f
 


Các loại vật phẩm khác trong game Mu Online

Những vật phẩm khác - Another Items

Hình ảnh Tên vật phẩm Mô tả
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Bình Máu - Healing Potions Hồi phục máu cho nhân vật
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Bình Năng Lượng - Mana Potions Hồi năng lượng cho nhân vật
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Bình SD - SD Recovery Potions Hồi phục SD cho nhân vật
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Bình trị độc - Antidote Loại bỏ trạng thái độc cho nhân vật.
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Táo - Apple Hồi phục một lượng nhỏ máu cho nhân vật.
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Hồi Thành Phù - Scroll of town portal Giúp nhân vật di chuyển ngay về thành gần nhất.
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Bó Cung - Arrows Sử dụng cùng với Cung.
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Bó Nỏ - Bolts Sử dụng cùng với Nỏ.
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Rượu - Ale Tăng tốc độ tấn công thêm 20 trong vòng 60 giây.

 

Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Symbol of Kundun

Vật phẩm dùng để ép vật phẩm Kalima Ticket
+1 Symbol of Kundun rớt ở quái cấp 25 trở lên
+2 Symbol of Kundun rớt ở quái cấp 47 trở lên
+3 Symbol of Kundun rớt ở quái cấp 66 trở lên
+4 Symbol of Kundun rớt ở quái cấp 78 trở lên
+5 Symbol of Kundun rớt ở quái cấp 84 trở lên
+6 Symbol of Kundun rớt ở quái cấp 92 trở lên

Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Kalima Ticket Vé vào bản đồ Kalima
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Soul Potion Tăng 20% sát thương trong vòng 60 giây
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Bless Potion Phục hồi AG =8
Tăng khả năng chống đóng băng 50%
Tăng tốc độ tấn công +20 
Thời gian 30 giây
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Splinter of Armor Mảnh dùng để ép Fragmen of Horn
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Bless of Guardian Mảnh dùng để ép Fragmen Horn
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Claw of Beast Mảnh dùng để ép Broken Horn
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Fragment of Horn Mảnh dùng để ép Broken Horn
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Broken Horn Mảnh dùng để ép Horn of Fenrir
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Complex Potion Bình thuốc chế tạo thành SD 
Bình nhỏ rớt từ quái cấp 68 
Bình vừa rớt từ quái cấp 88 
Bình lớn rớt từ quái cấp 100
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online SD Potion Phục hồi SD
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Condor Feather Dùng để chế tạo cánh 3
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Condor Flame Dùng để chế tạo cánh 3
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Old Scroll Sử dụng để ép Ilussion Temple Ticket
+1 Old Scroll rớt từ quái 66 
+2 Old Scroll rớt từ quái 72 
+3 Old Scroll rớt từ quái 78 
+4 Old Scroll rớt từ quái 84 
+5 Old Scroll rớt từ quái 90 
+6 Old Scroll rớt từ quái 96
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Illusion Sorcerer Covenant

Sử dụng để ép Ilussion Temple Ticket
+1 Illusion Sorcerer Covenant rớt từ quái 70 
+2 Illusion Covenant Sorcerer rớt từ quái 76 
+3 Illusion Covenant Sorcerer rớt từ quái 82 
+4 Illusion Covenant Sorcerer rớt từ quái 88 
+5 Illusion Covenant Sorcerer rớt từ quái 94 
+6 Illusion Sorcerer Covenant rớt từ quái 100

Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Illusion Temple Ticket Sử dụng vé để vào Temple Ilussion
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Death Knight Flame-beam Dùng để làm nhiệm vụ 3
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Hell-Miner Horn Dùng để làm nhiệm vụ 3
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Dark Phoenix Feather Dùng để làm nhiệm vụ 3
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Seal of Ascension Kinh nghiệm nhận được tăng 150%
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Seal of Wealth Tăng kinh nghiệm 150% 
Tăng tỷ lẹ rớt đồ 200%
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Seal of Sustenance Kinh nghiệm Evita 
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Green Chaos Box Vật phẩm mua từ PC Cafe Shop và quăng ra mặt đất để nhận đồ
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Red Chaos Box Vật phẩm mua từ PC Cafe Shop và quăng ra mặt đất để nhận đồ
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Purple Chaos Box Vật phẩm mua từ PC Cafe Shop và quăng ra mặt đất để nhận đồ
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online GM Box Vật phẩm nhận được từ GM và quăng ra mặt đất để nhận đồ
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Abyssal Eye Sử dụng làm nhiệm vụ của Thuật Sĩ
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Seed (Fire) - Tăng sát thương tấn công / Wizardry (pro rata lên cấp)
- Tăng tốc độ tấn công
- Tăng sát thương vật lý / phép tối đa
- Tăng sát thương vật lý / phép
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Seed (Water) - Tăng tỷ lệ phòng thủ thành công
- Tăng Def
- Tăng phòng thủ của khiêng 
- Giảm sát thương 
- Phản sát thương
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Seed (Wind) - Tăng tự động hồi phục HP
- Tăng tối đa HP 
- Tăng tối đa Mana 
- Tăng tự động hồi phục Mana
- Tăng AG tối đa
- Tăng AG
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Seed (Lightning)

- Tăng sát thương hoàn hảo
- Tăng tỷ lệ ra đòn hoàn hảo
- Tăng sát thương bạo kích
- Tăng tỷ lệ ra đòn bạo kích

- Tự động phục hồi HP sau khi giết quái

- Tự động phục hồi Mana sau khi giết quái

Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Seed (Ice)

- Tăng kỹ năng sát thương

- Tăng tỷ lệ tấn công thành công

- Tăng độ bền trang bị

Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Seed (Earth) - Tăng thể lực
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Sphere (Mono) Vật phẩm dùng để tạo ra Seed Sphere
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Seed Sphere Sử dụng để ép vật phẩm Socket
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Talisman of Chaos

Nâng cấp đồ +10 trở lên. Nếu thấy bại, món đồ giữ nguyên trở về +0

Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Suspicious Scrap of Paper

Sử dụng để lấy vé tham gia Fortress of Imperial Guardian 1 ~ 6. Rớt từ quái cấp 32 trở lên

Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Order of Gaion Sử dụng để lấy vé tham gia Fortress of Imperial Guardian 1 ~ 6.
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online
Piece Secromicon
Sử dụng để lấy vé tham gia Fortress of Imperial Guardian 1 ~ 6.
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Complete Secromicon

Sử dụng máy ép Chao, dùng 6 Piece Secromicon + 1 Jewel of Chaos  để tạo ra vé tham gia sự kiện  Fortress of Imperial Guardian 7. ( 100% thành công)

Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Sing of Dimensions

Dùng để đổi lấy vé Mirror of Dimensions để tham gia sự kiện Double Goer . Rớt từ quái cấp 32 trở lên

Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online
Mirror of Dimensions

Dùng 5 Sing of Dimensions đổi lấy vé Mirror of Dimensions để tham gia sự kiện Double Goer.

Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online
Old Jewelry Case

Quà xếp hạng Gens hàng tháng có thể nhận được : Jewel of Bless, Jewel of Chaos, Jewel of Creation, Jewel of Soul, Jewel of Life, Zen Gemstone or 60,000.

Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online
Steel Jewelry Case
Quà xếp hạng Gens hàng tháng có thể nhận được : Jewel of Bless, Jewel of Chaos, Jewel of Creation, Jewel of Soul, Jewel of Life, Zen Gemstone or 60,000.
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online
Shining Jewelry Case
Quà xếp hạng Gens hàng tháng có thể nhận được : Jewel of Bless, Jewel of Chaos, Jewel of Creation, Jewel of Soul, Jewel of Life, Zen Gemstone or 90,000.
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online
Elegant Jewelry Case
Quà xếp hạng Gens hàng tháng có thể nhận được : Jewel of Bless, Jewel of Chaos, Jewel of Creation, Jewel of Soul, Jewel of Life, Zen Gemstone or 90,000.
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online
Oak Charm
Bùa lưu trữ trong thùng đồ giúp tăng HP +50
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online
Maple Charm
Bùa lưu trữ trong thùng đồ giúp tăng tỷ lệ rớt đồ 20%
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online
Hawk Figurine
Bùa lưu trữ trong thùng đồ giúp tăng sát thương bạo kich + 10%
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online
Goat Figurine
Bùa lưu trữ trong thùng đồ giúp tăng sát thương hoàn hảo + 10%
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Chaos Cards Sử dụng để nhận vật ở tính năng thẻ bài Chao.
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Guardian Angel Giảm sát thương nhận được 20% 
Tăng HP +50
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Horn of join Tăng tốc độ di chuyển
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Imp Tăng sát thương vật lý / phép thuật 30%
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Spirit of Guardian - Hấp thụ 30% sát thương nhận được
- Tăng +50 HP 
- HP 255
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online
Pet Panda
- Tăng 50% kinh nghiệm
- Tăng Def +50 
- Tự động nhặt Zen
- Máu gấp đôi Pet IMP và Angel
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online
Panda Ring Transformation
- Biến hình thành Panda
- Tăng lượng Zen nhặt được + 50% 
- Tăng sát thương vật lý / phép thuật / chữa lành +30
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Demon -  Tăng 40% DMG & Wizard .dmg. 
- Tăng tốc độ tấn công +10. 
- HP 255.
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Crest of Monarch Vật phẩm để ép áo choàng chúa tể
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Horn of Dinorant

- Tăng 15% Dmg & Wizard Dmg. 
- Hấp thụ 10% sát thương nhận được
- HP 255
- Cấp độ sử dụng 110.

Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Loch's Feather Dùng để chế tạo cánh cấp 2
Hướng dẫn các loại vật phẩm khác trong game Mu Online Horn of Fenrir

- Sói tinh (Xanh, Đen và Đỏ) 
- Sói tinh đen: Tăng sát thương by 10% 
- Sói tinh xanh: Giảm sát thương nhận được 10% 
- Sói tinh đỏ: Không có sức mạnh đặc biệt
- Sói tinh Hoàng Kim:

+200 HP
+200 Mana 
+33 sát thương vật lý 
+16 sát thương phép thuật

 Xem tiếp: Nhẫn và dây chuyền (Ring and Pedant) Mu Online