f
 


Sự kiện Bạch Long Điện (Illusion Temple) Mu Online

Sự kiện Bạch Long Điện (Illusion Temple)

Hướng dẫn sự kiện Bạch Long Điện (Illusion Temple) Mu Online


♦ Thời gian và yêu cầu tham gia sự kiện Bạch Long Điện

- Thời gian tham gia sự kiện Bạch Long Điện cùng lúc với thời gian tham gia Quảng Trường Quỷ.

- Yêu cầu phải có Bạch Long Hỏa Đồ được kết hợp từ Nước ThánhCuộn Giấy Phép. Quá trình kết hợp được thực hiện bằng Ngọc Hỗn Nguyên.

- Khi tham gia phải có ít nhất 4 người, nhiều nhất là 10 người.

- Trong 24 giờ, mỗi người chỉ có thể tham gia 6 lần. Nếu không đủ người tham gia thì những người đã vào Bạch Long Điện sẽ về Devias và giữ nguyên vé vào.

♦ ♦ Luật chơi sự kiện Bạch Long Điện

- Những người tham gia sẽ được chia thành 2 phe: Xanh (Meyurin) Vàng (Karn). Nếu số lượng người tham gia là lẻ thì ngẫu nhiên sẽ có một phe lợi thế hơn một người.

- Nếu chưa đến giờ tham gia, người chơi sẽ được tập trung tại địa điểm chờ.

- Khi đến giờ, mọi người sẽ được chia ngẫu nhiên thành 2 phe và luôn trong trạng thái party.

Hướng dẫn sự kiện Bạch Long Điện (Illusion Temple) Mu Online
Vị trí tập trung của phe Xanh

Hướng dẫn sự kiện Bạch Long Điện (Illusion Temple) Mu Online
Vị trí tập trung của phe Vàng

- Nhiệm vụ của cả 2 phe là phải lấy được Long Châu xuất hiện tại đỉnh trên hoặc dưới của bản đồ và mang nó về bệ thờ của phe mình. Khi hoàn thành nhiệm vụ, phe mình sẽ ghi được một điểm. Thời gian cho sự kiện là 15 phút.

Hướng dẫn sự kiện Bạch Long Điện (Illusion Temple) Mu Online
Vị trí khoanh tròn màu đỏ: Nơi xuất phát của 2 phe.
Vị trí khoanh tròn màu vàng: nơi xuất hiện Long Châu ngẫu nhiên.
Các mũi tên: những vòng tròn dịch chuyển tức thời.

Hướng dẫn sự kiện Bạch Long Điện (Illusion Temple) Mu Online
Vị trí sẽ xuất hiện Long Châu.

Hướng dẫn sự kiện Bạch Long Điện (Illusion Temple) Mu Online
Vòng tròn dịch chuyển tức thời

Hướng dẫn sự kiện Bạch Long Điện (Illusion Temple) Mu Online
Bệ đặt Long Châu của phe Vàng

Hướng dẫn sự kiện Bạch Long Điện (Illusion Temple) Mu Online
Nhiệm vụ được nêu rõ cho mỗi phe

Hướng dẫn sự kiện Bạch Long Điện (Illusion Temple) Mu Online
Điểm số được ghi khi hoàn thành nhiệm vụ

- Khi thực hiện nhiệm vụ, người chơi cần phải hỗ trợ nhau trong việc tiêu diệt phe đối phương cũng như đánh quái vật. Khi tiêu diệt quái vật, người chơi sẽ được nhận điểm kinh nghiệm và Zen, bình SD hay item.

Hướng dẫn sự kiện Bạch Long Điện (Illusion Temple) Mu Online
Người chơi có thể tiêu diệt quái vật…

Hướng dẫn sự kiện Bạch Long Điện (Illusion Temple) Mu Online
… và người chơi phe đối phương

Hướng dẫn sự kiện Bạch Long Điện (Illusion Temple) Mu Online
Người chơi có thể vào khu vực của phe đối phương

- Khi tiêu diệt quái vật, người chơi sẽ được nhận 2 điểm tích lũy. Còn khi tiêu diệt người chơi phe đối phương, người chơi sẽ được nhận 5 điểm tích lũy. Điểm này sẽ giúp cho người chơi sử dụng những kỹ năng đặc biệt.

Hướng dẫn sự kiện Bạch Long Điện (Illusion Temple) Mu Online

  • Lưu ý:

+ Các kỹ năng đặc biệt chỉ được sử dụng khi người sử dụng ở vị trí tập trung.
+ Khi bị tiêu diệt, điểm tích lũy sẽ trở về 10 và người chơi sẽ trở về vị trí tập trung.
+ Lựa chọn kỹ năng đặc biệt: Lăn nút giữa chuột.
+ Sử dụng kỹ năng đặc biệt: Shift + Click phải chuột.

Hướng dẫn sự kiện Bạch Long Điện (Illusion Temple) Mu Online

Những điều cần lưu ý trên bản đồ

♦ ♦ ♦ Điều kiện chiến thắng sự kiện Bạch Long Điện


Hướng dẫn sự kiện Bạch Long Điện (Illusion Temple) Mu Online

Hướng dẫn sự kiện Bạch Long Điện (Illusion Temple) Mu Online

Mỗi nhân vật giành chiến thắng được nhận 1 viên ngọc Hỗn Nguyên

 Tuy nhiên, nếu may mắn bạn có thể được nhận sói tinh hoàng kim.Xem tiếp: Hướng dẫn sự kiện Thiên Giới (Sky Event) Mu Online