f

Sự kiện Binh Đoàn Pháp Sư (Boss Attack)

Sự kiện Binh Đoàn Pháp Sư (Boss Attack)


- Khi hệ thống có thông báo: "Binh Đoàn Pháp Sư và quái vật đang xâm chiếm lục địa Mu" tức là sự kiện đang diễn ra.

- Địa điểm: Devias 4 (71,120) 

- Vật phẩm nhận được: Ngọc Ước Nguyện, Ngọc Tâm Linh, vật phẩm hoàn hảo (Excellent Item)...


Vị trí xuất hiện Binh Đoàn Pháp Sư

Hình ảnh Binh Đoàn Pháp SưBình Luận
Đi lên

Hướng Dẫn Mu Online