f
 


Hướng dẫn Kỹ Năng Nội Công

 Hệ thống kỹ năng - Trung Hoa - Nội công Trong SRO

 

Nội Liệu Thuật Hệ Liệt trong SRO

Nội Liệu Thuật có thể đạt được mục đích tự chữa trị thông qua việc làm ổn định hơi thở, khí huyết rối loạn. Tuy chỉ dùng để chữa trị cho mình song có thể dùng nội công với số lượng ít nhanh chóng làm phục hồi thể lực.

 

 

Nội Liệu Thuật - Sơ Cấp

Chủ động

Miêu tả

Phục hồi HP của bản thân

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

HP hồi phục

SP

1

5

16

89

2

2

7

20

108

5

3

9

23

129

7

4

11

27

151

12

5

13

32

174

18

6

15

36

200

24

7

17

41

227

35

8

19

46

255

47

9

21

52

286

62

Tổng SP

212

 

 

Nội Liệu Thuật - Trung Cấp

Chủ động

Miêu tả

Phục hồi lượng lớn HP của bản thân

Yêu cầu

Nội Liêu Thuật - Sơ Cấp LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

HP

SP

1

25

64

354

98

2

27

71

391

117

3

29

78

431

135

4

31

86

473

158

5

33

94

518

185

6

35

103

566

212

7

37

112

617

239

8

39

122

671

266

9

41

132

729

299

Tổng SP

1709

 

 

Nội Liệu Thuật - Cao Cấp

Chủ động

Miêu tả

Phục hồi lượng rất lớn HP của bản thân

Yêu cầu

Nội Liêu Thuật - Trung Cấp LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

HP

SP

1

45

155

854

374

2

47

168

923

412

3

49

181

996

449

4

51

195

1073

494

5

53

210

1155

546

6

55

226

1242

597

7

57

242

1334

649

8

59

260

1431

700

9

61

279

1534

770

Tổng SP

4991

 

 

Nội Liệu Thuật - Vô Cấp

Chủ động

Miêu tả

Phục hồi lượng rất lớn HP của bản thân

Yêu cầu

Nội Liêu Thuật - Cao Cấp LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

HP

SP

1

65

320

1758

1358

2

67

342

1880

1482

3

69

365

2009

1607

4

71

390

2145

1752

5

73

416

2289

1917

6

75

444

2441

2082

7

77

473

2601

2247

8

79

504

2771

2412

9

81

536

2950

2600

10

83

571

3139

3091

11

85

607

3338

3927

12

87

645

3548

4847

13

89

685

3770

5507

14

91

728

4004

5931

15

93

773

4251

7087

Tổng SP

 

 

 

Nội Liệu Thuật - Hấp Khí

Chủ động

Miêu tả

Phục hồi lượng rất lớn HP của bản thân

Yêu cầu

Nội Liêu Thuật - Vô Cấp LV15

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

HP

SP

1

98

896

4928

10811

2

100

950

5225

13174

Tổng SP

 

 

Tịnh Hóa Thuật Hệ Liệt trong SRO

Vận dụng Tịnh hóa thuật có thể chữa trị các bệnh lạ và bùa yểm. Tịnh hóa thuật có thể chữa được các tổn thương do lửa, lạnh và bị trúng độc gây ra. Căn cứ vào mức độ rèn luyện, nội dung trị liệu, khoảng cách và phạm vi trị liệu có thể không giống nhau.

 

 

Tịnh Hóa Thuật. Cấp thứ nhất

Chủ động

Miêu tả

Hóa giải dị trạng (Cấp 1)

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Chữa trị trạng thái dị trạng

SP

1

8

29

36

6

2

11

37

42

12

3

14

45

48

21

4

17

55

54

35

5

20

66

60

53

6

23

77

66

80

Tổng SP

207

 

 

Tịnh Hóa Thuật. Cấp thứ hai

Chủ động

Miêu tả

Hóa giải dị trạng (Cấp 2)

Yêu cầu

Tịnh Hóa Thuật. Cấp thứ nhất LV6

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Chữa trị trạng thái dị trạng

SP

1

28

100

76

126

2

31

115

82

158

3

34

131

88

199

4

37

150

94

239

5

40

170

100

280

6

43

191

106

336

Tổng SP

1338

 

 

Tịnh Hóa Thuật. Cấp thứ ba

Chủ động

Miêu tả

Hóa giải dị trạng (Cấp 3)

Yêu cầu

Tịnh Hóa Thuật. Cấp thứ hai LV6

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Chữa trị trạng thái dị trạng

SP

1

48

232

116

431

2

51

260

122

494

3

54

290

128

571

4

57

323

134

649

5

60

359

140

726

6

63

398

146

856

Tổng SP

3727

 

 

Tịnh Hóa Thuật. Cấp thứ tư

Chủ động

Miêu tả

Hóa giải dị trạng (Cấp 4)

Yêu cầu

Tịnh Hóa Thuật. Cấp thứ ba LV6

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Chữa trị trạng thái dị trạng

SP

1

68

471

156

1545

2

71

520

162

1752

3

74

573

168

1999

4

77

631

174

2247

5

80

693

180

2494

6

83

761

186

3091

Tổng SP

 

 

 

Tịnh Hóa Thuật. Cấp thứ năm

Chủ động

Miêu tả

Hóa giải dị trạng (Cấp 5)

Yêu cầu

Tịnh Hóa Thuật. Cấp thứ tư LV6

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Chữa trị trạng thái dị trạng

SP

1

88

887

196

5338

2

91

971

202

5931

3

94

1062

208

8373

4

97

1160

214

9333

5

100

1267

220

13174

Tổng SP

 

 

Thần Khiết Giải Hệ Liệt trong SRO

Khi tập luyện Nội công đạt tới một cảnh giới nhất định, người tập có thể học được các kỹ năng thuộc Thần Khiết Giải Hệ Liệt. Những kỹ năng này có thể chữa khỏi dị trạng của các thành viên khác ngay lập tức.

 

 

Thần Khiết Giải Thuật - Thuần

Chủ động

Miêu tả

Hóa giải dị trạng của các thành viên nhóm tại một khu vực nhất định

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng làm suy yếu / Hạn chế dị trạng

SP

1

30

74

80

144

2

40

85

100

280

3

50

97

120

468

Tổng SP

 

 

 

Thần Khiết Giải Thuật - Vệ

Chủ động

Miêu tả

Hóa giải dị trạng của các thành viên nhóm tại một khu vực nhất định

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng làm suy yếu / Hạn chế dị trạng

SP

1

60

74

140

726

2

70

85

160

1670

3

80

97

180

2494

Tổng SP

 

 

 

Thần Khiết Giải Thuật - Thanh

Chủ động

Miêu tả

Hóa giải dị trạng của các thành viên nhóm tại một khu vực nhất định

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Hiệu ứng làm suy yếu / Hạn chế dị trạng

SP

1

90

1285

200, 9

5675

2

100

1727

220, 10

13174

Tổng SP

 

 

Y Liệu Thuật Hệ Liệt trong SRO

Y Liệu Thuật Hệ Liệt là vận dụng khí công để chữa trị vết thương. Đây là phương pháp đưa khí vào trong cơ thể của đối phương để chữa trị nội thương.

 

 

Thủy Cùng Y Liệu

Chủ động

Miêu tả

Hồi phục HP của đối tượng được chọn

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

HP

SP

1

12

74

369

15

2

14

85

424

21

3

16

97

484

30

4

18

109

547

41

5

20

123

615

53

6

22

137

687

71

7

24

153

764

89

8

26

169

846

108

9

28

187

933

126

Tổng SP

554

 

 

Vân Khởi Y Liệu

Chủ động

Miêu tả

Hồi phục lượng lớn HP của đối tượng được chọn

Yêu cầu

Thủy Cùng Y Liệu LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

HP

SP

1

32

225

1126

172

2

34

246

1231

199

3

36

269

1344

226

4

38

293

1463

253

5

40

318

1590

280

6

42

345

1724

318

7

44

373

1867

355

8

46

404

2019

393

9

48

436

2180

431

Tổng SP

2627

 

 

Hải Lãng Y Liệu

Chủ động

Miêu tả

Hồi phục lượng rất lớn HP của đối tượng được chọn

Yêu cầu

Vân Khởi Y Liệu LV9

SP

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

HP

SP

1

52

506

2531

520

2

54

544

2722

571

3

56

585

2925

623

4

58

628

3140

675

5

60

673

3367

726

6

62

722

3608

813

7

64

773

3863

1079

8

66

826

4132

1420

9

68

883

4417

1545

Tổng SP

7972

 

 

Kỳ Thủ Y Liệu

Chủ động

Miêu tả

Hồi phục lượng rất lớn HP của đối tượng được chọn

Yêu cầu

Hải Lãng Y Liệu LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

HP

SP

1

72

1007

4029

1834

2

74

1074

4297

1999

3

76

1145

4581

2164

4

78

1220

4881

2329

5

80

1300

5198

2494

6

82

1383

5532

2975

7

84

1472

5885

3790

8

86

1564

6258

4689

9

88

1663

6650

5338

Tổng SP

27612

 

 

Y Liệu Thuật Vạn Thủ

Chủ động

Miêu tả

Hồi phục lượng rất lớn HP của đối tượng được chọn

Yêu cầu

Kỳ Thủ Y Liệu LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

HP

SP

1

94

1991

7962

8373

2

96

2112

8448

9013

3

98

2240

8960

10811

4

100

2375

9500

13174

Tổng SP

 

 

Phục Hoạt Tâm Quyết Hệ Liệt trong SRO

Công dụng lớn nhất của nội công tâm pháp được thể hiện rõ nhất ở Phục Hoạt Tâm Quyết. Chỉ cần thời gian tử vong chưa lâu vẫn có thể làm cho người chết sống lại. Tuy nhiên, bắt buộc đó phải là quả tim khỏe, hơn nữa còn phải thao túng được hồn và mệnh. Do việc làm người chết sống lại là trái với mệnh trời nên hàng nghìn năm sau khi chết sẽ phải chịu sự trừng phạt khắc nghiệt thì mới có thể thành tiên.

 

 

Quy Linh Phục Hoạt Thuật

Chủ động

Miêu tả

Cải tử hoàn sinh

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Phục hồi

SP

1

17

137

LV27/1%

35

2

20

164

LV30/2%

53

3

23

193

LV33/3%

80

4

26

226

LV36/4%

108

5

29

261

LV39/5%

135

6

32

300

LV42/7%

172

Tổng SP

583

 

 

Quy Mệnh Phục Hoạt Thuật

Chủ động

Miêu tả

Cải tử hoàn sinh

Yêu cầu

Quy Linh Phục Hoạt Thuật LV6

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Phục hồi

SP

1

37

374

LV47/10%

239

2

40

424

LV50/11%

280

3

43

479

LV53/12%

336

4

46

538

LV56/13%

393

5

49

604

LV59/14%

449

6

52

675

LV62/16%

520

Tổng SP

2217

 

 

Quy Hồn Phục Hoạt Thuật

Chủ động

Miêu tả

Cải tử hoàn sinh

Yêu cầu

Quy Mệnh Phục Hoạt Thuật LV6

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Phục hồi

SP

1

57

808

LV67/20%

649

2

60

898

LV70/21%

726

3

63

996

LV73/22%

856

4

66

1102

LV76/23%

1420

5

69

1217

LV79/24%

1607

6

72

1343

LV82/25%

1834

Tổng SP

 

 

 

Quy Phách Phục Hoạt Thuật

Chủ động

Miêu tả

Cải tử hoàn sinh

Yêu cầu

Quy Hồn Phục Hoạt Thuật LV6

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Phục hồi

SP

1

77

1576

LV87/27%

2247

2

84

1788

LV91/28%

2600

3

85

2023

LV95/29%

3927

4

89

2285

LV99/30%

5507

5

93

2576

LV103/31%

7087

6

97

2900

LV107/32%

9333

Tổng SP

 

 

Y Trận Hệ Liệt trong SRO 

Khí tiềm ẩn của cơ thể ở hạn độ lớn nhất sẽ khiến yêu ma quỷ quái ở xung quanh không thể phân biệt được tự nhiên và bản thân. Có thể nắm bắt sức mạnh trợ giúp của tự nhiên, nâng cao kỹ xảo năng lực khôi phục tự nhiên của cơ thể.

 

 

Lục Ngự Thần Y Trận

Chủ động

Miêu tả

Tăng tốc độ hồi phục, ngăn sự chủ động tấn công của quái vật

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Tỷ lệ HP

Tỷ lệ MP

Phục hồi

SP

1

23

193

20%

20%

LV33

80

2

26

226

30%

30%

LV36

108

3

29

261

40%

40%

LV39

135

4

32

300

50%

50%

LV42

172

5

35

343

60%

60%

LV45

212

6

38

390

80%

80%

LV48

253

Tổng SP

960

 

 

Thập Nhị Thiên Y Trận

Chủ động

Miêu tả

Tăng tốc độ hồi phục, ngăn sự chủ động tấn công của quái vật

Yêu cầu

Lục Ngự Thần Y Trận LV6

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Tỷ lệ HP

Tỷ lệ MP

Phục hồi

SP

1

43

479

100%

100%

LV53

336

2

46

538

110%

110%

LV56

393

3

49

604

120%

120%

LV59

449

4

52

675

130%

130%

LV62

520

5

55

753

140%

140%

LV65

597

6

58

837

150%

150%

LV68

675

Tổng SP

2970

 

 

Thập Bát Hoàng Y Trận

Chủ động

Miêu tả

Tăng tốc độ hồi phục, ngăn sự chủ động tấn công của quái vật

Yêu cầu

Thập Nhị Thiên Y Trận LV6

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Tỷ lệ HP

Tỷ lệ MP

Phục hồi

SP

1

63

996

180%

180%

LV73

856

2

66

1102

190%

190%

LV76

1420

3

69

1217

200%

200%

LV79

1607

4

72

1343

210%

210%

LV79

1607

5

75

1479

220%

220%

LV79

1607

6

78

1627

230%

230%

LV79

1607

Tổng SP

3883

 

 

Bổn Nguyên Thần Y Trận

Chủ động

Miêu tả

Tăng tốc độ hồi phục, ngăn sự chủ động tấn công của quái vật

Yêu cầu

Thập Bát Hoàng Y Trận LV6

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Tỷ lệ HP

Tỷ lệ MP

Phục hồi

SP

1

83

1902

260%

260%

LV93

3091

2

87

2150

265%

265%

LV97

4847

3

91

2427

270%

270%

LV101

5931

4

95

2734

275%

275%

LV105

8693

5

99

3075

280%

280%

LV109

12765

Tổng SP

 

 

Điểm Huyệt Thuận Hệ Liệt trong SRO

Tựa như nắm bắt được mạch khí, làm ngăn trở dòng khí của kẻ địch, khiến đối phương tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma có ý chỉ dòng khí xung quanh bị đảo ngược, nhập vào huyệt vị của kẻ địch xung quanh khiến chúng bị nội thương và làm giảm sức chiến đấu của chúng.

 

 

Khúc Trì Huyệt Điểm Thuật

Chủ động

Miêu tả

Làm giảm khả năng né tránh của đối phương

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Tỷ lệ giảm

SP

1

30

110

43

144

2

37

150

50

239

3

44

199

57

355

4

52

270

65

520

5

59

347

68

700

6

66

441

72

1420

7

74

573

76

1999

8

81

715

79

2600

9

88

887

83

5338

10

96

1126

87

9013

Tổng SP

 

 

 

Dương Quan Huyệt Điểm Thuật

Chủ động

Miêu tả

Làm giảm khả năng bị kẻ địch tấn công

Yêu cầu

Khúc Trì Huyệt Điểm Thuật LV1

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Tỷ lệ giảm

SP

1

50

251

63

468

2

57

323

67

649

3

64

412

71

1079

4

72

537

75

1834

5

79

672

78

2412

6

86

834

82

4689

6

94

1062

86

8373

Tổng SP

 

 

 

Cường Thân Huyệt Điểm Thuật

Chủ động

Miêu tả

Làm giảm khả năng phòng thủ vật lý của đối phương

Yêu cầu

Dương Quan Huyệt Điểm Thuật LV1

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Giảm sức mạnh phòng thủ vật lý của mục tiêu

SP

1

60

359

-152, 6

726

2

70

503

-212, 7

1670

3

80

693

-292, 8

2494

4

90

942

-397, 9

5675

4

100

1267

-534, 10

13174

Tổng SP

 

 

 

Cuồng Trí Huyệt Điểm Thuật

Chủ động

Miêu tả

Làm giảm khả năng phòng thủ phép thuật của đối phương

Yêu cầu

Cường Thân Huyệt Điểm Thuật LV1

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Giảm sức mạnh phòng thủ phép thuật của mục tiêu

SP

1

70

503

-318

1670

2

80

693

-439

2494

3

90

942

-599

5675

4

100

1267

-806

13174

Tổng SP

 

 

 

Không Không Huyệt Điểm Thuật

Chủ động

Miêu tả

Làm giảm khả năng tấn công vật lý và phép thuật của đối phương

Yêu cầu

Cuồng Trí Huyệt Điểm Thuật LV1

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Cấp độ suy yếu

SP

1

80

693

8

2494

2

90

942

9

5675

2

100

1267

10

13174

Tổng SP

 

 

 

Phong Môn Huyệt Điểm Thuật

Chủ động

Miêu tả

Làm giảm khả năng tấn công vật lý và phép thuật của đối phương

Yêu cầu

Không Không Huyệt Điểm Thuật LV 1

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Cấp độ tan rã

SP

1

90

942

9

5675

2

100

1267

10

13174

Tổng SP

 

 

 

Điểm Huyệt Thuật Cao Hoang

Chủ động

Miêu tả

Gây choáng

Yêu cầu

Phong Môn Huyệt Điểm Thuật LV 1

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Cấp độ choáng

SP

1

110

1688

11

 

2

120

2234

12

 

Tổng SP

 

 

Ngũ Nội Kinh (hỗ trợ) trong SRO

Sử dụng nội công sẽ làm tiêu hao rất nhiều khí. Bình thường cần phải khổ luyện ngũ nội kinh mới có thể nâng cao trình độ nội công. Con người thường đến những nơi núi sâu rừng già giữa thiên nhiên mênh mông để tìm sự yên tĩnh, hấp thu lấy khí tự nhiên, rèn luyện khí công.

 

 

Tăng vĩnh viễn một lượng MP nhất định

Thụ động

Miêu tả

Tăng MP cho nhân vật

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Tối đa MP tăng thêm

SP

1

10

0

102

9

2

20

0

197

53

3

30

0

329

144

4

40

0

509

280

5

50

0

752

468

6

60

0

1078

726

7

70

0

1510

1670

8

80

0

2079

2494

9

90

0

2826

5675

10

100

0

3800

13174Xem tiếp: Hướng dẫn Kỹ Năng Phi Thiên trong SRO