f
 


Hướng dẫn phục hồi trang bị Hoàng Kim phiên bản CTC - VLTK (JX1)

HƯỚNG DẪN PHỤC HỒI TRANG BỊ HOÀNG KIM TRONG VLTK CTC

 

Trong quá trình hành tẩu giang hồ, chư vị đại hiệp đã xông pha biết bao trận chiến để độc chiếm địa bàn tương trợ lẫn nhau luyện công cũng như khẳng định thanh danh của mình. Chẳng may vì quá hăng say vào đại cuộc chung mà bỏ quên việc tu rèn trang bị hoặc bị kẻ xấu rắp tâm hãm hại dẫn đến các trang bị bị tổn hại mất đi công lực và giảm phần lớn uy lực của bản thân!

Nay với sự xuất hiện của loại kỳ trân huyễn bảo Đại Hoàng Kim Công Cụ sẽ lập tức phục hồi các trang Hoàng Kim Môn Phái đã bị hư hỏng hoàn toàn trở về trạng thái ban đầu với độ bền toàn vẹn. Chi tiết vật phẩm như sau:

 • Nội dung & vật phẩm liên quan

 

Hình ảnh Ghi chú
Hướng dẫn phục hồi trang bị Hoàng Kim phiên bản CTC - VLTK (JX1)
Đại Hoàng Kim Công Cụ
 • Nguồn Gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 500 Kim Nguyên Bảo/vật phẩm.

 • Tính chất: Không thể xếp chồng & ném ra. Có thể giao dịch & bày bán.

 • Chức năng: Nhấp phải sử dụng để sửa trang bị Hoàng Kim Môn Phái bị hư hỏng hoàn toàn.
 • Hạn sử dụng30 ngày kể từ lúc mua.

 

Phục hồi trang bị Hoàng Kim hư hỏng hoàn toàn trong phiên bản CTC - VLTK
 

Bước Ghi chú
Hướng dẫn phục hồi trang bị Hoàng Kim phiên bản CTC - VLTK (JX1)
 • Nhấp phải vào Đại Hoàng Kim Công Cụ để mở khung phục hồi trang bị
Hướng dẫn phục hồi trang bị Hoàng Kim phiên bản CTC - VLTK (JX1)
 • Đặt trang bị Hoàng Kim Môn Phái hư hỏng hoàn toàn vào khung phục hồi.
 • Lưu ý: Chỉ phục hồi được 1 trang bị/lần/Đại Hoàng Kim Công Cụ.
Hướng dẫn phục hồi trang bị Hoàng Kim phiên bản CTC - VLTK (JX1)
 • Nhấp "xác định" để nhận trang bị đã được phục hồi.
 • Lưu ý:
  • Cần trống 2x5 ô hành trang để sửa trang bị.
  • KHÔNG thể sửa trang bị Khóa Vĩnh Viễn, Khóa Bảo Hiểmtrang bị phổ thông.
  • Thuộc tính của trang bị giữ nguyên không thay đổi.
  • Sau khi sửa thành công Đại Hoàng Kim Công Cụ sẽ biến mất.


Xem tiếp: Hướng dẫn hủy đồ khóa vĩnh viễn phiên bản CTC - VLTK (JX1)