f
 


Hướng Dẫn Kỹ Năng Mục Sư

Hệ thống kỹ năng - Châu Âu - Mục sư trong SRO

 

Tín ngưỡng thần thánh trong SRO

Mục sư tôn vinh chủ nghĩa thần thánh và giữ vững niềm tin tuyệt đối. Họ sẽ trừng phạt đích đáng những lời lẽ báng bổ thánh thần. Là người đại diện của Chúa, họ thể hiện một niềm kính trọng và luôn lắng nghe lời chỉ dạy của Chúa trước sự tấn công của đối thủ.

 

Thiên Đường Chi N

Thụ động

Miêu tả

Tăng khả năng tấn công khi sử dụng Trial Cross, Justice Cross và các kỹ năng khác thuộc dòng…, thể hiện sự tức giận khi dám coi thường thần thánh

Vũ khí yêu cầu

Không

Kỹ năng yêu cầu

Không

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

4

0

4%

2

2

8

0

8%

6

3

12

0

12%

15

4

16

0

16%

30

5

20

0

20%

53

6

24

0

24%

89

7

28

0

28%

126

8

32

0

32%

172

9

36

0

36%

226

10

40

0

40%

280

11

44

0

44%

355

12

48

0

48%

431

13

52

0

52%

520

14

56

0

56%

623

15

60

0

60%

726

16

64

0

64%

1079

17

68

0

68%

1545

18

72

0

72%

1834

19

76

0

76%

2164

20

80

0

80%

2494

21

84

0

84%

3790

22

88

0

88%

5338

23

92

0

92%

6806

24

96

0

96%

9013

25

100

0

100%

13174

Tổng SP

50891

 

Tôn thờ trong SRO

Hệ kỹ năng này là yêu cầu cần thiết mà các mục sư phải đầu tiên. Sử dụng thần công, họ tạo ra nguồn năng lượng, làm tăng sức mạnh, niềm tin của họ, do đó thần công được sử dụng ngay.

 

 

Thâu Nan Thập Tự Giá

Chủ động

Miêu tả

Làm đối phương bị tổn thương

Vũ khí yêu cầu

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Không

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

4

20

32-39

2

2

8

33

47-57

6

3

12

48

64-78

15

4

16

65

84-102

30

5

20

84

106-130

53

6

24

106

132-161

89

7

28

132

161-197

126

8

32

160

195-238

172

9

36

193

232-284

226

10

40

230

275-336

280

11

44

271

323-394

355

12

48

318

377-460

431

13

52

371

437-535

520

14

56

431

515-618

623

15

60

497

582-711

726

16

64

572

667-816

1079

17

68

656

763-933

1545

18

72

749

870-1064

1834

19

76

854

990-1209

2164

20

80

970

1123-1372

2494

21

84

1100

1271-1554

3790

22

88

1245

1436-1756

5338

23

92

1406

1620-1980

6806

24

96

1586

1825-2230

9013

25

100

1785

2052-2508

13174

Tổng SP

50891

 

 

Hồi sinh Thuật

Chủ động

Miêu tả

Phục hồi HP ở mức độ thấp cho một đối tượng nào đó

Vũ khí yêu cầu

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Không

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

4

29

73

2

2

10

51

127

9

3

16

77

193

30

4

22

110

275

71

5

28

149

373

126

6

34

197

493

199

7

40

254

636

280

8

46

323

808

393

9

52

405

1012

520

Tổng SP

1630

           

 

 

Trùng Sinh

Chủ động

Miêu tả

Hồi sinh cho đồng đội, mang linh hồn họ quay trở lại

Vũ khí

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Không

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

10

60

30, 152

9

2

20

127

40, 295

53

3

30

219

50, 493

144

4

40

346

60, 763

280

5

50

518

70, 1128

468

Tổng SP

954

 

 

Lời Nguyện Thuần Khiết

Chủ động

Miêu tả

Cầu nguyện cho một đối tượng, làm giảm tác hại của những trạng thái dị thường ngoài trừ sự bất tỉnh và đóng băng (tê liệt) và ngăn chặn bùa chú Cạm bẫy hút máu

Vũ khí

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Không

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

14

28

2, 48

21

2

24

53

3, 68

89

3

34

88

4, 88

199

4

44

136

5, 108

355

5

54

200

6, 128

571

2

64

286

7, 148

1079

3

74

401

8, 168

1999

4

84

551

9, 188

3790

5

94

749

10, 208

8373

Tổng SP

16476

 

 

Công Tâm Thập Tự Giá

Chủ động

Miêu tả

Làm đối phương trước mặt bị tổng thương và giảm khả năng tấn công phép thuật

Vũ khí

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Không

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

60

995

582-711

726

2

64

1144

667-816

1079

3

68

1312

763-933

1545

4

72

1499

870-1064

1834

5

76

1708

990-1209

2164

6

80

1941

1123-1372

2494

7

84

2201

1271-1554

3790

8

88

2491

1436-1756

5338

9

92

2813

1620-1980

6806

10

96

3172

1825-2230

9013

11

100

3571

2052-2508

13174

Tổng SP

47963

 

 

Hơi Thở Hồi Sinh

Chủ động

Miêu tả

Truyền năng lượng của bạn để phục hồi lượng HP đáng kể cho một thành viên trong nhóm

Vũ khí

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Không

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

60

539

1347

726

2

66

661

1653

1420

3

72

806

2014

1834

4

78

976

2441

2329

5

84

1177

2943

3790

6

90

1413

3532

5675

7

96

1690

4224

9013

Tổng SP

24787

 

 

Chuyển Sinh

Chủ động

Miêu tả

Hồi sinh ở cấp độ cao hơn cho đồng đội, mang linh hồn quay trở lại khi cơ thể đã lạnh cứng

Vũ khí

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Không

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

60

748

80, 3233

726

2

70

1055

90, 4529

1670

3

80

1450

100, 6238

2494

4

90

1991

110, 8478

5675

5

100

2686

120, 11400

13174

Tổng SP

23739

 

 

Lời Nguyện Cầu Hoàn Hảo

Chủ động

Miêu tả

Giảm thiểu trạng thái dị thường cho các thành viên trong nhóm ngoại trừ bất tỉnh và hóa đá (tê liệt). Có thể sử dụng kỹ năng này chữa trị cùng một lúc 2 trạng thái dị thường. Cạm bẫy hút máu cũng sẽ bị đẩy lùi (hạn chế)

Vũ khí

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Không

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

66

614

152, 7

1420

2

76

856

172, 8

2164

3

86

1174

192, 9

4689

4

96

1590

212, 10

9013

Tổng SP

17286

 

Ý Chí Kiên Định trong SRO

Mục sư đã rèn luyện ý chí nghe theo những lời Chúa đã dậy để tăng sức mạnh hồi sinh vì thế họ có thể mang lại sự yên bình tĩnh lặng cho mọi người. Với một tinh thần kiên định, họ làm tăng nguồn sức mạnh hồi sinh lớn hơn rất nhiều so với thể lực của mình.

 

 

Đức tin

Thụ động

Miêu tả

Giảm lượng HP và phục hồi lượng nhỏ MP. Tăng khả năng phòng thủ chống lại những trạng thái dị thường của dòng Curse Line, chỉ có hiệu quả khi được trang bị giáp vải

Vũ khí

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Không

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

10

0

2%, 20, 1

9

2

16

0

4%, 26, 2

30

3

22

0

6%, 32, 3

71

4

28

0

8%, 38, 4

126

5

34

0

10%, 44, 4

199

6

40

0

12%, 50, 5

280

7

46

0

14%, 56, 6

393

8

52

0

16%, 62, 6

520

9

58

0

18%, 68, 7

675

10

64

0

20%, 74, 7

1079

11

70

0

20%, 80, 8

1670

12

76

0

20%, 86, 8

2164

13

82

0

20%, 92, 9

2975

14

88

0

20%, 98, 9

5338

15

94

0

20%, 104, 10

8373

16

100

0

20%, 110, 10

13174

Tổng SP

37076

 

Hồi Phục Ý Chí trong SRO

Mục sư được ban phát nguồn năng lượng thần thánh vô biên của Chúa, sử dụng năng lượng đó để chữa trị các vết thương và sự đau đớn cho các thành viên. Trong thời gian đó, họ tiếp tục rèn luyện kỹ năng hồi sinh và sáng tạo thêm nhiều kỹ năng gây bất lợi cho đối thủ. Chỉ có một số mục sư sử dụng kỹ năng này nhưng giờ đây nó đã được sử dụng rộng rãi và trở thành chiêu thức tấn công độc nhất vô nhị của mục sư

 

 

Hồi Sinh Đẳng Cấp Cao

Chủ động

Miêu tả

Đối thủ bị thương nếu rơi vào năng lượng thần thánh. Không phụ thuộc vào khả năng phòng ngự của đối phương

Vũ khí

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Đức tin [cấp độ 2]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

20

125

623

58

2

26

171

857

108

3

32

228

1141

172

4

38

296

1482

253

5

44

378

1892

355

6

50

476

2381

468

7

56

593

2964

623

8

62

731

3655

813

9

68

895

4475

1545

10

74

1088

5442

1999

11

80

1317

6583

2494

12

86

1585

7925

4689

13

92

1900

9500

6806

14

98

2269

11347

10811

Tổng SP

31194

 

 

Siêu Hồi Sinh

Chủ động

Miêu tả

Làm cho đối thủ trước mặt bị thương rất nặng mà không bị phụ thuộc vào khả năng phòng ngự của đối phương

Vũ khí

Nhất Bổng

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

70

1912

4780

1670

2

76

2321

5802

2164

3

82

2802

7006

2975

4

88

3369

8422

5338

5

94

4033

10084

8373

6

100

4812

12030

13174

Tổng SP

33694

 

Hồi Phục trong SRO

Năng lượng hồi sinh có tác dụng rất lớn việc chữa trị các vết thương và sự đau đớn. Năng lượng càng lớn, Mục sư sẽ truyền năng lượng thần thánh đó một cách rộng rãi, và hồi sinh được cho nhiều người hơn.

 

 

Hồi sinh nhóm

Chủ động

Miêu tả

Phục hồi HP ở mức độ thấp cùng một lúc cho các thành viên trong nhóm đang ở các nơi khác nhau

Vũ khí

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Đức tin [cấp độ 2]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

20

197

246

58

2

26

271

338

108

3

32

360

450

172

4

38

468

585

253

5

44

598

747

355

6

50

752

940

468

7

56

936

1170

623

8

62

1155

1443

813

Tổng SP

2597

 

 

Tỏa Hồi Sinh Khí

Chủ động

Miêu tả

Truyền năng lượng hồi sinh một cách rộng rãi để phục hồi lượng HP cho các thành viên trong nhóm một cách tự động

Vũ khí

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Đức tin [cấp độ 2]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

20

140

246

58

2

26

193

338

108

3

32

257

450

172

4

38

334

585

253

5

44

427

747

355

6

50

537

940

468

7

56

669

1170

623

7

62

825

1443

813

Tổng SP

2850

 

 

Viên Chi Hồi Sinh

Chủ động

Miêu tả

Phục hồi từng lượng nhỏ HP cho một thành viên đặc biệt trong từng khoảng thời gian nào đó

Vũ khí

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Đức tin [cấp độ 4]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

30

460

287

144

2

36

602

376

226

3

42

773

483

318

4

48

976

610

431

5

54

1220

762

571

6

60

1509

943

726

7

66

1851

1157

1420

8

72

2256

1410

1834

9

78

2734

1708

2329

10

84

3296

2060

3790

11

90

3956

2473

5675

12

96

4731

2957

9013

Tổng SP

26477

 

 

Luồng Khí Hồi Sinh

Chủ động

Miêu tả

Phục hồi HP cho bạn và các thành viên trong nhóm

Vũ khí

Nhất Bổng

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

70

1510

1887

1670

2

76

1833

2291

2164

3

82

2213

2766

2975

4

88

2660

3325

5338

5

94

3185

3981

8373

6

100

3800

4750

13174

Tổng SP

33694

 

 

Thiện Ân Hồi Sinh

Chủ động

Miêu tả

Sử dụng nội lực tìm kiếm và phục hồi lượng HP cho các thành viên trong nhóm một cách tự động. Có tác dụng ngay cả với những người đang đứng gần đồng đội của bạn

Vũ khí

Nhất Bổng

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

70

1078

1884

1670

2

76

1309

2291

2164

3

82

1581

2766

2975

4

88

1900

3325

5338

5

94

2275

3981

8373

6

100

2714

4750

13174

Tổng SP

33694

 

 

Quỹ Đạo Hồi Sinh

Chủ động

Miêu tả

Thể hiện tinh thần đồng đội. Phục hồi 1 lượng nhỏ HP cho bạn và các thành viên trong nhóm trong 1 khoảng thời gian cố định

Vũ khí

Nhất Bổng

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

80

5822

1819

2494

2

86

7009

2190

4689

3

92

8402

2626

6806

4

98

10035

3136

10811

Tổng SP

24800

 

Thần Chú Hồi Sinh trong SRO

Mục sư thể hiện niềm tôn kính, sùng bái vào đức tin và ban phát phước lành cho mọi người, mong muốn truyền bá tư tưởng, tình yêu Chúa tới nhiều người. Chúa ban phát cho mục sư những phép mầu để cứu rỗi linh hồn mọi người.

 

 

Thuật Bối Tứ Thiên

Chủ động

Miêu tả

Đọc kinh cầu nguyện tạo lớp bảo vệ bạn và đồng đội, ngăn chặn sự tấn công vật lý và tấn công phép thuật của đối phương.

Vũ khí

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Đức tin [cấp độ 2]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

24

214

115, 183

89

2

30

293

154, 246

144

3

36

388

202, 322

226

4

42

502

259, 414

318

5

48

639

327, 523

431

6

54

803

408, 653

571

7

60

998

505, 808

726

8

66

1229

620, 992

1420

9

72

1503

755, 1209

1834

10

78

1827

915, 1464

2327

11

84

2208

1103, 1766

3790

12

90

2656

1325, 2119

5675

13

96

3181

1584, 2534

9013

Tổng SP

26566

           

 

 

Thần Hữu Thuyên Dũ Thuật

Chủ động

Miêu tả

Phục hồi HP cho một thành viên đặc biệt theo 1 tỷ lệ nhất định

Vũ khí yêu cầu

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Đức tin [cấp độ 4]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

30

365

821

144

2

36

478

1075

226

3

42

613

1379

318

4

48

775

1744

431

5

54

968

2178

571

6

60

1197

2694

726

7

66

1469

3306

1420

8

72

1790

4029

1834

Tổng SP

5670

 

 

Tỏa Thuyên Dũ

Chủ động

Miêu tả

Giảm lượng HP theo 1 tỷ lệ nào đó để tăng tỷ lệ pháp thuật hồi sinh cho đồng đội

Vũ khí yêu cầu

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Đức tin [cấp độ 6]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

40

1272

445

280

2

46

1615

565

393

3

52

2025

709

520

4

58

2512

879

675

5

64

3090

1082

1079

6

70

3774

1321

1670

7

76

4581

1604

2164

8

82

5532

1936

2975

Tổng SP

8563

 

 

Đại Thần Hữu Thuyên Dũ

Chủ động

Miêu tả

Sử dụng năng lượng hồi sinh làm phục hồi máu cho tất cả các thành viên trong nhóm 1 lần

Vũ khí yêu cầu

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Đức tin [cấp độ 6]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

40

1130

1272

280

2

46

1436

1615

393

3

52

1800

2025

520

4

58

2233

2512

675

5

64

2747

3090

1079

6

70

3355

3774

1670

7

76

4072

4581

2164

8

82

4918

5532

2975

Tổng SP

8563

 

 

Thần Thánh Thuyên Dũ Thuật

Chủ động

Miêu tả

Với năng lượng thần thánh, phục hồi HP cho một đối tượng nào đó

Vũ khí yêu cầu

Nhất Bổng

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

80

2310

5198

2494

2

86

2781

6258

4689

3

92

3334

7502

6806

4

98

3982

8960

10811

Tổng SP

24800

 

 

Tỏa Thần Thánh Thuyên Dũ

Chủ động

Miêu tả

Cảm nhận được đau đớn của đồng đội, để cứu họ trong khoảng thời gian đã định, theo chu kỳ nhất định, hơi ấm Thiên Đường được tạo ra sẽ được chia sẻ cho thành viên có mức HP thấp nhất, và lực tấn công ma thuật của vũ khí đang mang sẽ ảnh hưởng đến lượng hồi phục. Do đó là phép thuật thần thánh giúp hồi phục.

Vũ khí yêu cầu

Nhất Bổng

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

90

7065

2473

5675

2

96

8448

2957

9013

Tổng SP

14688

 

 

Đại Thần Thánh Thuyên Dũ

Chủ động

Miêu tả

Thăng hoa bằng cách hét to lời cầu nguyện mang tấm lòng muốn cứu nhiều người hơn nữa, nhận được ân huệ cứu thương của thiên thượng từ thần linh, và làm hồi phục nhanh chóng HP cho tất cả thành viên nhóm.

Vũ khí yêu cầu

Nhất Bổng

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

90

6280

7065

5675

2

96

7510

8448

9013

Tổng SP

14688

 

Phục sinh trong SRO

Dòng hồi sinh là kỹ năng mà Chúa ban phát cho mục sư để cứu sống những người bị thương. Với kỹ năng này, họ mang linh hồn trở lại với những người đã hy sinh.

 

  Đại Trùng Sinh

Chủ động

Miêu tả

Phục hồi một phần năng lượng cho đồng đội.

Vũ khí yêu cầu

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Đức tin [cấp độ 4]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

40

692

60, 10%, 763, 763

280

2

50

1036

70, 15%, 1128, 1128

468

3

60

1497

80, 15%, 1616, 1616

726

4

70

2110

90, 20%, 2264, 2264

1670

5

80

2920

100, 20%, 3119, 3119

2494

Tổng SP

5638

 

 

Sái Tự Trùng Sinh

Chủ động

Miêu tả

Hồi sinh cho những linh hồn đang gặp nguy hiểm

Vũ khí yêu cầu

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Không

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

40

461

10%, 45%, 45%, 50%, 20%

280

2

50

690

15%, 50%, 50%, 50%, 25%

468

3

60

998

15%, 55%, 55%, 50%, 30%

726

4

70

1406

20%, 60%, 60%, 50%, 35%

1670

5

80

1946

20%, 65%, 65%, 50%, 40%

2494

Tổng SP

5638

           

 

 

Thần Thánh Đại Trùng Sinh

Chủ động

Miêu tả

Cầu xin sức mạnh vĩnh cửu của các vị thần cho linh hồn đồng đội đang lang thang, thổi hơi thở của sự sống vào cơ thể đã chết của thành viên nhóm ở trong một phạm vi nhất định và khiến hồi sinh cùng lúc.

Vũ khí yêu cầu

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Không

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

90

3983

110, 8478

5675

2

100

5372

120, 11400

13174

Tổng SP

18849

 

 

Sái Phẩm Trùng Sinh

Chủ động

Miêu tả

Đánh thức linh hồn của đồng đội đã chết, một phần của linh hồn đó dâng cho thần linh và làm cho linh hồn hồi sinh ở trạng thái méo mó. Tồn tại được hồi sinh thay vì giảm lực tấn công trong thời gian nhất định do trả giá cho sự hy sinh thì lực phòng thủ lại tăng mạnh, và khi trở lại trạng thái bình thường HP và MP giảm một cách nhanh chóng.

Vũ khí yêu cầu

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Không

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

90

2655

110, 25%, 70%, 70%

5675

2

100

3581

120, 30%, 75%, 75%

13174

Tổng SP

18849

 

Hào Quang trong SRO

Mục sư sử dụng đức tin để hồi sinh mọi người và bảo vệ các thành viên trong nhóm trước thế lực ác quỷ, đóng góp vai trò rất quan trọng trong nhóm. Tuy nhiên, họ sẽ là người gặp nhiều nguy hiểm nhất nếu sức tấn công và khả năng phòng thủ của nhóm đó yếu hơn đối thủ. Hiện tại, mục sư được trang bị giáp nhẹ được bảo vệ bằng hào quang của Chúa, trở thành một trong những mục tiêu khó khăn đối với kẻ thù trong trận chiến.

 

 

Phúc Thiện

Thụ động

Miêu tả

Tăng khả năng tấn công phép thuật và khả năng phòng ngự vật lý. Chỉ có thể sử dụng khi bạn đang được trang bị giáp nhẹ.

Vũ khí yêu cầu

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Không

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

10

0

1, 0, 0, 0, 20, 1

9

2

16

0

2, 0, 0, 0, 26, 2

30

3

22

0

3, 3, 0, 0, 32, 3

71

4

28

0

4, 4, 0, 0, 38, 3

126

5

34

0

5, 5, 9, 0, 44, 4

199

6

40

0

6, 6, 12, 0, 50, 4

280

7

46

0

6, 6, 15, 24, 56, 5

393

8

52

0

7, 7, 19, 30, 62, 6

520

9

58

0

8, 8, 24, 38, 68, 6

675

10

64

0

9, 9, 29, 46, 74, 7

1079

11

70

0

10, 10, 34, 54, 80, 7

1670

12

76

0

11, 11, 39, 62, 86, 8

2164

13

82

0

12, 12, 44, 70, 92, 9

2975

14

88

0

13, 13, 49, 78, 98, 9

5338

15

94

0

14, 14, 54, 86, 104, 10

8373

16

100

0

15, 15, 59, 92, 110, 10

13174

Tổng SP

37076

 

 

Hào Quang Giáp

Thụ động

Miêu tả

Tăng khả năng phòng ngự vật lý bằng vầng hào quang bảo vệ. Kỹ năng này chỉ có hiệu quả khi bạn được trang bị giáp nhẹ.

Vũ khí yêu cầu

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Không

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

20

0

9

53

2

26

0

13

108

3

32

0

17

172

4

38

0

22

253

5

44

0

28

355

6

50

0

35

486

7

56

0

44

623

8

62

0

54

813

9

68

0

66

1545

10

74

0

81

1999

11

82

0

97

2494

12

88

0

117

4689

13

94

0

141

6806

14

100

0

168

10811

Tổng SP

27207

 

 

Thần Linh Giáp

Thụ động

Miêu tả

Tăng khả năng phòng ngự phép thuật. Kỹ năng này chỉ có hiệu quả khi bạn được trang bị giáp nhẹ.

Vũ khí yêu cầu

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Phúc Thiện [cấp độ 4]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

30

0

25

144

2

36

0

32

226

3

42

0

41

318

4

48

0

52

431

5

54

0

65

571

6

60

0

81

726

7

66

0

99

1420

8

72

0

121

1834

9

78

0

146

2329

10

84

0

177

3790

11

90

0

212

5675

12

96

0

253

9013

Tổng SP

26477

 

Cảm tử trong SRO

Mục sư nhờ vào năng lượng thần thánh để cứu chữa vết thương và bảo vệ mọi người, truyền kinh thánh và cuối cùng để cứu sống người khác, mục sư chấp nhận hy sinh chính bản thân mình. Sẵn sàng chấp nhận hy sinh sự sống của mình, mục sư muốn truyền bá những tư tưởng kinh thánh cho mọi người.

 

 

Phụng Hiến

Chủ động

Miêu tả

Làm đối thủ bị tổn thương. Không thể sử dụng kỹ năng khi nội lực của bạn nhỏ hơn so với yêu cầu cần thiết.

Vũ khí yêu cầu

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Phúc Thiện [cấp độ 6]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

40

0

275-336

280

2

44

0

323-394

355

3

48

0

377-460

431

4

52

0

437-535

520

5

56

0

505-618

623

6

60

0

582-711

726

7

64

0

667-816

1079

8

68

0

763-933

1545

9

72

0

870-1064

1834

Tổng SP

7393

 

 

Phụng Hiến Đích Thuần Túy

Chủ động

Miêu tả

Làm cho những đối thủ ở gần bị tổn thương khá lớn. Không thể sử dụng kỹ năng khi mà nội lực của bạn nhỏ hơn so với yêu cầu cần thiết của kỹ năng.

Vũ khí yêu cầu

Nhất Bổng

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

80

0

1123-1372

2494

2

84

0

1271-1554

3790

3

88

0

1436-1756

5338

4

92

0

1620-1980

6806

5

96

0

1825-2230

9013

6

100

0

2052-2508

13174

Tổng SP

40615

 

Lời Cầu Nguyện trong SRO

Niềm tin vào Chúa và những lời cầu nguyện kinh thánh đã mang lại một nguồn sức mạnh cho các mục sư. Với sức mạnh của thần công, mục sư làm các đối thủ rơi vào trạng thái dị thường, tê cóng bàn chân hoặc bảo vệ các thành viên trong nhóm thoát khỏi những cuộc tấn công của đối phương. Những mục sư trung thành chỉ sử dụng hệ kỹ năng này.

 

 

Thánh Ngữ

Chủ động

Miêu tả

Trong chốc lát bảo vệ đồng đội thoát khỏi trạng thái dị thường ngoại trừ trạng thái ngất và đóng băng.

Vũ khí yêu cầu

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Phúc Thiện [cấp độ 1]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

14

25

48, 2

21

2

24

107

68, 3

89

3

34

177

88, 4

199

4

44

272

108, 5

355

5

54

401

128, 6

571

6

64

573

148, 7

1079

7

74

802

168, 8

1999

8

84

1103

188, 9

3790

9

94

1498

208, 10

8373

Tổng SP

16476

 

 

Ảo ảnh Thiên Đường

Chủ động

Miêu tả

Làm cho đối thủ bị rơi vào cạm bẫy ảo ảnh và không thể di chuyển được

Vũ khí yêu cầu

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Phúc Thiện [cấp độ 3]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

26

119

3

108

2

36

193

4

226

3

46

295

5

393

4

56

432

6

623

5

66

614

7

1420

6

76

856

8

2164

7

86

1174

9

4689

8

96

1590

10

9013

Tổng SP

18636

 

 

Hào Quang Thiên Đường

Chủ động

Miêu tả

Trói chặt đối thủ bằng năng lượng ánh sang thiên đường đến nỗi họ không thể cử động được.

Vũ khí yêu cầu

Nhất Bổng

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

76

1284

172, 8

2164

2

86

1761

192, 9

4689

3

96

2386

212, 10

9013

Tổng SP

15866

 

 

Thánh Âm

Chủ động

Miêu tả

Dùng bùa chú thiêng liêng, truyền sinh khí cho đồng đội, tạm thời bảo vệ các thành viên trong nhóm không bị rơi vào trạng thái dị thường loại trừ bất tỉnh và hóa đá (tê liệt).

Vũ khí yêu cầu

Nhất Bổng

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

78

1369

8

2329

2

88

1873

9

5338

3

98

2532

10

10811

Tổng SP

18478

 

Ban Phúc trong SRO

Mục sư không chỉ có khả năng hồi sinh mà còn có thể làm tăng sức mạnh cho các thành viên khác. Khả năng hồi sinh, sự thông minh và khả năng phòng thủ của mục sư là một trong những hỗ trợ rất cần thiết cho các thành viên của nhóm trong trận chiến.

 

 

Phúc Cao Kiên Cường

Chủ động

Miêu tả

Nâng cao năng lượng cho một đối tượng trong chốc lát. Không thể sử dụng kỹ năng này cho chính bạn.

Vũ khí yêu cầu

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Không

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

10

40

4

9

2

16

65

7

30

3

22

95

9

71

4

28

132

12

126

5

34

177

15

199

6

40

230

18

280

7

46

295

20

393

8

52

372

23

520

Tổng SP

1628

 

 

Linh hồn

Chủ động

Miêu tả

Nâng cao sức mạnh trí tuệ cho một đối tượng nào đó trong chốc lát. Không thể sử dụng kỹ năng này cho chính bạn.

Vũ khí yêu cầu

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Phúc Thiện [cấp độ 2]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

20

84

9

53

2

26

119

11

108

3

32

161

14

172

4

38

211

17

253

5

44

272

19

355

6

50

345

22

468

7

56

432

25

623

8

62

535

27

813

Tổng SP

2845

 

 

Phúc Cao Thể

Chủ động

Miêu tả

Tăng sức phòng ngự vật lý của một đối tượng trong chốc lát.

Vũ khí yêu cầu

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Phúc Thiện [cấp độ 4]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

30

146

23

144

2

36

193

30

226

3

42

251

39

318

4

48

319

49

431

5

54

401

61

571

6

60

499

76

726

7

66

614

93

1420

8

72

751

113

1834

Tổng SP

5670

 

 

Phúc Cao Tâm Linh

Chủ động

Miêu tả

Tăng sức phòng ngự phép thuật

Vũ khí yêu cầu

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Phúc Thiện [cấp độ 6]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

40

230

57

280

2

46

295

73

393

3

52

372

91

520

4

58

464

113

675

5

64

573

139

1079

6

70

703

170

1670

7

76

856

206

2164

8

82

1036

249

2975

Tổng SP

9756

 

 

Đảo Cao Kiên Cường

Chủ động

Miêu tả

Tăng sức mạnh cho một đối tượng nào đó trong chốc lát. Không thể sử dụng kỹ năng này cho chính bạn.

Vũ khí yêu cầu

Nhất Bổng

Kỹ năng yêu cầu

Phúc Thiện [cấp độ 9]

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

60

499

27

726

2

66

614

29

1420

3

72

751

32

1834

4

78

913

35

2329

5

84

1103

37

3790

6

90

1327

40

5675

7

96

1590

43

9013

Tổng SP

24787

 

 

Cầu Nguyện Thần Linh

Chủ động

Miêu tả

Tăng trí tuệ cho một đối tượng nào đó trong một khoảng thời gian nhất định. Không thể sử dụng kỹ năng này cho chính bạn.

Vũ khí yêu cầu

Nhất Bổng

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

70

703

31

1670

2

76

856

34

2164

3

82

1036

36

2975

4

88

1249

39

5338

5

94

1498

42

8373

6

100

1790

45

13174

Tổng SP

33694

 

 

Đảo Cao Thể

Chủ động

Miêu tả

Tăng khả năng phòng ngự vật lý với tỷ lệ cao nhất trong một khoảng thời gian cố định

Vũ khí yêu cầu

Nhất Bổng

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

80

973

146

2494

2

86

1174

179

4689

3

92

1410

211

6806

4

98

1688

252

10811

Tổng SP

24800

 

 

Đảo Cao Tâm Linh

Chủ động

Miêu tả

Đối tượng cầu xin năng lực đối kháng cao đối với đòn tấn công ma pháp và nhận năng lực tinh thần mạnh mà thần thánh gửi xuống trong thời gian nhất định năng lực phòng thủ ma pháp tăng lên mạnh

Vũ khí yêu cầu

Nhất Bổng

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng

SP

1

90

1327

318

5675

2

96

1590

380

9013

Tổng SP

14688Xem tiếp: Hướng Dẫn Kỹ Năng Thuật Sĩ trong SRO