f
 


Hướng Dẫn Kỹ Năng Phá Thiên

Hệ thống kỹ năng - Trung Hoa - Phá thiên trong SRO 

 

Thoái Ma Cung Thuật Hệ Liệt

Phá Thiên Thần Cung thuộc về trường phái công kích từ xa, trước khi đối phương đến gần sẽ tiến hành công kích một cách kịch liệt cho đến khi đối phương gục ngã. Bởi vậy, khi rèn luyện cung thuật, đệ tử của phải Phá Thiên trước tiên phải học Thoái Ma Cung Thuật. Trên thực tế danh tiếng lừng lẫy của phái Phá Thiên ở Trung Nguyên là do chiêu thức này có thể tập hợp khí đưa vào tên, chỉ cần một mũi tên được bắn ra là có thể giết chết vô số kẻ địch. Mũi tên như chim vồ mồi

 

 

Thoái Ma Chấn Tiễn

Chủ Động

Miêu tả

Tập trung sức mạnh bắn đi mũi tên với tỷ lệ sát thương cao. Tăng tỷ lệ ra đòn chí mạng

Yêu cầu

 

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý/Chí mạng

SP

1

5

21

13~18 (150%)  +20

2

2

7

26

16~22 (150%)  +20

5

3

9

30

19~26 (150%)  +20

7

4

11

36

22~30 (150%)  +20

12

5

13

41

26~35 (150%)  +20

18

6

15

47

29~40 (150%)  +20

24

7

17

54

33~45 (150%)  +20

35

8

19

60

38~51 (150%)  +20

47

9

21

68

42~57 (150%)  +20

62

Tổng SP

212

 

 

Thoái Ma Dương Tiễn

Chủ Động

Miêu tả

Tập trung sức mạnh bắn đi mũi tên với tỷ lệ sát thương cao. Tăng tỷ lệ ra đòn chí mạng

Yêu cầu

Thoái Ma Chấn Tiễn LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý/Chí mạng

SP

1

27

122

58~78 (200%)  +25

117

2

29

135

64~86 (200%)  +25

135

3

31

148

70~95 (200%)  +25

158

4

33

162

77~104 (200%)  +25

185

5

35

177

84~113 (200%)  +25

212

6

37

193

91~123 (200%)  +25

239

7

39

210

99~134 (200%)  +25

266

8

41

228

108~146 (200%)  +25

299

9

43

247

117~158 (200%)  +25

336

Tổng SP

1947

 

 

Thoái Ma Vân Tiễn

Chủ Động

Miêu tả

Tập trung sức mạnh bắn đi mũi tên với tỷ lệ sát thương cao. Tăng tỷ lệ ra đòn chí mạng

Yêu cầu

Thoái Ma Dương Tiễn LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý/Chí mạng

SP

1

49

388

147~199 (250%)  +30

449

2

51

418

159~215 (250%)  +30

494

3

53

450

171~231 (250%)  +30

546

4

55

484

184~248 (250%)  +30

597

5

57

519

197~267 (250%)  +30

649

6

59

557

211~286 (250%)  +30

700

7

61

597

227~307 (250%)  +30

770

8

63

640

243~328 (250%)  +30

856

9

65

685

260~351 (250%)  +30

1358

Tổng SP

6419

 

 

Thoái Ma Diệt Tiễn

Chủ Động

Miêu tả

Tập trung sức mạnh bắn đi mũi tên với tỷ lệ sát thương cao. Tăng tỷ lệ ra đòn chí mạng

Yêu cầu

Thoái Ma Vân Tiễn LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý/Chí mạng

SP

1

71

1012

317 ~ 429 (250%)  +35

1752

2

73

1077

338 ~ 458 (250%)  +35

1917

3

75

1145

361 ~ 488 (250%)  +35

2082

4

77

1216

384 ~ 520 (250%)  +35

2247

5

79

1292

409 ~ 554 (250%)  +35

2412

6

81

1371

436 ~ 590 (250%)  +35

2600

7

83

1455

464 ~ 628 (250%)  +35

3091

8

85

1544

493 ~ 667 (250%)  +35

3927

9

87

1637

524 ~ 709 (250%)  +35

4847

Tổng SP

24875

 

 

Thoái Ma Sát Tiễn

Chủ Động

Miêu tả

Tập trung sức mạnh bắn đi mũi tên với tỷ lệ sát thương cao. Tăng tỷ lệ ra đòn chí mạng

Yêu cầu

Thoái Ma Diệt Tiễnl LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý/Chí mạng

SP

1

90

1852

574 ~ 777 (205%)  +40

5675

2

92

1963

610 ~ 825 (205%)  +40

6806

3

94

2079

647 ~ 876 (205%)  +40

8373

4

96

2201

687 ~ 929 (205%)  +40

9013

5

98

2330

728 ~ 985 (205%) +40

10811

6

100

2465

772 ~ 1045 (205%)  +40

13174

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Tịch Lôi Tiễn Hệ Liệt

Rút ra cùng lúc nhiều cung tên và bắn liên tục. Tich lôi tiễn hệ liệt là một kỹ năng được sử dụng để làm cho kẻ thù không có thời gian để phản công. Nhưng cần phải hết sức tập trung sức chú ý và cần phải có thời gian tập luyện lâu dài

 

 

Tich Lôi Tiễn Nhị Xạ

Chủ Động

Miêu tả

Bắn liên tiếp 2 lần

Yêu cầu

 

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

7

20

16~22(50%)

5

2

9

25

19~26(50%)

7

3

11

32

22~30(50%)

12

4

13

39

26~35(50%)

18

5

15

46

29~40(50%)

24

6

17

55

33~45(50%)

35

7

19

64

38~51(50%)

47

8

21

75

42~57(50%)

62

9

23

86

47~64(50%)

80

Tổng SP

290

 

 

Tich Lôi Tiễn Tam Xạ

Chủ Động

Miêu tả

Bắn liên tiếp 3 lần

Yêu cầu

Tich Lôi Tiễn Nhị Xạ LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

29

90

64~86 (50%)

135

2

31

99

70~95 (50%)

158

3

33

108

77~104 (50%)

185

4

35

118

84~113 (50%)

212

5

37

129

91~123 (50%)

239

6

39

140

99~134 (50%)

266

7

41

152

108~146 (50%)

299

8

43

165

117~158 (50%)

336

9

45

178

126~171 (50%)

374

Tổng SP

2204

 

 

Tịch Lỗi Tiễn Tứ Xạ

Chủ Động

Miêu tả

Bắn liên tiếp 4 lần

Yêu cầu

Tịch Lỗi Tiễn Tam Xạ LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

51

299

159~215 (50%)

494

2

53

321

171~231 (50%)

546

3

55

345

184~248 (50%)

597

4

57

371

197~267 (50%)

649

5

59

398

211~286 (50%)

700

6

61

427

227~307 (50%)

770

7

63

457

243~328 (50%)

856

8

65

489

260~351 (50%)

1358

9

67

523

278~376 (50%)

1482

Tổng SP

7452

 

 

Tịch Lỗi Tiễn Ngũ Xạ

Chủ Động

Miêu tả

Bắn liên tiếp 5 lần

30% khả năng đẩy lùi

Yêu cầu

Tịch Lỗi Tiễn Tứ Xạ LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

73

790

338 ~ 458 (42%)

1917

2

75

840

361 ~ 488 (42%)

2082

3

77

892

384 ~ 520 (42%)

2247

4

79

947

409 ~ 554 (42%)

2412

5

81

1006

436 ~ 590 (42%)

2600

6

83

1067

464 ~ 628 (42%)

3091

7

85

1132

493 ~ 667 (42%)

3927

8

87

1201

524 ~ 709 (42%)

4847

9

89

1273

557 ~ 754 (42%)

5507

Tổng SP

28630

 

 

Bích Lực Tiễn Liên Hoàn Xạ

Chủ Động

Miêu tả

Bắn liên tiếp 6 lần với tốc độ cực nhanh

30% cơ hội đẩy lùi

Yêu cầu

Tịch Lỗi Tiễn Ngũ Xạ LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

94

1782

647 ~ 876 (42%)

8373

2

96

1886

687 ~ 929 (42%)

9013

3

98

1997

728 ~ 985 (42%)

10811

4

100

2113

772 ~ 1045 (42%)

13174

 

Triệu Hoán Thần Ưng Hệ Liệt

Dùng vũ khí thông thường để đánh vào chỗ sơ hở của đối phương ở cự li tương đối gần. Căn cứ vào đặc điểm của cung tên để nhấn mạnh vào sức mạnh và uy lực của mỗi lần bắn tên. Vì thế, việc tu dưỡng tinh thần và chiêu thức mê hoặc đối phương chiếm một tỷ lệ khá cao. Trong đó cơ sở của nó là việc huấn luyện chim ưng Tân La và thôi miên kẻ địch

 

 

Triệu Hoán Bạch Ưng

Chủ Động

Miêu tả

Triệu hoán Bạch Ưng, tăng tỷ lệ đánh

Yêu cầu

 

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Tỷ lệ đánh

Thời gian duy trì (s)

SP

1

10

51

+9

345

9

2

13

63

+10

360

18

3

16

77

+11

375

30

4

19

93

+13

390

47

5

22

110

+14

405

71

6

25

129

+15

421

98

7

28

149

+16

436

126

8

31

172

+17

451

158

9

34

197

+19

466

199

10

37

224

+20

481

239

11

40

254

+21

496

280

12

43

287

+22

511

336

Tổng SP

1611

 

 

Triệu Hoán Hắc Ưng

Chủ Động

Miêu tả

Triệu hoán Hắc Ưng, Hắc Ưng sẽ tấn công cùng đối tượng mà người chơi tấn công

Yêu cầu

Triệu Hoán Bạch Ưng LV1

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Tấn Công Vật Lý

Thời gian duy trì (s)

SP

1

32

225

255

456

172

2

35

257

291

471

212

3

38

293

331

486

253

4

41

331

375

501

299

5

44

373

423

516

355

6

47

420

475

531

412

7

50

470

532

547

468

8

53

525

595

562

548

9

56

585

663

577

623

10

59

650

737

592

700

11

62

722

817

607

813

12

65

799

905

622

1358

Tổng SP

6211

             

 

 

Triệu Hoán Thanh Ưng

Chủ Động

Miêu tả

Triệu hoán Thanh Ưng, tăng tỷ lệ đánh

Yêu cầu

Triệu Hoán Bạch Ưng LV12

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Tỷ lệ đánh

Thời gian duy trì (s)

SP

1

54

436

+26

567

571

2

57

485

+27

582

649

3

60

539

+27

597

726

4

63

597

+28

612

856

5

66

661

+29

627

1420

6

69

730

+29

642

1607

7

72

806

+30

657

1834

8

75

887

+30

672

2082

9

78

976

+31

687

2329

10

81

1073

+32

702

2600

11

84

1177

+32

717

3790

12

87

1290

+33

732

4847

 

 

Triệu Hoán Lôi Ưng

Chủ Động

Miêu tả

Triệu hoán Lôi Ưng, Lôi Ưng sẽ tấn công cùng đối tượng mà người chơi tấn công

Yêu cầu

Triệu Hoán Thanh Ưng LV8

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Tấn Công Vật Lý

Thời gian duy trì(s)

SP

1

76

1145

1297

678

2164

2

79

1259

1426

693

2412

3

82

1383

1566

708

2975

4

85

1517

1718

723

3927

5

88

1663

1883

738

5338

6

91

1820

2061

753

5931

7

94

1991

2254

768

8373

8

97

2175

2463

784

9333

9

100

2375

2690

799

13174

             

 

Thu Phong Tiễn Hệ Liệt

Giai đoạn sau của Thoái Ma Cung Thuật là tuyệt học của phái Phá Thiên - Thu Phong Tiễn Tiền Lục. Thu Phong cao hơn một cấp so với thoái ma cung thuật, Thoái Ma Cung Thuật đưa khí vào đầu mũi tên, còn Thu Phong Tiễn thì đưa khí vào cung và tên, vì thế đạt được hiệu quả gấp đôi. Hơn nữa, sức mạnh của tên rất lớn có tác dụng đâm xuyên nhiều đối tượng

 

 

Thu Phong Hoa Linh Tiễn

Chủ Động

Miêu tả

Bắn đi những mũi tên mạnh xuyên qua kẻ địch trước mặt

Tầm sát thương 3 đối tượng

Qua mỗi đối tượng sát thương giảm 35%

Yêu cầu

 

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

14

50

28~37 (150%)

21

2

16

57

31~43 (150%)

30

3

18

64

36~48 (150%)

41

4

20

72

40~54 (150%)

53

5

22

80

45~60 (150%)

71

6

24

89

50~67 (150%)

89

7

26

99

55~74 (150%)

108

8

28

109

61~82 (150%)

126

9

30

120

67~90 (150%)

144

Tổng SP

683

 

 

Thu Phong Linh Xà Tiễn

Chủ Động

Miêu tả

Bắn đi những mũi tên mạnh xuyên qua kẻ địch trước mặt

Tầm sát thương 3 đối tượng

Qua mỗi đối tượng sát thương giảm 35%

Yêu cầu

Thu Phong Hoa Linh Tiễn LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

36

198

87~119 (200%)

226

2

38

216

95~129 (200%)

253

3

40

234

103~140 (200%)

280

4

42

254

112~152 (200%)

318

5

44

275

121~164 (200%)

355

6

46

298

131~178 (200%)

393

7

48

321

142~192 (200%)

431

8

50

347

153~207 (200%)

468

9

52

373

165~223 (200%)

520

Tổng SP

3244

 

 

Thu Phong Thiết Huyết Tiễn

Chủ Động

Miêu tả

Bắn đi những mũi tên mạnh xuyên qua kẻ địch trước mặt

Tầm sát thương 3 đối tượng

Qua mỗi đối tượng sát thương giảm 35%

Yêu cầu

Thu Phong Linh Xà Tiễn LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

58

559

204~276 (250%)

675

2

60

600

219~296 (250%)

726

3

62

643

235~317 (250%)

813

4

64

688

251~340 (250%)

1079

5

66

736

269~364 (250%)

1420

6

68

787

287~389 (250%)

1545

7

70

840

307 ~ 415 (250%)

1670

8

72

897

327 ~ 443 (250%)

1834

9

74

957

349 ~ 473 (250%)

1999

 

 

Thu Phong Xích Sát Tiễn

Chủ Động

Miêu tả

Bắn đi những mũi tên mạnh xuyên qua kẻ địch trước mặt

Tầm sát thương 3 đối tượng

Qua mỗi đối tượng sát thương giảm 35%

Yêu cầu

Thu Phong Linh Xà Tiễn LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

80

1282

423 ~ 572 (250%)

2494

2

82

1360

450 ~ 608 (250%)

2975

3

84

1443

478 ~ 647 (250%)

3790

4

86

1531

509 ~ 688 (250%)

4689

5

88

1623

541 ~ 731 (250%)

5338

6

90

1720

574 ~ 777 (250%)

5675

7

92

1822

610 ~ 825 (250%)

6806

8

94

1930

647 ~ 876 (250%)

8373

9

96

2044

687 ~ 929 (250%)

9013

 

Phá Thiên Tiễn Hệ Liệt

Phá Thiên Tiễn có thể vượt qua giới hạn tự thân của sức mạnh và khí để công kích kẻ địch. Nhận biết được dòng đại khí, bắn tên theo dòng khí đó tới nơi xa. Muốn biết dòng chảy của đại khí phải hòa mình làm một với tự nhiên. Dòng chảy của gió không phải do cơ thể mà phải phân biệt nhờ vào khí. Vì thế chiêu thức này chủ yếu là sự suy tưởng

 

 

Phá Thiên Truy Hồn Tiễn

Chủ Động

Miêu tả

Tập trung sức mạnh bắn đi mũi tên với quãng đường xa

Khoảng cách bắn tăng thêm 1 giới hạn nhất định

Yêu cầu

 

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Khoảng cách

Thời gian duy trì (s)

SP

1

19

77

+2.0m

390

47

2

23

97

+2.2m

410

80

3

27

119

+2.4m

431

117

4

31

143

+2.6m

451

158

5

35

172

+2.8m

471

212

Tổng SP

404

 

 

Phá Thiên Huyết Linh Tiễn

Chủ Động

Miêu tả

Tập trung sức mạnh bắn đi mũi tên với quãng đường xa

Khoảng cách bắn tăng thêm 1 giới hạn nhất định

Yêu cầu

Phá Thiên Truy Hồn Tiễn LV5

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Khoảng cách

Thời gian duy trì (s)

SP

1

41

221

+3.0m

501

299

2

44

249

+3.2m

516

355

3

47

280

+3.4m

531

412

4

50

313

+3.6m

547

468

5

53

350

+3.8m

562

546

Tổng SP

2080

 

 

Phá Thiên Ngọa Long Tiễn

Chủ Động

Miêu tả

Tập trung sức mạnh bắn đi mũi tên với quãng đường xa

Khoảng cách bắn tăng thêm 1 giới hạn nhất định

Yêu cầu

Phá Thiên Huyết Linh Tiễn LV5

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Khoảng cách

Thời gian duy trì (s)

SP

1

63

498

+4.0m

612

856

2

66

551

+4.2m

627

1420

3

69

609

+4.4m

642

1607

4

72

671

+4.6m

657

1834

5

75

740

+4.8m

673

2082

 

 

Phá Thiên Phượng Hoàng Tiễn

Chủ Động

Miêu tả

Tập trung sức mạnh bắn đi mũi tên với quãng đường xa

Khoảng cách bắn tăng thêm 1 giới hạn nhất định

Yêu cầu

Phá Thiên Ngọa Long Tiễn LV5

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Khoảng cách

Thời gian duy trì (s)

SP

1

85

1011

+5.0m

723

3927

2

89

1142

+5.2m

743

5507

3

93

1288

+5.4m

763

7087

4

97

1450

+5.6m

784

9333

 

Bạo Liệt Tiễn Hệ Liệt

Trình độ cấp cuối cùng của cung thuật là Bạo Liệt Tiễn, khí được tập trung vào đầu mũi tên, trong nháy mắt đã đâm trúng và nổ vào kẻ địch làm kẻ địch tan ra trăm mảnh

 

 

Chiến Thần Bạo Liệt Tiễn

Chủ Động

Miêu tả

Bắn tên có khả năng gây nổ

Tăng tỷ lệ đánh

Nổ bán kính 4.0m

Có khả năng nổ 4 tượng cùng 1 lúc

Yêu cầu

 

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý/Tỷ lệ đánh

SP

1

24

132

52~71 (200%)  +15

89

2

26

146

58~78 (200%)  +16

108

3

28

161

64~86 (200%)  +17

126

4

30

176

70~95 (200%)  +17

144

5

32

193

77~104 (200%)  +18

172

6

34

211

84~113 (200%)  +19

199

7

36

230

91~123 (200%)  +20

226

8

38

250

99~134 (200%)  +21

253

9

40

272

108~146 (200%)  +21

280

Tổng SP

1597

 

 

Cuồng Ma Bạo Liệt Tiễn

Chủ Động

Miêu tả

Bắn tên có khả năng gây nổ

Tăng tỷ lệ đánh

Nổ bán kính 4.0m

Có khả năng nổ 4 tượng cùng 1 lúc

Yêu cầu

Cuồng Ma Bạo Liệt Tiễn LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý/ Tỷ lệ đánh

SP

1

47

403

136~185(250%)  +22

412

2

49

435

147~199(250%)  +23

449

3

51

469

159~215(250%)  +24

494

4

53

505

171~231(250%)  +25

546

5

55

542

184~248(250%)  +26

597

6

57

582

197~267(250%)  +27

649

7

59

625

211~286(250%)  +27

700

8

61

670

227~307(250%)  +28

770

9

63

717

243~328(250%)  +28

856

Tổng SP

5473

 

 

Yêu Hồn Bạo Liệt Tiễn

Chủ Động

Miêu tả

Bắn tên có khả năng gây nổ

Tăng tỷ lệ đánh

Nổ bán kính 4.0m

Có khả năng nổ 4 tượng cùng 1 lúc.

Yêu cầu

Cuồng Ma Bạo Liệt Tiễn LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý/Tỷ lệ đánh

SP

1

69

1157

297 ~ 402(350%)  +29

1607

2

71

1235

317 ~ 429(350%)  +30

1752

3

73

1318

338 ~ 458(350%)  +30

1917

4

75

1405

361 ~ 488(350%)  +31

2082

5

77

1498

384 ~ 520(350%)  +32

2247

6

79

1595

409 ~ 554(350%)  +32

2412

7

81

1699

436 ~ 590(350%)  +33

2600

8

83

1807

464 ~ 628(350%)  +34

3091

9

85

1922

493 ~ 667(350%)  +34

3927

 

 

Thiên Khôi Bạo Liệt Tiễn

Chủ Động

Miêu tả

Bắn tên có khả năng gây nổ

Tăng tỷ lệ đánh

Nổ bán kính 5.0m

Có khả năng nổ 4 tượng cùng 1 lúc.

Xác suất thiêu đốt 20%

Xác suất mở mắt 20%

Yêu cầu

Phá Thiên Truy Hồn Tiễn Level 9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý/ Tỷ lệ đánh/ Uy lực thiêu đốt

SP

1

91

2311

592 ~ 801(350%)  +34  202

5931

2

93

2454

628 ~ 850(350%)  +34  206

7087

3

95

2604

667 ~ 902(350%)  +34  210

8693

4

97

2762

707 ~ 957(350%)  +34  214

9333

5

99

2929

750 ~ 1015(350%)  +34  218

12765

           

 

Tuyệt Sát Cung Hệ Liệt

Môn võ công thượng thặng nhất trong Phá Thiên thần công, trong số những đệ tử học Phá Thiên Thần Cung chỉ có người đệ tử được Trưởng môn chỉ định mới có thể được nhận dây cung làm từ gân Voi Trắng Tây Vực. Chỉ có sử dụng dây cung này mới có thể học được Tuyệt Sát Cung. Dùng nội lực kéo căng dây cung, bắn đi mũi tên đầy uy lực để tiêu diệt kẻ thù. Nếu nội lực không đủ thì không thể kéo căng được dây cung

 

 

Tất Sát Tâm Tiễn

Chủ Động

Miêu tả

Kéo căng dây cung,tập trung sức mạnh bắn đi những mũi tên cực mạnh

Yêu cầu

 

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

31

230

70~95 (350%)

158

2

33

252

77~104 (350%)

185

3

35

276

84~113 (350%)

212

4

37

300

91~123 (350%)

239

5

39

327

99~134 (350%)

266

6

41

355

108~146 (350%)

299

7

43

384

117~158 (350%)

336

8

45

416

126~171 (350%)

374

9

47

449

136~185 (350%)

412

Tổng SP

2481

 

 

Tất Sát Quang Tiễn

Chủ Động

Miêu tả

Kéo căng dây cung, tập trung sức mạnh bắn đi những mũi tên cực mạnh.

Yêu cầu

Tất Sát Tâm Tiễn LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

54

583

117~240 (350%)

571

2

56

627

190~257 (350%)

623

3

58

673

204~276 (350%)

675

4

60

721

219~296 (350%)

726

5

62

773

235~317 (350%)

813

6

64

827

251~340 (350%)

1079

7

66

885

269~364 (350%)

1420

8

68

946

287~389 (350%)

1545

9

70

1011

307~415 (350%)

1670

 

 

Tất Sát Diệt Tiễn

Chủ Động

Miêu tả

Kéo căng dây cung, tập trung sức mạnh bắn đi những mũi tên cực mạnh.

Tầm bắn tăng them 4.0m

Tỷ lệ ra đòn chí mạng tăng thêm

25% gây choáng 5s

Yêu cầu

Tất Sát Quang Tiễn LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý/Chí mạng

SP

1

76

1227

372 ~ 504 (350%)  +8

2164

2

78

1307

397 ~ 537 (350% ) +8

2329

3

80

1391

423 ~ 572 (350%)  +9

2494

4

82

1481

450 ~ 608 (350%)  +9

2975

5

84

1576

478 ~ 647 (350%)  +9

3790

6

86

1675

509 ~ 688 (350%)  +9

4689

7

88

1781

541 ~ 731 (350%)  +9

5338

8

90

1892

574 ~ 777 (350%)  +10

5675

9

92

2009

610 ~ 825 (350%)  +10

6806

 

 

Tất Sát Tuyệt Diệt Lôi

Chủ Động

Miêu tả

Kéo căng dây cung, tập trung sức mạnh bắn đi những mũi tên cực mạnh.

Tầm bắn tăng them 5.0m

Tỷ lệ ra đòn chí mạng tăng thêm 15

30% gây choáng 5s

Yêu cầu

Tất Sát Diệt Tiễn 9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý/Chí mạng

SP

1

98

2399

728 ~ 985 (350%) +15

10811

2

100

2544

772 ~ 1045 (350%) +15

13174

 

Trí Năng Tiễn Hệ Liệt

Những kỹ năng cho phép kiểm soát năng lượng trong Phá Thiên Phái. Những người thiếu kinh nghiệm không thể sử dụng kỹ năng này. Quá trình kiểm soát năng lượng vô cùng phức tạp. Nếu phạm sai lầm có thể dẫn tới cái chết

 

 

Minh Kính Phong Hoa

Chủ Động

Miêu tả

Bắn tên truy đuổi 2 mục tiêu trong bán kính 21.4m

Yêu cầu

 

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Sát thương vật lý

SP

1

25

121

58 ~ 71(87%)

98

2

29

147

71 ~ 86(87%)

135

3

33

177

85 ~ 104(87%)

185

4

37

211

101 ~ 123(87%)

239

5

41

250

119 ~ 146(87%)

299

6

45

293

140 ~ 171(87%)

374

 

 

Minh Kính Hồ Điệp

Chủ Động

Miêu tả

Bắn tên truy đuổi 3 mục tiêu trong bán kính 22.8m

Yêu cầu

 

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Sát thương vật lý

SP

1

50

384

169 ~ 207(187%)

468

2

54

445

196 ~ 240(187%)

571

3

58

513

226 ~ 276(187%)

675

4

62

590

260 ~ 318(187%)

813

5

66

677

297 ~ 364(187%)

1420

6

70

773

340 ~ 415(187%)

1670

 

 

Minh Kính Nhật Nguyệt

Chủ Động

Miêu tả

Bắn tên truy đuổi 4 mục tiêu trong bán kính 23.6m

Yêu cầu

 

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Sát thương vật lý

SP

1

75

977

399 ~ 488(187%)

2082

2

79

1110

453 ~ 554(187%)

2412

3

83

1258

514 ~ 628(187%)

3091

4

87

1423

581 ~ 710(187%)

4847

5

91

1607

655 ~ 801(187%)

5931

6

95

1812

738 ~ 902(187%)

8693

 

 

Ngự Hoa Tâm Cung Lôi

Chủ Động

Miêu tả

Bắn tên truy đuổi 5 mục tiêu trong bán kính 24.0m

Yêu cầu

Minh Kính Nhật Nguyệt Level 6

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Sát thương vật lý

SP

1

100

2246

855 ~ 1045(187%)

13174

 

Minh Kính Chỉ Thủy

Phái Phá Thiên lấy cung làm vũ khí chủ yếu của mình, về cơ bản là thông qua việc rèn luyện mức độ tập trung của lực. Nếu muốn đạt tới cảnh giới phải ngồi tĩnh lặng suy tưởng, mở rộng trái tim mình. Nhiều người đã tẩu hỏa nhập ma vì không được hướng dẫn đúng cách và có những ý nghĩ đen tối

 

 

Minh Kính Chỉ Thủy

Thụ Động

Miêu tả

Tăng vĩnh viễn tỷ lệ đánh

Yêu cầu

 

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Tỷ lệ đánh

SP

1

10

0

+9

9

2

20

0

+13

53

3

30

0

+17

144

4

40

0

+21

280

5

50

0

+25

468

6

60

0

+27

726

7

70

0

+29

1670

8

80

0

+31

2494

9

90

0

+33

5675

10

100

0

+35

13174Xem tiếp: Hướng Dẫn Kỹ Năng Mục Sư trong SRO