f
 


Hướng Dẫn Nhiệm vụ Lạc Khắc Sơn

 Nhiệm vụ Lạc Khắc Sơn (70-90) trong SRO

 

Bản đồ NPC Lạc Khắc Sơn

Bản đồ NPC Lạc Khắc Sơn

1: Người bán vé thuyền bay Ajati
2. Sa Bồ Lỗ - Nô lệ
3. Bộ Khắc La - Trưởng Thôn
4. A Na Sa - Người dân trong thôn
5. Trác Bộ Lỗ - Nô lệ
6. Người bán vé thuyền bay Sayun
7. Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ
8. Sa Lý Hãn - Người dân trong thôn
9. Isan - Người dân trong thôn
10. Osaman - Thương gia buôn hàng đặc biệt
 

 

Cấp độ 70

Túi đồ bị cướp
NPC: Bộ Khắc La - Trưởng Thôn 
Cách làm: Giết Linh Vũ Binh và Mạng Vũ Binh thu thập 100 chiêc túi đựng thức ăn bị cướp và 100 chiếc túi sinh hoạt hàng ngày. Nhiệm vụ được thực hiện 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 2300000, điểm Kỹ Năng: 50000 và Gold: 240000
 

Cấp độ 72

Tiêu diệt Hắc Ưng
NPC: Sa Lý Hãn - Người dân trong thôn 
Cách làm: Giết Hạ 1500 con Hắc Ưng. Nhiệm vụ được lặp lại 3 lần
Phần thưởng: 3060000 điểm kinh nghiệm, 311000 Gold
 

Cấp độ 73

Sự phục thù của người Thổ Trước
NPC: Bộ Khắc La - Trưởng Thôn 
Cần làm: Túi đồ bị cướp
Cách làm: Giết hạ 1600 tên vệ sĩ Mạng Vũ Binh
Phần thưởng: 3375000 điểm KN, 80000 điểm KN kỹ năng, Rượu hoa quả của Peter Mask (Tăng 20% độ chính xác có hiệu quả trong vòng 1 tiếng)
 

Cấp độ 75

Chất liệu làm sừng dê
NPC : Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ
Cách làm: Đánh Sơn Dương Tà Ác Thu thập 600 chiếc sừng Sơn Dương. Lặp lại 3 lần
Phần thưởng: 3700000 điểm KN, 355000 vàng

 

Cấp độ 78

Y phục chất liệu tốt
NPC: A Na Sa - Người dân trong thôn
Cách làm: Giết Quỷ Tượng Đá Thu thập 200 con Bạch Mao, Thu thập 200 con hắc mao. Lặp lại 3 lần
Phần thưởng: 4874000 điểm KN, 450000 vàng

 

Cấp độ 80

Sự nhờ vả thứ nhất
NPC: Người bán vé thuyền bay Sayun
Cách làm: Giết Quỷ tượng đá hộ vệ, Thu thập 200 châu báu (Viên đá quý) của Kation
Phần thưởng: Điểm KN: 5170000, 457000 gold, Điểm KN kỹ năng: 100000
 

Sự nhờ vả thứ hai
NPC: Người bán vé thuyền bay Sayun
Cần làm: Sự nhờ vả thứ nhất, khi làm nhiệm vụ này bạn phải vào pt 8 chia điểm chia đồ 
Cách làm: Đi giết thủ lĩnh Quỷ tượng đá hộ vệ, tạo ra 100 đồ châu báu (Viên ngọc chứa linh hồn)
Phần thưởng: Điểm KN kỹ năng 20000, 1 cái: Certificate of Advanced Armor Gender Transfer, 10 cuộn giấy berserker 100%
 

Cấp độ 82

Âm mưu của tình yêu tội lỗi
NPC: Người bán vé thuyền bay Ajati
Cần làm: Sự nhờ vả thứ hai
Cách làm: Giết Antinock thu thập 200 cái móc của Antinock
Phần thưởng: Điểm KN: 5485000, 467000 vàng, Điểm KN kỹ năng 100000

Sự nhờ vả của Asachi
NPC: Người bán vé thuyền bay Ajati
Cần làm: Âm mưa của tình yêu tội lỗi
Cách làm: Chuyển thư của Ajati cho Sayun
Phần thưởng: Điểm KN: 132000, được thêm 5 cái búa sửa đồ

Bắt kẻ chậm chạp
NPC: Người bán vé thuyền bay Ajati
Cần làm: Sự nhờ vả của Asachi… Thời gian thực hiện nhiệm vụ 50 phút
Cách làm: Nhận mồi để đi nhử con Antinock, nhử nó về chỗ NPC này sẽ hoàn thành nhiệm vụ
Phần thưởng: Điểm KN: 290000, được thêm 3 cuộn giấy có tên: Kết quả của sự chịu đựng (Tăng tốc độ di chuyển 75%, thời gian hiệu lực là 3 giờ)
 

Cấp độ 83

Giết Antelope
NPC: Trác Bộ Lỗ - Nô lệ
Cách làm: Bắt 1800 con Antelope - Nhiệm vụ lặp lại 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 5100000, Vàng: 425000
 

Cấp độ 85

Kế hoạch bỏ trốn 1
NPC: Trác Bộ Lỗ - Nô lệ
Cách làm: Giết 600 con Quỷ Tượng Đá Động - Nhiệm vụ lặp lại 3 lần
Phần Thưởng: Điểm KN: 1800000, Vàng: 145000
 

Kế hoạch bỏ trốn 2
NPC: Trác Bộ Lỗ - Nô lệ
Cần làm: Kế hoạch bỏ trốn 1
Cách làm: Chuyển bản kế hoạc bỏ trốn cho NPC: Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ và NPC: Sa Bồ Lỗ - Nô Lệ
Phần thưởng: Điểm KN: 120000
 

Kế hoạch bỏ trốn 3
NPC: Trác Bộ Lỗ - Nô lệ
Cần làm: Kế hoạch bỏ trốn 2
Cách làm: Đưa chìa khóa của Shipur cho NPC: Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ
Phần thưởng: Điểm KN: 36000

Kế hoạch bỏ trốn 4
NPC: Trác Bộ Lỗ - Nô lệ / Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ
Cần làm: Kế hoạch bỏ trốn 3
Cách làm: Giết 10 tên lính canh nô lệ (không hiểu nó ở đâu)
Phần thưởng: Thần chú hồi sinh cấp tập (5 cuốn)
 

Cấp độ 87

Sự trả thù
NPC: Sa Lý Hãn - Người dân trong thôn
Cần làm: Tiêu diệt Hắc Ưng (ít nhất 1 lần)
Cách làm: Giết 1800 con quái vật Quỷ Tượng Đá Chiến - Nhiệm vụ lặp lại 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 5700000, Vàng: 445000
 

Cấp độ 89

Ánh sáng 1
NPC: Isan - Người dân trong thôn
Cách làm: Đưa thư của Isan đến cho Bộ Khắc La - Trưởng thôn (Thư về vấn đề con trai của Isan)
Phần thưởng: Không có (Theo file dịch thuật - theo 1 số trang web sẽ được: 61000 điểm KN)

Ánh sáng 2
NPC: Bộ Khắc La - Trưởng thôn
Cần làm: Ánh sáng 1
Cách làm: Chọn 1 trong 2 cách làm sau:
- Giết Lạc Khắc Quái (Rocky) Thu thập 200 bộ lông của thủ lĩnh Rocky
- Chờ đợi 2 tháng (Thời gian trong game) sau đó đến gặp lại NPC bạn sẽ được chỉ dẫn các bước tiếp theo để làm nhiệm vụ ánh sang 3 (Không phải đi săn Rocky)
Phần thưởng: 
- Lựa chọn 1: Điểm KN: 4400000, Điểm KN kỹ năng: 67000, Thuốc thu hồi kỹ thuật 3 chiếc
- Lựa chọn 2: Không được gì
 

Ánh sáng 3
NPC: Bộ Khắc La - Trưởng thôn và A Lực Mộc - Trưởng tiêu cục ở Hoa Điền
Cần làm: Ánh sáng 2
Cách làm: Nói chuyện với Bộ Khắc La rồi về Hoa Điền gặp A Lực Mộc hỏi về tin tức Rahit (Con trai của Isan)
Phần thưởng: Điểm KN: 253000
 

Ánh sáng 4
NPC: A Lực Mộc - Trưởng tiêu cục ở Hoa Điền
Cần làm: Ánh sáng 3
Cách làm: Quay lại nói chuyện với Bộ Khắc La - trưởng thôn về tin tức Rahit (Con trai của Isan)
Phần thưởng: Không có (Theo file dịch thuật - theo 1 số trang web sẽ được: 111000 điểm KN)

Ánh sáng 5
NPC: Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ
Cần làm: Ánh sáng 4
Cách làm: Đi săn Rocky Giant (Chim 90 xuất hiện ở các đỉnh) thu thập đủ 7 loại cỏ cầu vồng
- Dải cầu vồng (Đỏ)
- Dải cầu vồng (Cam)
- Dải cầu vồng (Vàng)
- Dải cầu vồng (Xanh lá cây)
- Dải cầu vồng (Xanh sẫm)
- Dải cầu vồng (Màu chàm)
- Dải cầu vồng (Màu tía)
Chú ý: Vì lỗi dịch thuật của VDC nên các bạn khi săn Rocky Giant các loại cỏ cầu vồng có rơi nhưng tên của nó chỉ là “Dải cầu vồng” chứ không như tên mà tôi đưa lên và sẽ rất khó phân biệt
Phần thưởng: Điểm KN: 2200000, Điểm KN kỹ năng: 320000
 

Ánh sáng 6 (BOSS WAR) 
NPC: Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ
Cần làm: Ánh sáng 5
Cách làm: Gọi Sa Tăng và bạn phải đánh bại nó
Lưu ý: 
- Bạn phải ở trong pt 8 chia điểm chia đồ
- Nhân vật đã thực hiện NV này có thể dịch chuyển đến địa điểm khác hoặc nhân vật khác khi người đó đã hoàn tất nhiệm vụ này.
- Chỉ có trưởng nhóm mới gọi được Sa Tăng
- Ngay cả khi bạn đã hy sinh, nếu Sa Tăng bị đánh bại thì NV sẽ được hoàn thành
- Không thể sử dụng bùa dịch chuyển nếu Sa Tăng đã được gọi
Phần thưởng: ???????
 

Ánh sáng 7

NPC: Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ và Isan - Người dân trong thôn
Cần làm: Ánh sáng 6
Cách làm: Gặp Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ nhận “Chiếc vòng đeo cổ trắng” rồi chuyển về cho Isan - Người dân trong thôn
Phần thưởng: Điểm KN: 940000 , điểm KN kỹ năng: 12000, Bàn tay mẫu tình (tăng HP 20%, MP 20%, thời gian hiệu lực 3 tiếng)

 

Quest tầng 1 trong SRO

Cấp độ 81

Mẫu Giáp Nặng 1
NPC: Trương Phu Nhân - Buôn Giáp
Quái vật liên quan: Bát Cực Long Võ Sĩ
Cách làm: Thu thập 80 chiếc áo giáp võ sĩ bát cực.
Số lần lặp lại NV: 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1070000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 90000

 

Cấp độ 81

Lính đánh thuê 1
NPC: Tôn Huyền đại tướng quân
Quái vật liên quan: Tỷ Thạch Linh Khí
Cách làm: Bắn 300 bia đá linh khí (Tỷ Thạch Linh Khí).
Số lần lặp lại NV: 5 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 800000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 70000

 

Cấp độ 82

Mẫu giáp nặng 2
Nhiệm vụ cần làm: Mẫu giáp nặng 1
NPC: Trương Phu Nhân - Buôn Giáp
Quái vật liên quan: Thái Cực Long Võ Sĩ
Cách làm: Thu thập 100 chiếc áo giáp võ sĩ thái cực.
Số lần lặp lại NV: 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1850000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold : 150000

 

Cấp độ 83

Mẫu giáp nặng 3
Nhiệm vụ cần làm: Mẫu giáp nặng 2
NPC: Trương Phu Nhân - Buôn Giáp
Quái vật liên quan: Hoàng Cung Long Võ Sĩ
Cách làm: Thu thập 125 chiếc áo giáp võ sĩ hoàng cung.
Số lần lặp lại NV: 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1400000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 120000
 

Lính đánh thuê 2
Nhiệm vụ cần làm: Lính đánh thuê 1
NPC: Tôn Huyền đại tướng quân
Quái vật liên quan: Tỷ Thạch Đĩnh Hòa
Cách làm: Bắn 400 con bia đá thanh lọc (Tỷ Thạch Đĩnh Hòa).
Số lần lặp lại NV: 5 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1130000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 95000

 

Cấp độ 84

Lính đánh thuê 3
Nhiệm vụ cần làm: Lính đánh thuê 2
NPC: Tôn Huyền đại tướng quân
Quái vật liên quan: Tỷ Thạch Quỷ Huyết
Cách làm: Bắn 500 con bia đá hồi máu (Tỷ Thạch Quỷ Huyết).
Số lần lặp lại NV: 5 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1500000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 120000
 

Tìm Kiếm Bạn
NPC: Chu Linh - Ca nữ
Quái vật liên quan: 
Cách làm: Nói chuyện với nhà thám hiểm Phổ Lạc La (cạnh tiệm đồ buôn).
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 10500, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0

Lần theo dấu vết
Nhiệm vụ cần làm: Tìm kiếm bạn
NPC: Phổ Lạc La, nhà thám hiểm
Quái vật liên quan: Phi Thiên Hoạt Thổ Bình
Cách làm: Thu thập 50 cung tên của hoạt thổ phi thiên binh.
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1500000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0
 

Cấp độ 85

Tin tức
Nhiệm vụ cần làm: Lần theo dấu vết
NPC: Phổ Lạc La, nhà thám hiểm
Quái vật liên quan: 
Cách làm: Chuyển tin tức đến Chu Linh - Ca nữ.
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 10800, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0
 

Trả thù cho bạn
Nhiệm vụ cần làm: Tin tức
NPC: Chu Linh - Ca nữ
Quái vật liên quan: Phá Thiên hoạt thổ bình
Cách làm: Bắn 500 con hoạt thổ phá thiên binh.
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1570000, điểm Kỹ Năng: 50000 và Gold: 240000

Mối bận tâm của Hoa Trọng Sinh 1
Nhiệm vụ cần làm: 
NPC: Hoa Trọng Sinh - Trưởng thương hội
Quái vật liên quan: 
Cách làm: Đến nói chuyện với Miêu Tố Linh - Thấy Mo (Miêu Tố Linh ở am thầy mo thành Trường An).
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 21000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0
 

Mối bận tâm của Hoa Trọng Sinh 2
Nhiệm vụ cần làm: Mối bận tâm của Hoa Trọng Sinh 1
NPC: Hoa Trọng Sinh - Trưởng thương hội
Quái vật liên quan: 
Cách làm: Vào tầng thứ nhất trong Tần Lăng để bắt tên trộm của hội Thương nhân (Bạn không thể sử dụng được dịch chuyển ngược hoặc cổng dịch chuyển trong suốt quá trình làm nhiệm vụ).
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 250000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0 và được 1 cái Búa sửa chữa của Hoa Trọng Sinh

 


Quest tầng 2 trong SRO

Cấp độ 86

Thuốc mê 1
Nhiệm vụ cần làm: 
NPC: Thầy mo Tố Linh
Quái vật liên quan: Huyền Vũ Ám Đĩnh Quỷ
Cách làm: Thu thập 100 “Hắc Tán”
Số lần lặp lại NV: 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1235000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 98000
 

 

Cấp độ 86

Yên Ngựa
Nhiệm vụ cần làm: 
NPC: Lính canh Lý Lang ( Cửa Đông)
Quái vật liên quan: Diệt Thiên Hoạt Thổ Bình
Cách làm: Thu thập 30 chiếc cung tên của Diệt Thiên Hoạt Thổ Bình
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.900.000, điểm Kỹ Năng: 30.000 và Gold: 150.000
 

Cấp độ 87

Thuốc mê 2
Nhiệm vụ cần làm: Thuốc mê 1
NPC: Thầy mo Tố Linh
Quái vật liên quan: Lý Thạch Đĩnh Quỷ
Cách làm: Thu thập 125 bột thủy nga
Số lần lặp lại NV: 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.600.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 124.000

Cấp độ 88

Thuốc mê 3
Nhiệm vụ cần làm: Thuốc mê 2
NPC: Thầy mo Tố Linh
Quái vật liên quan: Hoa Cương Ám Đĩnh Quỷ
Cách làm: Thu thập 150 gói Bạch Mê Tán
Số lần lặp lại NV: 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 2.000.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0, 10 cuộn giấy giải dị trạng
 

Cây Thương 1
Nhiệm vụ cần làm: 
NPC: Thợ rèn Thiết Huyền
Quái vật liên quan: Hộ Úy Thổ Bình
Cách làm: Thu thập 60 chiếc thương của Hộ Úy Thổ Bình
Số lần lặp lại NV: 5 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.010.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 80.000

 

Cấp độ 89

Cây Thương 2

Nhiệm vụ cần làm: Cây Thương 1
NPC: Thợ rèn Thiết Huyền
Quái vật liên quan: Thuỷ Hộ Thổ Bình
Cách làm: Thu thập 40 chiếc thương của Thuỷ Hộ Thổ Bình
Số lần lặp lại NV: 5 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.350.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 100.000

 

Cấp độ 90

Cây Thương 3
Nhiệm vụ cần làm: Cây Thương 2
NPC: Thợ rèn Thiết Huyền
Quái vật liên quan: Tinh Nhuệ Thổ Bình
Cách làm: Thu thập 25 chiếc thương của Tinh Nhuệ Thổ Bình
Số lần lặp lại NV: 5 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.830.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 130.000
 

Bí kíp võ công 1
Nhiệm vụ cần làm: 
NPC: Quách Uy - Trưởng Tiêu Cục Trường An và Ha La Hô - Trưởng Tiêu Cục Đôn Hoàng
Quái vật liên quan: 
Cách làm: Chuyển viên đá của Quách Uy cho Ha La Hô
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 310.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0
 

Bí kíp võ công 2
Nhiệm vụ cần làm: Bí kíp võ công 1
NPC: Quách Uy - Trưởng Tiêu Cục Trường An 
Quái vật liên quan: Tinh Nhuệ Thổ Bình
Cách làm: Thu thập 1 phiến đá trắng , 1 phiến đá đen , 1 phiến đá xanh, 1 phiến đá đỏ
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.400.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 102.000
 

Bí kíp võ công 3
Nhiệm vụ cần làm: Bí kíp võ công 2
NPC: Quách Uy - Trưởng Tiêu Cục Trường An 
Quái vật liên quan: 
Cách làm: Chuyển viên đá mất chữ cho Thầy Mo Tố Linh
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 28.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0
 

Bí kíp võ công 4
Nhiệm vụ cần làm: Bí kíp võ công 3
NPC: Thầy mo Tố Linh
Quái vật liên quan: Huyền Lang Tướng Quân, Phi Quỳnh Tướng Quân, Lưu Hào Tướng Quân, Hộ Phi Tướng Quân
Cách làm: Thu thập phiến đá nguyên vẹn
Lưu ý: + Vào nhóm chia điểm / chia đồ
+ Chỉ những thành viên đang làm / đã làm nhiệm vụ này mới được dịch chuyển
+ Chỉ trưởng nhóm mới sử dụng được Đầu giả của Huyền Lang
+ Ngay cả khi bạn đã chết, sau khi giết chết Huyền Lang Tướng Quân, Phi Quỳnh Tướng Quân, Lưu Hào Tướng Quân, Hộ Phi Tướng Quân nhiệm vụ vẫn được hoàn tất.
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.600.000, điểm Kỹ Năng: 24.000 và Gold: 0

Bí kíp võ công 5
Nhiệm vụ cần làm: Bí kíp võ công 4
NPC: Thầy mo Tố Linh
Quái vật liên quan: 
Cách làm: Phân phát đá tinh khiết cho Quách Uy - Trưởng Tiêu Cục Trường An
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 28.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0 Và một cuộn chuyển đổi giới tính giáp cao cấp

 

Quest tầng 3 trong SRO

Cấp độ 90

Liệu pháp cuối cùng 1
Nhiệm vụ cần làm: 
NPC: Thầy Thuốc - Dương Ích Chi
Quái vật liên quan: Phi Trùng
Cách làm: Thu thập 100 chiếc chân của Phi Trùng
Số lần lặp lại NV: 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.400.000, điểm Kỹ Năng: 10.000 và Gold: 102.000 Xem tiếp: Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Lấy Chìa Khoá ROC trong SRO