f
 


Trang Bị Hệ Thống Âu Dã Tử phiên bản CTC - VLTK (JX1)

 

HỆ THỐNG ÂU DÃ TỬ TRONG VLTK CTC

Hoàng Kim Kỳ Binh vốn là những món trang bị thất truyền của các cao nhân với những mảnh ghép huyền thoại võ lâm oanh tạc như: Ỷ Thiên Kiếm (cất giấu bí kíp Cửu Âm Chân Kinh), Đồ Long Đao (cất giấu binh pháp Võ Mục Di Thư) hay Băng Phách Ngân Châm, Lãnh Nguyệt Bảo Đao,... 

Sở hữu được 1 trong 3 loại trang bị Hoàng Kim Kỳ Binh: Hoàng Kim An Bang, Hoàng Kim Định Quốc hoặc Hoàng Kim Binh Khí lập tức các chỉ số võ công của nhân sĩ sẽ thăng tiến vượt trội bởi những chỉ số thuộc tính và kháng tính vô cùng "xuất thần" sẽ hỗ trợ con đường chinh phục quần hùng võ lâm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết!

Vậy làm sao để có thể sở hữu được những "tinh hoa" trang bị này? Kích hoạt như thế nào? Rất đơn giản, nhân sĩ chỉ cần sở hữu các trang bị Hoàn Mỹ/Hoàn Mỹ Cực Phẩm - An Bang, Liên Đấu/Cực Phẩm - Định Quốc và trang bị Hoàng Kim Môn Phái cùng Huyền Tinh và Tinh Thạch "thêm chút may mắn" sẽ sở hữu ngay 1 trong 3 loại trang bị Hoàng Kim Kỳ Binh với chỉ số ưu việt! Khám phá ngay nào!

 • Nguyên Liệu & loại:
Trang bị nguyên Liệu (không khóa) Hoàng Kim Kỳ Binh nhận được
(nhấp tên xem chi tiết)
Hoàn Mỹ/Cực Phẩm- An Bang
(02 nhẫn, dây chuyền, ngọc bội)
Hoàng Kim An Bang
(trang sức tương ứng)
Liên Đấu/Cực Phẩm - Định Quốc
(Áo, Nón, Giày, Bao Tay, Thắt Lưng)
Hoàng Kim Định Quốc
(trang bị tương ứng)
Hoàng Kim Môn Phái
(Bất kỳ môn phái & loại)
Hoàng Kim Binh Khí
(ngẫu nhiên 1/10 loại vũ khí)
 • Lưu ý trang bị:
  • Đây không phải loại trang bị theo bộ 10 trang bị: Hoàn toàn có thể sử dụng độc lập và kết hợp như các trang bị An Bang, Định Quốc,... hiện tại.
  • Trang bị mới gọi chung là Hoàng Kim Kỳ Binh bao gồm 3 loại: Hoàng Kim An Bang, Hoàng Kim Định Quốc và Hoàng Kim Binh Khí.
  • Tất cả trang bị Hoàng Kim Kỳ Binh không phân biệt môn phái, thỏa điều kiện đẳng cấp đều sử dụng được.
  • Sử dụng đủ bộ Hoàng Kim An Bang hoặc Hoàng Kim Định Quốc (cùng cấp độ) sẽ kích hoạt tất cả thuộc tính ẩn của các trang bị còn lại (khác cấp độ nhưng cùng bộ sẽ không được kích hoạt).
  • Trang bị Hoàng Kim Kỳ Binh hiện tại có 5 cấp độ: Ban đầu sẽ nhận được là cấp 1 và nâng cấp dần lên cấp 5.


♦ NPC & vật phẩm liên quan trong VLTK CTC

Hình ảnh Ghi chú
Âu Dã Tử VLTK CTC
Âu Dã Tử
 • Vị trí: Gần NPC Thợ Rèn tại thất đại thành thị.
 • Chức năng: Giám định/Trùng luyện/Nâng cấp trang bị Hoàng Kim An Bang/Định Quốc/Binh Khí.
Trang Bị Hệ Thống Âu Dã Tử phiên bản CTC - VLTK (JX1)
Huyền Tinh - Cấp 1
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 100 Kim Nguyên Bảo/vật phẩm hoặc từ Công Thành Lễ Bao.
 •  Trang Bị Hệ Thống Âu Dã Tử phiên bản CTC - VLTK (JX1)Trang Bị Hệ Thống Âu Dã Tử phiên bản CTC - VLTK (JX1)Trang Bị Hệ Thống Âu Dã Tử phiên bản CTC - VLTK (JX1)Trang Bị Hệ Thống Âu Dã Tử phiên bản CTC - VLTK (JX1)Trang Bị Hệ Thống Âu Dã Tử phiên bản CTC - VLTK (JX1)   

 • Công dụng: Nguyên liệu Giám định/Trùng luyện/Nâng cấp trang bị hoặc ghép Tinh Thạch.
Trang Bị Hệ Thống Âu Dã Tử phiên bản CTC - VLTK (JX1)
Tinh Thạch - Cấp 1
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 200 Kim Nguyên Bảo/vật phẩm hoặc từ Công Thành Lễ Bao.
 •  Trang Bị Hệ Thống Âu Dã Tử phiên bản CTC - VLTK (JX1)Trang Bị Hệ Thống Âu Dã Tử phiên bản CTC - VLTK (JX1)Trang Bị Hệ Thống Âu Dã Tử phiên bản CTC - VLTK (JX1)Trang Bị Hệ Thống Âu Dã Tử phiên bản CTC - VLTK (JX1)Trang Bị Hệ Thống Âu Dã Tử phiên bản CTC - VLTK (JX1)   
 • Công dụng: Nguyên liệu nâng cấp trang bị.

 

♦ Hướng dẫn sở hữu các trang bị Hoàng Kim Kỳ Binh trong VLTK CTC

Bước 1: Giám Định nhận trang bị mới

 • Dùng các trang bị nguyên liệu theo yêu cầu (phôi) để đổi lấy trang bị mới - cấp 1.
 • Các trang bị mới có số dòng như nhau, ngẫu nhiên chỉ số thuộc tính.
 • Đối thoại Âu Dã Tử chọn "Giám Định Trang Bị"

Giám Định Trang Bị VLTK CTC

Giám Định Trang Bị VLTK CTC 1

 • Công thức Giám Định - Chắc chắn nhận được:
Công thức
(dùng trang bị không khóa, không HSD)
Trang bị nhận được
(ngẫu nhiên chỉ số)
01 Hoàng Kim Môn Phái
+ 01 Huyền Tinh (cấp 1-5) + 1.000 Vạn lượng
Hoàng Kim Binh Khí - Cấp 1
(ngẫu nhiên 1/10 loại vũ khí)
Liên Đấu/Cực Phẩm - Định Quốc
+ 01 Huyền Tinh (cấp 1-5) + 100 Vạn lượng
Hoàng Kim Định Quốc - Cấp 1
(tương ứng trang bị phôi)
Hoàn Mỹ/Cực Phẩm- An Bang
+ 01 Huyền Tinh (cấp 1-5) + 100 Vạn lượng
Hoàng Kim An Bang - Cấp 1
(tương ứng trang bị phôi)

Bước 2: Trùng Luyện (Đổi mới các thuộc tính)

 • Thay đổi ngẫu nhiên chỉ số thuộc tính của trang bị Hoàng Kim Kỳ Binh hiện tại.
 • Tùy theo cấp của trang bị sẽ có chỉ số ngẫu nhiên thấp nhất - cao nhất tương ứng từng cấp.
 • Đối thoại Âu Dã Tử chọn "Trùng Luyện"

Trùng Luyện Trang Bị VLTK CTC

 • Công thức Trùng Luyện - Nhận cùng cấp thay đổi chỉ số:
Công thức Trang bị nhận được
01 Hoàng Binh Khí (cấp bất kỳ)
+ 01 Huyền Tinh (bằng hoặc lớn hơn cấp trang bị)
+ 1.000 Vạn lượng
Hoàng Kim Binh Khí - Cùng cấp
(cùng loại)
01 Hoàng Kim Định Quốc(cấp bất kỳ)
+ 01 Huyền Tinh (bằng hoặc lớn hơn cấp trang bị)
+ 1.000 Vạn lượng
Hoàng Kim Định Quốc - Cùng cấp
(cùng loại)
01 Hoàng Kim An Bang (cấp bất kỳ)
+ 01 Huyền Tinh (bằng hoặc lớn hơn cấp trang bị)
+ 1.000 Vạn lượng
Hoàng Kim An Bang - Cùng cấp
(cùng loại)

Bước 3: Thăng Cấp (Tăng chỉ số thuộc tính)

 • Thăng cấp trang bị giúp gia tăng chỉ số tối đa các dòng thuộc tính (tuy nhiên chỉ số tối đa của cấp thấp hơn 1 bậc vẫn có thể cao hơn chỉ số thấp nhất trên 1 bậc).
 • Ví dụ: Trang bị cấp 2 (thuộc tính cao nhất) vẫn có thể cao hơn trang bị cấp 3 (thuộc tính thấp nhất).
 • Đối thoại Âu Dã Tử chọn "Thăng Cấp"

Thăng cấp Trang Bị VLTK CTC

 • Công thức Thăng Cấp - Có tỷ lệ thất bại:
Công thức Trang bị nhận được
02 Hoàng Binh Khí (cùng cấp & loại)
+ 01 Huyền Tinh (bằng hoặc lớn hơn cấp trang bị)
+ 01 Tinh Thạch (bằng hoặc lớn hơn cấp trang bị)
+ 1.000 Vạn lượng
 • THÀNH CÔNG: 01 Hoàng Kim Binh Khí - Cao hơn 1 cấp (cùng loại).
 • THẤT BẠI: Mất tất cả tiền Vạn & nguyên liệu, nhận lại 01 Hoàng Kim Binh Khí.
02 Hoàng Kim Định Quốc (cùng cấp & loại)
+ 01 Huyền Tinh (bằng hoặc lớn hơn cấp trang bị)
+ 01 Tinh Thạch (bằng hoặc lớn hơn cấp trang bị)
+ 100 Vạn lượng
 • THÀNH CÔNG: 01 Hoàng Kim Định Quốc - Cao hơn 1 cấp(cùng loại).
 • THẤT BẠI: Mất tất cả tiền Vạn & nguyên liệu, nhận lại 01 Hoàng Kim Định Quốc.
02 Hoàng Kim An Bang (cùng cấp & loại)
+ 01 Huyền Tinh (bằng hoặc lớn hơn cấp trang bị)
+ 01 Tinh Thạch (bằng hoặc lớn hơn cấp trang bị)
+ 1.000 Vạn lượng
 • THÀNH CÔNG: 01 Hoàng Kim An Bang - Cao hơn 1 cấp (cùng loại).
 • THẤT BẠI: Mất tất cả tiền Vạn & nguyên liệu, nhận lại 01 Hoàng Kim An Bang.


♦ Thăng cấp Huyền Tinh & Tinh Thạch trong VLTK CTC

 • Ghép huyền tinh & tinh thạch để thăng cấp huyền tinh & tinh thạch cao hơn 1 cấp.
 • Huyền Tinh & Tinh Thạch mua tại Kỳ Trân Các luôn có đẳng cấp mặc định là cấp 1.
 • Đối thoại Âu Dã Tử chọn "Huyền Tinh/TinhThạch"

Trang Bị Hệ Thống Âu Dã Tử phiên bản CTC - VLTK (JX1)

Trang Bị Hệ Thống Âu Dã Tử phiên bản CTC - VLTK (JX1)

 

 • Công thức Thăng Cấp - Có tỷ lệ thất bại:
Công thức Trang bị nhận được
03 Huyền Tinh (cùng cấp) + 100 Vạn lượng
 • THÀNH CÔNG: 01 Huyền Tinh - Cao hơn 1 cấp.
 • THẤT BẠI: Mất 01 hoặc 02 Huyền Tinh + Tiền Vạn.
02 Tinh Thạch (cùng cấp)
+ 01 Huyền Tinh (bằng hoặc lớn hơn cấp Tinh Thạch)
+ 100 Vạn lượng
 • THÀNH CÔNG01 Tinh Thạch - Cao hơn 1 cấp.
 • THẤT BẠI: Mất 01 Huyền Tinh + 01 Tinh Thạch + Tiền Vạn.


Xem tiếp: Trang Bị Hệ Thống Âu Dã Tử phiên bản CTC - VLTK (JX1)