phần thưởng: 21000 điểm kinh nghiệm, 2700 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 6000 vàng
Lưu ý: không được sử dụng Bùa dịch chuyển hoặc Cổng dịch chuyển khi thực hiện nhiệm vụ này.

Lời thỉnh cầu giúp đỡ của Rachel
NPC: Nhà thám hiểm Demetri
Cách làm: chuyển thư cho Tướng quân Rachel
Bước 1: giết Binh sĩ tà ác, thu thập item quest Dao sắc.
Bước 2: tới Di tích Hồ Liên Hoa (tọa độ: X = -7859 , Y = 1757), nhấp chuột phải vào Dao sắc để thu được dây leo (random). Lấy đủ 20 dây leo và quay về gặp Demetri.
Phần thưởng: 60000 điểm kinh nghiệm, 8000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 15000 vàng, 5 cái bẫy

Ivy 1
NPC: Tướng quân Rachel
Cách làm: bắt Đại lão thông tin sĩ, giết 15 Đại lão sĩ hộ mệnh tử. Hướng dẫn: dùng bẫy thu được từ quest "lời thỉnh cầu giúp đỡ của Rachel" để bắt Đại lão thông tin sĩ. Đại lão sĩ hộ mệnh tử cứ sau 1 phút sẽ xuất hiện 1 lần. Cứ giết đủ số Đại lão sĩ hộ mệnh tử và đem quay về gặp Rachel.
Phần thưởng: 24000 điểm kinh nghiệm, 2800 điểm kinh nghiệm kỹ năng
Lưu ý: * Bạn có thể thực hiện 5 quest items trong 1 lần trong ngày.
* Nhiệm vụ có thời gian.
Lưu ý: Đại lão thông tin sĩ ở ngay trước Nhà hát viên hình. Đại lão hộ mệnh tử chỉ xuất hiện khi Đại lão thông tin sĩ bị bắt.

Ivy 2 (BOSS WAR) (cần làm: "Ivy 1")
NPC: Tướng quân Rachel
Bước 1: Lấy đồ vật nhiệm vụ từ Rachel. Sử dụng nó trong Nhà hát Viên Hình, Cổng của Cleopatra, Tháp Haran.
Bước 2: Ở mỗi địa điểm trên có 1 quái vật cấp 30. Giết chúng để lấy 3 biểu tượng.
Bước 3: Giết 30 Trưởng nhân và lấy máu của chúng. Sử dụng nó để lấy chìa khóa
Bước 4: Tới trung tâm của Pháo đài tà ác, sử dụng chìa khóa
Bước 5: Tiêu diệt BOSS Ivy
Phần thưởng: 40000 điểm kinh nghiệm, 4000 vàng, 20 đồ vật tăng tình trạng cuồng nộ.
Lưu ý: * Sau khi từ bỏ nhiệm vụ, bạn không thể nhận lại nhiệm vụ này.
* Nhiệm vụ có thời gian.
* Bạn có thể thực hiện 1 nhiệm vụ để nhận các item mỗi ngày.
* Không thể sử dụng bùa dịch chuyển ngược hoặc triệu hồi các thành viên trong Hội.
* Chỉ được thực hiện nhiệm vụ theo nhóm, điểm kinh nghiệm và các items nhận được sẽ
tự động phân phối cho các thành viên.
* Nhân vật đã thực hiện NV này có thể dịch chuyển đến địa điểm khác hoặc nhân vật khác khi người đó đã hoàn tất nhiệm vụ này.
* Chỉ có trưởng nhóm mới được phép giữ chìa khóa bí mật.
* Ngay cả khi bạn đã hy sinh, nếu Thuyền trưởng Ivy bị đánh bại thì NV sẽ được hoàn thành.

 

Cấp độ 31

Đạo tặc nội y 1
NPC: người quản kho Saesa
Cách làm: chuyển thư cho trưởng tiêu cục Shahad
Phần thưởng: 1300 điểm kinh nghiệm, 150 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 300 vàng

Đạo tặc nội y 2 (cần làm: "Đạo tặc nội y 1")
NPC: Trưởng tiêu cục Shahad
Cách làm: thu thập thông tin từ người quản kho Saesa, chủ hàng vũ khí Tricia, chủ hàng giáp Areyan, Martel và thương buôn Karen
Phần thưởng: 6600 điểm kinh nghiệm, 750 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1500 vàng

Đạo tặc nội y 3 (cần làm: "Đạo tặc nội y 2") (làm 3 lần)
NPC: Trưởng tiêu cục Shahad
Cách làm: giết Kokoru và kiếm 30 lông vũ
Phần thưởng: 66000 điểm kinh nghiệm, 7500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 15000 vàng
 

Cấp độ 32

Đạo tặc nội y 4 (cần làm: "Đạo tặc nội y 3")
NPC: Trưởng tiêu cục Shahad
Cách làm: chuyển hạt trai xanh cho thương gia buôn hàng đặc biệt Toson
Phần thưởng: 1400 điểm kinh nghiệm, 150 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 300 vàng

Đạo tặc nội y 5 (cần làm: "Đạo tặc nội y 4")
NPC: thương gia buôn hàng đặc biệt Toson
Cách làm: giết Bội lợi đông và kiếm 30 ngọc trai vàng
Phần thưởng: 30000 điểm kinh nghiệm, 3500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1 cuộn bùa phép (tăng tốc độ phục hồi HP trong 1 giờ)
Lưu ý: sau khi hoàn tất nhiệm vụ này, bạn có thể lựa chọn nhiệm vụ "Chứng cứ giả" hoặc nhiệm vụ "Chứng cứ thật".

Chứng cứ giả (cần làm: "Đạo tặc nội y 5")
NPC: thương gia buôn hàng đặc biệt Toson
Cách làm: chuyển 30 ngọc trai xanh về cho Shahad và giữ bí mật về tên trộm.
Phần thưởng: 41400 điểm kinh nghiệm, 4200 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 10300 vàng

Chứng cứ thật (cần làm: "Đạo tặc nội y 5")
NPC: thương gia buôn hàng đặc biệt Toson
Cách làm: chuyển 30 ngọc trai vàng về cho Shahad và dùng nó làm vật phẩm để xin lỗi những người bị trộm đồ.
Phần thưởng: 41400 điểm kinh nghiệm, 4200 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 10300 vàng
 

Cấp độ 33

Báu vật được bảo lưu 1
NPC: người bán vũ khí Tricia
Cách làm: nói chuyện với quản kho Saesa
Phần thưởng: 1500 điểm kinh nghiệm, 150 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 300 vàng

Báu vật được bảo lưu 2 (cần làm: "Báu vật được bảo lưu 1")
NPC: người quản kho Saesa
Cách làm: thu thập các món đồ bị Ong huyết hung dữ đánh cắp
Phần thưởng: 1500 điểm kinh nghiệm, 150 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 300 vàng
 

Cấp độ 34

Báu vật được bảo lưu 3 (cần làm: "Báu vật được bảo lưu 2")
NPC: người quản kho Saesa
Cách làm: nói chuyện với Tricia
Phần thưởng: 1500 điểm kinh nghiệm, 150 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 320 vàng

Báu vật được bảo lưu 4 (cần làm: "Báu vật được bảo lưu 3")
NPC: người bán vũ khí Tricia
Bước 1: Giết Ong huyết và kiếm vòi của nó
Bước 2: giết Ong huyết hung dữ, thu thập giọt nước mắt của nó.
Bước 3: Yêu cầu Martel cung cấp Nước từ sa mạc Taklamakan
Phần thưởng: 11000 điểm kinh nghiệm, 100 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 2300 vàng

Báu vật được bảo lưu 5 (cần làm: "Báu vật được bảo lưu 4")
NPC: người bán vũ khí Tricia
Cách làm: kiếm Cái hộp thần bí (khu vực Ong huyết hung dữ), dùng Chìa khóa thần bí để kích hoạt Thần binh bảo vệ và tiêu diệt nó
Phần thưởng: 4100 điểm kinh nghiệm, 1 cuộn bùa phép (tăng 20% tỉ lệ đánh trong 2 giờ)

Tập kích của Rồng (làm 3 lần)
NPC: Tu nữ Martel
Cách làm: săn 40 Ong đỏ, 10 Ong thủ lĩnh và 1 Ong khổng lồ.
Phần thưởng: 35000 điểm kinh nghiệm, 3500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1 cuộn dịch chuyển ngược
 

Cấp độ 35

Sự trả thù của Saesa 1 (làm 3 lần)
NPC: người quản kho Saesa
Bước 1: Giết Cung thủ Hung Nô và kiếm 20 cây cung
Bước 2: tới nơi ở của Hun (X=5200, Y=2080), nhuộm màu cái cung
Phần thưởng: 11000 điểm kinh nghiệm, 10000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 22000 vàng
 

Cấp độ 36

Sự trả thù của Saesa 2 (cần làm: "Sự trả thù của Saesa 1") (làm 3 lần)
NPC: người quản kho Saesa
Cách làm: giết Thương thủ Hung Nô và kiếm 20 bộ giáp phục.
Phần thưởng: 113000 điểm kinh nghiệm, 10000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 23000 vàng

Sự nhờ cậy của Toson (làm 3 lần)
NPC: thương gia buôn hàng đặc biệt Toson
Cách làm: giết Xạ thủ Hung Nô và kiếm 20 rượu mật của nó.
Phần thưởng: 123000 điểm kinh nghiệm, 10000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 23000 vàng
 

Cấp độ 37

Đặt cược sinh mệnh (làm 3 lần)
NPC: Binh lính canh cửa đông Pajeh
Cách làm: giết Tiểu tinh tinh và kiếm 4 móng vuốt
Phần thưởng: 118400 điểm kinh nghiệm, 10000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 23000 vàng

Hung Nô tập kích (làm 3 lần)
NPC: lính canh cửa nam Dohwa
Cách làm: giết 40 Giáo thủ Hung Nô, 20 Giáo thủ Hung Nô thủ lĩnh, 5 Giáo thủ Hung Nô khổng lồ.
Phần thưởng: 71000 điểm kinh nghiệm, 6000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 14000 vàng
 

Cấp độ 38

Vết thương lòng
NPC: thương gia Karen
Cách làm: giết Tiểu tinh tinh và kiếm 25 xương của Tiểu tinh tinh.
Phần thưởng: 160000 điểm kinh nghiệm, 12500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 30000 vàng
 

Cấp độ 39

Đánh đuổi Goria lần 1 (cần làm: "Vết thương lòng")
NPC: thương gia Karen
Cách làm: chuyển thư cho thành viên hội bảo tiêu Shahad
Phần thưởng: 2000 điểm kinh nghiệm, 150 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 370 vàng

Đánh đuổi Goria lần 2 (cần làm: "Đánh đuổi Goria lần 1")
NPC: thành viên hội bảo tiêu Shahad
Cách làm: giết Thạch giả nhân và kiếm 100 Viên đá của Pneuma
Phần thưởng: 65000 điểm kinh nghiệm, 5000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 12400 vàng
 

Cấp độ 40

Đánh đuổi Goria lần 3 (cần làm: "Đánh đuổi Goria lần 2")
NPC: thành viên hội bảo tiêu Shahad
Cách làm: thu thập thông tin từ lính canh phía đông - Jooha - để bố trí chiến dịch đẩy lùi bọn quái vật khổng lồ.
Phần thưởng: 4100 điểm kinh nghiệm, 300 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 750 vàng

Đánh đuổi Goria lần 4 (cần làm: "Đánh đuổi Goria lần 3")
NPC: thành viên hội bảo tiêu Shahad
Cách làm: giết Nham thạch giả nhân và kiếm 20 tấm đá mỏng.
Phần thưởng: 70000 điểm kinh nghiệm, 5000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 12400 vàng

Đánh đuổi Goria lần 5 (cần làm: "Đánh đuổi Goria lần 4")
NPC: thành viên hội bảo tiêu Shahad
Cách làm: kiếm 1 bộ lông của Tinh tinh hung dữ từ Tinh tinh hun dữ
Phần thưởng: 11000 điểm kinh nghiệm, 800 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 2000 vàng

Đánh đuổi Goria lần 6 (cần làm: "Đánh đuổi Goria lần 5")
NPC: thành viên hội bảo tiêu Shahad
Cách làm: bắt giữ Cung thủ Hung Nô (ở Asia Minor, sâu trong căn lều)
Phần thưởng: 1 cuộn bùa phép (damage tăng 20% trong 2 giờ)
Lưu ý: không thể sử dụng Bùa dịch chuyển hoặc Cổng dịch chuyển khi đang thực hiện nhiệm vụ này.

Đánh đuổi Goria lần 7 (cần làm: "Đánh đuổi Goria lần 6")
NPC: thành viên hội bảo tiêu Shahad
Cách làm: giết Cung thủ Hung Nô khổng lồ và lấy Cây thương của Goria.
Phần thưởng: 55000 điểm kinh nghiệm, 4000 vàng, 2 cuộn bùa phép (+400 HP và +400 MP trong 2 giờ)
Lưu ý: * Sau khi từ bỏ nhiệm vụ này, bạn không thể nhận lại nhiệm vụ.
* Chỉ có thể thực hiện 1 quest item 1 lần trong ngày.
* Nhiệm vụ có thời gian.
* Không thể sử dụng bùa dịch chuyển hoặc thần chú triệu tập thành viên trong Hội.
* Chỉ nhận được nhiệm vụ cho nhóm khi sự phân chia điểm kinh nghiệm và tự động phân chia item trong nhóm đã được thiết lập.
* Nhân vật thực hiện nhiệm vụ này chỉ có thể di chuyển đến địa điểm khác với người khác khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
* Trống cái chỉ được trao cho người giữ quyền trưởng nhóm.
* Khi bạn đã hy sinh, nếu Goria bị đánh bại, nhiệm vụ vẫn hoàn thành.Xem tiếp: Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Mở Rộng Rương Đồ trong SRO