f
 


Sách thuộc tính Pentagram Mu Online

Sách thuộc tính trong Mu Online

Hệ thống thuộc tính – hay sách thuộc tính (element/pentagram) là một khái niệm mới trong MU Online từ season 8 trở đi.

Thông tin chung

- 10 Sách thuộc tính mới đã được thêm vào từ season 8.
- Sách thuộc tính có giới hạn giao dịch tại lần đầu tiên khi có được vật phẩm. (Số lượng giao dịch giới hạn đầu tiên là khác nhau tùy thuộc vào mỗi Sách thuộc tính và tối thiểu là 1 lần)
- Con dấu giao dịch có thể tăng giới hạn giao dịch. (Tối đa là 255)

Hình Ảnh Tên

Cấp độ

trang bị tối thiểu

Thuộc Tính
Min. Damage
Thuộc Tính
Max. Damage

Thuộc Tính

Phòng Thủ

Giới Hạn

Giao Dịch

Iron Shield Wall of the Lorencia Knights Iron Shield Wall
of the Lorencia
Knights
300 96 129 231 5
Hero Elixir Hero Elixir 300 134 180 184 5
Gladiator's Dagger Gladiator's Dagger 300 168 227 132 5
Kundun's Madness Blade Kundun's
Madness Blade
300 181 245 249 1
Kundun's Magic Spell Scroll Kundun's Magic
Spell Scroll
300 181 245 249 1
Stronghold of the Empire Guardians Stronghold of the
Empire Guardians
300 181 245 249 1
Ancient Icarus Scroll Ancient Icarus
Scroll
300 181 245 249 1
Arca's Prophecy Arca's Prophecy 300 209 284 288 1
Antonia's Sword Antonia's Sword 300 209 284 288 1
Kundun's Seal Scroll Kundun's Seal
Scroll
300 209 284 288 1

Đặc điểm

 • Được áp dụng trên cả người chơi và quái vật trong game.
 • Có 5 hệ với 5 màu khác nhau: Nước (xanh nước biển); Lửa (đỏ); Gió (xanh lá); Đất (vàng); Bóng tối (đen)
 • Nếu nhân vật/quái vật được trang bị sách thuộc tính thì khi đánh sẽ gây thêm 1 lượng sát thương gọi là dmg thuộc tính (element dmg).
 • Hệ thống thuộc tính cũng có các chỉ số dmg, def, attack rate, def rate… trong “bảng C”
 • Khi dùng sách thuộc tính và skill cùng hệ thì sẽ được cộng thêm skill dmg khi dùng skill đó.
 • Các hệ mang tính chất đối kháng (kỵ nhau). Ví dụ: Lửa kỵ Nước….

Sách thuộc tính Mu Online 2

Sách thuộc tính Mu Online 3

 

Các loại sách thuộc tính trong MU Online

Sách thuộc tính được trang bị trên người nhân vật

 • Có nhiều loại sách thuộc tính với các chỉ số dmg/def khác nhau
 • Có thể khảm ngọc vào sách (tương tự hệ thống ngọc socket)
 • Mỗi loại sách có các dòng ẩn, khi đạt được các yêu cầu các dòng ẩn sẽ được kích hoạt
 • Có thể tăng cấp độ sách bằng ngọc bless, soul tới +15 như cá item khác (Không dùng được life)

Sách thuộc tính Mu Online

 

Các loại ngọc thuộc tính trong MU Online

- Ngọc thuộc tính (errtel) dùng để khảm vào các slot (khe) trên sách thuộc tính.

Các loại ngọc:

 • Ngọc thuộc tính có thể nâng cấp (up rank) tương tự hệ thống socket.
 • Chỉ có thể khảm ngọc vào sách nếu chúng cùng hệ.
 • Khi tháo ngọc thuộc tính ra có thể bị mất (50%).

Ngọc thuộc tính trong Mu Online
Hình dáng và tên gọi các loại ngọc thuộc tính trong MU Online

Lựa Chọn Mô Tả
Tăng tấn công của Pentagram lên 10 Tăng 10% tấn công cơ bản của Pentagram  

Ertel of Anger

/ 2 Rank

/ 3 Level

   
Tăng phòng thủ của Pentagram lên 10 Tăng 10% phòng thủ cơ bản của Pentagram

Ertel of Anger

/ 2 Rank

/ 3 Level

   
Tăng tỷ lệ của thuộc tính Crit Dmg lên 10% Tăng 10% tỷ lệ thiệt hại tối đa của tấn công thuộc tính

Ertel of Anger

/ 2 Rank

/ 3 Level

   
Chuyển phòng thủ sang phòng thủ thuộc tính lên 5% Thêm 5% thuộc tính phòng thủ cho nhân vật

Ertel of Anger

/ 2 Rank

/ 5 Level

Ertel of Blessing
/ 3 Rank

/ 5 Level

 
Thêm 1% sát thương vào thuộc tính thiệt hại Thêm 1% sát thương cuối cùng vào thuộc tính tấn công sát thương

Ertel of Anger

/ 2 Rank

/ 5 Level

Ertel of Blessing
/ 3 Rank

/ 5 Level

 
Tăng 5% sức cản lại thuộc tính mạnh Tăng 5% tỷ lệ của thuộc tính cản lại những thuộc tính mạnh hơn nó

Ertel of Anger

/ 2 Rank

/ 5 Level

Ertel of Interfrity
/ 3 Rank

/ 6 Level

 
Tăng 5 % sức cản lại thuộc tính tấn công Tăng 5% tỷ lệ sức cản đầy đủ nếu nó bị đánh trúng

Ertel of Blessing
/ 3 Rank

/ 6 Level

Ertel of Interfrity
/ 3 Rank

/ 6 Level

Ertel of Divinity
/ 3 Rank

/ 6 Level

 Xem tiếp: Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online