f
 


Hướng Dẫn Kỹ Năng Thuật Sĩ

Hệ thống kỹ năng - Châu Âu - Thuật sỹ trong SRO 

 

Điều Khiển Linh Hồn trong SRO

Pháp Sư tạo ra bùa chú bằng cách kết hợp những tà ma với năng lượng và sử dụng bùa chú để điều khiển linh hồn của người khác. Để tăng sức mạnh của những lời nguyền, các Pháp Sư đã yểm vào bùa chú nhiều loại phép thuật khác nhau và khi kết hợp với phép thuật Quyền Lực Bóng Tối, sức mạnh của những bùa chú này là vô cùng lớn.

 

 

Hắc Ám Tử

Thụ động

Miêu tả

Phản lại sự tấn công của chính đối thủ

Vũ khí

Bất kỳ loại vũ khí nào hoặc tay không

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

4

0

4%

2

2

8

0

8%

6

3

12

0

12%

15

4

16

0

16%

30

5

20

0

20%

53

6

24

0

24%

89

7

28

0

28%

126

8

32

0

32%

172

9

36

0

36%

226

10

40

0

40%

280

11

44

0

44%

355

12

48

0

48%

431

13

52

0

52%

520

14

56

0

56%

623

15

60

0

60%

726

16

64

0

64%

1079

17

68

0

68%

1545

18

72

0

72%

1834

19

76

0

76%

2164

20

80

0

80%

2494

21

84

0

84%

3790

22

88

0

88%

5338

23

92

0

92%

6806

24

96

0

96%

9013

25

100

0

100%

13174

Tổng SP

-

 

 

Nhiếp Tâm Pháp

Thụ động

Miêu tả

Tăng khả năng điều khiển tâm trí đối phương. Nó làm cho thời gian tấn công lâu hơn khi sử dụng kỹ năng Quyền Lực Bóng Tối

Vũ khí

Bất kỳ loại vũ khí nào hoặc tay không

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

20

0

20%

53

2

45

0

40%

374

3

70

0

60%

1670

4

95

0

80%

8693

Tổng SP

-

 

Quyền Lực Bóng Tối trong SRO

Pháp Sư sáng tạo ra một loại tà chú mới, Quyền Lực Bóng Tối, loại tà chú có sức mạnh được tổng hợp từ các yếu tố của tự nhiên. Sức mạnh tự nhiên của tà chú sẽ liên tục áp đảo đối phương, làm cho họ không có khả năng kháng cự lại tà chú và nguy cơ thất bại rất cao.

 

 

Hỏa Diễm

Chủ động

Miêu tả

Thiêu cháy đối phương trong chốc lát, có thể làm cho đối phương bị bỏng

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

4

21

32-39, 28, 4

2

2

8

34

47-57, 36, 8

6

3

12

49

64-78, 44, 12

15

4

16

67

84-102, 52, 16

30

5

20

87

106-130, 60, 20

53

6

24

110

132-161, 68, 24

89

7

28

136

161-197, 76, 28

126

8

32

166

195-238, 84, 32

172

9

36

200

232-284, 92, 36

226

10

40

238

275-336, 100, 40

280

11

44

281

323-394, 108, 44

355

12

48

329

377-460, 116, 48

431

13

52

384

437-535, 124, 52

520

14

56

445

505-618, 132, 56

623

15

60

514

582-711, 140, 60

726

16

64

591

667-816, 148, 64

1079

17

68

678

763-933, 156, 68

1545

18

72

775

870-1064, 164, 72

1834

19

76

883

990-1209, 172, 76

2164

20

80

1003

1123-1372, 180, 80

2494

21

84

1138

1271-1554, 188, 84

3790

22

88

1288

1436-1756, 196, 88

5338

23

92

1454

1620-1980, 204, 92

6806

24

96

1640

1825-2230, 212, 96

9013

25

100

1846

2052-2508, 220, 100

13174

Tổng SP

-

 

 

Độc Khí

Chủ động

Miêu tả

Ngưng tụ độc tố trong không khí và thổi vào đối thủ, tăng khả năng sát thương phép thuật trong chốc lát. Đối phương sẽ bị trúng độc và bị tổn thương

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

10

41

55-67, 40

9

2

14

58

73-90, 48

21

3

18

77

95-116, 56

41

4

22

98

119-145, 64

71

5

26

123

146-179, 72

108

6

30

150

177-217, 80

144

7

34

182

213-260, 88

199

8

38

218

253-309, 96

253

9

42

259

298-364, 104

318

10

46

304

349-426, 112

393

11

50

356

406-496, 120

468

12

54

414

470-575, 128

571

13

58

479

543-663, 136

675

14

62

552

623-762, 144

813

15

66

633

714-873, 152

1420

16

70

725

815-996, 160

1670

17

74

827

928-1135, 168

1999

18

78

941

1054-1289, 176

2329

19

82

1069

1195-1461, 184

2975

20

86

1211

1352-1652, 192

4689

21

90

1369

1526-1865, 200

5675

22

94

1545

1720-2102, 208

8373

23

98

1740

1935-2365, 216

10811

Tổng SP

-

 

 

Mục Ám Chú

Chủ động

Miêu tả

Tăng khả năng sát thương phép thuật một cách định kỳ, truyền hơi thở của Thần Chết vào đối phương, làm cho họ có thể bị lột da và rỉ máu

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

20

87

106-130, 2

53

2

24

110

132-161, 3

89

3

28

136

161-197, 3

126

4

32

166

195-238, 4

172

5

36

200

232-284, 4

226

6

40

238

275-336, 4

280

7

44

281

323-394, 5

355

8

48

329

377-460, 5

431

9

52

384

437-535, 6

520

10

56

445

505-618, 6

623

11

60

514

582-711, 6

726

12

24

591

667-816, 7

1079

13

28

678

763-933, 7

1545

14

32

775

870-1064, 8

1834

15

36

883

990-1209, 8

2164

16

40

1003

1123-1372, 8

2494

17

44

1138

1271-1554, 9

3790

18

48

1288

1436-1756, 9

5338

19

52

1454

1620-1980, 10

6806

20

56

1640

1825-2230, 10

9013

21

60

1846

2052-2508, 10

13174

Tổng SP

-

 

 

Hắc Ám Chú

Chủ động

Miêu tả

Hút hết sinh khí của đối thủ làm họ mất khả năng phòng ngự vật lý và rơi vào trạng thái dị thường

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

40

127

253-309, 4

280

2

44

150

298-364, 5

355

3

48

176

349-426, 5

431

4

52

205

406-496, 6

520

5

56

238

470-575, 6

623

6

60

275

543-663, 6

726

7

64

127

623-762, 7

1079

8

68

150

714-873, 7

1545

9

72

176

815-996, 8

1834

10

76

205

928-1135, 8

2164

11

80

238

1054-1289, 8

2494

12

84

275

1195-1461, 9

3790

13

88

176

1352-1652, 9

5338

14

92

205

1526-1865, 10

6806

15

96

238

1720-2102, 10

9013

16

100

275

1935-2365, 10

13174

Tổng SP

-

 

 

Hắc Viêm

Chủ động

Miêu tả

Thiêu cháy đối phương bằng những ngọn lửa dữ dội trong chốc lát và có thể làm cho họ bị thương, bỏng nặng

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

50

712

377-460, 120, 50

468

2

54

828

437-535, 128, 54

571

3

58

958

505-618, 136, 58

675

4

62

1104

667-816, 120, 62

813

5

66

1266

437-535, 128, 66

1420

6

70

1450

763-933, 136, 70

1670

7

74

1654

870-1064, 120, 74

1999

8

78

1882

990-1209, 128, 78

2329

9

82

2138

1123-1372, 136, 82

2975

10

86

2422

1271-1554, 120, 86

4689

11

90

2738

1436-1756, 128, 90

5675

12

94

3090

1620-1980, 208, 94

8373

13

98

3480

1825-2230, 216, 98

10811

Tổng SP

-

 

 

Độc Long Khí

Chủ động

Miêu tả

Tăng tác dụng hiệu ứng gây nhiễm độc cho đối phương, nâng cao khả năng sát thương phép thuật trong chốc lát. Đối phương bị trúng độc và bị tổn thương

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

60

1028

543-663, 140

726

2

64

1182

623-762, 148

1079

3

68

1356

714-873, 156

1545

4

72

1550

815-996, 164

1834

5

76

1766

928-1135, 172

2164

6

80

2006

1054-1289, 180

2494

7

84

2276

1195-1461, 188

3790

8

88

2576

1352-1652, 196

5338

9

92

2908

1526-1865, 204

6806

10

96

3280

1720-2102, 212

9013

11

100

3692

1935-2365, 220

13174

Tổng SP

-

 

 

Hắc Mục Chú

Chủ động

Miêu tả

Truyền ma lực kinh hoàng của Thần Chết vào đối phương làm khả năng sát thương phép thuật không thay đổi trong một thời gian nhất định. Những người bị trúng phải phép thuật này sẽ thấy cơ thể đang bị phá hủy và bị mất máu

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

70

1450

763-933, 7

1670

2

74

1654

870-1064, 8

1999

3

78

1882

990-1209, 8

2329

4

82

2138

1123-1372, 9

2975

5

86

2422

1271-1554, 9

4689

6

90

2738

1436-1756, 9

5675

7

94

3090

1620-1980, 10

8373

8

98

3480

1825-2230, 10

10811

Tổng SP

-

 

 

Quỷ Ám Chú

Chủ động

Miêu tả

Truyền hơi thở của bóng tối vào mục tiêu, làm cho chọ cảm thấy đau đớn trong một khoảng thời gian nhất định, dần dần mất hết năng lượng và rơi vào trạng thái vô cảm (uể oải, thẫn thờ)

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

80

2006

1054-1289, 8

2494

2

84

2276

1195-1461, 9

3790

3

88

2576

1352-1652, 9

5338

4

92

2908

1526-1865, 10

6806

5

96

3280

1720-2102, 10

9013

6

100

3692

1935-2365, 10

13174

Tổng SP

-

 

San Bằng trong SRO

Thổi ma lực bóng tối vào linh hồn đối phương làm cho cơ thể của họ suy yếu, mệt mỏi và mất dần năng lượng. Ma lực bóng tối chiếm lĩnh thể xác và linh hồn của đối phương, làm giảm khả năng của họ. Với ma lực bóng tối, Pháp Sư trở nên mạnh mẽ hơn.

 

 

Đại Lực Ma Pháp

Chủ động

Miêu tả

Giảm sức tấn công vật lý của đối thủ trong chốc lát. Sức mạnh của những lời nguyền làm đối thủ mất hết sức lực mà cảm thấy mệt mỏi

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

12

72

2

15

2

22

143

3

71

3

32

241

4

172

4

42

376

5

318

5

52

559

6

520

6

62

803

7

813

7

72

1127

8

1834

8

82

1555

9

2975

9

92

2116

10

6806

Tổng SP

-

 

 

Phá Trí Ma Pháp

Chủ động

Miêu tả

Lấn áp đối phương, làm giảm khả năng phòng ngự phép thuật của họ trong chốc lát

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

24

150

3

89

2

34

265

4

199

3

44

408

5

355

4

54

602

6

571

5

64

860

7

1079

6

74

1203

8

1999

7

84

1655

9

3790

8

94

2247

10

8373

Tổng SP

-

 

 

Phục Ma Diệt Tự

Chủ động

Miêu tả

Làm cho đối thủ mệt mỏi, mất dần khả năng tấn công vật lý và tấn công phép thuật của đối thủ

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

32

241

4

172

2

42

376

5

318

3

52

559

6

520

4

62

803

7

813

5

72

1127

8

1834

6

82

1555

9

2975

7

92

2116

10

6806

Tổng SP

-

 

 

Phục Khí Hàng Ma

Chủ động

Miêu tả

Tăng khả năng tấn công vật lý và phép thuật trong chốc lát. Thổi ma lực bóng tối vào linh hồn yếu đuối của họ làm giảm sức phòng ngự và dũng khí của họ

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

44

408

5

355

2

54

602

6

571

3

64

860

7

1079

4

74

1203

8

1999

5

84

1655

9

3790

6

94

2247

10

8373

Tổng SP

-

 

 

Đại Lực Quỷ Thuật

Chủ động

Miêu tả

Xâm chiếm thể lực đối phương trước mặt, làm giảm khả năng phòng thủ vật lý của họ trong khoảng thời gian cố định

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

64

1147

7

1079

2

74

1605

8

1999

3

84

2207

9

3790

4

94

2996

10

8373

Tổng SP

-

 

 

Phá Trí Quỷ Thuật

Chủ động

Miêu tả

Xâm lấn linh hồn của đối thủ trước mặt, làm giảm khả năng phòng thủ phép thuật của họ trong khoảng thời gian cố định

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

76

1712

8

2164

2

86

2348

9

4689

3

96

3181

10

9013

Tổng SP

-

 

 

Phá Quỷ Diệt Tự

Chủ động

Miêu tả

Giảm sức tấn công vật lý và phép thuật của đối phương trong một khoảng thời gian cố định

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

84

2207

9

3790

2

94

2996

10

8373

Tổng SP

-

 

 

Phục Khí Diệt Quỷ

Chủ động

Miêu tả

Ma lực của ngọn lửa căm thù lấn áp trái tim của đối thủ trước mặt, làm cho họ hoang mang sợ hãi, mất hết dũng khí, hủy diệt khả năng kháng cự, làm giảm sức phòng thủ vật lý và phép thuật của đối phương trong khoảng thời gian cố định

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

98

3376

10

10811

Tổng SP

10811

           

 

Cạm Bẫy Ma Cà Rồng trong SRO

Pháp Sư muốn sử dụng máu để yểm vào bùa chú nhằm hút máu từ đối phương hoặc sử dụng máu để tăng năng lượng cho họ. Những mong muốn này không bao giờ ngừng. Để có được lượng máu nhiều hơn, họ đã nghiên cứu và tìm ra cách hút máu đối phương từ sự thù hận và sức mạnh của bùa chú.

 

 

Xích Viêm Hoa

Thụ động

Miêu tả

Hút máu để tăng khả năng tấn công phép thuật

Vũ khí

Bất kỳ loại vũ khí nào hoặc tay không

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

4

0

4%

2

2

8

0

8%

6

3

12

0

12%

15

4

16

0

16%

30

5

20

0

20%

53

6

24

0

24%

89

7

28

0

28%

126

8

32

0

32%

172

9

36

0

36%

226

10

40

0

40%

280

11

44

0

44%

355

12

48

0

48%

431

13

52

0

52%

520

14

56

0

56%

623

15

60

0

60%

726

16

64

0

64%

1079

17

68

0

68%

1545

18

72

0

72%

1834

19

76

0

76%

2164

20

80

0

80%

2494

21

84

0

84%

3790

22

88

0

88%

5338

23

92

0

92%

6806

24

96

0

96%

9013

25

100

0

100%

13174

Tổng SP

-

 

 

Hãm Tịnh Cường Hóa

Thụ động

Miêu tả

Hút máu, tăng khả năng tấn công phép thuật

Vũ khí

Bất kỳ loại vũ khí nào hoặc tay không

Yêu cầu

Xích Viêm Hoa LV7

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

30

0

115

144

2

40

0

178

280

3

50

0

263

468

4

60

0

377

726

5

70

0

528

1670

6

80

0

728

2494

7

90

0

989

5675

8

100

0

1330

13174

Tổng SP

-

 

Thuật Sỹ Huyết Sát trong SRO

Bị quyến rũ bởi những truyền thuyết năng lực phép thuật của các tà chú được yểm bằng máu, các Pháp Sư đã sáng tạo ra hệ kỹ năng này. Hệ kỹ năng này tạo ra những loại tà chú ma thuật. Năng lượng tà chú sẽ hút hết máu của đối phương làm cho họ đau đớn. Ngày nay, các Pháp Sư vẫn rất sùng bái loại tà chú này.

 

 

Xích Huyết Hoa

Chủ động

Miêu tả

Dùng những bông hoa hút máu làm cho đối phương bị thương

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

4

22

32-39

2

2

8

35

47-57

6

3

12

51

64-78

15

4

16

70

84-102

30

5

20

91

106-130

53

6

24

114

132-161

89

7

28

142

161-197

126

8

32

173

195-238

172

9

36

208

232-284

226

10

40

247

275-336

280

11

44

292

323-394

355

12

48

343

377-460

431

13

52

400

437-535

520

14

56

464

505-618

623

15

60

535

582-711

726

16

64

616

667-816

1079

17

68

706

763-933

1545

18

72

807

870-1064

1834

19

76

919

990-1209

2164

20

80

1045

1123-1372

2494

21

84

1185

1271-1554

3790

22

88

1341

1436-1756

5338

23

92

1514

1620-1980

6806

24

96

1707

1825-2230

9013

25

100

1922

2052-2508

13174

Tổng SP

-

 

 

Xích Huyết Cạm

Chủ động

Miêu tả

Sử dụng tà thuật gài bẫy đối thủ. Trong chốc lát, cạm bẫy nổ tung làm đối thủ bị tổn thương

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Xích Viêm LV11

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Grade

SP

1

44

408

5

355

2

54

602

6

571

3

64

860

7

1079

4

74

1203

8

1999

5

84

1655

9

3790

6

94

2247

10

8373

Tổng SP

-

 

 

Tử Huyết Hoa

Chủ động

Miêu tả

Dùng những bông hoa hút máu làm cho đối phương bị tổn thương nặng, mất dần sức sống

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Xích Viêm LV12

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

50

556

406-496

468

2

54

646

470-575

571

3

58

748

543-663

675

4

62

556

623-762

468

5

66

646

714-873

571

6

70

748

815-996

675

7

74

556

928-1135

468

8

78

646

1054-1289

571

9

82

748

1195-1461

675

10

86

556

1352-1652

468

11

90

646

1526-1865

571

12

94

748

1720-2102

675

13

98

2718

1935-2365

10811

Tổng SP

-

 

 

Tử Huyết Cạm

Chủ động

Miêu tả

Sử dụng ma thuật gài bẫy nhiều đối thủ. Khi hết thời gian tác dụng, cạm bẫy nổ tung làm cho đối phương bị tổn thương

Vũ khí

Pháp Bổng

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hidden Level

SP

1

84

2207

9

3790

2

94

2996

10

8373

Tổng SP

-

 

Áp Chế Linh Hồn trong SRO

Dòng kỹ năng này nâng cao sức mạnh của những lời nguyền và bùa chú để điều khiển linh hồn của đối phương. Truyền sức mạnh vào những lời nguyền và bùa chú, Pháp Sư giam giữ linh hồn của đối phương trong ma trận phép thuật của họ.

 

 

Huyễn Vựng

Chủ động

Miêu tả

Sử dụng ma thuật làm cho đối phương mất hết ý thức và tự chủ

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Xích Viêm LV4

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

16

65

2

30

2

26

119

3

108

3

36

193

4

226

4

46

295

5

393

5

56

432

6

623

6

66

614

7

1420

7

76

856

8

2164

8

86

1174

9

4689

9

96

1590

10

9013

Tổng SP

-

 

 

Huyết Vân Vụ

Chủ động

Miêu tả

Tạo màn khói mù màu đỏ làm giảm khoảng cách tấn công đối phương. Không thể sử dụng kỹ năng này khi đánh quái vật

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Xích Viêm LV6

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

24

107

3

89

2

34

177

4

199

3

44

272

5

355

4

54

401

6

571

5

64

573

7

1079

6

74

802

8

1999

7

84

1103

9

3790

8

96

1498

10

8373

Tổng SP

-

 

 

Ảo Ma Pháp

Chủ động

Miêu tả

Biến hình thành một nhân vật có level thấp hơn đến mức người khác nhìn họ nghĩ họ là những nhân vật khác nhau

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Xích Viêm Hoa LV10

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

40

230

50

280

2

50

345

60

468

3

60

499

70

726

4

70

703

80

1670

Tổng SP

-

 

 

Phá Hồn Pháp

Chủ động

Miêu tả

Bùng phát năng lượng ma thuật trong cơ thể, bật tung những đối thủ phía trước, làm cho họ bị choáng váng và bất tỉnh trong chốc lát

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Xích Viêm Hoa LV19

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

76

1284

8

2164

2

86

1761

9

4689

3

96

2386

10

9013

Tổng SP

-

 

 

Ảo Quỷ Thuật

Chủ động

Miêu tả

Tự hạ xuống level thấp hơn, tạo sự khác biệt với mọi người

Vũ khí

Pháp Bổng

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

80

973

90

2494

2

90

1327

100

5675

3

100

1790

110

13174

Tổng SP

-

 

 

Độc Vân Chú

Chủ động

Miêu tả

Cản trở tầm nhìn của đối thủ trước mặt và rút ngắn dần khoảng cách tấn công đối phương. Không thể sử dụng kỹ năng này khi đánh quái vật

Vũ khí

Pháp Bổng

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Cấp độ cận thị

SP

1

84

1655

9

3790

2

94

2247

10

8373

Tổng SP

-

 

Quỷ Pháp trong SRO

Pháp Sư sử dụng những ma lực bên cạnh những cảm xúc con người để nâng cao pháp thuật bùa chú. Kết hợp nguồn năng lượng vô biên của cảm xúc với năng lực bóng tối đã mang lại sức mạnh cho các Pháp Sư.

 

 

Huyết Chi Thư

Thụ động

Miêu tả

Hút máu của kẻ thù để tăng máu cho mình khi sử dụng kỹ năng Ma Cà Rồng và sử dụng kỹ năng Bóng Tối sẽ làm cho đối thủ bị tổn thương nhiều hơn

Vũ khí

Bất kỳ loại vũ khí nào hoặc tay không

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

4

0

32, 28

2

2

8

0

48, 41

6

3

12

0

65, 57

15

4

16

0

85, 74

30

5

20

0

109, 94

53

6

24

0

135, 117

89

7

28

0

165, 143

126

8

32

0

199, 173

172

9

36

0

237, 206

226

10

40

0

281, 244

280

11

44

0

330, 287

355

12

48

0

385, 335

431

13

52

0

447, 389

520

14

56

0

517, 449

623

15

60

0

595, 517

726

16

64

0

682, 593

1079

17

68

0

780, 678

1545

18

72

0

890, 773

1834

19

76

0

1012, 880

2164

20

80

0

1148, 998

2494

21

84

0

1299, 1130

3790

22

88

0

1468, 1277

5338

23

92

0

1656, 1440

6806

24

96

0

1865, 1622

9013

25

100

0

2098, 1824

13174

Tổng SP

-

 

Sự Quyến Rũ Dữ Tợn trong SRO

Pháp Sư tạo ra bùa chú để chống lại kẻ thù bằng cách lợi dụng lòng tham lam, đố kỵ và sự tức giận, làm suy yếu đối phương và tấn công họ. Càng nhiều cảm xúc, sức mạnh của các lời nguyền càng tăng.

 

 

Hấp Huyết Ma Pháp

Chủ động

Miêu tả

Hồi phục HP từ chính sức sống của đối phương. Có thể sử dụng kỹ năng mà không cần quan tâm đến khả năng phòng thủ của đối phương

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

4

20

27 Desease Level 2

2

2

8

33

40 Desease Level 2

6

3

12

48

54 Desease Level 3

15

4

16

65

71 Desease Level 3

30

5

20

84

90 Desease Level 3

53

6

24

107

112 Desease Level 4

89

7

28

132

137 Desease Level 4

126

8

32

161

166 Desease Level 5

172

9

36

193

198 Desease Level 5

226

10

40

230

234 Desease Level 5

280

11

44

272

275 Desease Level 6

355

12

48

319

321 Desease Level 6

431

13

52

372

373 Desease Level 7

520

14

56

432

431 Desease Level 7

623

15

60

499

496 Desease Level 7

726

16

64

573

569 Desease Level 8

1079

17

68

657

650 Desease Level 8

1545

18

72

751

741 Desease Level 9

1834

19

76

856

843 Desease Level 9

2164

20

80

973

956 Desease Level 9

2494

21

84

1103

1083 Desease Level 10

3790

22

88

1249

1224 Desease Level 10

5338

23

92

1410

1380 Desease Level 11

6806

24

96

1590

1554 Desease Level 11

9013

25

100

1790

1748 Desease Level 11

13174

Tổng SP

-

 

 

Ma Ảnh Từ Chú

Chủ động

Miêu tả

Tạo vòng bảo vệ xung quanh trong một khoảng thời gian, có thể làm cho đối thủ bị thương nếu họ coi thường phòng thủ khi tiến đến gần bạn

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Huyết Chi Thư LV5

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

20

285

126

53

2

24

360

156

89

3

28

446

191

126

4

32

543

231

172

5

36

654

275

226

6

40

779

326

280

7

44

920

382

355

8

48

1079

446

431

9

52

1257

518

520

10

56

1458

599

623

11

60

1683

690

726

12

64

1937

791

1079

Tổng SP

-

 

 

Tiêm Khiếu Diện Cụ

Chủ động

Miêu tả

Sử dụng mặt nạ ma quái đe dọa làm đối phương yếu đuối cảm thấy sợ hãi

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Huyết Chi Thư LV7

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

24

107

3

89

2

34

177

4

199

3

44

272

5

355

4

54

401

6

571

5

64

573

7

1079

6

74

802

8

1999

7

84

1103

9

3790

8

94

1498

10

8373

Tổng SP

-

 

 

Phản Xạ Ma Pháp

Chủ động

Miêu tả

Tạo vòng bảo vệ trong chốc lát và có thể phản công lại sự tấn công phép thuật của đối thủ nếu họ coi thường sự phòng thủ

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Huyết Chi Thư LV10

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

40

230

30%

280

2

50

345

45%

468

3

60

499

60%

726

4

70

703

75%

1670

5

80

973

90%

2494

6

90

1327

105%

5675

7

100

1790

120%

13174

Tổng SP

-

 

 

Hấp Huyết Quỷ Thuật

Chủ động

Miêu tả

Hồi phục lượng lớn HP từ chính sinh lực của đối phương. Có thể sử dụng kỹ năng này mà không cần quan tâm đến khả năng phòng thủ của đối phương

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Huyết Chi Thư LV12

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

50

345

692 Bệnh tật LV6

468

2

54

401

801 Bệnh tật LV7

571

3

58

464

924 Bệnh tật LV7

675

4

62

535

1020 Bệnh tật LV8

813

5

66

614

1119 Bệnh tật LV8

1420

6

70

703

1222 Bệnh tật LV8

1670

7

74

802

1328 Bệnh tật LV9

1999

8

78

913

1437 Bệnh tật LV9

2329

9

82

1036

1629 Bệnh tật LV10

2975

10

86

1174

1842 Bệnh tật LV10

4689

11

90

1327

2080 Bệnh tật LV10

5675

12

94

1498

2344 Bệnh tật LV11

8373

13

98

1688

2638 Bệnh tật LV11

10811

Tổng SP

-

 

 

Phản Xạ Quỷ Thuật

Chủ động

Miêu tả

Tiếng thét tức giận về phía đối thủ, tăng khả năng bảo vệ bạn và đồng đội trong một khoảng thời gian nhất định. Sự phòng thủ này đòi hỏi tiêu hao năng lương

Vũ khí

Pháp Bổng

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

70

1968

966

1670

2

74

2240

1100

1999

3

78

2552

1250

2329

4

82

2896

1416

2975

5

86

3288

1602

4689

6

90

3712

1809

5675

7

94

4192

2038

8373

8

98

4720

2294

10811

Tổng SP

-

 

 

Advanced Reflect

Chủ động

Miêu tả

Đốt cháy năng lượng của sự tức giận bằng cách đẩy nhanh cảm xúc căm thù đối với kẻ thù, dẫn đến việc bảo vệ chính bạn và các thành viên khác trong nhóm. Sự bảo vệ này giữ lại một phần thiệt hại gây ra cho chính bạn và các thành viên trong một thời gian cố định.

Vũ khí

Pháp Bổng

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

80

973

90%

2494

2

90

1327

105%

5675

3

100

1790

120%

13174

Tổng SP

-

 

Mây Mù Âm U trong SRO

Các Pháp Sư tạo ra rất nhiều lời nguyền khác nhau bằng cách điều khiển cảm xúc của họ để tìm ra thế tấn công cũng như phòng ngự. Các Pháp Sư sử dụng hệ kỹ năng này để ngăn chặn hành động của đối phương và bảo vệ chính mình, làm cho đối phương hoang mang sợ hãi trong ảo tưởng hoặc bao phủ tầm nhìn của họ. Hệ kỹ năng này rất hiệu quả trong việc bảo vệ các Pháp Sư.

 

 

Nhiếp Hồn Ma Pháp

Chủ động

Miêu tả

Làm cho đối thủ rơi vào trạng thái mơ ngủ và mất khả năng phòng ngự hoặc tấn công

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Huyết Chi Thư LV4

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Cấp độ

SP

1

16

65

2

30

2

26

119

3

108

3

36

193

4

226

4

46

295

5

393

5

56

432

6

623

6

66

614

7

1420

7

76

856

8

2164

8

86

1174

9

4689

9

96

1590

10

9013

Tổng SP

-

 

 

Phá Hoàn Ma Pháp

Chủ động

Miêu tả

Làm giảm khả năng phục hồi và hồi sinh của đối phương

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Huyết Chi Thư LV6

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Cấp độ

SP

1

24

107

3

89

2

34

177

4

199

3

44

272

5

355

4

54

401

6

571

5

64

573

7

1079

6

74

802

8

1999

7

84

1103

9

3790

8

94

1498

10

8373

Tổng SP

-

 

 

Ảnh Pháp

Chủ động

Miêu tả

Làm cho quái vật mắc kẹt trong những ảo ảnh và giảm sức tấn công

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Huyết Chi Thư LV10

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

40

346

2544

280

2

46

443

3230

293

3

52

559

4049

520

4

58

697

5024

675

5

64

860

6180

1079

6

70

1055

7548

1670

Tổng SP

-

 

 

Nhiếp Hồn Quỷ Thuật

Chủ động

Miêu tả

Thôi miên, làm cho đối phương trước mặt rơi vào trạng thái mê ngủ trong một khoảng thời gian cố định

Vũ khí

Pháp Bổng

Yêu cầu

Huyết Chi Thư LV19

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Sleep Level

SP

1

76

1284

8

2164

2

86

1761

9

4689

3

96

2386

10

9013

Tổng SP

-

 

 

Mộng Pháp

Chủ động

Miêu tả

Tạo ra các ảo ảnh xung quanh, làm giảm sự tập trung tấn công của quái vật vào bạn

Vũ khí

Pháp Bổng

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

80

1460

10396

2494

2

86

1761

12525

4689

3

92

2116

15003

6806

4

98

2532

17920

10811

Tổng SP

-

 

 

Phá Hoàn Quỷ Thuật

Chủ động

Miêu tả

Làm cho đối thủ run sợ, rơi vào trạng thái hoang mang, mất dần khả năng phục hồi. Khi đang ở trong trạng thái hoảng loạn, cứ 4s lượng HP và MP sẽ giảm

Vũ khí

Pháp Bổng

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Cấp độ khủng hoảng

SP

1

84

1655

9

3790

2

94

2247

10

8373

Tổng SP

-

 Xem tiếp: Hướng Dẫn Kỹ Năng Phù Thủy trong SRO