f
 


Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10)

MASTERY BLOODANGEL SET - SET RUUD 1 TRONG MU ONLINE

 

< Bloodangel Mastery >>

Các hiệp sĩ Lorencia tôn thờ một thanh kiếm cũng bắt đầu tin vào Chúa, người có thể tự bảo vệ mình trong chiến trường nơi các quy tắc khủng bố. Họ đã tạo ra vũ khí và áo giáp biểu thị sự khao khát cho các thiên thần có thể bảo vệ họ trên chiến trường nơi niềm tin vào vị thần tuyệt đối dẫn họ đến chiến thắng và khủng bố về cái chết là những điều duy nhất còn lại. Màu trắng biểu thị phước lành của Chúa dẫn chiến tranh đến chiến thắng và màu đỏ biểu thị máu của thiên thần sẽ bảo vệ họ. Lòng thương xót chỉ có nghĩa là con đường dẫn đến cái chết trong chiến tranh. Đi về phía trước với các thiên thần hướng tới con đường chiến thắng nhuộm máu đỏ.

  • Vật phẩm thông thường có sẵn cho các nhân vật đã hoàn thành class 3 Lv. 400.
  • Các vật phẩm thông thường rớt ở Debenter và Uruk Mountain Map.
  • Các vật phẩm Excellent chỉ rớt ở Nars Map. Bạn có thể nhận phần thưởng tại Reud sau khi kết thúc các sự kiện mà bạn tham gia.
  • Các opt trên đồ Excellent có một số điểm khác các đồ Execellent khác là : Hp, giảm sát thương, mana... sẽ không tính theo % mà tính trực tiếp. Ví dụ: Sát thương giảm 45 ( Giảm 45 diểm sát thương - máu khi bị đánh trúng)
     

Trang bị Mastery cho các Class nhân vật

< Blade Master >

Bloodangel  Knight 
  Knight Helm Knight Armor Knight Pants Knight Gloves Knight Boots
Hình ảnh Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10)
Normal  
Sức mạnh 672 803 726 609 636
Nhanh nhẹn 209 249 222 191 195
Phòng thủ 63 85 75 58 60
Excellent  
Sức mạnh 781 933 844 707 739
Nhanh nhẹn 240 287 256 219 224
Phòng thủ 102 125 115 96 98
Set  
Sức mạnh 781 933 844 707 739
Nhanh nhẹn 240 287 256 219 224
Phòng thủ 111 135 124 105 107

< Soul Master >

Bloodangel Wizard 
  Wizard Helm Wizard Armor Wizard Pants Wizard Gloves Wizard Boots
Hình ảnh Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10)
Normal
Sức mạnh 209 227 218 168 182
Nhanh nhẹn 83 87 83 69 77
Phòng thủ 46 53 49 40 41
Excellent
Sức mạnh 240 261 251 193 193
Nhanh nhẹn 93 98 93 77 83
Phòng thủ 83 91 86 77 78
Set
Sức mạnh 240 261 251 193 209
Nhanh nhẹn 93 98 93 77 83
Phòng thủ 92 100 95 86 87

< High Elf >

Bloodangel Elf   
  Elf Helm Elf Armor Elf Pants Elf Gloves Elf Boots
Hình ảnh Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10)
Normal
Sức mạnh 173 195 182 159 164
Nhanh nhẹn 357 411 380 326 335
Phòng thủ 56 65 58 48 50
Excellent
Sức mạnh 198 224 209 182 188
Nhanh nhẹn 413 476 440 377 387
Phòng thủ 94 104 96 85 88
Set
Sức mạnh 198 224 209 182 188
Nhanh nhẹn 413 476 440 377 387
Phòng thủ 103 113 96 94 97

< Dimension Master >

Bloodangel Summoner  
  Summoner Helm Summoner Armor Summoner Pants Summoner Boots Summoner Boots
Hình ảnh Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10)
Normal  
Sức mạnh 173 195 182 159 164
Nhanh nhẹn 357 411 380 326 335
Phòng thủ 56 65 58 48 50
Excellent  
Sức mạnh 198 224 209 182 188
Nhanh nhẹn 413 476 440 377 387
Phòng thủ 94 104 96 85 88
Set  
Sức mạnh 198 224 209 182 188
Nhanh nhẹn 413 476 440 377 387
Phòng thủ 103 113 96 94 97

< Duel Master >

Bloodangel Magic 
  Magic Armor Magic Pants Magic Gloves Magic Boots
Hình ảnh Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10)
Normal
Sức mạnh 663 632 537 578
Nhanh nhẹn 281 272 231 245
Phòng thủ 83 71 55 60
Excellent
Sức mạnh 770 734 623 671
Nhanh nhẹn 324 314 266 282
Phòng thủ 123 110 93 98
Set
Sức mạnh 770 734 623 671
Nhanh nhẹn 324 314 266 282
Phòng thủ 133 119 102 107

< Lord Emperor >

Bloodangel Lord  
  Lord Helm Lord Armor Lord Pants Lord Gloves Lord Boots
Hình ảnh Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10)
Normal  
Sức mạnh 285 312 294 245 258
Nhanh nhẹn 87 96 92 78 83
Phòng thủ 44 61 49 39 43
Excellent  
Sức mạnh 329 361 340 282 298
Nhanh nhẹn 98 109 104 88 93
Phòng thủ 81 99 86 76 80
Set  
Sức mạnh 329 361 340 282 298
Nhanh nhẹn 98 109 104 88 93
Phòng thủ 90 108 95 85 89

< Fist Master >

Bloodangel Fighter 
  Figher Helm Figher Armor Figher Pants Figher Boots
Hình ảnh Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10)
Normal
Sức mạnh 339 384 362 317
Nhanh nhẹn 303 335 317 281
Phòng thủ 42 66 56 46
Execellent
Sức mạnh 392 445 419 366
Nhanh nhẹn 350 387 366 324
Phòng thủ 79 105 94 83
Set
Sức mạnh 392 445 419 366
Nhanh nhẹn 350 387 366 324
Phòng thủ 88 114 103 92

 < Migrage Lancer >

Bloodangel Lancer   
  Lancer Helm Lancer Armor Lancer Pants Lancer Gloves Lancer Boots
Hình ảnh Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10)
Normal  
Sức mạnh 1001 1023 1014 978 987
Nhanh nhẹn 294 312 299 258 276
Phòng thủ 37 47 38 45 41
Execellent  
Sức mạnh 1164 1190 1180 1138 1148
Nhanh nhẹn 340 361 345 298 319
Phòng thủ 73 84 75 82 78
Set  
Sức mạnh 1164 1190 1180 1138 1148
Nhanh nhẹn 340 361 345 298 319
Phòng thủ 82 93 84 82 87

 

Đặc điểm của Đồ Huyết Thần - Bloodangel Items trong Mu Online

Armor Excellent Option
Opt Mô tả  
Max HP +300 Tăng HP tối đa của nhân vật lên 300. Opt mới
Increases Max MP by 180 Tăng HP tối đa của nhân vật lên 180 Opt mới
Damage -195 Giảm sát thương gây ra cho nhân vật -195. Opt mới
Reflect Damage by 5% 5% tất cả thiêt hại của nhân vật nhận được được phản công lại kẻ thù. Opt đang có
Defense Success Rate +10% Tăng tỷ lệ thành công phòng thủ của nhân vật lên 10% Opt đang có
Increases the amount of Zen
acquired for hunting monsters
by 50%
Tăng số lượng Zen của nhân vật kiếm được lên
50%
Opt mới

 

 

Stat Opt dành riêng cho trang bị Mastery
  STR AGI STA ENG Cmd All Stats
Min 15 7
Max 30 15
Chỉ được thêm vào Set Item có trang bị Mastery

 

Set option chỉ dành riêng cho Mastery
Opt Mô tả
Increases all stats Tăng tất cả điểm của nhân vật. (STR, AGI, STA, ENG, Cmd)
Increases Basic Defense Không thể tăng quá phòng thủ cơ bản nhận vật có được. 
Increases Damage Tăng tối thiểu và tối đa DMG của nhân vật
Increases Magical Damage Tăng tối thiểu và tối đa DMG Magical của nhân vật.

 

Mastery Set Item trong Mu online

Fury's Bloodangel Knight Set
  Knight Helm Knight Armor Knight Pants Knight Boots
Hình ảnh Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10)
Điểm Point yêu cầu
Sức mạnh 781 933 844 739
Nhanh nhẹn 240 287 256 224
Phòng thủ 111 135 124 107
Tính năng Set
2 Set 3 Set 4 Set
Skill Damage +50
STR Stat Option +50
Double Damage Chance +10%
Damage +100
Critical DMG Chance +15%
Excellent DMG Chance +15%
Ignore Enemy's Phòng thủ by 5%
All Stats +10
Basic Phòng thủ +20
Critical Damage +50
Excellent Damage +50

 

Transcendence's Bloodangel Wizard Set
  Wizard Helm Wizard Armor Wizard Pants Wizard Gloves
Hình ảnh Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10)
Điểm Point yêu cầu
Sức mạnh 240 261 251 193
Nhanh nhẹn 93 98 93 77
Phòng thủ 92 100 95 86
Tính năng Set
2 Set 3 Set 4 Set
Skill Damage +50
Energy Stat Option +50
Double Damage Chance +10%
Magical Damage +100
Critical DMG Chance +15%
Excellent DMG Chance +15%
Ignore Enemy's Phòng thủ by 5%
All Stats +10
Basic Phòng thủ +20
Critical Damage +50
Excellent Damage +50

 

Flurry's Bloodangel Elf Set
  Elf Helm Elf Armor Elf Pants Elf Gloves
Hình ảnh Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10)
Điểm Point yêu cầu
Sức mạnh 198 224 209 182
Nhanh nhẹn 413 476 440 377
Phòng thủ 103 113 96 94
Tính năng Set
2 Set 3 Set 4 Set
Skill Damage +50
Agility Stat Option +50
Double Damage Chance +10%
Damage +100
Critical DMG Chance +15%
Excellent DMG Chance +15%
Ignore Enemy's Phòng thủ by 5%
All Stats +10
Basic Phòng thủ +20
Critical Damage +50
Excellent Damage +50

 

Honor's Bloodangel Summoner Set
  Aqua Beam Helm Aqua Beam Armor Aqua Beam Pants Aqua Beam Boots
Hình ảnh Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10)
Điểm Point yêu cầu
Sức mạnh 198 219 209 188
Nhanh nhẹn 77 88 83 46
Phòng thủ 88 102 84 84
Tính năng Set
2 Set 3 Set 4 Set
Skill Damage +50
Energy Stat Option +50
Double Damage Chance +10%
Magical Damage +100
Critical DMG Chance +15%
Excellent DMG Chance +15%
Ignore Enemy's Phòng thủ by 5%
All Stats +10
Basic Phòng thủ +20
Critical Damage +50
Excellent Damage +50

 

Extremity's Bloodangel Magic Set
  Magic Armor Magic Pants Magic Gloves Magic Boots
Hình ảnh Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10)
Điểm Point yêu cầu
Sức mạnh 770 734 623 671
Nhanh nhẹn 324 314 266 282
Phòng thủ 133 119 102 107
Tính năng Set
2 Set 3 Set 4 Set
Skill Damage +50
STR Stat Option +50
Double Damage Chance +10%
Damage +100
Critical DMG Chance +15%
Excellent DMG Chance +15%
Ignore Enemy's Phòng thủ by 5%
All Stats +10
Basic Phòng thủ +20
Critical Damage +50
Excellent Damage +50

 

Conquest's Bloodangel Lord Set
  Lord Helm Lord Armor Lord Pants Lord Gloves
Hình ảnh Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10)
Điểm Point yêu cầu
Sức mạnh 329 361 340 282
Nhanh nhẹn 98 109 104 88
Phòng thủ 90 108 95 85
Tính năng Set
2 Set 3 Set 4 Set
Skill Damage +50
STR Stat Option +50
Double Damage Chance +10%
Damage +100
Critical DMG Chance +15%
Excellent DMG Chance +15%
Ignore Enemy's Phòng thủ by 5%
All Stats +10
Basic Phòng thủ +20
Critical Damage +50
Excellent Damage +50

 

Destruction's Bloodangel Fighter Set
  Figher Helm Figher Armor Figher Pants Figher Boots
Hình ảnh Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10)
Điểm Point yêu cầu
Sức mạnh 392 445 419 366
Nhanh nhẹn 350 387 366 324
Phòng thủ 88 114 103 92
Tính năng Set
2 Set 3 Set 4 Set
Skill Damage +50
STR Stat Option +50
Double Damage Chance +10%
Damage +100
Critical DMG Chance +15%
Excellent DMG Chance +15%
Ignore Enemy's Phòng thủ by 5%
All Stats +10
Basic Phòng thủ +20
Critical Damage +50
Excellent Damage +50

 

Tenacity's Bloodangel Lancer Set
  Lancer Helm Lancer Armor Lancer Pants Lancer Gloves
Hình ảnh Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10) Hướng dẫn trang bị Bloodangel (Ruud 1) Mu Online (SS10)
Điểm Point yêu cầu
Sức mạnh 340 361 350 298
Nhanh nhẹn 340 361 350 298
Phòng thủ 82 93 84 91
Tính năng Set
2 Set 3 Set 4 Set
Skill Damage +50
STR Stat Option +50
Double Damage Chance +10%
Damage +100
Critical DMG Chance +15%
Excellent DMG Chance +15%
Ignore Enemy's Phòng thủ by 5%
All Stats +10
Basic Phòng thủ +20
Critical Damage +50
Excellent Damage +50

 Xem tiếp: Hướng dẫn vũ khí Blood Angel (Ruud 1) Mu Online (S11)