f
 


Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)

Môn phái Thiên Vương trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)

Nội dung bài hướng dẫn

1. Giới thiệu môn phái Thiên Vương

2. Kỹ năng môn phái Thiên Vương

3. Hệ thống chiêu thức môn phái Thiên Vương

4. Vị trí địa lý môn phái Thiên Vương

4.1. Bản đồ môn phái

4.2. Npc môn phái

5. Nhiệm vụ môn phái Thiên Vương

5.1. Nhiệm vụ cấp 10

5.2. Nhiệm vụ cấp 20

5.3. Nhiệm vụ cấp 30

5.4. Nhiệm vụ cấp 40

5.5. Nhiệm vụ cấp 50

5.6. Nhiệm vụ xuất sư

5.7. Nhiệm vụ trùng phản sư môn

5.8. Nhiệm vụ cấp 90

5.9. Nhiệm vụ cấp 120

5.10. Nhiệm vụ ký danh đệ tử

5.11. Nhiệm vụ cấp 150

Nhiệm vụ cấp 20 môn phái Thiên Vương

Sẽ được phong là: Thủ Trại Hãn Tướng.

Học được võ công: Tĩnh Tâm quyết  Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Hữu Sứ Dương Hồ.

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 20:

 • Bước 1: Đến phía Nam Tẩm Cung gặp Hữu Sứ Dương Hồ (218/198) nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Đi Ba Lăng Huyện -> Vũ Lăng Sơn -> Bạch Thủy Động. Vào động đánh tên Thổ Phỉ đầu mục (203/194), (194/196), (206/201) đến khi nhận được 1 lá cờ Gấm.
 • Bước 3: Mang cờ về giao cho Hữu Sứ Dương Hồ (218/198), hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ cấp 30 môn phái Thiên Vương

Sẽ được phong là: Chưởng Đà Đầu Lĩnh.

Học được võ công:

 • Bát Phong Trảm  Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)
 • Dương Quan Tam Diệp  Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)
 • Hàng Vân Quyết  Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Tả Sứ Cổ Bách.

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 30:

 • Bước 1: Đến phía Tây Quảng Trương gặp Tả Sứ Cổ Bách (202/193). Nhận lời giúp ông ta tìm Thiên Vương Lệnh.
 • Bước 2: Đi Ba Lăng huyện -> Miêu Lĩnh -> Yến Tử Động, đánh bại Báo Tử Đầu (191/210) cho đến khi nhận được Thiên Vương Lệnh mới thôi.
 • Bước 3: Mang Trở về giao Thiên Vương Lệnh cho Tả Sứ Cổ Bách (202/193), hoàn thành nhiệm vụ.\

 

Nhiệm vụ cấp 40 môn phái Thiên Vương

Sẽ được phong là: Thủy Đạo Thống Lĩnh.

Học được võ công: Đoạn Hồn Thích  Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Lộ Vân Viễn.

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 40:

 • Bước 1: Đến Thiên Vương Đại Điện (214/192) gặp Thiên Hộ Pháp Lộ Vân Viễn nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Đến Ba Lăng Huyện gặp Ngô thần Y (199/200). Ông ta nói cần phải có 2 loại dược liệu là vảy thằn lằn lửa và lông mai rùa lục mão.
 • Bước 3: Từ Ba Lăng Huyện -> Vũ Lăng Sơn -> Phục Lưu Động. Đánh các con Thằn Lằn đỏ (179/190), (216/190), (204/192), (188/183) lấy vảy thằn lằn lửa.
 • Bước 4: Về Thiên Vương Đảo gặp lão Ngư Ông (179/210). Ông ấy chấp nhận cho bạn con rùa xanh với điều kiện bạn phải tìm cho ông ấy vài con giun đất về làm mồi câu.
 • Bước 5: Qua gặp cậu bé Thủy Sinh (184/212). Cậu ta đồng ý đào cho bạn vài con giun đất nếu bạn tìm cho cậu ta món trứng luộc cậu ta ưa thích.
 • Bước 6: Gặp Ngư Phụ Hà Tẩu (190/213). Nhận lời đi mua dùm một ít Liên Tử.
 • Bước 7: Về Ba lăng Huyện, đến Tiệm tạp hóa (199/198) mua hạt sen đem về cho Ngư Phụ Hà Tẩu.
 • Bước 8: Lần lượt gặp : Ngư Phụ Hà Tẩu -> bé Thủy Sinh -> lão Ngư Ông.
 • Bước 9: Lấy được 2 vật phẩm, đem về Đại Điện cho Lộ Vân Viễn, hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ cấp 50 môn phái Thiên Vương

Sẽ được phong là: Hộ Đảo Tướng Quân.

Học được võ công: Kim Chung Tráo   Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Địa Hộ Pháp Hạ Thành.

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 50:

 • Bước 1: Gặp Địa Hộ Pháp Hạ Thành (209/196) nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Đến Động Đình hồ (209/196) ở phía đông Thiên Vương Đảo. Vào tầng 2, đánh Thủy Quái (209/196) đến khi nào lượm được đá ngũ sắc.
 • Bước 3: Trở Về trao đá ngũ sắc cho Địa Hộ Pháp Hạ Thành (209/196), hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ Xuất Sư môn phái Thiên Vương

Sẽ được phong là: Kình Thiên Nguyên Soái.

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Thiên Vương Bang Chủ Dương Anh.

Các bước thực hiện nhiệm vụ xuất sư:

 • Bước 1: Đến Tẩm Cung gặp bang chủ Dương Anh (223/196), nhận nhiệm vụ đi lấy Thiên Vương Di Thư.
 • Bước 2: Ra bến tàu (177/216), đến Thanh Loa đảo.
 • Bước 3: Đánh một trong 5 con mãnh thú: Cóc Tinh (194/195), (201/187), Cá Sấu Tinh (184/188), (186/197), Thằn Lằn Tinh (206/194) lấy chìa khóa.
 • Bước 4: Có được chìa khóa, đến mở rương trên Thanh Loa đảo (205/186). Phát hiện rương trống không. Di Thư đã bị một nhóm người lấy đi, chạy vào Thanh Loa sơn động.
 • Bước 5: Vào Thanh Loa sơn động đánh bại Đồ Tể (240/199). Lấy lại được Di Thư.
 • Bước 6: Mang Di thư về cho bang chủ Dương Anh (223/196), hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn môn phái Thiên Vương

Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.

Phần Thuởng:

 • Thiên Vương Chiến Ý Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)  
 • Vô Tâm Trảm, Huyết Chiến Bát Phương   Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)
 • Thừa Long Quyết   Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)

Được phong làm: Kình Thiên Nguyên Soái.

 

Nhiệm vụ cấp 90 môn phái Thiên Vương

Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Thiên Vương ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.

Phần thưởng:

 • Phá Thiên Trảm   Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)
 • Truy Tinh Trục Nguyệt   Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)
 • Truy Phong Quyết   Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)
 • Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức).

Học được võ công: Tĩnh Tâm quyết  Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Hữu Sứ Dương Hồ.

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 90:

 • Bước 1: Đến Lâm An gặp Trương Tiểu Tuyền (200/185), nhận nhiệm vụ chuyển kéo cho Hà Mộ Tuyết.
 • Bước 2: Từ Đại Lý -> Thúy Yên. Đến Bách Hoa Đình, gặp Hà Mộ Tuyết (52/85). Đưa kéo xong bạn nhiều chuyện một lát thì bị Hà Mộ Tuyết nhờ chuyển một nắm tóc cho Dương Hồ (Hữu Sứ Thiên Vương Bang).
 • Bước 3: Về Thiên Vương Bang gặp Hữu Sứ Dương Hồ (218/198). Biết được rằng Dương Hồ không thể rời khỏi bổn bang vì có lý do.
 • Bước 4: Về Thúy Yên, Đến Bách Hoa Đình, gặp Hà Mộ Tuyết (53/85). Nhận được 1 cái Khăn tơ.
 • Bước 5: Từ Phụng tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái gặp Khâu Anh (195/192). Hắn ta kể cho bạn nghe toàn bộ kế hoạch của Côn Lôn phái đối với Thiên Vương Bang.
 • Bước 6: Về Thiên Vương, báo cho Hữu Sứ Dương Hồ (218/198), hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ cấp 120 môn phái Thiên Vương - Đảo Hư Thiên 

Học kỹ năng Đảo Hư Thiên

Vật phẩm

Ghi chú

Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)
Bí quyết kỹ năng cấp 120

- Nguồn gốc: Kỳ Trân Các hoặc tham gia tính năng.

- Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch,bày bán. Không rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.

- Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận được kỹ năng cấp 120 tương ứng của môn phái.

- Hạn sử dụng: 30 ngày.

Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)
Đại Thành Bí Kíp 120

- Nguồn gốc: Kỳ Trân Các hoặc tham gia tính năng.

- Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch,bày bán. Không rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.

- Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận sẽ tăng kỹ năng cấp 120 tùy chọn đến cấp 20.

- Hạn sử dụng: 30 ngày.

Thông tin kỹ năng Đảo Hư Thiên

Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)

 

Nhiệm vụ Ký Danh Đệ Tử môn phái Thiên Vương

 • Bước 1: Hãy tìm cách về Ba Lăng huyện, rồi đi ra bến tàu (222/197) cho tên phu thuyền một ít bạc vụn (100 lượng thôi) rồi lên thuyền ra đảo. Ra đến đảo rồi, bạn tìm đến chỗ Tôn Đạo Lĩnh (191/210), hắn yêu cầu bạn đem đến cho hắn 1 bình Bồng Lai Xuân.
 • Bước 2: Quay về Ba Lăng Huyện tìm đến tửu lâu gặp ông chủ tửu điếm (200/194) hỏi mua Bồng Lai Xuân. Nhưng lão này nói là lâu rồi lão không còn kinh doanh loại rượu đó nữa, lão hứa sẽ giúp nấu món rượu đó với điều kiện bạn phải tìm được 3 món gì đó nghe nói là cực hiếm.
 • Bước 3: Hãy đến núi Vũ Lăng và các hạ sẽ hái được các vị thuốc đó như sau: 
  - Huyền Sâm: (207/184), (217/182), (228/176), (338/182), .... 
  - Linh Chi: (211/187), (222/180), (232/177), .... .... 
  - Hà Thủ Ô:(201/182), (234/188), (219/178), .... ....
 • Bước 4: Sau khi hái xong, bạn mang về đưa cho lão chủ tửu điếm, rồi chờ lão ấy chừng 1 giờ. Lâu quá... các hạ hãy làm việc gì đó để giết thời gian.
 • Bước 5: Mang rượu cho tên Tôn Đạo Lĩnh, thế là xong.

 

Nhiệm vụ cấp 150 môn phái Thiên Vương

Kỹ năng cấp 150 gồm 20 cấp, muốn tăng cấp kỹ năng 150 cần phải có điểm luyện kỹ năng, khi đồng đạo đạt được điểm luyện kỹ năng tương ứng là có thể tăng cấp.

NPC liên quan: Vô Danh Tăng tại Đào Hoa Nguyên (Ba Lăng Huyện -> Vũ Lăng Sơn -> Bạch Thủy Động -> Phục Lưu Động -> Đào Hoa Nguyên).

Vật phẩm liên quan: Võ Học Kinh Yếu và Tốc Hiệu kỹ năng 150 Bạch Cầu Hoàn.

Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)

Vật phẩm Ghi chú

Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)

Võ Học Kinh Yếu

Nguồn gốc:
 • Nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ.
 • Mua từ Kỳ Trân Các giá 2.000 Xu.
Tính chất:
 • Vật phẩm khi hoàn thành nhiệm vụ: Khóa, không thể xếp chồng, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Vật phẩm mua từ Kỳ Trân Các: Có thể bày bán, giao dịch, không thể xếp chồng, bán cửa hàng giá 0 lượng.
Cách dùng: Nhấn chuột phải để sử dụng.

Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)

Tốc Hiệu kỹ năng 150 Bạch Cầu Hoàn

Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
Giá: 1.000 Xu.
Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng, không ném ra, không xếp chồng.
Cách sử dụng: Nhấn chuột phải sử dụng.
Giới hạn: Chỉ sử dụng tối đa 04 vật phẩm/nhân vật/ngày.

 

Yêu cầu nhiệm vụ cấp 150: 

 • Đẳng cấp từ 150 trở lên.
 • Đã học kỹ năng cấp 90 và 120.
 • Lưu ý đặc biệt: Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhân vật có thể nhấn F12 để tham khảo cách thực hiện nhiệm vụ.

 

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 150: chia làm 2 giai đoạn

a) Giai đoạn 1 - Môn Phái:

 • Bước 1: Đối thoại với Dương Anh, nhận nhiệm vụ đối thoại Diệp Hành Kiệm (Lâm An 163/194).
 • Bước 2: Đến Lâm An đối thoại với Diệp Hành Kiệm, biết được hành tung của Hoàn Nhan Kả Hỷ (Vũ Di Sơn 217/164), quyết định đi tìm và ám sát.
 • Bước 3: Tới Vũ Di Sơn tiêu diệt Hoàn Nhan Khả Hỷ, nhận được tín vật.
 • Bước 4: Hồi báo Dương Anh, giao tín vật, nhận Nguyệt Ca Lệnh.

Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1) 

 

b) Giai đoạn 2 - Nguyệt Ca Đảo: Để lên Nguyệt Ca Đảo bằng Thuyền phu tại bến thuyền Dương Châu, yêu cầu nhân vật phải có Nguyệt Ca Lệnh thì mới có thể lên đảo.

 • Bước 1: Nhận được Nguyệt Ca Lệnh, tới Nguyệt Ca đảo. Có Nguyệt Ca Lệnh trên người thì mới có thể thông qua thuyền phu để lên đảo.
 • Bước 2: Đến Nguyệt Ca đảo và đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 1 (177/194). Được tin đến Tẩy Kiếm Trì tìm một Nguyệt Ca Võ Vệ khác.

Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)

 • Bước 3: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 2 (181/188) được tin sử dụng khoáng thuỷ thanh tẩy vũ khí ở Tẩy Kiếm Trì (180/188).
 • Bước 4: Nhấn chuột vào Tẩy Kiếm Trì, nhắc nhở không có đạo cụ Thịnh Thuỷ Hoàn Kiếm, được tin quay lại thỉnh giáo Nguyệt Ca Võ Vệ 2.

Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)

 • Bước 5: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 2, được tin đạo cụ cần phải thu thập các loại vỏ cây của các loại cây trên đảo để làm thành vũ khí, sử dụng dung khí thịnh thuỷ. Xung quanh NPC Thụ Mộc có rất nhiều NPC canh giữ, nếu không đánh bại NPC này thì sẽ không thu thập được vật phẩm.

Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)

 • Bước 6: Sau khi thu thập đạo cụ, quay lại Tẩy Kiếm Trì.
 • Bước 7: Sử dụng đạo cụ, Tẩy Vũ Khí bên cạnh Tẩy Kiếm Trì, được tin trở lại hồi đáp Nguyệt Ca Võ Vệ 2.

Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)

 • Bước 8: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ, nhận tin tới Tàng Kiếm Cốc tạo thành kiếm gia (169/180). Đến Tàng Kiếm Cốc, bị Thạch phiến chắn lối, nhấn chuột vào xem thạch phiến.

Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)

 • Bước 9: Trực tiếp nhấn chuột vào Bia Đá Kiếm gia có thể tạo ra kiếm gia.

Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)

 • Bước 10: Đến Khí Kiếm Cung đối thoại với Nguyệt Ca Kiếm Thị (197/188), được tin lên Luận Kiếm Phong xuất chiêu với đảo chủ.

Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)

 • Bước 11: Sau khi chuẩn bị xong đối thoại với Đảo Chủ, được chuyển tống đến phó bản và chiến đấu với Đảo chủ.
  Nguyệt Ca Đảo Chủ sẽ xuất hiện 3 lần. Lần đầu tiên và lần thứ 2 phải tiêu diệt được Nguyệt Ca Đảo Chủ, lần thứ 3 nếu không thể tiêu diệt được Nguyệt Ca Đảo Chủ thì vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Nhân vật sau khi bị trọng thương cần quay trở lại đối thoại với Nguyệt Ca Đảo Chủ (Lưu ý: Mỗi lần chỉ có 50 nhân vật cùng lúc gặp được Nguyệt Ca Đảo Chủ).

Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)

 • Bước 12: Đối thoại với Đảo Chủ nộp Nguyệt Ca Lệnh sẽ nhận được Võ Học Kinh Yếu (kỹ năng 150). Sử dụng sẽ học được kỹ năng 150.

 

Hướng dẫn đổi điểm kinh nghiệm lấy điểm tu luyện 150:

 • Nhân vật đối thoại với NPC Vô Danh Tăng ở Đào Hoa Nguyên để vào Vô Danh Mật Cảnh.
 • Trong bản đồ Vô Danh Mật Cảnh có 24 Thạch Phiến tương ứng với 24 kỹ năng cấp 150.

Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)

 • Trong Vô Danh Mật Cảnh này, đến Thạch Phiến tương ứng, dùng điểm kinh nghiệm để đổi điểm luyện kỹ năng.
 • Cứ 2.850.000 điểm kinh nghiệm sẽ nhận được 220 điểm luyện kỹ năng. Mỗi ngày, mỗi nhân vật có thể đổi được tối đa 10 lần.
 • Sử dụng 1 Tốc Hiệu Kĩ Năng 150 Bạch Cầu Hoàn có thể nhận được 1.540 điểm tu luyện kỹ năng
 • Điểm tu luyện kỹ năng có thể cộng dồn.
 • Điểm tu luyện kỹ năng này không bị ảnh hưởng các phương thức tẩy điểm, trùng sinh, công kích.
 • Riêng kỹ năng 150 của Đường Môn bẫy yêu cầu phải đạt cấp tối đa của kỹ năng 90 và 120 (kỹ năng này không cần tu luyện).


Xem tiếp: Hướng dẫn môn phái Đường Môn trong game VLTK (JX1)