f
 


Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Lấy Chìa Khoá ROC

Hướng dẫn làm nhiệm vụ lấy chìa khóa vào hang Roc trong SRO

 

Trong thời gian qua đã có rất nhiều bạn thắc mắc về nhiệm vụ lấy chìa khóa vào hang Quái điểu Roc. Chúng tôi xin được hướng dẫn làm nhiệm vụ cụ thể bằng hình ảnh để mọi người dễ dàng làm nhiệm vụ trong quá trình thử nghiệm cũng như sau này cập nhật phiên bản chính thức "Truyền Thuyết Quái Điểu".
 

Thử thách của trưởng thôn

Địa điểm nhận nhiệm vụ: Làng Gió - Lạc Khắc Sơn.
NPC nhận nhiệm vụ: Bộ Khắc La - Trưởng thôn 
 

Đặc điểm và yêu cầu nhiệm vụ:
- Nhiệm vụ yêu cầu người chơi phải có nhóm.
- Nhiệm vụ không thể từ bỏ khi đã nhận
- Nhiệm vụ không thể dịch chuyển hay sử dụng bất cứ một công cụ nào để dịch chuyển (Kể cả Dịch chuyển ngược) tại nhiệm vụ 1 và 2
- Nhiệm vụ có thể sử dụng các vật phẩm hỗ trợ khi làm đến nhiệm vụ thứ 3.

Nhiệm vụ 1:
- Nhận nhiệm vụ từ Bộ Khắc La - Trưởng Thôn. Sau đó, chạy đến nô lệ Trác Bộ Lỗ để nhận một viên đá và nhiệm vụ tiếp theo.
- Sau khi nhận nhiệm vụ từ nô lệ Trác Bộ Lỗ, các bạn phải đi tìm Thám Vũ Binh và Hắc Ưng (Có chữ Q màu vàng trên cạnh tên quái vật) tiêu diệt đồng thời thu thập vật phẩm.
- Kết thúc giai đoạn 1 và trả nhiệm vụ tại Bộ Khắc La - Trưởng Thôn.

Nhiệm vụ 2: Hai cửa quan môn
- Nhận nhiệm vụ từ Bộ Khắc La - Trưởng Thôn. 
- Kiếm 5 viên đá đỏ (Có thể tìm thấy tại khu vực quái vật 78 - 80) và 7 viên đá xanh (Có thể tìm thấy ở khu vực quái vật 85 - 87) bằng cách tiêu diệt quái vật Quỷ Tượng Đá Hộ Vệ và Quỷ Tượng Đá Chiến.
- Trả nhiệm vụ tại Bộ Khắc La, hoàn thành nhiệm vụ 2 và tiếp tục nhận nhiệm vụ thứ 3.

Nhiệm vụ 3: Chuẩn bị nguyên liệu 1
- Nhận nhiệm vụ từ Bộ Khắc La - Trưởng Thôn. 
- Tiêu diệt 7 con Lạc Khắc Quái tại 7 đỉnh khác nhau trên Lạc Khắc Sơn (Thời điểm này có thể sử dụng được dịch chuyển ngược)
- Nên làm cùng cả nhóm vì cả nhóm giết cũng được tính là hoàn thành nhiệm vụ.
- Trả nhiệm vụ tại Bộ Khắc La, hoàn thành nhiệm vụ.

Phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ: Chìa khóa của huyết tộc
Tác dụng: Mở cửa Van Tim vào hang của quái điểu trong truyền thuyết. Có thể giao dịch, mua bán như một vật phẩm bình thườngXem tiếp: Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Danh Hiệu trong SRO