f
 


Hướng Dẫn Kỹ Năng Nhạc Công trong SRO

Hệ thống kỹ năng - Châu Âu - Nhạc công trong SRO

 

Giấc Mơ Nhạc Công

Nhạc công sử dụng đàn hạc không chỉ để bảo vệ chính họ mà còn cổ vũ tinh thần các thành viên trong nhóm. Sự hỗ trợ của nhạc công làm tăng sức mạnh của nhóm.

 

 

Cộng hưởng

Thụ động

Miêu tả

Tăng sự dao động của đàn. Tăng khả năng tấn công phép thuật khi sử dụng kỹ năng của bảng Hòa Âm Trận

Vũ khí

Bất kỳ loại vũ khí nào hoặc tay không

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

4

0

4%

2

2

8

0

8%

6

3

12

0

12%

15

4

16

0

16%

30

5

20

0

20%

53

6

24

0

24%

89

7

28

0

28%

126

8

32

0

32%

172

9

36

0

36%

226

10

40

0

40%

280

11

44

0

44%

355

12

48

0

48%

431

13

52

0

52%

520

14

56

0

56%

623

15

60

0

60%

726

16

64

0

64%

1079

17

68

0

68%

1545

18

72

0

72%

1834

19

76

0

76%

2164

20

80

0

80%

2494

21

84

0

84%

3790

22

88

0

88%

5338

23

92

0

92%

6806

24

96

0

96%

9013

25

100

0

100%

13174

Tổng SP

-

 

 

Hồi thanh

Thụ động

Miêu tả

Tiêu hao HP, tăng sự cộng hưởng âm thanh

Vũ khí

Bất kỳ loại vũ khí nào hoặc tay không

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

10

0

2.5

9

2

25

0

5.0

98

3

40

0

7.5

280

4

55

0

10.0

597

5

70

0

12.5

1670

6

85

0

15.0

3927

7

100

0

17.5

13174

Tổng SP

-

 

 

Giai điệu sinh tử

Thụ động

Miêu tả

Giảm sự tiêu hao sinh lực, nâng cao kỹ năng nhảy múa hoặc gẩy đàn với niềm đam mê âm nhạc

Vũ khí

Bất kỳ loại vũ khí nào hoặc tay không

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

20

0

10%

53

2

30

0

13%

144

3

40

0

16%

280

4

50

0

19%

468

5

60

0

22%

726

6

70

0

25%

1670

7

80

0

28%

2494

8

90

0

31%

5675

9

100

0

34%

13174

Tổng SP

-

 

 

Quang phổ

Thụ động

Miêu tả

Tạo màn chắn bảo vệ tăng khả năng phòng thủ trước sự tấn công của đối phương

Vũ khí

Bất kỳ loại vũ khí nào hoặc tay không

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

30

0

6%

144

2

45

0

8%

374

3

60

0

10%

726

4

75

0

12%

2082

5

90

0

14%

5675

Tổng SP

-

 

 

 

 

 

Hòa Âm Trận

Trong nhiều trận chiến, nhạc công phát hiện ra rằng mình có thể tạo ra sự nguy hiểm lớn cho đối thủ và họ đã sử dụng điều đó như một kỹ năng tấn công, nâng cao khả năng của họ, khuyến khích động viên đồng đội và tự bảo vệ chính mình trước sự tấn công của đối thủ.

 

 

Huyền tấu đáng sợ

Chủ động

Miêu tả

Tạo những âm thanh kinh hoàng và đau đớn tấn công đối thủ làm họ bị thương

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

4

18

32-39

2

2

8

30

47-57

6

3

12

44

64-78

15

4

16

60

84-102

30

5

20

78

106-130

53

6

24

98

132-161

89

7

28

121

161-197

126

8

32

148

195-238

172

9

36

178

232-284

226

10

40

212

275-336

280

11

44

251

323-394

355

12

48

294

377-460

431

13

52

343

437-535

520

14

56

398

515-618

623

15

60

459

582-711

726

16

64

528

664-816

1079

17

68

605

763-933

1545

18

72

692

870-1064

1834

19

76

788

990-1209

2164

20

80

896

1123-1372

2494

21

84

1016

1271-1554

3790

22

88

1150

1436-1756

5338

23

92

1299

1620-1980

6806

24

96

1464

1825-2230

9013

25

100

1648

2052-2508

13174

Tổng SP

-

 

 

Huyền tấu phún xạ

Chủ động

Miêu tả

Tiêu hao MP, tạo những hợp âm làm cho đối phương bị khủng hoảng âm thanh và bị thương

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

20

312

106-130

53

2

24

394

132-161

89

3

28

487

161-197

126

4

32

593

195-238

172

5

36

714

232-284

226

6

40

850

275-336

280

7

44

1004

323-394

355

8

48

1177

377-460

431

9

52

1372

437-535

520

10

56

1592

515-618

623

11

60

1838

582-711

726

12

64

2114

667-816

1079

13

68

2423

763-933

1545

14

72

2768

870-1064

1834

15

76

3154

990-1209

2164

Tổng SP

-

 

 

Ma pháp khai quan

Chủ động

Miêu tả

Truyền năng lượng dao động hợp âm vào một đối tượng nào đó xung quanh bạn. Khi đối tượng tấn công và làm đối thủ bị thương, một phần sinh lực của đối thủ sẽ được chuyển sang và hồi phục HP cho bạn. Không thể sử dụng kỹ năng này với chính bản thân bạn và tác dụng của kỹ năng chỉ có hiệu quả khi vũ khí kết hợp là Thụ cầm.

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

40

458

305

280

2

44

538

359

355

3

48

628

418

431

4

52

729

486

520

5

56

842

562

623

6

60

970

647

726

7

64

1112

742

1079

8

68

1272

848

1545

9

72

1450

967

1834

10

76

1649

1100

2164

11

80

1871

1248

2494

12

84

2119

1412

3790

13

88

2394

1596

5338

14

92

2701

1800

6806

15

96

3041

2028

9013

16

100

3420

2280

13174

Tổng SP

-

 

 

Huyền tấu bất diệt

Chủ động

Miêu tả

Truyền những âm thanh khủng khiếp và kinh hoàng xung quanh làm nhiều đối thủ bị thương

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

60

0

582-711

726

2

64

0

667-816

1079

3

68

0

763-933

1545

4

72

0

870-1064

1834

5

76

0

990-1209

2164

6

80

0

1123-1372

2494

7

84

0

1271-1554

3790

8

88

0

1436-1756

5338

9

92

0

1620-1980

6806

10

96

0

1825-2230

9013

11

100

0

2052-2508

13174

Tổng SP

-

 

 

Chấn ma phún xạ

Chủ động

Miêu tả

Dồn hết sinh khí trong cơ thể vào năng lượng âm thanh, tấn công 4 lần liên tiếp làm cho những đối thủ xung quanh bạn bị thương

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

80

0

1123-1372

2494

2

84

0

1271-1554

3790

3

88

0

1436-1756

5338

4

92

0

1620-1980

6806

5

96

0

1825-2230

9013

6

100

0

2052-2508

13174

Tổng SP

-

 

 

 

Âm Nhạc Giải Trí

Nhạc Công biết cách chơi đàn để làm khơi dậy những xúc cảm khác nhau của trái tim. Ưu điểm của nhạc công là luôn làm cho người nghe cảm thấy hài lòng với những bản nhạc của họ. Sự hài lòng của các thành viên là động lực giúp các nhạc công sáng tạo nhiều kỹ năng hiệu quả hơn nữa trong hệ này.

 

 

Quân hành dạ khúc

Chủ động

Miêu tả

Tăng tốc độ di chuyển của các thành viên trong nhóm bằng những hành khúc

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

10

30

20%

9

2

20

63

30%

53

3

30

109

40%

144

4

40

173

50%

280

5

50

259

60%

468

6

60

374

70%

726

Tổng SP

1680

 

 

Phòng ngự chi âm

Chủ động

Miêu tả

Những giai điệu mạnh, đầy sức sống gây hiệu ứng tạo thành màn chắn bảo vệ, ngăn chặn những tấn công vật lý và bảo vệ các thành viên trong nhóm. Không thể sử dụng kỹ năng cùng với những kỹ năng khác ngoại trừ Quân hành dạ khúc hoặc Hành khúc phong sương của bảng Âm Nhạc Giải Trí. Tác dụng của kỹ năng này sẽ biến mất cùng lúc khi bản nhạc được ngừng hẳn để triển khai tấn công.

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

20

63

20%

53

2

30

109

23%

144

3

40

173

26%

280

4

50

259

29%

468

5

60

374

32%

726

6

70

527

35%

1670

7

80

730

38%

2494

8

90

995

41%

5675

9

100

1343

44%

13174

Tổng SP

-

 

 

Ma pháp chi âm

Chủ động

Miêu tả

Với những giai điệu nhẹ nhàng du dương gây hiệu ứng tạo thành màn chắn bảo vệ chống lại những tấn công phép thuật và bảo vệ các thành viên trong nhóm. Không thể sử dụng kỹ năng này kết hợp với các kỹ năng khác ngoại trừ Quân hành dạ khúc hoặc Hành khúc phong sương của bảng Âm Nhạc Giải Trí. Tác dụng của kỹ năng này sẽ biến mất cùng với lúc bản nhạc được ngừng hẳn lại để triển khai tấn công.

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

30

109

23%

144

2

40

173

26%

280

3

50

259

29%

468

4

60

374

32%

726

5

70

527

35%

1670

6

80

730

38%

2494

7

90

995

41%

5675

8

100

1343

44%

13174

Tổng SP

-

 

 

Chiến thần phong khúc

Chủ động

Miêu tả

Tăng tỷ lệ tấn công chính xác của các thành viên trong nhóm. Không thể sử dụng kỹ năng này kết hợp với các kỹ năng khác ngoại trừ Quân hành dạ khúc hoặc Hành khúc phong sương của bảng Âm Nhạc Giải Trí. Tác dụng của kỹ năng này sẽ biến mất cùng với lúc bản nhạc được ngừng hẳn lại để triển khai tấn công.

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

40

173

53%

280

2

50

259

63%

468

3

60

374

69%

726

4

70

527

74%

1670

5

80

730

79%

2494

Tổng SP

-

 

 

Hành khúc phong sương

Chủ động

Miêu tả

Tăng tốc độ di chuyển của các thành viên trong nhóm trong một khoảng thời gian nhất định

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

70

527

80%

1670

2

80

730

90%

2494

3

90

995

100%

5675

4

100

1343

110%

13174

Tổng SP

-

 

 

Chiến thần lôi khúc

Chủ động

Miêu tả

Tăng khả năng tập trung tấn công của các thành viên. Không thể sử dụng kỹ năng này kết hợp với các kỹ năng khác ngoại trừ Quân hành dạ khúc hoặc Hành khúc phong sương của bảng Âm Nhạc Giải Trí. Tác dụng của kỹ năng này sẽ biến mất cùng với lúc bản nhạc được ngừng hẳn lại để triển khai tấn công.

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

90

995

84

5675

2

100

1343

89

13174

Tổng SP

-

 

 

 

 

Giai điệu

Nhạc Công thể hiện những cảm xúc vui buồn trong các giai điệu và sử dụng chúng trong các trận chiến. Họ chơi những bản nhạc hào hùng và tuyệt vời để động viên cổ vũ khi đồng đội chiến đấu và gẩy những âm thanh chói tai, buồn rầu, u ám đưa đối thủ vào trạng thái hỗn loạn và giảm sức tấn công.

 

 

Ma thần khốc

Chủ động

Miêu tả

Tạo những âm thanh vang dội gây sự đau đớn, tạm thời làm đóng băng (tê liệt) sự chuyển động của đối phương

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

14

56

2

21

2

24

53

3

89

3

34

88

4

199

4

44

136

5

355

5

54

200

6

571

2

64

286

7

1079

3

74

401

8

1999

4

84

551

9

3790

5

94

749

10

8373

Tổng SP

-

 

 

Phục thánh đơn khúc

Chủ động

Miêu tả

Lựa chọn ngẫu nhiên và làm giảm tác hại của 1 trong các trạng thái dị thường của 1 thành viên trong nhóm bằng những bản nhạc cảm động

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

24

107

3, 68

89

2

34

177

4, 88

199

3

44

272

5, 108

355

4

54

401

6, 128

571

1

64

573

7, 148

1079

2

74

802

8, 168

1999

3

84

1103

9, 188

3790

4

94

1498

10, 208

8373

Tổng SP

-

           

 

 

Nhiếp tâm ma khúc

Chủ động

Miêu tả

Sử dụng những âm thanh mê hoặc làm cho quái vật trở nên thân thiện, chuyển hướng tấn công sang những con quái vật gần đó trong chốc lát. Chỉ có thể sử dụng kỹ năng này với những quái vật và nhóm quái vật thông thường

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

26

119

3

108

2

36

193

4

226

3

46

295

5

393

4

56

432

6

623

5

66

614

7

1420

6

76

856

8

2164

Tổng SP

-

 

 

Chuyển tâm ma khúc

Chủ động

Miêu tả

Chuyển đổi HP thành MP theo một tỷ lệ nào đó, tạo dọng sinh lực mới trong cơ thể

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

HP

Hiệu ứng

SP

1

36

10%

594

226

2

46

10%

856

393

3

56

10%

1204

623

4

66

10%

1663

1420

5

76

10%

2265

2164

6

86

10%

3052

4689

Tổng SP

-

 

 

Quỷ thần khốc

Chủ động

Miêu tả

Tạo những âm thanh rất cao xung quanh mục tiêu, làm cho họ tạm thời không thể di chuyển và bị nhấn chìm trong những giai điệu đó

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Bind Level

SP

1

76

1284

8

2164

2

86

1761

9

4689

3

96

2386

10

9013

Tổng SP

-

 

 

Nhiếp hồn quỷ khúc

Chủ động

Miêu tả

Tạo những sóng âm thanh kỳ lạ thôi miên quái vật, lôi kéo chúng trở thành những đồng minh, tấn công những con quái vật xung quanh đó trong một khoảng thời gian xác định. Kỹ năng này chỉ có hiệu quả thu hút với những quái vật và nhóm quái vật thông thường

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Cấp độ hỗn loạn

SP

1

86

1174

9

4689

2

96

1590

10

9013

Tổng SP

-

 

 

Phục thánh thần khúc

Chủ động

Miêu tả

Chơi những bản nhạc với cảm xúc dâng trào mãnh liệt và truyền đến mục tiêu. Thành viên trong nhóm của bạn, những người nghe thấy bản nhạc sẽ thoát khỏi được một trong những tình trạng tồi tệ, từ những nhược điểm, sự hạn chế

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

86

1761

9

4686

2

96

2386

10

9013

Tổng SP

-

 

 

Chuyển tâm quỷ khúc

Chủ động

Miêu tả

Chuyển đổi HP thành MP theo một tỷ lệ nào đó, tạo dòng sinh lực trong cơ thể thông qua những bản nhạc dâng trào cảm xúc

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

HP

Hiệu ứng

SP

1

98

10%

4673

10811

Tổng SP

-

 

 

 

Âm Thanh

Với khả năng hiểu biết sâu rộng về âm nhạc, Nhạc Công có thể sáng tác ra nhiều bản nhạc khác nhau để an ủi động viên đồng đội khi họ đau đớn hoặc đánh những âm thanh làm đối thủ kinh hoàng. Những bản nhạc của họ được sáng tác với mục đích hỗ trợ các thành viên, ngăn cản sức tấn công của đối thủ và giành được chiến thắng vẻ vang trong các trận chiến.

 

 

 

Hấp lực ma khúc

Chủ động

Miêu tả

Bằng những âm thanh réo rắt và bất ngờ inh ỏi, làm cho đối thủ choáng váng và bị bị thương, một phần năng lượng của họ sẽ được chuyển sang cho bạn để hồi phục MP. Bạn có thể sử dụng kỹ năng này mà không cần phải quan tâm đến khả năng phòng thủ của đối phương

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

10

36

163

9

2

14

48

217

21

3

18

62

280

41

4

22

78

352

71

5

26

96

433

108

6

30

117

526

144

7

34

140

630

199

8

38

166

749

253

9

42

196

883

318

10

46

230

1034

393

11

50

267

1203

468

12

54

310

1394

571

Tổng SP

2596

 

 

Hồi tâm sứ khúc

Chủ động

Miêu tả

Nhờ vào những giai điệu đầy sức sống, hồi phục lượng nhỏ MP cho một mục tiêu nào đó trong một khoảng thời gian xác định, động viên tinh thần của họ.

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

10

229

76

9

2

16

348

116

30

3

22

494

165

71

4

28

672

224

126

5

34

887

296

199

6

40

1145

382

280

7

46

1454

485

393

8

52

1822

607

520

9

58

2261

754

675

10

64

2781

927

1079

11

70

3397

1132

1670

12

76

4123

1374

2164

13

82

4979

1660

2975

14

88

5985

1995

5338

15

94

7166

2389

8373

16

100

8550

2850

13174

Tổng SP

-

           

 

 

Vệ thần đơn khúc

Chủ động

Miêu tả

Tạo âm thanh dao động xung quanh bạn, bảo vệ bạn trước sự tấn công của quái vật trong chốc lát

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

20

84

30

53

2

30

146

40

144

3

40

230

50

280

4

50

345

60

468

5

60

499

70

726

6

70

703

80

1670

7

80

973

90

2494

8

90

1328

100

5675

9

100

1790

110

13174

Tổng SP

-

 

 

Phục khí song khúc

Chủ động

Miêu tả

Chơi bản nhạc cảm xúc để hồi phục sinh lực của bạn đồng thời hồi phục lượng MP theo 1 tỷ lệ nào đó cho 2 thành viên trong nhóm đang ở gần bạn nhất

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

20

246

246

53

2

26

338

338

108

3

32

450

450

172

4

38

585

585

253

5

44

747

747

355

6

50

940

940

468

7

56

1170

1170

623

8

62

1443

1443

813

9

68

1767

1767

1545

10

74

2149

2149

1999

11

80

2599

2599

2494

12

86

3129

3129

4689

13

92

3751

3751

6806

14

98

4480

4480

10811

Tổng SP

-

 

 

Phá trận đơn khúc

Chủ động

Miêu tả

Sử dụng những âm thanh chói tai xung quanh mục tiêu làm cho quái vật chuyển hướng tấn công vào mục tiêu đó

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

30

109

2464

144

2

36

145

3225

226

3

42

188

4138

318

4

48

239

5231

431

5

54

301

6534

571

6

60

374

8082

726

7

66

461

9917

1420

8

72

563

12086

1834

9

78

684

14644

2329

10

84

827

17656

3790

11

90

995

21194

5675

12

96

1193

25345

9013

Tổng SP

-

 

 

Hấp lực quỷ khúc

Chủ động

Miêu tả

Bắt đầu với những bản nhạc du dương êm ái rồi bất ngờ tăng cường độ tạo thành những âm thanh kinh hoàng làm cho đối phương choáng váng và bị thương. Phần năng lượng bị thiệt hại của họ sẽ được chuyển sang cho bạn để hồi phục lượng MP. Có thể sử kỹ này mà không cần quan tâm đến khả năng phòng thủ của đối phương

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

60

307

1379

726

2

64

352

1582

1079

3

68

402

1809

1545

4

72

458

2063

1834

5

76

521

2346

2164

6

80

591

2661

2494

7

84

670

3013

3790

8

88

757

3405

5338

9

92

854

3841

6806

10

96

961

4325

9013

11

100

1081

4864

13174

Tổng SP

-

 

 

Phục khí hòa khúc

Chủ động

Miêu tả

Hồi phục MP cho tất cả các thành viên trong nhóm theo một tỷ lệ nào đó

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

70

4718

1887

1670

2

76

5727

2291

2164

3

82

6916

2766

2975

4

88

8313

3325

5338

5

94

9953

3981

8373

6

100

11875

4750

13174

Tổng SP

-

 

 

Hồi tâm thánh khúc

Chủ động

Miêu tả

Hồi phục lượng nhỏ MP cho các thành viên xung quanh bạn trong một khoảng thời gian xác định, khuyến khích tinh thần của họ bằng những giai điệu nhẹ nhàng đầy sức sống

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

90

15896

2119

5675

2

96

19008

2534

9013

Tổng SP

-

 

 

 

Cuộc Sống Tươi Đẹp

Niềm yêu thích của Nhạc Công là các vũ điệu tuyệt vời, tiếp thêm sinh lực cho họ và các thành viên trong nhóm. Các Nhạc Công đã sáng tạo rất nhiều các vũ điệu khác nhau. Tuy nhiên, kỹ năng này chỉ phát huy tác dụng khi được kết hợp với âm nhạc.

 

 

 

Minh kính chi vũ

Thụ động

Miêu tả

Nâng cao hiệu quả của kỹ năng khi nhạc công biểu diễn những giai điệu nhẩy thú vị với những cử động nhẹ nhàng. Kỹ năng này chỉ có tác dụng khi sử dụng các chiêu của dòng Nhạc Hội Khiêu Vũ

Vũ khí

Bất kỳ loại vũ khí nào hoặc tay không

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

30

0

5.0

144

2

45

0

7.5

374

3

60

0

10.0

726

4

75

0

12.5

2082

5

90

0

15.0

5675

Tổng SP

-

 

 

Vệ thần vũ

Thụ động

Miêu tả

Tập trung năng lượng linh hồn vào các vũ điệu, bạn không thể ngừng biểu diễn ngay cả khi bị tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng kỹ năng này khi đã có kỹ năng của dòng Nhạc Hội Khiêu Vũ

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

40

0

8

280

2

55

0

10

597

1

70

0

12

1670

2

85

0

14

3927

2

100

0

16

13174

Tổng SP

-

 

 

 

Nhạc Hội Khiêu Vũ

Trong các trận đấu, Nhạc Công thể hiện các vũ điệu cảm xúc nhằm động viên tinh thần và sức chiến đấu của đồng đội. Kỹ năng này chỉ được sử dụng khi có âm nhạc và nếu Nhạc Công sử dụng bản nhạc để tấn công hoặc sử dụng một kỹ năng khác thì tác dụng của kỹ năng này sẽ biến mất. Bạn không thể sử dụng kỹ năng này cùng lúc với các kỹ năng khác của dòng Nhạc Hội Khiêu Vũ.

 

 

Dũng kính chi vũ

Chủ động

Miêu tả

Nâng cao tinh thần chiến đấu của đồng đội và tăng khả năng phòng ngự vật lý khoảng cách gần bằng những vũ điệu thể hiện sự dũng cảm. Không thể sử dụng kỹ năng này đồng thời với các kỹ năng khác và tác dụng sẽ biến mất khi bị tấn công. Tác dụng của kỹ năng chỉ phát huy trong một phạm vi giới hạn nhất định

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

20

63

10%

53

2

30

109

14%

144

3

40

173

18%

280

4

50

259

22%

468

5

60

374

26%

726

Tổng SP

1671

 

 

Ma pháp chi vũ

Chủ động

Miêu tả

Kích thích trí lực để nâng cao khả năng phòng thủ phép thuật của các thành viên trong nhóm bằng cách thể hiện những cảm xúc tinh tế trong các vũ điệu. Không thể sử dụng kỹ năng này đồng thời với các kỹ năng khác và tác dụng sẽ biến mất khi bị tấn công. Tác dụng của kỹ năng chỉ phát huy trong một phạm vi giới hạn nhất định

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

30

109

14%

144

2

40

173

18%

280

3

50

259

22%

468

4

60

374

26%

726

5

70

527

30%

1670

Tổng SP

-

 

 

Trị năng chi vũ

Chủ động

Miêu tả

Kết hợp hài hòa thể xác và linh hồn của các thành viên trong nhóm, tăng khả năng hồi sinh. Không thể sử dụng kỹ năng này đồng thời với các kỹ năng khác và tác dụng sẽ biến mất khi bị tấn công. Tác dụng của kỹ năng chỉ phát huy trong một phạm vi giới hạn nhất định

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

40

173

18%

280

2

50

259

22%

468

3

60

374

26%

726

4

70

527

30%

1670

5

80

730

34%

2494

Tổng SP

-

 

 

Phục ma chi vũ

Chủ động

Miêu tả

Tăng sự phấn khích cho các thành viên bằng những giai điệu nhẩy vui tươi, đầy sức sống và giảm lượng tiêu hao MP khi sử dụng kỹ năng này. Không thể sử dụng kỹ năng này đồng thời với các kỹ năng khác và tác dụng sẽ biến mất khi bị tấn công. Tác dụng của kỹ năng chỉ phát huy trong một phạm vi giới hạn nhất định

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

50

259

22%

468

2

60

374

26%

726

3

70

527

30%

1670

4

80

730

34%

2494

5

90

995

38%

5675

Tổng SP

-

 

 

Chiến thần chi vũ

Chủ động

Miêu tả

Nâng cao tinh thần chiến đấu của các thành viên xung quanh bằng những vũ điệu thể hiện sự hiếu chiến. Không thể sử dụng kỹ năng này đồng thời với các kỹ năng khác và tác dụng sẽ biến mất khi bị tấn công. Tác dụng của kỹ năng chỉ phát huy trong một phạm vi giới hạn nhất định

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

70

527

30%

1670

2

80

730

34%

2494

3

90

995

38%

5675

4

100

1341

42%

13174

Tổng SP

-

 

 

Kỳ quang chi vũ

Chủ động

Miêu tả

Động viên tinh thần của các thành viên bằng những vũ điệu thể hiện những dòng cảm xúc mạnh mẽ, tăng khả năng tấn công phép thuật. Không thể sử dụng kỹ năng này đồng thời với các kỹ năng khác và tác dụng sẽ biến mất khi bị tấn công. Tác dụng của kỹ năng chỉ phát huy trong một phạm vi giới hạn nhất định

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

80

730

34%

2494

2

90

995

38%

5675

3

100

1341

42%

13174

Tổng SP

-

 

 

Hoạt lực chi vũ

Chủ động

Miêu tả

Tinh thần bình tĩnh của các thành viên gần bạn sẽ mang đến cảm xúc cân bằng nhẹ nhàng cho điệu nhảy, làm tăng khả năng hồi sinh. Không thể sử dụng kỹ năng này đồng thời với các kỹ năng khác và tác dụng sẽ biến mất khi bị tấn công. Tác dụng của kỹ năng chỉ phát huy trong một phạm vi giới hạn nhất định

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

90

995

38%

5675

2

100

1341

42%

13174

Tổng SP

-

 

 

Hoạt thần chi vũ

Chủ động

Miêu tả

Giảm sự tiêu hao MP, mang niềm vui của cuộc sống vào những điệu nhảy, tạo tinh thần thoải mái cho các thành viên. Không thể sử dụng kỹ năng này đồng thời với các kỹ năng khác và tác dụng sẽ biến mất khi bị tấn công. Tác dụng của kỹ năng chỉ phát huy trong một phạm vi giới hạn nhất định

Vũ khí

Thụ cầm

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

100

1341

42%

13174

Tổng SP

-

 Xem tiếp: Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Tân Thủ Châu Á trong SRO