f
 


Y Phục Của Tử hào

Y PHỤC DÀNH CHO TỬ HÀO
 

Vì nhân vật Tử Hào không có giới tính Nữ nên toàn bộ Y Phục đều mang giới tính Nam. Không những thế Y Phục của Tử Hào là trang bị không phân biệt Chính - Tà. Đẳng cấp y phục càng cao thì y phục càng đẹp mắt và càng mạnh mẽ:

Y Phục Tử Hào HKGHXem tiếp: Giới Thiệu Trang Sức Của Tử hào Game HKGH