f
 


Hướng dẫn Kỹ Năng Hắc Sát

 Hệ thống kỹ năng - Trung Hoa - Hắc Sát trong SRO

 

Tuyệt Diệt Thương Hệ Liệt trong SRO

Việc rèn luyện một cách cơ bản Hắc Sát Thương Pháp được bắt đầu từ Tuyệt Diệt Thương. Thương và Đại Đao là những vũ khí dài, bởi vậy trong phạm vi của những vũ khí này đạt tới, buộc phải đủ để không chịu ảnh hưởng của đối phương và chướng ngại vật, tự như mở rộng chiêu thức. Vì vậy, trong phạm vi của binh khí vươn tới, bắt buộc phải đâm được mọi đối phương. Tuyệt Diệt Thương trở thành thứ võ công bắt buộc của Hắc Sát Thương Pháp

 

 

Lang Nha Thương

Chủ Động

Miêu tả

Cầm vũ khí bằng 2 tay và hướng đầu nhọn về phía kẻ thù để tấn công.

Lan ra 2 đối tượng. Sức tấn công giảm 35% khi tác động đến đối tượng thứ 2

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

5

29

18~23 (160%)

2

2

7

36

22~28 (160%)

5

3

9

42

26~33 (160%)

7

4

11

49

30~39 (160%)

12

5

13

57

35~45 (160%)

18

6

15

65

40~51 (160%)

24

7

17

74

45~56 (160%)

35

8

19

84

51~65 (160%)

47

9

21

94

57~73 (160%)

62

Tổng SP

212

           

 

 

Tàn Nguyệt Thương

Chủ Động

Miêu tả

Cầm vũ khí bằng 2 tay và hướng đầu nhọn về phía kẻ thù để tấn công.

Lan ra 2 đối tượng. Sức tấn công giảm 35% khi tác động đến đối tượng thứ 2

Yêu cầu

Lang Nha Thương LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

27

142

78~100 (180%)

117

2

29

157

86~110 (180%)

135

3

31

172

94~121 (180%)

158

4

33

189

103~133 (180%)

185

5

35

206

113~145 (180%)

212

6

37

225

123~158 (180%)

239

7

39

244

133~172 (180%)

266

8

41

265

145~186 (180%)

299

9

43

287

157~202 (180%)

336

Tổng SP

1947

 

 

Lưu Hồn Thương

Chủ Động

Miêu tả

Cầm vũ khí bằng 2 tay và hướng đầu nhọn về phía kẻ thù để tấn công.

Lan ra 2 đối tượng. Sức tấn công giảm 35% khi tác động đến đối tượng thứ 2

Yêu cầu

Tàn Nguyệt Thương LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

49

435

198~255 (220%)

449

2

51

469

213~274 (220%)

494

3

53

504

230~295 (220%)

546

4

55

542

247~318 (220%)

597

5

57

582

265~341 (220%)

649

6

59

625

285~366 (220%)

700

7

61

670

305~392 (220%)

770

8

63

717

327~420 (220%)

856

9

65

768

350~449 (220%)

1358

Tổng SP

6419

 

 

Lôi Điểu Thương

Chủ Động

Miêu tả

Cầm vũ khí bằng 2 tay và hướng đầu nhọn về phía kẻ thù để tấn công 2 lần.

Lan ra 2 đối tượng. Sức tấn công giảm 25% khi tác động đến đối tượng thứ 2

Yêu cầu

Lưu Hồn Thương LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

71

1020

427 ~ 548(141%)

1752

2

73

1085

455 ~ 585(141%)

1917

3

75

1153

485 ~ 624(141%)

2082

4

77

1225

517 ~ 665(141%)

2247

5

79

1301

551 ~ 708(141%)

2412

6

81

1381

587 ~ 754(141%)

2600

7

83

1466

624 ~ 802(141%)

3091

8

85

1555

664 ~ 853(141%)

3927

9

87

1649

706 ~ 907(141%)

4847

Tổng SP

24875

 

 

Diệt Tuyệt Xuyên Vân Thương

Chủ Động

Miêu tả

Cầm vũ khí bằng 2 tay và hướng đầu nhọn về phía kẻ thù để tấn công 3 lần.

Lan ra 2 đối tượng. Sức tấn công giảm 20% khi tác động đến đối tượng thứ 2

Yêu cầu

Lôi Điểu Thương LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

93

2375

427 ~ 548(106%)

7087

2

95

2515

897 ~ 1153(106%)

8693

3

97

2663

952 ~ 1224(106%)

9333

4

99

2818

1009 ~ 1297(106%)

12765

 

Huyết Luân Vũ Hệ Liệt trong SRO

Do việc sử dụng Thương và Đại Đao không thể sử dụng khiên nên việc phòng ngự những đòn tấn công từ xa không đạt được như ý muốn của người sử dụng. Để khắc phục nhược điểm này và có thể đối phó được sự công kích từ xa hay gần, võ công của các chiêu thức này đã được tập hợp lại, trở thành chiêu Huyết Luân Vũ. Huyết Luân Vũ có thể tạo thành vòng gió, làm giảm ma pháp uy lực công kích của kẻ địch, khiến chúng bị bắn ra ngoài. Đây là môn võ công duy nhất mang tính phòng ngự trong Hắc Sát

 

 

Huyết Phong Luân Vũ

Chủ Động

Miêu tả

Xoay thương tăng phòng ngự phép thuật trong 15s

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Tăng thủ phép

SP

1

7

20

37

5

2

10

25

48

9

3

13

32

59

18

4

16

39

73

30

5

19

46

87

47

6

22

55

103

71

7

25

64

121

98

8

28

75

140

128

9

31

86

161

158

10

34

99

185

199

11

37

112

210

239

12

40

127

238

280

Tổng SP

1282

 

 

Huyết Lang Luân Vũ

Chủ Động

Miêu tả

Xoay thương tăng tỷ lệ chặn trong 15s

Yêu cầu

Huyết Phong Luân Vũ LV1

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Tăng tỷ lệ chặn

SP

1

29

78

10%

135

2

32

90

12%

172

3

35

103

14%

212

4

38

117

16%

253

5

41

132

18%

299

6

44

149

20%

355

7

47

168

22%

412

8

50

188

24%

468

9

53

210

26%

548

10

56

234

28%

623

11

59

260

30%

700

12

62

289

32%

813

Tổng SP

4990

 

 

Huyết Xà Luân Vũ

Chủ Động

Miêu tả

Xoay thương tăng phòng ngự phép thuật trong 15s

Yêu cầu

Huyết Phong Luân Vũ LV12

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Tăng thủ phép

SP

1

51

195

366

494

2

54

218

408

571

3

57

242

455

649

4

60

269

505

726

5

63

299

560

856

6

66

331

620

1420

7

69

365

685

1607

8

72

403

755

1834

9

75

444

832

2082

10

78

488

915

2329

11

81

536

1006

2600

12

84

589

1103

3790

 

 

Huyết Quỷ Luân Vũ

Chủ Động

Miêu tả

Xoay thương tăng tỷ lệ chặn trong 15s

Yêu cầu

Huyết Xà Luân Vũ LV8

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Tăng tỷ lệ chặn

SP

1

73

416

34%

1917

2

76

458

35%

2164

3

79

504

36%

2412

4

82

553

37%

2975

5

85

607

38%

3927

6

88

665

39%

5338

7

91

728

40%

5931

8

94

796

41%

8373

 

 

Huyết Mang Luân Vũ

Chủ Động

Miêu tả

Xoay thương tăng phòng ngự phép thuật trong 15s

Yêu cầu

Huyết Xà Luân Vũ Level 12

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Tăng thủ phép

SP

1

98

896

1680

1917

 

Hắc Sát Thương Hệ Liệt trong SRO

Hắc Sát Thương Hệ Liệt thể hiện công phu thực của Hắc Sát Thương Pháp.Hắc Sát Thương Thuật được tương truyền là môn võ công đại diện cho phái Hắc Sát, có thể công kích được vô số kẻ địch trong phạm vi trước mắt

 

 

Quỷ Thần Thương

Chủ Động

Miêu tả

Quét thương trong một khoảng rộng xa 1m để cùng lúc có thể tấn công được 3 kẻ địch phía trước

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

10

61

28~36 (200%)

9

2

12

71

32~42 (200%)

15

3

14

82

37~48 (200%)

21

4

16

93

42~54 (200%)

30

5

18

105

48~62 (200%)

41

6

20

118

54~69 (200%)

53

7

22

132

60~77 (200%)

71

8

24

147

67~86 (200%)

89

9

26

163

74~95 (200%)

108

Tổng SP

437

 

 

Phá Nham Thương

Chủ Động

Miêu tả

Quét thương 2 lần một khoảng rộng xa 1m phía trước để cùng lúc có thể tấn công được 3 kẻ địch 

Yêu cầu

Quỷ Thần Thương LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

32

299

99~127 (125%)

172

2

34

327

108~139 (125%)

199

3

36

357

118~151 (125%)

226

4

38

389

128~165 (125%)

253

5

40

422

139~179 (125%)

280

6

42

459

151~194 (125%)

318

7

44

496

163~210 (125%)

355

8

46

536

177~227 (125%)

393

9

48

579

191~245 (125%)

431

Tổng SP

2627

 

 

Tỏa Hồn Thương

Chủ Động

Miêu tả

Quét thương một khoảng rộng xa 1m phía trước để cùng lúc có thể tấn công được 3 kẻ địch 

Yêu cầu

Phá Nham Thương LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

54

525

238~306(200%)

571

2

56

564

256~329(200%)

623

3

58

605

275~363(200%)

675

4

60

649

295~379(200%)

726

5

62

696

316~406(200%)

813

6

64

745

338~435(200%)

1079

7

66

797

362~465(200%)

1420

8

68

852

386~497(200%)

1545

9

70

910

413~531(200%)

1670

 

 

Vô Phong Nha

Chủ Động

Miêu tả

Quét thương một khoảng rộng xa 1.5m phía trước để cùng lúc có thể tấn công được 3 kẻ địch

10% gây đần độn trong 20s

Yêu cầu

Tỏa Hồn Thương LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

76

1500

501 ~ 644 (150%)

2164

2

78

1593

534 ~ 686 (150%)

2329

3

80

1693

569 ~ 731 (150%)

2494

4

82

1796

605 ~ 778 (150%), 9

2975

5

84

1905

644 ~ 828 (150%), 9

3790

6

86

2021

684 ~ 880 (150%), 9

4689

7

88

2142

727 ~ 935 (150%), 9

5338

8

90

2270

773 ~ 993 (150%), 9

5675

9

92

2406

821 ~ 1055 (150%), 10

6806

 

 

Hắc Sát Thí Mệnh Thương

Chủ Động

Miêu tả

Quét thương một khoảng rộng xa 1.5m phía trước để cùng lúc có thể tấn công được 3 kẻ địch 

12% gây đần độn trong 20s

Yêu cầu

Vô Phong Nha Level 9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

98

2844

980 ~ 1260 (141%)

10811

2

100

3009

1039 ~ 1336 (141%)

13174

 

Ly Hồn Thương Hệ Liệt trong SRO

Tất cả thương thuật của Hắc Sát Thương Pháp trong lần công kích đầu tiên với sức công phá của Ly Hồn Thương đều khiến người ta phải kinh sợ. Đòn đánh cực mạnh có thể khiến kẻ địch hôn mê như bị mất hồn

 

 

Ly Hồn Động Thương

Chủ Động

Miêu tả

Đánh mạnh đối thủ gây 20% khả năng choáng

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

14

92

37~48 (250%)

21

2

16

104

42~54 (250%)

30

3

18

118

48~62 (250%)

41

4

20

133

54~69 (250%)

53

5

22

148

60~77 (250%)

71

6

24

165

67~86 (250%)

89

7

26

183

74~95 (250%)

108

8

28

202

82~105 (250%)

126

9

30

222

90~115 (250%)

144

Tổng SP

683

 

 

Ly Hồn Chấn Thương

Chủ Động

Miêu tả

Đánh mạnh đối thủ gây 25% khả năng choáng

Yêu cầu

Ly Hồn Động Thương LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

36

328

118~151 (280%)

226

2

38

357

128~165 (280%)

253

3

40

388

139~179 (280%)

280

4

42

421

151~194 (280%)

318

5

44

456

163~210 (280%)

355

6

46

493

177~227 (280%)

393

7

48

532

191~245 (280%)

431

8

50

573

206~264 (280%)

468

9

52

618

221~285 (280%)

520

Tổng SP

3244

 

 

Ly Hồn Thần Thương

Chủ Động

Miêu tả

Đánh mạnh đối thủ 2 lần gây 30% khả năng choáng

Yêu cầu

Ly Hồn Chấn Thương LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

58

1030

275~353 (175%)

675

2

60

1105

295~379 (175%)

726

3

62

1183

316~406 (175%)

813

4

64

1267

338~435 (175%)

1079

5

66

1355

362~465 (175%)

1420

6

68

1449

386~497 (175%)

1545

7

70

1629

413~531 (175%)

1670

8

72

1732

441~567 (175%)

1834

9

74

1842

470~604 (175%)

1999

 

 

Ly Hồn Đế Thương

Chủ Động

Miêu tả

Đánh mạnh đối thủ 2 lần gây 15% khả năng choáng trong mỗi lần tấn công.

Yêu cầu

Ly Hồn Thần Thương LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

80

2208

569 ~ 731(175%)

2494

2

82

2344

605 ~ 778(175%)

2975

3

84

2487

644 ~ 828(175%)

3790

4

86

2638

684 ~ 880(175%)

4689

5

88

2796

727 ~ 935(175%)

5338

6

90

2964

773 ~ 993(175%)

5675

7

92

3140

821 ~ 1055(175%)

6806

8

94

3326

871 ~ 1120(175%)

8373

9

96

3521

924 ~ 1188(175%)

9013

 

Quỷ Thương Thuật trong SRO

Được Hắc Sát Thương Pháp xem là môn võ công lấy công kích làm chủ đạo, song thường làm lộ sơ hở cho kẻ địch, đặc biệt là không có hiệu quả đối với sự công kích từ phía sau. Bởi vậy các đệ tử của phái Hắc Sát cho rằng với việc phòng ngự tiêu cực của nó không như chủ động công kích, cuôi cùng qua nghiên cứu họ đã tìm ra quỷ thương thuật. Lấy mình làm trung tâm, vung mạnh vũ khí xoay một vòng, vừa phòng ngự sau lưng, đồng thời công kích được vô số kẻ địch xung quanh

 

 

Quỷ Thương Lạc Hoa

Chủ Động

Miêu tả

Quét thương xung quanh cùng lúc công kích được 5 kẻ địch trong bán kính 2m

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

19

140

51~65 (220%)

47

2

21

157

57~73 (220%)

62

3

23

175

63~82 (220%)

80

4

25

194

70~90 (220%)

98

5

27

215

78~100 (220%)

117

6

29

237

86~110 (220%)

135

7

31

260

94~121 (220%)

158

8

33

285

103~133 (220%)

185

9

35

312

113~145 (220%)

212

Tổng SP

1094

 

 

Quỷ Thương Thái Tử

Chủ Động

Miêu tả

Quét thương xung quanh cùng lúc công kích được 5 kẻ địch trong bán kính 3m có 35% đẩy lùi đối thủ

Yêu cầu

Quỷ Thương Lạc Hoa LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

41

450

145~186 (250%)

299

2

43

488

157~202 (250%)

336

3

45

529

170~218 (250%)

374

4

47

571

184~236 (250%)

412

5

49

616

198~255 (250%)

449

6

51

664

213~274 (250%)

494

7

53

715

230~295 (250%)

546

8

55

769

247~318 (250%)

597

9

57

826

265~341 (250%)

649

Tổng SP

4156

 

 

Quỷ Thương Tân Quân

Chủ Động

Miêu tả

Quét thương xung quanh cùng lúc công kích được 5 kẻ địch trong bán kính 4m có 35% đẩy lùi đối thủ

Yêu cầu

Quỷ Thương Thái Tử LV 9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

63

1108

327~420 (280%)

856

2

65

1186

350~449 (280%)

1358

3

67

1268

374~481 (280%)

1482

4

69

1355

399~514 (280%)

1607

5

71

1447

427 ~ 548 (280%)

1752

6

73

1544

455 ~ 585 (280%)

1917

7

75

1646

485 ~ 624 (280%)

2082

8

77

1755

517 ~ 665 (280%)

2247

9

79

1869

551 ~ 708 (280%)

2412

 

 

Quỷ Thương Hắc Ám

Chủ Động

Miêu tả

Quét thương xung quanh cùng lúc công kích được 5 kẻ địch trong bán kính 5m có 35% đẩy lùi đối thủ

Yêu cầu

Quỷ Thương Tân QuânLV 9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

85

2255

664 ~ 853(310%)

3927

2

87

2397

706 ~ 907(310%)

4847

3

89

2547

750 ~ 964(310%)

5507

4

91

2705

796 ~ 1024(310%)

5931

5

93

2871

845 ~ 1087(310%)

7087

6

95

3047

897 ~ 1153(310%)

8693

7

97

3232

952 ~ 1224(310%)

9333

8

99

3428

1009 ~ 1297(310%) 

12765

 

Phá Luân Thương Hệ Liệt trong SRO

Sự kỳ diệu của Thương Thuật nằm ở những thế công kích liên hoàn theo kiểu dây hình tròn và uốn cong rất đẹp mắt. Đặc điểm của Phi Thiên Kiếm là nhanh mà nhu (mềm mại), còn đặc điểm của Hắc Sát Thương là sự tàn phá rất mạnh mẽ, công kích liên tục với phạm vi rất lớn. Phá Luân Thương được chia thành hai nhánh, một là sức mạnh chủ đạo gây tổn thương rất lớn, hai là phạm vi của động tác rất lớn, phạm vi công kích rộng. Có tất cả 6 lọai thương thuật, tên của mỗi loại là tên mỗi vị thần mà phái Hắc Sát thờ phụng

 

 

Phá Luân Phi Hổ Thức

Chủ Động

Miêu tả

Đánh 3 lần liên tiếp.

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

24

70

67~86 (91%)

89

2

26

78

74~95 (91%)

108

3

28

87

82~105 (91%)

126

4

30

97

90~115 (91%)

144

5

32

107

99~127 (91%)

172

6

34

118

108~139 (91%)

199

7

36

129

118~151 (91%)

226

8

38

141

128~165 (91%)

253

9

40

154

139~179 (91%)

280

Tổng SP

1597

 

 

Phá Luân La Sát Thức

Chủ Động

Miêu tả

Đánh liên tiếp 4 lần

Yêu cầu

Phá Luân Phi Hổ Thức LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

47

386

184~236(57%)

412

2

49

417

198~255(57%)

449

3

51

449

213~274(57%)

494

4

53

483

230~295(57%)

546

5

55

519

247~318(57%)

597

6

57

558

265~341(57%)

649

7

59

598

285~366(57%)

700

8

61

641

305~392(57%)

770

9

63

687

327~420(57%)

856

Tổng SP

5473

 

 

Phá Luân Tu La Thức

Chủ Động

Miêu tả

Đánh liên tiếp 5 lần

Yêu cầu

Phá Luân Phi Hổ Thức LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

47

660

184~236(78%)

412

2

49

712

198~255(78%)

449

3

51

767

213~274(78%)

494

4

53

826

230~295(78%)

546

5

55

888

247~318(78%)

597

6

57

953

265~341(78%)

649

7

59

1023

285~366(78%)

700

8

61

1097

305~392(78%)

770

9

63

1174

327~420(78%)

856

Tổng SP

5473

 

 

Phá Luân Diêm Vương Thức

Chủ Động

Miêu tả

Đánh liên tiếp 4 lần

Yêu cầu

Phá Luân La Sát Thức LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

69

1826

399~514(100%)

1607

2

71

1876

427 ~ 548(100%)

1752

3

73

1926

455 ~ 585(100%)

1917

4

75

1976

485 ~ 624(100%)

2082

5

77

2026

517 ~ 665(100%)

2247

6

79

2076

551 ~ 708(100%)

2412

7

81

2126

587 ~ 754(100%)

2600

8

83

2176

624 ~ 802(100%)

3091

9

85

2226

664 ~ 853(100%)

3927

 

 

Phá Luân Giao Long Thức

Chủ Động

Miêu tả

Đánh liên tiếp 6 lần lên 5 đối tượng trong bán kính 5m

Yêu cầu

Phá Luân Tu La Thức LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

69

1572

399 ~ 514(86%)

1607

2

71

1685

427 ~ 548(86%)

1752

3

73

1895

455 ~ 585(86%)

1917

4

75

2102

485 ~ 624(86%)

2082

5

77

2327

517 ~ 665(86%)

2247

6

79

2471

551 ~ 708(86%)

2412

7

81

2624

587 ~ 754(86%)

2600

8

83

2784

624 ~ 802(86%)

3091

9

85

2953

664 ~ 853(86%)

3927

10

87

3132

706 ~ 907(86%)

4847

11

89

3320

750 ~ 964(86%)

5507

12

91

3518

796 ~ 1024(86%)

5931

13

93

3727

845 ~ 1087(86%)

7087

14

95

3946

897 ~ 1153(86%)

8693

15

97

4178

952 ~ 1224(86%)

9333

16

99

4422

1009 ~ 1297(86%)

12765

 

 

Phá Luân Thương Tứ Thức Chu Tước

Chủ Động

Miêu tả

Tấn công liên tiếp 6 lần lên 5 đối tượng trong bán kính 5m

Yêu cầu

Phá Luân Diêm Vương Thức Level 9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

91

3745

796 ~ 1024(83%)

5931

2

93

3968

845 ~ 1087(83%)

7087

3

95

4202

897 ~ 1153(83%)

8693

4

97

4448

952 ~ 1224(83%)

9333

5

99

4707

1009 ~ 1297(83%)

12765

 

Phi Long Hệ Liệt trong SRO

Cảnh giới cao nhất của Kiếm Pháp là Nhân Kiếm hợp nhất, cảnh giới cao nhất của Thương và Đại Đao là Phi Long. Tuy nhiên không giống như Nhân Kiếm Hợp Nhất được tự do điều khiển vũ khí của mình, Phi Long dùng thần lực của Tất Sát ném thương hoặc đại đao về phía kẻ địch sẽ khiến kẻ địch không thể thoát chết.

 

 

Phi Long Thủy Chuyển

Chủ Động

Miêu tả

Ném thương hoặc đại đao vào quân địch phía trước mặt, có khả năng xuyên qua 3 kẻ địch, khi đó sức tấn công bị giảm 35%

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

31

219

94~121 (200%)

158

2

33

240

103~133 (200%)

185

3

35

262

113~145 (200%)

212

4

37

286

123~158 (200%)

239

5

39

311

133~172 (200%)

266

6

41

338

145~186 (200%)

299

7

43

366

157~202 (200%)

336

8

45

396

170~218 (200%)

374

9

47

428

184~236 (200%)

412

Tổng SP

2481

 

 

Phi Long Phi Thiên

Chủ Động

Miêu tả

Ném thương hoặc đại đao vào quân địch phía trước mặt,có khả năng xuyên qua 3 kẻ địch,khi đó sức tấn công bị giảm 35%

Yêu cầu

Phi Long Thủy Chuyển LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

54

623

238~306 (230%)

571

2

56

669

256~329 (230%)

623

3

58

718

275~353 (230%)

675

4

60

770

295~379 (230%)

726

5

62

826

316~406 (230%)

813

6

64

884

338~435 (230%)

1079

7

66

945

362~465 (230%)

1420

8

68

1011

386~497 (230%)

1545

9

70

1079

413~531 (230%)

1670

 

 

Phi Long Ánh Nguyệt

Chủ Động

Miêu tả

Ném thương hoặc đại đao vào quân địch phía trước mặt, có khả năng xuyên qua 3 kẻ địch, khi đó sức tấn công bị giảm 35%

Yêu cầu

Phi Long Phi Thiên LV9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

76

1310

501 ~ 644 (230%)

2164

2

78

1396

534 ~ 686(230%)

2329

3

80

1487

569 ~ 731(230%)

2494

4

82

1582

605 ~ 778(230%)

2975

5

84

1683

644 ~ 828(230%)

3790

6

86

1790

684 ~ 880(230%)

4689

7

88

1902

727 ~ 935(230%)

5338

8

90

2021

773 ~ 993(230%)

5675

9

92

2145

821 ~ 1055(230%)

6806

 

 

Phi Long Giáng Hạ Kiếm

Chủ Động

Miêu tả

Ném thương hoặc đại đao 2 lần vào quân địch phía trước mặt, có khả năng xuyên qua 3 kẻ địch, khi đó sức tấn công bị giảm 35%

Yêu cầu

Phi Long Ánh Nguyệt Level 9

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Công vật lý

SP

1

98

4673

980 ~ 1260 (180%)

10811

2

100

4944

1039 ~ 1336(180%)

13174

 

Cường Thân Thuật trong SRO

Phái Hắc Sát thông qua việc rèn luyện ngoại công nhằm khắc phục những khiếm khuyết của mình về mặt võ công phòng ngư, tiếp thu các môn khí công ngoài phái đã được tương truyền từ rất lâu như Thiết Sa Chưởng hay Thiết Bố Sa, luyện thành môn ngoại công độc môn của phái Hắc Sát - Hắc Sát Cường Thân Thuật. Đây là kiểu rèn luyện dùng cây gậy bằng gỗ liễu đánh vào cơ thể, làm tăng sức chịu đựng của da và cơ, làm tăng sức mạnh của cơ thể.

 

 

Cường Thân Thuật

Thụ Động

Miêu tả

Tăng vĩnh viễn 1 lượng máu nhất định

Yêu cầu

Không có

Cấp độ kỹ năng

Cấp độ tuyệt kỹ

MP

Tối đa HP

SP

1

10

0

102

9

2

20

0

197

53

3

30

0

329

144

4

40

0

509

280

5

50

0

752

468

6

60

0

1078

726

7

70

0

1510

1670

8

80

0

2079

2494

9

90

0

2826

5675

10

100

0

3800

13174Xem tiếp: Hướng dẫn Kỹ Năng Băng Hệ trong SRO