f
 


Master Skill của High Elf (Tiên Nữ)

Master Skill của High Elf (Tiên Nữ)

Hướng dẫn Master Skill của High Elf (Tiên Nữ)

Cấu hình mặc định

- Mỗi lớp kỹ năng có giá 1 điểm cho mỗi cấp độ và bạn có thể đầu tư tối đa 20 điểm.
- Tổng số hệ thống cây đã được giảm xuống còn 3 hệ thống.
- Tăng kỹ năng/ sức mạnh chính bằng cách cộng thêm điểm Master Skill.

Thay đổi và sửa đổi để cân bằng tốt hơn

- Đối với tất cả các lớp, Kỹ năng (Invincible Casting) trong Tree 1 đã tạm thời bị loại bỏ.
Chức năng: Xác suất khiên hấp thụ toàn bộ sát thương

- Đối với tất cả các lớp, Kỹ năng (tăng cường hấp thụ sát thương cánh thứ ba) trong Tree 1 Rank 8 đã tạm thời bị loại bỏ.
Chức năng: Tăng khả năng hấp thụ sát thương của đôi cánh.

- Đối với tất cả các Lớp đã tạm thời bị xóa Kỹ năng (Triple Damage) trong Tree 3 Rank 9.
Chức năng: Xác suất sát thương x3

Tree Rank Icon Tên Mô tả
Hight Elf
Wisdom 1 Increase Attack Success Rate Tăng tỷ lệ tấn công thành công (tăng khả năng không trượt đánh Quái vật) tùy theo Cấp độ kỹ năng được chỉ định.
2 Strengthen Heal Tăng sức mạnh kỹ năng Heal Skill theo điểm Master skill cộng vào
Strengthen Triple Shot Tăng sát thương kỹ năng Triple Shot Skill theo điểm Master Skill cộng vào
Strengthen Summoned Monster HP của Quái vật được triệu tập tùy theo điểm Master skill cộng vào
3 Penetration Strengthener Tăng kỹ năng sát thương Penetration
Strengthen Increase Defense Tăng phòng thủ tùy theo điểm Master Skill cộng vào
Triple Shot Mastery Thêm 1 Mũi tên nữa sẽ sử dụng được kỹ năng Triple Shot
Strengthen Summoned Monster Tăng sự phòng thủ của Quái vật triệu hồi
4 Increase Attack Strengthener Tăng hiệu quả của Skill
Weapon Mastery Tăng sức mạnh tấn công
Increase Maximum Life Tăng lượng HP tối đa
5 Mastery Increase Attack Tăng tính hiệu quả và thời gian tăng tấn công
Mastery Increase Defense Tăng tính hiệu quả và thời gian tăng phòng thủ
Ice Arrow Strengthener Tăng sát thương của Ice Arrow Skill 
Increase Maximum Mana Tăng Mana tối đa
6 The Cure Học "Cure. Loại bỏ debuff trên mục tiêu.
Multi-Shot Strengthener Tăng kỹ năng sát thương của Multi-Shot tùy theo điểm Master Skill cộng vào
Increased Maximum AG Tăng tối đa AG.
7 Healing Party

Học thêm "Party Healing". Thêm 3 thành viên gần mục tiêu sẽ được chữa lành. Mỗi lần bạn đổi trạm sẽ bị giảm 20% số lượng chữa lành. Thời gian hồi chiêu: 10s

Multi-Shot Mastery Tăng sát thương của Multi-Shot Skill 
Summoned Monster Strengthener Tăng sát thương của quái vật được triệu hồi
8 Strengthener Healing Party Tăng tính hiệu quả phục hồi của Kỹ năng Party Heal.
Bless Học "Bless". Tất cả chỉ số tăng +20 vào một mục tiêu. Ảnh hưởng này sẽ kéo dài 5 phút, bạn có thể áp các thuộc tính này cho các thành viên trong Nhóm.
Poison Arrow Học "Poison Arrow". Gây sát thương và đầu độc mục tiêu. Hiệu ứng độc kéo dài 10 giây
Summon Satyros Triệu hồi Satyros chiến đấu cùng với bạn
9 Bless Strengthener Tăng Effect of the Bless Skill 
Poison Arrow Strengthener Tăng sát thương Poison Arrow Skill

 

Tree Rank Icon Tên Mô tả
High Elf
violent wind 1 Attack Rate Tăng tỷ lệ tấn công PVP thành công
2 Strengthen Bow Tăng sát thương khi sử dụng Skill Bow
Strengthener Crossbow Tăng sát thương khi sử dụng Skill Crossbow
Shield Strengthener Tăng cấp độ kỹ năng phòng thủ
3 Bow Mastery Tăng tốc độ tấn công.
Crossbow Mastery Phần thưởng sức mạnh tấn công sẽ được thêm vào
Shield Mastery Cấp độ phòng thủ của kỹ năng khiên được tăng lên
4 Mana Reduction Chi phí sử dụng Mana giảm
Recover SD, when killed a moster Tối đa SD được xử lý khi giết một quái vật
Increase Life Monster Attack Max HP được phục hồi bằng cách giết quái vật
5 Strengthene Infinity Arrow Sử dụng mũi tên Infiniti để tăng kỹ năng
Increase Minimum Attack Power Tăng sức mạnh tấn công
Monster Attack Mana Increase Lượng mana tối đa được phục hồi bằng cách giết một con quái vật
6 Maximum Attack Power Increase Khôi phục tối đa kỹ năng sức mạnh tấn công
Increased probability of critical damage Tăng cơ hội gây sát thương chí mạng
7 Mana Recovered Completely Khi mục tiêu bị tấn công, Mana sẽ được phục hồi toàn bộ.
Full HP restored Khi mục tiêu bị tấn công, HP sẽ được phục hồi toàn bộ
Excellent chance of damage Increases Tăng xác suất sát thương EXC
8 Double Damage Chance Tăng khả năng sát thương kép
SD complete recovery Khi mục tiêu bị tấn công, SD sẽ được phục hồi toàn bộ
9 Increase Chance of Ignoring Armor damage  Tăng khả năng vượt qua tấn công sát thương

 

Xem tiếp: Hệ thống Master Skill của Dual Master (Đấu Sĩ)Xem tiếp: Hướng dẫn Master Skill của Duel Master (Đấu Sĩ)