f
 


Hướng Dẫn Kỹ Năng Phù Thủy

 Hệ thống kỹ năng - Châu Âu - Phù thủy trong SRO

 

 

Băng hà ma pháp

Thụ động

Miêu tả

Kết hợp hàn khí và năng lượng tĩnh của nước, tăng khả năng tấn công phép thuật

Vũ khí

Không

Kỹ năng yêu cầu

Không

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

4

0

4%

2

2

8

0

8%

6

3

12

0

12%

15

4

16

0

16%

30

5

20

0

20%

53

6

24

0

24%

89

7

28

0

28%

126

8

32

0

32%

172

9

36

0

36%

226

10

40

0

40%

280

11

44

0

44%

355

12

48

0

48%

431

13

52

0

52%

520

14

56

0

56%

623

15

60

0

60%

726

16

64

0

64%

1079

17

68

0

68%

1545

18

72

0

72%

1834

19

76

0

76%

2164

20

80

0

80%

2494

21

84

0

84%

3790

22

88

0

88%

5338

23

92

0

92%

6806

24

96

0

96%

9013

25

100

0

100%

13174

Tổng SP

50891

 

 

Hỏa hà ma pháp

Thụ động

Miêu tả

Tập trung nguồn năng lượng Hỏa hệ, tăng sức mạnh tấn công phép thuật khi sử dụng kỹ năng thuộc hệ này

Vũ khí

Không

Kỹ năng yêu cầu

Không

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

4

0

4%

2

2

8

0

8%

6

3

12

0

12%

15

4

16

0

16%

30

5

20

0

20%

53

6

24

0

24%

89

7

28

0

28%

126

8

32

0

32%

172

9

36

0

36%

226

10

40

0

40%

280

11

44

0

44%

355

12

48

0

48%

431

13

52

0

52%

520

14

56

0

56%

623

15

60

0

60%

726

16

64

0

64%

1079

17

68

0

68%

1545

18

72

0

72%

1834

19

76

0

76%

2164

20

80

0

80%

2494

21

84

0

84%

3790

22

88

0

88%

5338

23

92

0

92%

6806

24

96

0

96%

9013

25

100

0

100%

13174

Tổng SP

50891

 

 

Lôi hà ma pháp

Thụ động

Miêu tả

Tập trung nguồn năng lượng Lôi hệ lan tỏa trong không khí, tăng sức mạnh tấn công phép thuật khi sử dụng kỹ năng thuộc hệ này

Vũ khí

Không

Kỹ năng yêu cầu

Không

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

4

0

4%

2

2

8

0

8%

6

3

12

0

12%

15

4

16

0

16%

30

5

20

0

20%

53

6

24

0

24%

89

7

28

0

28%

126

8

32

0

32%

172

9

36

0

36%

226

10

40

0

40%

280

11

44

0

44%

355

12

48

0

48%

431

13

52

0

52%

520

14

56

0

56%

623

15

60

0

60%

726

16

64

0

64%

1079

17

68

0

68%

1545

18

72

0

72%

1834

19

76

0

76%

2164

20

80

0

80%

2494

21

84

0

84%

3790

22

88

0

88%

5338

23

92

0

92%

6806

24

96

0

96%

9013

25

100

0

100%

13174

Tổng SP

 

50891

 

Năng lực Trí Tuệ trong SRO

Phù Thủy phải đối mặt với một vấn đề là lượng MP tối đa có trong cơ thể và sự hạn chế thông thường năng lượng MP phát ra khi sử dụng phép thuật. Để khắc phục điểm yếu này, Phù Thủy đã tiếp tục nghiên cứu và thành công khi phát hiện ra nhiều cách để tăng được lượng MP. Hiện tại, họ có thể tạo ra nguồn năng lượng lớn hơn mà lượng MP tiêu hao ít hơn.

 

 

Pháp lực nghiên tra

Thụ động

Miêu tả

Điều hòa nội lực để giảm lượng tiêu hao MP xuống mức tối thiểu khi sử dụng các kỹ năng Phù thủy

Vũ khí

Không

Kỹ năng yêu cầu

Không

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

10

0

3%

9

2

25

0

5%

98

3

40

0

7%

280

4

55

0

9%

597

5

70

0

11%

1670

6

85

0

14%

3927

7

100

0

17%

13174

Tổng SP

19755

           

 

 

Sinh mệnh hoàn vi

Chủ động

Miêu tả

Điều hòa nội lực, nâng cao khả năng tích hợp năng lượng. Sử dụng nguồn năng lượng tổng hợp đó cho phép bạn có thể mở rộng phạm vi ảnh hưởng, nâng cao sức mạnh tấn công phép thuật khi sử dụng các kỹ năng của Phù Thủy

Vũ khí

Pháp Trượng

Kỹ năng yêu cầu

Không

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

20

0

59

53

2

26

0

81

108

3

32

0

108

240

4

38

0

140

315

5

44

0

178

408

6

50

0

226

516

7

56

0

281

648

8

62

0

346

813

Tổng SP

3101

 

 

Ma pháp khuôn viên

Thụ động

Miêu tả

Điều hòa nội lực, tăng năng lượng và khả năng sát thương phép thuật khi sử dụng các kỹ năng Phù Thủy

Vũ khí

Không

Kỹ năng yêu cầu

Không

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

40

0

1.0

468

2

60

0

2.0

726

3

80

0

3.0

2494

4

100

0

4.0

13174

Tổng SP

16862

 

 

Sinh mệnh hải hoàn

Chủ động

Miêu tả

Truyền sinh khí của bạn vào các yếu tố trong tự nhiên làm tăng khả năng sử dụng MP ngay lập tức. Trong một khoảng thời gian nhất định, lượng HP của bạn sẽ giảm, nhưng lượng MP tăng lên, làm tăng khả năng sát thương phép thuật

Vũ khí

Pháp Trượng

Kỹ năng yêu cầu

Không

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

72

1125

483

1834

2

78

1368

586

2329

3

84

1653

706

3790

4

90

1989

848

5675

5

96

2385

1014

9013

Tổng SP

22641

 

Linh hồn của Đất trong SRO

Phép thuật Thổ Hệ là sự kết hợp hoàn hảo giữa sinh khí với nguồn năng lượng của đất, một trong các yếu tố cơ bản của tự nhiên. Có rất nhiều cấp độ kỹ năng sử dụng ưu điểm đặc trưng của đất, bởi nó có nguồn năng lượng tĩnh tồn tại trên bề mặt và nguồn năng lượng động ẩn sâu bên trong

 

 

Địa diện hỗn luân

Chủ động

Miêu tả

Tập trung và giải phóng năng lượng hệ Thổ, sát thương những đối thủ xung quanh

Vũ khí

Pháp Trượng

Kỹ năng yêu cầu

Không

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

4

50

32-39

2

2

8

81

47-57

6

3

12

117

64-78

15

4

16

159

84-102

30

5

20

206

106-130

53

6

24

260

132-161

89

7

28

323

161-197

126

8

32

393

195-238

172

9

36

473

232-284

226

10

40

563

275-336

280

11

44

665

323-394

355

12

48

779

377-460

431

13

52

908

437-535

520

Tổng SP

2305

 

 

Bất dịch hành pháp

Chủ động

Miêu tả

Truyền năng lượng Thổ hệ vào bàn chân đối phương, ngăn cản sự di chuyển của họ

Vũ khí

Pháp Trượng

Kỹ năng yêu cầu

Địa đạo chi lực [cấp độ 4]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

16

65

2

30

2

26

119

3

108

3

36

193

4

226

4

46

295

5

393

5

56

432

6

623

6

66

614

7

1420

7

76

856

8

2164

8

86

1174

9

4689

9

96

1590

10

9013

Tổng SP

18666

 

 

Đại địa xung kích

Chủ động

Miêu tả

Tập hợp năng lượng chuyển động của đất và nổ tung, gây chấn động vùng đất mà đối phương đang đứng. Chấn động mạnh buộc đối phương di chuyển chậm lại

Vũ khí

Pháp Trượng

Kỹ năng yêu cầu

Địa đạo chi lực [cấp độ 5]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

20

330

106-130, 2nd

53

2

24

417

132-161, 3rd

89

3

28

516

161-197, 3rd

126

4

32

628

195-238, 4th

172

5

36

756

232-284, 4th

226

6

40

900

275-336, 4th

280

7

44

1063

323-394, 5th

355

8

48

1246

377-460, 5th

431

9

52

1453

437-535, 6th

520

10

56

1685

505-618, 6th

623

11

60

1946

582-711, 6th

726

12

64

2238

667-816, 6th

1079

13

68

2565

763-933, 7th

1545

14

72

2931

870-1064, 8th

1834

Tổng SP

8059

 

 

Đại địa bình phong

Chủ động

Miêu tả

Sử dụng năng lượng tĩnh của trái đất, tạo lớp bảo vệ tạm thời hấp thụ những sát thương cận chiến

Vũ khí

Pháp Trượng

Kỹ năng yêu cầu

Địa đạo chi lực [cấp độ 7]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

30

219

30%

144

2

50

518

34%

468

3

70

1055

38%

1670

Tổng SP

2282

 

 

Thiên đại gầm hao

Chủ động

Miêu tả

Sử dụng nội lực, tập trung năng lượng chuyển động của đất, gây nổ làm đối thủ xung quanh bị thương nặng

Vũ khí

Pháp Trượng

Kỹ năng yêu cầu

Địa đạo chi lực [cấp độ 15]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

60

1216

582-711

726

2

64

1399

667-816

1079

3

68

1603

763-933

1545

4

72

1832

870-1064

1834

5

76

2087

990-1209

2164

6

80

2372

1123-1372

2494

7

84

2690

1271-1554

3790

8

88

3044

1436-1756

5338

9

92

3438

1620-1980

6806

10

96

3877

1825-2230

9013

11

100

4364

2052-2508

13174

Tổng SP

47963

 

 

Bất dịch địa pháp

Chủ động

Miêu tả

Tập trung năng lượng Thổ hệ tạo thành địa động. Mục tiêu có thể bị tổn thương, và tạm thời không thể di chuyển được

Vũ khí

Pháp Trượng

Kỹ năng yêu cầu

Địa đạo chi lực [cấp độ 21]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

76

1284

8

2164

2

86

1761

9

4689

3

96

2386

10

9013

Tổng SP

15866

 

 

Đại địa cuồng phong

Chủ động

Miêu tả

Năng lượng tiềm ẩn trong lòng đất được tập hợp và kết hợp với nội lực tạo thành năng lượng tấn công đối thủ trước mặt. Chấn động bất ngờ của mặt đất do khối năng lượng này tạo ra làm cho đối thủ bị tổn thương trầm trọng. Những đối thủ không kháng cự được sẽ bị rơi vào trạng thái vô cảm (thẫn thờ, uể oải)

Vũ khí

Pháp Trượng

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

80

3796

1123 ~ 1372 (390%) Đần độn 8 cấp

2494

2

84

4304

1271 ~ 1554 (390%) Đần độn 9 cấp

3790

3

88

4871

1436 ~ 1756 (390%) Đần độn 9 cấp

5338

4

92

5502

1620 ~ 1980 (390%) Đần độn 10 cấp

6806

5

96

6203

1825 ~ 2230 (390%) Đần độn 10 cấp

9013

6

100

6983

2052 ~ 2508 (390%) Đần độn 10 cấp

13174

Tổng SP

40615

 

 

Đại địa thủ vệ

Chủ động

Miêu tả

Một màn chắn bảo vệ vững chắc hấp thụ sát thương vật lý được tạo nên từ sóng năng lượng của đất, bảo vệ bạn trong một khoảng thời gian nhất định

Vũ khí

Pháp Trượng

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

80

1460

42%

2494

2

100

2686

46%

13174

Tổng SP

15668

 

Linh hồn Băng khí trong SRO

Phép Thuật Băng Hệ là sự kết hợp hoàn hảo của sinh khí với nguồn năng lượng của nước, một trong các yếu tố cơ bản của tự nhiên. Hàn khí có thể làm đông cứng mọi thứ, thậm chí là cả linh hồn. Vì thế bạn có thể sử dụng nguồn năng lượng này làm đối phương bị tê cóng và di chuyển chậm lại, hoặc ẩn mình vào lớp băng trong suốt, tránh sự tấn công của đối phương.

 

 

Băng tiễn

Chủ động

Miêu tả

Sử dụng mũi tên băng bắn thẳng về phía đối phương. Mũi tên cộng thêm hàn khí làm đối phương bị thương, cảm giác rùng mình, ớn lạnh, đóng băng hoặc bị tê cóng

Vũ khí

Pháp Trượng

Kỹ năng yêu cầu

Không

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

4

27

32-39

2

2

8

45

47-57

6

3

12

65

64-78

15

4

16

88

84-102

30

5

20

114

106-130

53

6

24

144

132-161

89

7

28

179

161-197

126

8

32

218

195-238

172

9

36

262

232-284

226

10

40

312

275-336

280

11

44

369

323-394

355

12

48

423

377-460

431

13

52

504

437-535

520

Tổng SP

2305

 

 

Pháp lực thiêu sinh

Chủ động

Miêu tả

Tiêu hao đóng băng sinh khí của đối phương bằng năng lượng hàn khí. Sinh khí thấp hủy hoại mục tiêu, ảnh hưởng đến khả năng phục hồi MP của đối phương. Không thể sử dụng kỹ năng với quái vật

Vũ khí

Pháp Trượng

Kỹ năng yêu cầu

Băng hà ma pháp [cấp độ 4]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

16

65

2

30

2

26

119

3

108

3

36

193

4

226

4

46

295

5

393

5

56

432

6

623

6

66

614

7

1420

7

76

856

8

2164

8

86

1174

9

4689

9

96

1590

10

9013

Tổng SP

18666

 

 

Băng phong

Chủ động

Miêu tả

Truyền năng lượng hàn khí và gây gió tuyết xung quanh đối phương. Mọi thứ bỗng trở nên giá lạnh, đối phương rơi vào trang thái đóng băng hoặc tê cóng

Vũ khí

Pháp Trượng

Kỹ năng yêu cầu

Băng hà ma pháp [cấp độ 5]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

20

275

106-130, 60

53

2

24

347

132-161, 68

89

3

28

430

161-197, 76

126

4

32

524

195-238, 84

172

5

36

630

232-284, 92

226

6

40

750

275-336, 100

280

7

44

886

323-394, 108

355

8

48

1039

377-460, 116

431

9

52

1211

437-535, 124

520

10

56

1404

505-618, 132

623

11

60

1621

582-711, 140

726

12

64

1865

667-816, 148

1079

13

68

2137

763-933, 156

1545

14

72

2442

870-1064, 164

1834

Tổng SP

8059

 

 

Thuật tàng hình

Chủ động

Miêu tả

Kết hợp sinh khí với hàn khí, bạn có thể tàng hình với tất cả mọi người trừ những thành viên trong nhóm trong khoảng thời gian ngắn. Trong lúc chuyển động hoặc sử dụng kỹ năng khác, trạng thái tàng hình sẽ biến mất. Khi tàng hình, bạn di chuyển chậm hơn và bạn có thể phát hiện ra những nhân vật tàng hình ở cấp độ thấp hơn

Vũ khí

Pháp Trượng

Kỹ năng yêu cầu

Băng hà ma pháp [cấp độ 7]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

30

109

3

144

2

40

173

4

280

3

50

259

5

468

4

60

374

6

726

5

70

527

7

1670

6

80

730

8

2494

7

90

995

9

5675

8

100

1343

10

13174

Tổng SP

24631

 

 

Băng tinh cầu

Chủ động

Miêu tả

Tạo khối năng lượng hình cầu rất lớn và tấn công đối phương 3 lần liên tiếp, hàn khí làm đối phương bị đóng băng hoặc tê cóng

Vũ khí

Pháp Trượng

Kỹ năng yêu cầu

Băng hà ma pháp [cấp độ 15]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

60

288

582-711

726

2

64

288

667-816

1079

3

68

288

763-933

1545

4

72

288

870-1064

1834

5

76

288

990-1209

2164

6

80

288

1123-1372

2494

7

84

288

1271-1554

3790

8

88

288

1436-1756

5338

9

92

288

1620-1980

6806

10

96

288

1825-2230

9013

11

100

3108

2052-2508

13174

Tổng SP

47963

 

 

Pháp lực khô kiệt

Chủ động

Miêu tả

Làm đóng băng lượng sinh khí quanh mục tiêu bằng cách truyền năng lượng hàn khí trên một phạm vi rộng. Đối phương không thể kiểm soát được sinh khí đang giảm dần của họ, làm họ rơi vào trạng thái bị thiêu đốt, ảnh hưởng đến khả năng phục hồi MP. Trạng thái này kéo dài 4s khi lượng MP, HP bị đốt cháy. Không thể sử dụng kỹ năng khi đối đầu với quái vật

Vũ khí

Pháp Trượng

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

76

1284

8

2164

2

86

1761

9

4689

3

96

2386

10

9013

Tổng SP

15866

 

 

Băng vũ

Chủ động

Miêu tả

Kết hợp năng lượng của nước trong không khí và năng lượng băng giá tạo thành nguồn năng lượng bão tuyết. Đối phương bị tổn thương và cảm thấy đau đớn bởi cái lạnh cắt da cắt thịt và nhanh chóng rơi vào trạng thái đóng băng và tê cóng

Vũ khí

Pháp Trượng

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

80

3163

1123-1372

2494

2

84

3202

1271-1554

3790

3

88

3618

1436-1756

5338

4

96

4081

1620-1980

6806

5

96

4596

1825-2230

9013

6

100

5168

2052-2508

13174

Tổng SP

38415

 

 

Thuật vô hình

Chủ động

Miêu tả

Tập trung sinh khí kết hợp với hàn khí, làm cho bạn và các thành viên trong nhóm biến thành tàng hình trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn cũng như các thành viên khác sẽ không bị phát hiện bởi bất cứ mục tiêu nào nhưng trạng thái tàng hình sẽ biến mất khi sử dụng kỹ năng khác

Vũ khí

Pháp Trượng

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

80

1946

8

2494

2

90

2655

9

5675

3

100

3581

10

13174

Tổng SP

21343

 

Linh hồn Hỏa Hệ trong SRO

Phép thuật Hỏa Hệ - nguồn năng lượng được tạo ra từ lửa, một trong bốn yếu tố cơ bản của tự nhiên. Bạn có thể tự đốt cháy bản than mà không hề gì để ngăn sức tấn công của kẻ thù hoặc phát hiện ra những đối thủ tàng hình

 

 

Hỏa Công Tiễn

Chủ động

Miêu tả

Sử dụng mũi tên lửa bắn thẳng vào ngực đối phương, làm họ bị bỏng và bị thiêu đốt

Vũ khí

Pháp Trượng

Kỹ năng yêu cầu

Không

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

4

37

32-39, 28

2

2

8

61

47-57, 36

6

3

12

88

64-78, 44

15

4

16

119

84-102, 52

30

5

20

154

106-130, 60

53

6

24

195

132-161, 68

89

7

28

242

161-197, 76

126

8

32

294

195-238, 84

172

9

36

354

232-284, 92

226

10

40

422

275-336, 100

280

11

44

498

323-394, 108

355

12

48

584

377-460, 116

431

13

52

681

437-535, 124

520

14

56

790

505-618, 132

623

15

60

912

582-711, 140

726

16

64

1049

667-816, 148

1079

17

68

1202

763-933, 156

1545

18

72

1374

870-1064, 164

1834

19

76

1565

990-1209, 172

2164

20

80

1779

1123-1372, 180

2494

21

84

2017

1271-1554, 188

3790

22

88

2283

1436-1756, 196

5338

23

92

2579

1620-1980, 204

6806

24

96

2908

1825-2230, 212

9013

25

100

3272

2052-2508, 220

13174

Tổng SP

50891

 

 

Hỏa Diễm Hãm Tịnh

Chủ động

Miêu tả

Giăng bẫy lửa, khi dẫm phải sẽ rất đau đớn. Rơi vào bẫy lửa, không đủ khả năng kháng cự, bạn sẽ bị thiêu đốt. Khi người đặt bẫy ở khoảng cách khá xa với chỗ đặt bẫy, họ có thể đóng bẫy. Những nhân vật tàng hình có thể phát hiện ra loại bẫy này

Vũ khí

Pháp Trượng

Kỹ năng yêu cầu

Hỏa hà ma pháp [cấp độ 4]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

10

177

55-67, 40

9

2

14

247

73-90, 48

21

3

18

327

95-116, 56

42

4

22

419

119-145, 64

71

5

26

523

146-179, 72

108

6

30

642

177-217, 80

144

7

34

776

213-260, 88

199

8

38

929

253-309, 96

253

9

42

1101

298-364, 104

318

10

46

1296

349-426, 112

393

11

50

1515

406-496, 120

468

12

54

1762

470-575, 128

571

13

58

2038

543-663, 136

675

14

62

2349

623-762, 144

813

Tổng SP

4085

 

 

Hỏa Diễm Hô Hấp

Chủ động

Miêu tả

Tập trung năng lượng Hỏa hệ rải rác trong không khí, tạo thành ngọn lửa và tách chúng thành nhiều ngọn lửa nhỏ. Bất cứ mục tiêu nào chạm vào ngọn lửa này sẽ bị thương. Nếu không đủ sức chống đỡ, họ sẽ bị thiêu đốt

Vũ khí

Pháp Trượng

Kỹ năng yêu cầu

Hỏa hà ma pháp [cấp độ 5]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

20

354

106-130, 60, 20

53

2

24

447

132-161, 68, 24

89

3

28

553

161-197, 76, 28

126

4

32

673

195-238, 84, 32

172

5

36

810

232-284, 92, 36

226

6

40

964

275-336, 100, 40

280

7

44

1139

323-394, 108, 44

355

8

48

1335

377-460, 116, 48

431

9

52

1557

437-535, 124, 52

520

10

56

1805

505-618, 132, 56

623

11

60

2085

582-711, 140, 60

726

12

64

2396

667-816, 148, 64

1079

13

68

2748

763-933, 156, 68

1545

14

72

3140

870-1064, 164, 72

1834

Tổng SP

8059

 

 

Hỏa Diễm Lạp Sát

Chủ động

Miêu tả

Truyền hơi lửa phát hiện những đối thủ tàng hình xung quanh bạn. Trúng hơi lửa, đối phương sẽ hiện hình trong chốc lát

Vũ khí

Pháp Trượng

Kỹ năng yêu cầu

Hỏa hà ma pháp [cấp độ 7]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Mức độ

SP

1

30

146

3

144

2

40

230

4

280

3

50

345

5

468

4

60

499

6

726

4

70

703

7

1670

Tổng SP

3288

 

 

Hoán Thạch Vũ

Chủ động

Miêu tả

Tạo ra những quả cầu lửa và gây hiệu ứng mưa lửa xung quanh đối phương, làm đối phương bị bỏng và bị thiêu đốt

Vũ khí

Pháp Trượng

Kỹ năng yêu cầu

Hỏa hà ma pháp [cấp độ 15]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

60

2189

582-711

726

2

64

2189

667-816

1079

3

68

2189

763-933

1545

4

72

2189

870-1064

1834

5

76

2189

990-1209

2164

6

80

2189

1123-1372

2494

7

84

2189

1271-1554

3790

8

88

2189

1436-1756

5338

9

92

2189

1620-1980

6806

10

96

2189

1825-2230

9013

11

100

2189

2052-2508

13174

Tổng SP

47963

 

 

Thạch Nham Hãm Tịnh

Chủ động

Miêu tả

Bẫy được tạo ra từ năng lượng Hỏa hệ và dung nham sẽ được thiết lập để không bị phát hiện, và mục tiêu dẫm trúng bẫy sẽ cảm giác đau đớn, cơ thể bị thiêu đốt, và bị thương trầm trọng. Loại bẫy này có thể gây bỏng và đau đớn với những đối phương không có khả năng kháng cự. Khi người đặt bẫy ở khoảng cách khá xa, bẫy sẽ biến mất. Những nhân vật ở trạng thái tàng hình có thể phát hiện ra loại bẫy này

Vũ khí

Pháp Trượng

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

70

3086

815-996

Uy lực 160

1670

2

74

3521

928-1135

Uy lực 168

1999

3

78

4007

1054-1289

Uy lực 176

2329

4

82

4548

1195-1461

Uy lực 184

2975

5

86

5152

1352-1652

Uy lực 192

4689

6

90

5825

1526-1865

Uy lực 200

5675

7

94

6574

1720-2102

Uy lực 208

8373

8

98

7406

1935-2365

Uy lực 216

10811

Tổng SP

38521

           

 

 

Hỏa Xà Hô Hấp

Chủ động

Miêu tả

Phát ra những hơi lửa bằng chính sinh khí trong cơ thể kết hợp với năng lượng Hỏa hệ, hơi lửa chạy vào huyết mạch của đối phương là họ bị tổn thương nặng. Không kháng cự được sẽ bị rơi vào trạng thái bị thiêu đốt

Vũ khí

Pháp Trượng

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

80

4555

1123-1372

Uy lực 180

2494

2

84

5165

1271-1554

Uy lực 188

3790

3

88

5845

1436-1756

Uy lực 196

5338

4

96

6602

1620-1980

Uy lực 204

6806

5

96

7444

1825-2230

Uy lực 212

9013

6

100

8379

2052-2508

Uy lực 220

13174

Tổng SP

40615

 

 

Hỏa Diễm Đằng Mạn

Chủ động

Miêu tả

Phát hiện những đối phương tàng hình xung quanh bạn bằng cách phát tia lửa điện. Không thể phát hiện những mục tiêu có cấp độ tàng hình cao hơn cấp độ phát hiện của bạn

Vũ khí

Pháp Trượng

Kỹ năng yêu cầu

Hỏa hà ma pháp [cấp độ 15]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Cấp độ phát hiện tàng hình

SP

1

80

973

8

2494

2

90

1327

9

5675

3

100

1790

10

13174

Tổng SP

21343

           

 

Phép thuật Lôi hệ trong SRO

 Là sự kết hợp giữa sinh khí với nguồn năng lượng điện được tích hợp từ năng lượng của không khí, một trong các yếu tố cơ bản của tự nhiên. Với lợi thế này, bạn có thể phóng điện vào đối phương hoặc làm đối phương hoảng sợ lùi ra xa, ngăn chặn sự tấn công của họ.

 

 

Lôi Công Tiễn

Chủ động

Miêu tả

Bắn mũi tên được tạo từ năng lượng điện. Đối phương sẽ bị điện giật nếu không có khả năng chống đỡ

Vũ khí

Pháp Trượng

Kỹ năng yêu cầu

Không

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

4

33

32-39, 28

2

2

8

54

47-57, 36

6

3

12

78

64-78, 44

15

4

16

106

84-102, 52

30

5

20

137

106-130, 60

53

6

24

173

132-161, 68

89

7

28

215

161-197, 76

126

8

32

262

195-238, 84

172

9

36

315

232-284, 92

226

10

40

375

275-336, 100

280

11

44

443

323-394, 108

355

12

48

519

377-460, 116

431

13

52

605

437-535, 124

520

Tổng SP

3654

 

 

Lôi thần đột kích

Chủ động

Miêu tả

Ngay lập tức, phóng thích lượng lớn năng lương điện từ cơ thể của bạn. Hoảng hốt trước sự tấn công bất ngờ và e ngại bị điện giật, đối phương không dám tấn công lại

Vũ khí

Pháp Trượng

Kỹ năng yêu cầu

Lôi hà ma pháp [cấp độ 4]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Cấp Độ

SP

1

16

65

2

30

2

26

119

3

108

3

36

193

4

226

4

46

295

5

393

5

56

432

6

623

6

66

614

7

1420

7

76

856

8

2164

8

86

1174

9

4689

9

96

1590

10

9013

Tổng SP

18666

 

 

Điện từ phong

Chủ động

Miêu tả

Tạo ra những dòng điện và sử dụng chúng tấn công đối phương trong một phạm vi nào đó

Vũ khí

Pháp Trượng

Kỹ năng yêu cầu

Lôi hà ma pháp [cấp độ 5]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

20

206

106-130, 60

53

2

24

260

132-161, 68

89

3

28

322

161-197, 76

126

4

32

393

195-238, 84

172

5

36

472

232-284, 92

226

6

40

562

275-336, 100

280

7

44

664

323-394, 108

355

8

48

779

377-460, 116

431

9

52

908

437-535, 124

520

10

56

1053

505-618, 132

623

11

60

1216

582-711, 140

726

12

64

1399

667-816, 148

1079

13

68

1603

763-933, 156

1545

14

72

1832

870-1064, 164

1834

Tổng SP

8059

 

 

Lôi điện dịch chuyển

Chủ động

Miêu tả

Kết hợp sinh khí với năng lượng điện trong không khí tạo thành nguồn năng lượng thần tốc. Bạn có thể di chuyển ngay lập tức đến một vùng đất ở xa khi sử dụng nguồn năng lượng này

Vũ khí

Pháp Trượng

Kỹ năng yêu cầu

Lôi hà ma pháp [cấp độ 7]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Khoảng cách di chuyển

SP

1

30

219

10.0m

144

2

50

518

12.5m

468

3

70

1055

15.0m

1670

Tổng SP

2282

           

 

 

Tỏa lôi điện công tiễn

Chủ động

Miêu tả

Bạn có thể sử dụng năng lượng điện tấn công và làm bị thương nhiều đối thủ xung quanh. Nếu không có khả năng chịu đựng, đối phương sẽ bị điện giật

Vũ khí

Pháp Trượng

Kỹ năng yêu cầu

Lôi hà ma pháp [cấp độ 15]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

60

810

582-711

Uy lực 140

726

2

64

932

667-816

Uy lực 148

1079

3

68

1068

763-933

Uy lực 156

1545

4

72

1221

870-1064

Uy lực 164

1834

5

76

1391

990-1209

Uy lực 172

2164

6

80

1581

1123-1372

Uy lực 180

2494

7

84

1793

1271-1554

Uy lực 188

3790

8

88

2029

1436-1756

Uy lực 196

5338

9

92

2292

1620-1980

Uy lực 204

6806

10

96

2584

1825-2230

Uy lực 212

9013

11

100

2909

2052-2508

Uy lực 220

13174

Tổng SP

47963

 

 

Lôi thần xung kích

Chủ động

Miêu tả

Giải phóng năng lượng điện năng được tích hợp từ năng lượng điện phát tán trong không khí với năng lượng điện trong cơ thể. Nếu không có khả năng kháng cự lại, đối phương sẽ rơi vào trạng thái sợ hãi, ngừng tấn công

Vũ khí

Pháp Trượng

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

76

1284

8

2164

2

86

1761

9

4689

3

96

2386

10

9013

Tổng SP

15866

 

 

Điện từ phi bạo

Chủ động

Miêu tả

Bắn liên tiếp dòng điện vào những đối phương xung quanh tạo thành cơn bão điện dữ dội, được tạo nên từ sự chuyển động va chạm của các phần tử điện và mana. Những người không có khả năng kháng cự lại sẽ bị bật ngã về phía sau

Vũ khí

Pháp Trượng

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

80

5014

1123-1372

Uy lực 180

2494

2

84

5685

1271-1554

Uy lực 188

3790

3

88

6434

1436-1756

Uy lực 196

5338

4

92

7267

1620-1980

Uy lực 204

6806

5

96

8194

1825-2230

Uy lực 212

9013

6

100

9224

2052-2508

Uy lực 220

13174

Tổng SP

40615

 

 

Dịch chuyển

Chủ động

Miêu tả

Dịch chuyển bạn ngay lập tức đến một vị trí nào đó bằng năng lượng điện được tạo ra từ những phần tử điện tồn tại trong không khí

Vũ khí

Pháp Trượng

Kỹ năng yêu cầu

Lôi hà ma pháp [cấp độ 15]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Khoảng cách di chuyển

SP

1

80

1460

18.0m

2494

2

100

2686

21.0m

13174

Tổng SP

15668

 

 Xem tiếp: Hướng Dẫn Kỹ Năng Đạo Chích trong SRO