f
 


Hướng Dẫn Nhiệm vụ cấp độ 41-80

Nhiệm vụ chung (41-80) trong SRO

 
 

Cấp độ 45

Ngọc thượng hạng của Hầu Vương. (Làm 3 lần)
NPC: BaCa (chủ Tiệm Chế Tác Ngọc)
Lần 1: Giết Hầu Vương hoặc Tiểu Hầu Vương để kiếm 175 “Ngọc mềm thượng hạng”
Lần 2: Giết Hầu Vương hoặc Tiểu Hầu Vương để kiếm 175 “Ngọc mềm thượng hạng”
Lần 3: Giết Hầu Vương hoặc Tiểu Hầu Vương để kiếm 175 “Ngọc mềm thượng hạng”
Phần thưởng: 700.000 điểm kinh nghiệm mỗi lần.
 

Cấp độ 46

Đánh đuổi Quỷ Sinh Hoa. (Làm 3 lần)
NPC: A Y San (Quản kho ở Hòa Điền)
Cách làm: Giết 750 Quỷ Sinh Hoa
Phần thưởng: 750.000 điểm kinh nghiệm
 


Cấp độ 48

Mối thù của Đô Luân Nhật.
NPC: Đô Luân Nhật (Lính gác cổng Nam thành Hòa Điền)
Cách làm: Giết 820 Nhện Trắng hoặc Nhện Vàng
Phần thưởng: 800.000 điểm kinh nghiệm, 11.300 điểm kỹ năng
 


Cấp độ 49

Tử chiến Hầu Vương Phụ.
NPC: Ba Nhật Đề (Lính gác cổng Tây thành Hòa Điền)
Cách làm: Giết Hầu Vương Phụ hoặc Hầu Vương Mẫu để kiếm 225 “Móng vuốt dã nhân”
Phần thưởng: 1.075.000 điểm kinh nghiệm
Chú ý: Bạn chỉ có thể nhận được nhiệm vụ này vào ban đêm.
 

 

Cấp độ 51

Thu thập mảnh băng (Cần làm “Thu thập giáp liệu”)
NPC: Cổ Ni Sa (Thương nhân buôn giáp tại Hòa Điền)
Cách làm: Giết Tuyết Yêu hoặc Tàn Tuyết Yêu để kiếm 235 “Băng tảng của Tuyết Yêu”
Phần thưởng: 1.100.000 điểm kinh nghiệm Hồi Huyết Thủy (lớn) x50 bình
 


Cấp độ 53

Yêu cầu của Man Y Na. (Làm 3 lần)
NPC: Man Y Na (Thương nhân buôn dược liệu tại Hòa Điền)
Cách làm: Giết Bạch Diện Thù hoặc Thanh Diện Thù để kiếm 210 “Tơ nhện của Bạch Diện Thù”
Phần thưởng: Mỗi lần 100.000 vàng và 1.200.000 điểm kinh nghiệm.
 


Cấp độ 59

Nguyện vọng của Tô Phổ Nhĩ. (Làm 3 lần)
NPC: Tô Phổ Nhĩ (Thợ rèn ở Hòa Điền)
Lần 1: Giết Bạch Cổ Tượng hoặc Hắc Cổ Tượng để kiếm 120 “Cổ Tượng Khí”
Lần 2: Giết Bạch Cổ Tượng hoặc Hắc Cổ Tượng để kiếm 120 “Cổ Tượng Khí”
Lần 3: Giết Bạch Cổ Tượng hoặc Hắc Cổ Tượng để kiếm 120 “Cổ Tượng Khí”
Phần thưởng: 2.000.000 điểm kinh nghiệm mỗi lần.
 


Cấp độ 60

Nhiệm vụ mở rộng hòm đồ.
NPC: Mã Mộc Đề (Thợ đá quý Hòa Điền)
Cách làm: Thu thập 30 mạng nhện.
Quái vật liên quan: Bạch Diện Đại Thù
Phần thưởng: Mở rộng 4 ô trong hòm đồ cá nhân.

 

 

Cấp độ 61

Vỏ của Thổ Cẩu(làm 3 lần)
NPC: Bá Nhạc Ngô (tọa độ X: 3502 Y: 1969 ở thành Đôn Hoàng)
Lần 1: Kiếm 15 Vỏ “Thổ Cẩu” từ Thổ Cẩu Quỷ, Thổ Cẩu Trùng trong Đôn Hoàng Thạch Động.
Lần 2: Kiếm 15 Vỏ “Thổ Cẩu” từ Thổ Cẩu Quỷ, Thổ Cẩu Trùng trong Đôn Hoàng Thạch Động.
Lần 3: Kiếm 15 Vỏ “Thổ Cẩu” từ Thổ Cẩu Quỷ, Thổ Cẩu Trùng trong Đôn Hoàng Thạch Động.
Phần thưởng: 2.200.000 điểm kinh nghiệm mỗi lần.

 

Cấp độ 61

Bộ Tộc Kỳ Quái (làm 3 lần)
NPC: Mạc Hãn - Binh lính (Tọa độ X: 311, Y: 47 Thành Hòa Điền)
Lần 1: Giết 1200 con Sa Khắc Luân hoặc Ngải Đế Võ
Lần 2: Giết 1200 con Sa Khắc Luân hoặc Ngải Đế Võ
Lần 3: Giết 1200 con Sa Khắc Luân hoặc Ngải Đế Võ
Phần thưởng: 1.950.000 điểm kinh nghiệm mỗi lần, 197.500 vàng.
 


Cấp độ 63

Chiêu mộ anh tài (làm 3 lần)
NPC: Ha La Hồ - (trưởng tiêu cục ở Đôn Hoàng)
Lần 1: Săn 1500 con Tráng Thổ Quỷ hoặc Đại Thổ Quỷ trong Thạch Động
Lần 2: Săn 1500 con Tráng Thổ Quỷ hoặc Đại Thổ Quỷ trong Thạch Động
Lần 3: Săn 1500 con Tráng Thổ Quỷ hoặc Đại Thổ Quỷ trong Thạch Động
Phần thưởng: 2.500.000 điểm kinh nghiệm và 250.000 vàng mỗi lần.
Chú ý: Một số trường hợp không thể nhận quest tiếp lần 2 hoặc lần 3 sau khi kết thúc lần trước. Để làm tiếp được lần 1 bạn hãy mặc 1 trong 3 loại đồ nghề (Thương nhân hoặc Đạo tặc hoặc Bảo Tiêu) sau đó ra ngoài thành.
- Đối với người mặc đồ Thương nhân hoặc Bảo tiêu thì chỉ cần giết 1 Đạo tặc NPC là có thể vào nhận lại nhiệm vụ.
- Đối với người mặc đồ Đạo tặc thì ngược lại, chỉ cần giết 1 Bảo tiêu hoặc Thương nhân hoặc lạc đà của Thương nhân là có thể nhận nhiệm vụ
 

 

Cấp độ 64

Thư của Bách Lý Cách
NPC: Bạch Lý Cách binh lính (lính canh ở cổng Nam Đôn Hoàng)
Cách làm: Đưa Thư của Bạch Lý Cách đến I Sa Khắc  Thương nhân Ba Tư (Trường An) rồi tiếp tục đưa thư đến Sa Lí Cáp - người buôn ngựa ở Hòa Điền… sau đó chạy về Đôn Hoàng đưa lại cho Bạch Lý Cách.
Phần thưởng: 1.450.000 điểm kinh nghiệm, 140.000 vàng và 9.000 kỹ năng exp
Chú ý: Bạch Lý Cách chỉ giao nhiệm vụ cho 5 người trong 1 ngày. Vì vậy bạn phải hoành thành trước thời hạn, nếu không bạn sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ.
 

 

Cấp độ 65

Diệt trừ thổ Quỷ (làm 3 lần, phải làm nhiệm vụ “Chiêu Mộ anh tài”)
NPC: Hợp Đôn - Binh lính (lính canh cổng Đông Đôn Hoàng)
Lần 1: Săn 1600 con Thổ Quỷ Chiến Binh hoặc Thổ Quỷ Lâu La trong Thạch Động
Lần 2:Săn 1600 con Thổ Quỷ Chiến Binh hoặc Thổ Quỷ Lâu La trong Thạch Động
Lần 3: Săn 1600 con Thổ Quỷ Chiến Binh hoặc Thổ Quỷ Lâu La trong Thạch Động
Phần thưởng: 3.000.000 điểm kinh nghiệm và 275.000 vàng mỗi lần.

 

Cấp độ 65

Sự thách đố của Mã Mộc Đề (làm 7 lần, cần làm nhiệm vụ “Thu thập mảnh băng”)
NPC: Mã Mộc Đề (Tiệm Tạp Hóa thành Hòa Điền)
Lần 1: Giết Ka La Hắc Ám Hoặc Ka La Tử Thần để kiếm 20 chiếc “răng của Ka La”
Lần 2: Giết Ka La Hắc Ám Hoặc Ka La Tử Thần để kiếm 20 chiếc “răng của Ka La”
Lần 3: Giết Ka La Hắc Ám Hoặc Ka La Tử Thần để kiếm 20 chiếc “răng của Ka La”
Lần 4: Giết Ka La Hắc Ám Hoặc Ka La Tử Thần để kiếm 20 chiếc “răng của Ka La”
Lần 5: Giết Ka La Hắc Ám Hoặc Ka La Tử Thần để kiếm 20 chiếc “răng của Ka La”
Lần 6: Giết Ka La Hắc Ám Hoặc Ka La Tử Thần để kiếm 20 chiếc “răng của Ka La”
Lần 7: Giết Ka La Hắc Ám Hoặc Ka La Tử Thần để kiếm 20 chiếc “răng của Ka La”
Phần thưởng: 425.000 điểm kinh nghiệm, 40.000 vàng mỗi lần, 12.500 điểm kinh nghiệm kỹ năng

 

Cấp độ 67

Vua đào đất (làm 5 lần)
NPC: Hỗn Vô Tà
Lần 1: Giết Chuột Chũi hoặc Chuột Chũi Mù để kiếm 340 “Móng chuột”
Lần 3: Giết Chuột Chũi hoặc Chuột Chũi Mù để kiếm 340 “Móng chuột”
Lần 3: Giết Chuột Chũi hoặc Chuột Chũi Mù để kiếm 340 “Móng chuột”
Lần 4: Giết Chuột Chũi hoặc Chuột Chũi Mù để kiếm 340 “Móng chuột”
Lần 5: Giết Chuột Chũi hoặc Chuột Chũi Mù để kiếm 340 “Móng chuột”
Phần thưởng: 3.500.000 điểm kinh nghiệm mỗi lần
 

 

Cấp độ 68

Lần thách đố thứ 2 (Tô Phổ Nhĩ) (Cần làm “Sự thách đố của Mã Mộc Đề” và "Nguyện vọng của Tô Phổ Nhĩ")
NPC: Tô Phổ Nhĩ (Thợ rèn thành Hòa Điền)
Cách làm: Giết Nhãn Yêu hoặc Nhãn Quỷ để kiếm 300 “mắt của yêu quái”
Phần thưởng: 3.400.000 điểm kinh nghiệm, 90.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng.
Lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn 1 trong 2 nhiệm vụ: “Lần Thách đố thứ 2 (Tô Phổ Nhĩ)” hoặc “Lần thách đố thứ 2 (Mã Mộc Đề)”. Bạn nên chọn nhiệm vụ của Tô Phổ Nhĩ vì có nhiều điểm kinh nghiệm hơn.

 

Cấp độ 68

Lần thách đố thứ 2 (Mã Mộc Đề) (Cần làm “Sự thách đố của Mã Mộc Đề”)
NPC: Mã Mộc Đề (Tiệm Tạp Hóa thành Hòa Điền)
Cách làm: Giết Nhãn Yêu hoặc Nhãn Quỷ để kiếm 300 “mắt của yêu quái”
Phần thưởng: 925.000 điểm kinh nghiệm, 90.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng.
Lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn 1 trong 2 nhiệm vụ: “Lần Thách đố thứ 2 (Tô Phổ Nhĩ)” hoặc “Lần thách đố thứ 2 (Mã Mộc Đề)”. Bạn nên chọn nhiệm vụ của Tô Phổ Nhĩ vì có nhiều điểm kinh nghiệm hơn.

 

Cấp độ 69

Yêu nữ mê hoặc
NPC: Đại Sư Pháp Không ( X: 2526 Y: 2264)
Cách làm: Giết Hồn Ma La Sát hoặc La Sát Mặt Quỷ để tìm bình giải độc của “La Sát”
Chú ý: Sau khi lấy được chai giải độc của La Sát thì phải quay lại gặp lão sư giao Quest trong vòng 15 phút. Không được dùng cuộn dịch chuyển. Khi ra khỏi cửa hàng có thể dùng ngựa để về làng. Nhớ phải mua ngựa tốt để chạy cho nhanh.
Phần thưởng: 3.750.000 điểm kinh nghiệm và 50 bùa dịch chuyển hảo hạng


 

Cấp độ 70

Tham vọng của Bá Đô (làm 3 lần)
NPC: Bá Đô (Quản kho)
Lần 1: Giết Kim Ngân Dạ Xoa hoặc Kim Cương Dạ Xoa để thu thập 250 “mảnh vỡ của kim cương” và 250 “mảnh vỡ của vàng”
Lần 2: Giết Kim Ngân Dạ Xoa hoặc Kim Cương Dạ Xoa để thu thập 250 “mảnh vỡ của kim cương” và 250 “mảnh vỡ của vàng”.
Lần 3: Giết Kim ngân Dạ Xoa hoặc Kim cương Dạ Xoa để thu thập 250 “mảnh vỡ của kim cương” và 250 “mảnh vỡ của vàng”.
Phần thưởng: 4.250.000 điểm kinh nghiệm và 375.000 vàng mỗi lần.

Thu hồi kinh phật (Cần làm “Đánh đuổi ma bia”)
NPC: Đại Sư Huyền Trang ( X:3592 Y:2236)
Cách làm: Tìm 4 quyển kinh phật
1 Quyển từ con La Sát
1 Quyển từ con Dạ Xoa
1 Quyển từ con Chuột chũi
1 Quyển từ con Tráng Thổ Quỷ
Phần thưởng: 4.750.000 điểm kinh nghiệm, 24.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng và 425.000 vàng
 

 

Cấp độ 71

Lần thách đố cuối cùng (Tô Phổ Nhĩ) (Cần làm “Lần thách đố thứ 2 (Tô Phổ Nhĩ)”)
NPC: Tô Phổ Nhĩ (Thợ rèn thành Hòa Điền)
Cách làm: Giết Lính Niya hoặc Gác binh Niya để thu thập 200 “dây chuyền của Lính Niya”
Phần thưởng: 4.000.000 điểm kinh nghiệm, 96.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng.
Lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn 1 trong 2 nhiệm vụ: “Lần Thách đố cuối cùng (Tô Phổ Nhĩ)” hoặc “Lần thách đố cuối cùng (Mã Mộc Đề)”. Bạn nên chọn nhiệm vụ của Tô Phổ Nhĩ vì có nhiều điểm kinh nghiệm hơn.*
 

 

Cấp độ 71

Lần thách đố cuối cùng (Mã Mộc Đề) (Cần làm “Lần thách đố thứ 2 (Mã Mộc Đề)”)
NPC: Mã Mộc Đề (Tiệm Tạp Hóa thành Hòa Điền)
Cách làm: Giết Lính Niya hoặc Gác binh Niya để thu thập 200 “Cây thương của Lính Niya”
Phần thưởng: 900.000 điểm kinh nghiệm, 96.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng.
Lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn 1 trong 2 nhiệm vụ: “Lần Thách đố cuối cùng (Tô Phổ Nhĩ)” hoặc “Lần thách đố cuối cùng (Mã Mộc Đề)”. Bạn nên chọn nhiệm vụ của Tô Phổ Nhĩ vì có nhiều điểm kinh nghiệm hơn.*
 

 

Cấp độ 74

Diệt trừ cung thủ Niya (Làm 3 lần)
NPC: Ô Luân - Binh lính (Tọa độ X:81, Y:41 Lính canh cổng phía Tây Hòa Điền)
Lần 1: Giết 1700 Xạ thủ Niya hoặc Thợ săn Niya trong Taklamanka
Lần 2: Giết 1700 Xạ thủ Niya hoặc Thợ săn Niya trong Taklamanka
Lần 3: Giết 1700 Xạ thủ Niya hoặc Thợ săn Niya trong Taklamanka
Lưu ý: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ các bạn sẽ nhận được thêm "Mảnh vỡ của chiếc cung xương". Khi trả quest, những item này sẽ được quy đổi ra gold, càng nhiều item thì càng đổi được nhiều gold.
Phần thưởng: 3.700.000 điểm kinh nghiệm, 250.000 vàng.

 

Cấp độ 77

Di tích văn minh Niya (Làm 3 lần)
NPC: Man Y Na (Tiệm Thuôc thành Hòa Điền)
Lần 1: Giết Pháp Sư Niya hoặc Phù Thủy Niya để thu thập 200 “Vòng tay của pháp sư Niya”
Lần 2: Giết Pháp Sư Niya hoặc Phù Thủy Niya để thu thập 200 “Vòng tay của pháp sư Niya”
Lần 3: Giết Pháp Sư Niya hoặc Phù Thủy Niya để thu thập 200 “Vòng tay của pháp sư Niya”
Phần thưởng: 4.275.000 điểm kinh nghiệm, 350.000 vàng.

 

Cấp độ 79

Chiếc móng ngựa thất lạc (Làm 3 lần)
NPC: Sa Lý Cáp (Chuồng ngựa thành Hòa Điền)
Lần 1: Giết Cấm vệ quân Niya hoặc Tướng quân Niya để thu thập 400 “Móng ngựa của Sa Lý Cáp”
Lần 2: Giết Cấm vệ quân Niya hoặc Tướng quân Niya để thu thập 400 “Móng ngựa của Sa Lý Cáp”
Lần 3: Giết Cấm vệ quân Niya hoặc Tướng quân Niya để thu thập 400 “Móng ngựa của Sa Lý Cáp”
Phần thưởng: 4.775.000 điểm kinh nghiệm, 375.000 vàng.Xem tiếp: Hướng Dẫn Nhiệm vụ Reset Kỹ Năng - Cấp Độ 20 trong SRO