f
 


Tính năng đặc sắc phiên bản CTC - VLTK (JX1)Xem tiếp: Chiến trường Tống Kim trong game VLTK phiên bản CTC